Dluhy pod levnou a robustní střechou.
Rostou o sto šest? Postaráme se o to.
Lekly Vás zlé zprávy kolem hypotéky?
Kupte si léky z eshopu naší apotéky.
Vykurýrují vší neduhy z vaší reality.
Přestřelené splátky i přeplatky ❔
Provádění krouhání na plátky 👇
Bez podvádění, rouhání, prohlídky❕

 KONZULTOVAT
bezodkladně konzumovat kapitál
splatit vše, platit míň, mít klid
zachránit si tak nemovitost
neztratit za nehoráznost
potom dát do banky
nebo prodeje
za dost
Send  info@dumdluhu.cz
Abacus  
KALKULOVAT
Peace
 KOOPEROVAT

KULTIVOVAT nebankovní kult
kultovností a sofistikovaností
nás motivuje, no nic proti gustu
nechat si uzmout Víc od úst
tzv. kulminovat výdaje
a pak i konfiskovat majetek
neznámou konkurencí
nesahající nám po patu vývoje
a proto se ani nestíhající inspirovat.
DD Vám dodá libovo(ln)ou likviditu z ne/movitosti i přesto:
že jste ji pro nedostatečnou kredibilitu nedostali od bank
za netrénovaným okem jen těžko rozeznatelných podmínek ⤸
✅ už 6,8 %/rok, až 80 % LTV a 30 let
ty poté udrží konstantní, nelikviduje
❌ nastražené vícenáklady, příplatky
╰┈➤ záruka úroku a úspory až 86 %
📣 pouze se zástavou a od 500 tis Kč
O
 
 předem i za předčasné splacení
12
 let zkušeností, přímý poskytovatel
slušný a spolehlivý, provize provizorní
👀 Další kréda

Ne-banka ne dražší než banka?
Paranormální realita dneška.
A ta neparanoidní realizace...
Nevstup na riziko vlastní ztráty.
Zatímco Vás zabavily tyto stránky
oni svatostánky tak pěti lidem.
Co to vzít konečně vážně
a út(sk)okem DD??
Přerostlé splátky i přeplatky? 📉 Krouháme na plátky = úspora až 86 % ≠ rouháme❕ Už za 6,8 % na 30 let a 12 letu. Ikona telefonu zdarma 777465451 Poslat info@dumdluhu.cz Počitadlo kalkulace  konzultace Mír kooperace
kultivace nebankovního kultu kultovností a sofistikovaností je naše ambice, no nic proti gustu ostrouhat z dosti víc nákladové kulminace a pak i konfiskace majetku od neznámé konkurence, která nám na stupnici vývoje nedorostla ani po ostruhy a proto jsme pro ni studnicí obsahové inspirace
Co děláme? Dáváme druhé šance klientům, nad kterýma v bance ohrnuli nos, dostat za obdobných podmínek na cokoli libov(oln)ou likviditu z (do) ne/movitosti a tím přestát toto období bez utrhání na účtu, ba dokonce typické likvidace. Statistika: než jste ho stihli ↑ zkonzumovat oni zbylé LTV tak z pěti lidem, co přestat dělat stejnou chybu, brát to na lehkou váhu, no plnou parou vpřed, út(sk)okem ⇩DD⇩

insolvence

Insolvence: osobní oddlužení neboli bankrot:

Průvodce celým procesem v 10ti krocích:

Dlouhodobě se Vám snížili, nebo úplně vypadli příjmy, nezvladatelně jste se předlužili, nebo už dostali do platební neschopnosti, a tak Vám všude odmítají vyřídit konsolidaci (refinancování), nebo jen předražené, horko těžko utažitelné, proto právě zvažujete nad poslední záchranou a sice, že vyhlásíte osobní bankrot, tedy vstoupíte do insolvence, kde byste údajně měli kompletně oddlužit (očistit) svou osobu od všech dluhů dřív, než Vám dlužné částky přerostou přes hlavu nebo tržní hodnotu vlastněné nemovitosti?

Než se ale k udělání natolik mílového kroku rozhoupáte, chcete první znát veškeré klady a zápory, jež obnáší toto státní opatření stvořené k "poslední" záchraně dlužníků před svými věřiteli, potenciálnímu snížení jejich celkového zadlužení až o 70%, respektive jejich odpuštění po předchozím zaplacení zbylých 30% a navrácení se tak do normálního života bez dluhů.

Zároveň si rádi necháte doporučit insolvenčního správce, který za Vás nejen velmi vstřícně a rychle podá návrh na povolení oddlužení, ale taky hladce provede celým procesem oddlužení bez ztráty jediné kytičky, ne aby Vám neustále dělal nějaké obstrukce?

Pak jste právě přistáli na té správné cestě...

CHCI DO INSOLVENCE

Tou nejschůdnější cestou!

CHCI JEN INFORMACE:↓

Co je potřeba k podání návrhu na povolení oddlužení a jak to celé probíhá:

X. Pokud máte zájem o zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení (sami na sebe, jinak ho na Vás může podat i jeden z vašich věřitelů), stačí si zavolat asistentovi insolvenčního správce, jehož číslo Vám na vyžádání rádi předáme a ten Vás celým procesem velmi proaktivně provede. Domluvíte se na osobní schůzce nebo zaslání seznamu podkladů k dodání do emailu. Ty mají podobu jednoduchých, 1 stránkových A4 formulářů k vyplnění a podpisu. Kvůli dvěma z nich: (ověření podpisu na) plné moci a (získání dokumentu) výpis z rejstříků trestů bude potřeba si naplánovat návštěvu pošty. Zkompletované mu je buď pošlete zpátky v příloze emailu nebo dovezete osobně. Zkontroluje jejich správnost a když bude vše v pořádku, pošle je ještě ten den jakožto návrh na povolení oddlužení na insolvenční oddělení krajského soudu datovou schránkou a úspěšné doručení stvrdí doručenka, které Vám obratem pošle, abyste měli jistotu podání. Soud obratem vydá usnesení o zahájení insolvenčního řízení, dále vašemu případu přidělí spisovnou značku a ze zákona nejpozději do tří pracovních dní vyhlášku zveřejní (vyvěsí) v insolvenčním rejstříku. Tím byste měli získat první stupeň ochrany před věřiteli, vymáhacími agenturami a exekutory, mít první důležitou metu zdárně za sebou, "napůl vyhráno".

*Poučení: Každý krajský soud, jednotlivé senáty a soudní úředníci mají rozdílné vytížení, a proto mohou být čekání na usnesení dramaticky rozdílná mezi jednotlivými řízeními.

Následuje:

asi měsíční období, ve kterém se Vás insolvenční soud ve výzvě doptá na neúplné nebo chybějící informace, požádá o dovysvětlení vašich tvrzení, případně jejich podložení a doplnění chybějících dokumentů. Jakmile se Vám podaří vypořádat s těmito námitkami, dojde k povolení oddlužení. Po něm následuje dvou měsíční období, ve kterém mají všichni věřitelé přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení. Jakmile se tak stane, soud vydá rozhodnutí o schválení oddlužení, přidělí Vám insolvenčního správce, jehož pokyny poté budete plnit s cílem splatit během následujících tří let alespoň 60% všech nezajištěných pohledávek za přihlášenými věřiteli v rámci takzvaného zkráceného řízení, nebo 30% ve lhůtě 5 let u toho standardního. Za předpokladu, že se Vám nepodaří ani jedno z toho, rozhodně o odpuštění nesplacené části dluhů soud. Jestliže ano, pošle mu správce zprávu o vašem splnění oddlužení, ten ji nejspíš schválí a vydá usnesení o osvobození od všech dluhů, které byly při vašem vstupu do insolvence ne/přihlášeny, nebo nevzaty v potaz, ne však zproštění od těch, které vznikly v průběhu insolvence a tak do ní nemohly být zahrnuty.

* Pamatujte, že:

-> dalších 5 let po skončení insolvence zůstává ve vašich registrech dlužníků vážně negativní záznam o uskutečněném (proběhlém) bankrotu, který Vám s největší pravděpodobností znemožní vzetí jakéhokoli úvěrového produktu v bankovním sektoru, načež ani jejich uplynutí není 100% záruka zdárné vyřídilky...

-> po vašem dopuštění se vážného přestupku, porušení povinností může insolvenční správce rozhodnout o zrušení oddlužení i v jeho průběhu a ponechání povinnosti splatit zbytek nesplacených dluhů 

-> stejně jako přistoupit ke zpeněžení majetkové podstaty, tedy ne/movitého majetku dlužníka k okamžitému uspokojení všech přihlášených věřitelů, pověřit jejím prodejem spřízněnou realitní kancelář nebo dražební společnost, což se často děje.

Z toho plyne, že útěk do insolvence s úhlavním úmyslem (lubem) zachránit si nemovitost se tak nemusí setkat s kýženým účinkem, jen vést k získání více času před uskutečněním veřejné dražby a provedení preventivních kroků, aby k ní už nedošlo, tedy vyřízení nebankovní hypotéky, zpětného nebo přímého výkupu, o které se Vám v případě zájmu zkušeně postaráme.

A to tak že nejspíš nejrychleji, nejlevněji a nejobjemněji, navíc s příslibem brzkého přefinancování bankovní hypotékou...


Další informace, které je dobré znát před vstupem do insolvence:

Co je to insolvence:

I.  Insolvenční řízení je zvláštní soudní řízení, které má za úkol řešit úpadek dlužníka. Dlužník je v úpadku, pokud má alespoň dva věřitele, má závazky alespoň 30 dnů po splatnosti a není tyto závazky schopen plnit. Pokud je zjištěn úpadek, je potřeba jej řešit a nejvýhodnější způsob pro fyzickou osobu je oddlužení.

Co je k oddlužení potřebné:

II. Na to, aby oddlužení úspěšně proběhlo, je potřeba podat návrh na povolení oddlužení místně příslušnému krajskému soudu. Pokud nemá dlužník magisterské vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního zaměření, musí se se zpracováním návrhu obrátit na exekutora, advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo akreditovanou osobu. Akreditovaná osoba (většinou poradny a nadace) tuto službu poskytují bezplatně, ostatní subjekty si mohou účtovat pro jednotlivce maximálně částku 4 000 Kč a pro manžele 6 000 Kč (částka může být navýšena o DPH). Tuto částku může zpracovatel po dlužníků žádat nejdříve po povolení oddlužení přímo od dlužníka nebo si ji může přihlásit do insolvenčního řízení.

Schopnost splácet alespoň 2500 Kč měsíčně:

III. Insolvenční soud dlužníkovi povolí oddlužení, pokud je soudu doručen návrh na povolení oddlužení včetně všech příloh, pokud bude dlužník schopen měsíčně hradit nejméně 2 500 Kč pro jednotlivce a 3 500 Kč pro manžele (+ případné výživné). Způsob výpočtu srážek v oddlužení je popsán v bodě VII. V případě, že dlužníkovi nelze z jeho příjmu strhávat alespoň částka 2 500 Kč pro jednotlivce a 3 500 Kč pro manžele, musí dlužník pro povolení oddlužení doložit darovací smlouvu, ve které se dárce zaváže poskytovat dlužníkovi měsíčně domluvenou finanční částku, například rozdíl do minimální splátky.

Co se stane po úspěšném podání na sebe návrhu na insolvenci:

IV. V případě, že je návrh bezchybný, soud průměrně do 3 týdnů* vydá usnesení o povolení oddlužení, ve kterém zjistí úpadek, povolí oddlužení, ustanoví insolvenčního správce, uloží věřitelům lhůtu pro přihlašovaní pohledávek a uloží dlužníku platit insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc povoleného oddlužení částku 900 Kč pro jednotlivce a 1 350 Kč pro manžele (+ DPH). Soud může dále dlužníkovi uložit, aby soudu sdělil, jestli má nějaké zahraniční věřitele nebo aby předložil správci aktualizovaný seznam majetku. Následující dva měsíce si budou věřitelé přihlašovat přihlášky. Je důležité, aby se s nimi dlužník seznámil na insolvenčním rejstříku na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do . Po zadání rodného čísla a kliknutí na detail insolvenčního řízení je možné v oddílu P-Přihlášky nahlížet na jednotlivé přihlášky věřitelů. Přílohy k přihláškám má k dispozici na nahlédnutí insolvenční správce. Pozdě podané přihlášky soud odmítne
a v insolvenčním řízení na ně nebude hrazeno. Datum, které je u přihlášky na insolvenčním rejstříku uvedeno je pouze okamžik zveřejnění, pro posouzení, jestli je přihláška podána včas je nutno si přihlášku otevřít a na poslední straně srovnat datum „Dodáno do DS dne:“ a datum konce lhůty pro přihlašování přihlášek, které je zveřejněno v detailu insolvenčního řízení. Pohledávky věřitelů se rozdělují mimo jiné na zajištěné a nezajištěné. Nezajištěné pohledávky se uspokojují splátkovým kalendářem, zajištěné pohledávky se mohou uspokojit pouze zpeněžením zástavy.

A dál?

Přezkum a možnost popírání přihlášek:

V. Po konci lhůty pro přihlašování si s dlužníkem domluví insolvenční správce schůzku pro přezkum přihlášek a poučí dlužníka o možnosti popírání přihlášek. Na schůzce se správce dlužníka zeptá na jeho příjmy, výdaje, zaměstnání, počet vyživovaných osob, výživné, majetek, pohledávky, bydlení a další skutečnosti, které mohou ovlivňovat průběh insolvenčního řízení. Tato schůzka nahrazuje soudní jednání a v případě bezproblémového průběhu soud jiné jednání nenařídí.

Co se děje před vydáním usnesení o schválení oddlužení:

VI. Z přezkumného jednání udělá správce balíček zpráv a ty zašle soudu pro kontrolu. Pokud jsou správcem předložené zprávy bezchybné, soud vydá Vyhlášku o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení, čímž vyrozumí věřitele, že mají možnost se k těmto zprávám vyjádřit. Pokud se žádný věřitel nevyjádří k těmto zprávám, soud vydá průměrně do dvou měsíců* usnesení o schválení oddlužení.

Co následuje potom:

VII. Soud v usnesení o schválení oddlužení uloží plátcům příjmů dlužníka způsob provádění srážek. Následující měsíc již dlužník neplatí správci jeho měsíční odměnu, ale bude provedena 1. splátka oddlužení. Srážky jsou vypočteny v závislosti na výši příjmu a počtu vyživovaných osob ve společné domácnosti podle kalkulačky https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ . V případě více příjmů dlužníka je nutné všechny čisté příjmy sečíst a až poté počítat srážku. Do tohoto sráženého příjmu se nepočítají náhrady, tedy například diety nebo cestovné, to zůstává dlužníku v plné výši. Nezabavitelná částka dojde dlužníkovi na účet a srážka dojde na účet insolvenčního správce, ten k této srážce přičte případný dar, odečte si svou měsíční odměnu 900 Kč pro jednotlivce a 1 350 Kč pro manžele (+ DPH), zaplatí případné aktuální výživné, přednostně uhradí svou odměnu za přezkoumané přihlášky, odměnu za zpracování návrhu, případně neuhrazenou odměnu za povolené oddlužení, bude deponovat šestinásobek své měsíční odměny a zbývající částku rozdělí věřitelům podle distribučního schéma poměrně podle výše pohledávek věřitelů. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody pro snížení splátek a důvody, které vedly k jeho úpadku. Případné výdaje musí taktéž doložit. Jelikož oddlužení schváleno většinou splátkovým kalendářem a zpeněžením majetkové podstaty, s největší pravděpodobností dojde ke zpeněžení veškerého hodnotnějšího majetku dlužníka, včetně případných automobilů nebo nemovitostí. Způsob prodeje zajištěného majetku diktuje zajištěný věřitel, způsob prodeje nezajištěného majetku navrhuje insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. V oddlužení se nezpeněžuje běžné vybavení domácnosti a chráněné obydlí dlužníka (pouze pokud není zajištěné).

Kdy dojde ke splnění oddlužení a co následuje po něm:

VIII. Pokud dlužník zaplatí všechny dluhy dříve než do konce oddlužení, splní tím oddlužení. V případě, že dlužník má po 3 letech zaplaceno 60 a více % nepřednostních nezajištěných pohledávek, splní tím oddlužení. Pokud má dlužník po celou dobu schváleného oddlužení invalidní důchod II. nebo III. stupně nebo starobní důchod, splní oddlužení již za 3 roky. Pro ostatní dlužníky bude oddlužení trvat 5 let. Pokud je procento uspokojení věřitelů při splnění oddlužení nižší než 30 % nepřednostních nezajištěných pohledávek, je na dlužníkovi, aby prokázal, že se maximálně snažil o to, aby uspokojil své závazky. Doba oddlužení se počítá od 1. splátky. Po splnění oddlužení podá správce automaticky zprávu o splnění oddlužení a do dvou měsíců* vydá soud usnesení, kterým dlužníka osvobodí od zbytku nezaplacených dluhů. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Osvobození se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Povinnosti dlužníka v průběhu :

IX. Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen:

      a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

      b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl
v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění
z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

      c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

      d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání; insolvenční soud může v usnesení o schválení oddlužení stanovit i to, že přehled příjmů bude dlužník předkládat,

      e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

      f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,

      g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit,

      h) vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

počítat s tím, že nejspíš 5 let od úspěšného oddlužení (očištění od všech dluhů) bude registrech dlužníků přetrvávat negativní záznam z projití insolvencí, který bude zabraňovat v získání bankovního úvěrován a ani uplynutí této lhůty nebude zárukou v jeho získání.

  • Přečteno: 185

Máme Vám zavolat?

Oslovte nás sami:

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sídlo: Třída Tomáše Bati 1547,
760 01, Zlín


Závěrem nám dovolte se do-představit, zároveň Vás upozornit, eventuálně varovat:

Jsme, děláme, budeme:

DůmDluhů.cz jde přirovnat k virtuální navigaci vedoucí poptávající k vytyčenému úvěrovému cíli tou nejkratší a tudíž časově, energeticky i ekonomicky nejúspornější cestou.

Ambicí je propojovat je i nadále s tím správným průvodcem (úvěrářem) nebo přepravcem (půjčujícím) schopným ve chvíli našeho oslovení ze všech nejp(i)lněji uspokojit jejich na/stávající peněžní představu a potřebu.

Ze všeho nejvíce si zakládáme na propracované analytice, nadstandardních možnostech realizace (znal(ám)ostech), spolehlivé servisní péči a zejména celk(n)ové vyzpytatelnosti, tzn. předvídatelnosti, i nakládáme ze všech nabízejících tržnice beztak nejvíce zátěže.

Naše specializace:

Srovnáváme jednotlivé nabídky partnerských poskytovatelů úvěrových produktů z ne/bankovních, soukromých a veřejně dostupných zdrojů pro spotřebitele (zaměstnance) i podnikatele (firmy), uzavíráme vítěze z hlediska momentální dostupnosti, ceny a kvality. Máme vlastní kapitál, což nás staví do role přímých poskytovatelů, k tomu uzavřené smlouvy o obchodní spolupráci se všemi slušnými ne/bankovními ústavy, družstevními záložnami i privátními investory. Dále provozujeme činnost nezávislého dluhového poradenství na základě živnostenského oprávnění. V neposlední řadě využíváme nástroje realitního trhu k dosažení rychlého zpeněžení klientovi nemovitosti v horní cenové hladině. Kromě standardního prodeje se specializujeme i na okamžitý výkup, zpětný leasing, družstevní (nájemní) bydlení a tak podobně. Předvádíme (chvástáme) se tím, že nám nevadí pro banky problémová klientela a nepodvádíme!

Čtyři dohody:

(Pro)hlášení mající informační a preventivní charakter před nedorozuměními, spory a pokutami:

První - letmý nástřel:
Všechny číselné údaje, které jsou k vidění na těchto internetových stránkách, mají čistě informativní povahu a tedy sloužit k utvoření si orientační představy, neustále se mění jako nálady či počasí a proto bychom rozhodně nestrčili nohu do soudní síně za jejich doručení každému jednomu čtenáři. Pokud si přejete počíst, či od nás vůbec můžete s něčím počítat, popř. čím skoro a přesně, jak by vypadala ona slavná, Vás nejvíce oslnivá hypoteční či realitní nabídka, na níž se zmůžeme, s výslednými hodnotami rozhodujících ukazatelů její zajímavosti zaokrouhlenými na (de)setiny, je nezbytné se s námi alespoň telefonicky zkontaktovat, nebo sejít, podělit o všechny směrodatné konkrétnosti ke své záležitosti a není problém vytvořit. Ostatně to od nás máte vždy bezplatně, nezávazně a diskrétně, takže ostrouháte jen několik jednotek času plus mentální síly a když Vám nepadne do oka, jednoduše na ni zanevřete.

Druhé - ach ta legislativa:
Děláme, seč nám síly stačí, abychom svou, legislativně ostře sledovanou činnost vykonávali v souladu s výkladem paragrafů novely zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb., která platí od 1. 12. 2016 a má za úkol ji regulovat.

Tzn. co se dá, tedy skoro nic jiného, abychom splňovali povinnosti a ne/prováděli úkony jím ukládané, zakazované při uzavírání i správě všech pohledávek majících mezi nimi co pohledávat, tudíž zběžně přeletěno:

Patřičné prověřování úvěruschopnosti úvěrovaného před jejich poskytnutím podle jím předepsaných metrik a jejich momentálních limitů a to zejména bonity (příjmů vs. výdajů) dostatečné k získání vyřizovaného spotřebitelského úvěru. Dopředu negarantujeme kladné vyřízení, nežádáme žádnou formu úplaty, předsmluvní formulář i smluvní dokumentaci dostává žadatel k nahlédnutí s dostatečným předstihem a prostorem bez jevení známek tajení i vyvíjení nátlaku, při čerpání si neúčtujeme dvojí odměnu, ani jedna z posléze inkasovaných plateb nepřesahuje arbitrem schvalované meze, dlužník má právo kdykoliv předčasně splatit a to nanejvýš za k tomuto úkonu věřitelem účelově vynaložené náklady i dalších, asi "sto šest" příkazů, které si dle libosti prostudujte na tomto externím zdroji: 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru, nebo v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Třetí - mírné výluky aneb výjimky potvrzující pravidlo:
Na ostatní nabízené produkty a služby, za něž jmenovitě považujeme podnikatelské úvěry pro osoby právnické (společnosti) a fyzické (živnostníky) i realitní služby, se tato legislativa nevztahuje, aniž by jevili známky jejího obcházení, nebo jakkoli jinak inklinovali k záměrnému zaměňování zaměstnanců s živnostníky kupříkladu kvůli nižší, nejen administrační zátěži.

Čtvrté - za plagiátorství na galeje:
Na vědomí se dává, že vaše plagiátorství porušuje naše autorská práva a po zásluze se trestá! Jazyk juristů tvrdí, že se jedná o takzvanou krádež duševního vlastnictví, tedy nejen sprostý, ale i ze zákona trestný čin, kdy vám po prokázání viny hrozí i v naší malé zemi nemalé peněžní postihy a doživotní odnětí licence i svobody až na 2 roky, nevzpomínaje raději karmické a jiné kárné postihy. Vyvarujte se proto jeho neblahým dopadům na vaše blaho nepro(od)váděním na tomto portále! Nehodláme dál dobrovolně (bez odporu) chodit za bezmeznou dobrotu na bezednou žebrotu. Za další implementaci námi pracně vymyšleného obsahu jedna ku jedné očekávejte odvetný akt.

Nejdietnější peněžní ob(d)nos u nás dělá 500 000 Kč, slovy půl milionu korun českých, o prostší porci Vás proto poprosíme neprosit, kór sprostší mluvou.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z renomovaných nebankovních společností, máte-li tam dočasně z nějakého důvodu zavřená dvířka, vřele doporučujeme zatnout zuby, toto období přečkat bez přílivu nového úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění v tomto snažení překážející závady. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě... Nebo najít jiné východisko a bez úvěrování se tak obejít úplně. Žádný dluh = značka ideál, pro mnohé sprosté slovo.

U úvěru bez zástavy je nově nutné býti alespoň majitelem nemovitosti, omlouváme se, ale pro nemajetné nemáme v momentální nabídce vůbec nic...

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u něho platí, že stav ukazatelů úvěruschopnosti jako jsou příjmy, výdaje, dluhy (bonita), registry úvěrovaného i účel využití, hraje úhlavní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.

V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidovány, nabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

Manželé, kteří mají aktivní společné jmění manželů (SJM), si coby spotřebitelé musí "ze zákona i rozumu" žádat společně, žádné za zády, tajnůstkaření.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.


Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Na samotné myšlence vyměnit placení stále se zvyšujícího nájmu za splácení hypotéky na (jednou) vlastní bydlení sice nevidíme nic zcela zcestného, no...

... nemáte-li nic našetřené, dalšího do zástavy, zato šílenou platební minulost (morálku) a úvěruschopnost ano, pak už ano a v realitu ji přetaví jedině "podvodník", který vás ve výsledku vyjde daleko dráž než nájemník, na to vezměte jed.

Ani banky, které si půjčené peníze cucají z prstu, teda pera, teda vašeho elektronického podpisu, nedávají víc než 80% z ceny a to musíte mít všechno pünktlich, cajk, nehledě na to jejich nedávné lichvářské vybarvení a neumazání dodnes.

Po soukromníkovi pak nemůžete chtít, aby se svými řeholí vydřenými a nastokrát zdaněnými penězi kouzlil kolem sta procent kupní, poté zastavované a možná i prodejní hodnoty pořizované nemovitosti a nejlépe je ještě úrokově podstřelil, abyste ho divže neukamenovali za to, že je nejen škudla ale i nenažranec.

Ještě chvíli nám tady budou nořit, válčit, strašit a omezovat pod nosem, nezaměstnanost vyskočí jak z trampolíny, výplaty a tržní ceny sletí za výdělky z většiny podnikatelských činností jak po skluzavce, vy mu přestanete platit dřív, než se jeho zástavní právo stihne na katastru uvelebit, zabydlet a mu nezbyde než ji střelit se ztrátou třeba třiceti procent, ne-li hůř, nebo v ní zůstat finančně trčet s prsty zkříženými i na nohách a dlouhé večery se potají modlit za brzkou otočku, výstřel a co největší pohojení toho pohnojení, nejlépe vývar. Zatímco vy si to budete spokojeně lebedit zpátky v nájmu, nohy v luftu, dlouhý kouř a nulová ztráta. Při vší úctě, to víte že jo...

Taky mějte na paměti, že první dekádu stejně jde i v bance většina splátky na úmor úroků a dlužná jistina vám ubývá poskromnu, takže toho po pěti vážně moc neumažete, tak to taky nemusí být žádná sláva...
Samozřejmě taky záleží na tom, v jaké fázi vývoje cen na realitním trhu se k tomuto kroku "dokopáváte". Vzhledem k tomu, že ten býčí již asi máme na jistou dobu za sebou a ztuhle hledíme medvědovi do očí, tím spíš může být úprk do pronajaté nory vítězná, životní úspory zachraňující strategie, neb zmíněný propad ceny slavnostně zakoupené nemovitosti pod tu pořizovací, natož zůstatek hypotéky, je pramálo příjemná záležitost a pradávno známá zase ta, že tomu, co umí v krátkém časovém úseku samo násobně vrůst, nebude činit zas takový problém padnout stejným tempem a dílem hubou dolů. A držko pády málokomu chutnají.

Zkrátka a jednoduše, pokud tedy nemáte vyhlédnutou nemovitost, na kterou se nemůžete vynadívat, při jejímž obývání vám plesá srdce od samé radosti, máte to štěstí, že jste ji vyštrachali za vyloženě směšné peníze a nebo vám přináší extra užitek (výdělek v podnikání), které by případný pokles vykryli, byli dostatečné silnou záplatou na to "vykrvácení", pobýt si ještě v nájmu, rok, dva si počkat, jak se situace vyvrbí, když už jste to vydrželi doteď, nemusí být zas tak špatný nápad.

Riziko, že vám doteď jak o život uhánějící vlak ujede ještě dál a jaktěživ už na něho nestihnete naskočit, je z mého pohledu značně menší, než že po této "menší" zastávce začne sjíždět dolů kopce a na nespočtu jednotlivých zastávek cesty bude trpělivě vyčkávat na sporadicky a opatrně naskakující cestující, pokud teda nevykolejí a nevydá se střemhlav na výplach pánevního dna, z něhož se bude roky pracně sbírat. Po přihlédnutí k okolnostem a své skeptické nátuře bych se přikláněl, nebo minimálně nedivil krasojízdě jako na horské dráze ve stylu č. 2.

A nevyužitá (promarněná) příležitost může být lepší než trpká zkušenost...

Navíc, nedosáhnete-li na hypotéku ani ze vznášedla, netřeba to řešit a už vůbec ne věšet hlavu. Nemáte zač...


To si zase nalejme čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Zákonodárci zákona o spotřebitelském úvěru novelizované stanovy, které nám zpestřují profesní životy od roku 2016, se snažíme dodržovat na 101%.

U všech zpříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Počínaje tím, že nám dostatečně prověřený a všechny ⬆ rysy úvěruschopnosti splňující úvěrovaný před vyplacením jemu s dostatečným předstihem a bez náznaků zatajení i nátlaku předložené a jím přijaté nabídky úvěru NIC neplatí, ani dvojitě při něm, a konče...

Životní časy, energie, nervy, administrační, provozní paušály, amortizace, benzíny, ani ty sladkůstky a kávy, bez kterých by to nešlo a neměly spolu tu čest, nic z toho nejde za vámi, pokud si nesáhnete na slibované peníze.

V žádném z případů nám žadatel neplatí poplatek dopředu.
V každém případě je možné účtovat za předčasné splacení pouze administrační náklady, které se s tímto úkonem přímo pojí.
Ceník všech uplatňovaných poplatků a potenciálních pokut splňuje zákonem ustanovené limity, jejichž překročení by znamenalo praktikování takzvaného nadměrného obohacování, které se řadí mezi neoprávněné a tudíž trestuhodné přestupky...


Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na vlastní dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). To nerozporuje výše zmíněné, nebo ani jedna z těchto plateb nejde v náš prospěch.

Dále... Dopustíme-li se v průběhu sjednání hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.

V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Odkazy na naše sociální sítě:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225.
Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele.
Hypoteční mág, realitní makléř, soukromý investor...

WBO: written by owner / not AI nor copy
Copyright © 2012 - 2024 DůmDluhů.cz
Vaše nefalšovaná dluhová speciálka

powered by Weboo + Joomla: