Dluhy pod levnou a robustní střechou.
Rostou o sto šest? Postaráme se o to.
Lekly Vás zlé zprávy kolem hypotéky?
Kupte si léky z eshopu naší apotéky.
Vykurýrují vší neduhy z vaší reality.
Přestřelené splátky i přeplatky ❔
Provádění krouhání na plátky 👇
Bez podvádění, rouhání, prohlídky❕

 KONZULTOVAT
bezodkladně konzumovat kapitál
splatit vše, platit míň, mít klid
zachránit si tak nemovitost
neztratit za nehoráznost
potom dát do banky
nebo prodeje
za dost
Send  info@dumdluhu.cz
Abacus  
KALKULOVAT
Peace
 KOOPEROVAT

KULTIVOVAT nebankovní kult
kultovností a sofistikovaností
nás motivuje, no nic proti gustu
nechat si uzmout Víc od úst
tzv. kulminovat výdaje
a pak i konfiskovat majetek
neznámou konkurencí
nesahající nám po patu vývoje
a proto se ani nestíhající inspirovat.
DD Vám dodá libovo(ln)ou likviditu z ne/movitosti i přesto:
že jste ji pro nedostatečnou kredibilitu nedostali od bank
za netrénovaným okem jen těžko rozeznatelných podmínek ⤸
✅ už 6,8 %/rok, až 80 % LTV a 30 let
ty poté udrží konstantní, nelikviduje
❌ nastražené vícenáklady, příplatky
╰┈➤ záruka úroku a úspory až 86 %
📣 pouze se zástavou a od 500 tis Kč
O
 
 předem i za předčasné splacení
12
 let zkušeností, přímý poskytovatel
slušný a spolehlivý, provize provizorní
👀 Další kréda

Ne-banka ne dražší než banka?
Paranormální realita dneška.
A ta neparanoidní realizace...
Nevstup na riziko vlastní ztráty.
Zatímco Vás zabavily tyto stránky
oni svatostánky tak pěti lidem.
Co to vzít konečně vážně
a út(sk)okem DD??
Přerostlé splátky i přeplatky? 📉 Krouháme na plátky = úspora až 86 % ≠ rouháme❕ Už za 6,8 % na 30 let a 12 letu. Ikona telefonu zdarma 777465451 Poslat info@dumdluhu.cz Počitadlo kalkulace  konzultace Mír kooperace
kultivace nebankovního kultu kultovností a sofistikovaností je naše ambice, no nic proti gustu ostrouhat z dosti víc nákladové kulminace a pak i konfiskace majetku od neznámé konkurence, která nám na stupnici vývoje nedorostla ani po ostruhy a proto jsme pro ni studnicí obsahové inspirace
Co děláme? Dáváme druhé šance klientům, nad kterýma v bance ohrnuli nos, dostat za obdobných podmínek na cokoli libov(oln)ou likviditu z (do) ne/movitosti a tím přestát toto období bez utrhání na účtu, ba dokonce typické likvidace. Statistika: než jste ho stihli ↑ zkonzumovat oni zbylé LTV tak z pěti lidem, co přestat dělat stejnou chybu, brát to na lehkou váhu, no plnou parou vpřed, út(sk)okem ⇩DD⇩

Dlouhodobé půjčky s tolerancí registru

Poskytnou mně někde půjčku na dlouhou splatnost, přestože můj registr vykazuje známky závažného pošpinění?

Pojďme se spolu blíž podívat na toto téma, které lze označit také jako dlouhodobé půjčky bez registru.

Získat levné peníze z půjčky, jejíž splácení půjde rozložit do takového počtu let, aby jednotlivé splátky naráželi každý měsíc nohami o nejdolnější možnou hladinu, je počítám vašim dominantním zájmem.

Ať už je vašim záměrem konsolidace a chystáte se s ní zaplatit všechny svoje stávající a "poněkud" předražené půjčky, nebo získat peněžní zdroj pro pokrytí pořizovací ceny nějaké věci...

Jednoduše chcete mít u své půjčky jistotu minimální dostupné splátky, k čemuž vám kromě nižšího úročení elegantně poslouží také delší splatnost.

Nezodpovězenou otázkou stále zůstává:
"Očekává mě v mojí současné situaci ekonomicky přívětivější zápůjčka, kterou budu moct získat za výše zmíněných okolností?"

Obsah tohoto článku by Vám měl nejenom odpovědět, nýbrž také posloužit jako určitá prognóza do celého roku 2021. Nic totiž prozatím nenasvědčuje tomu, že by se tyto okolnosti letos měli nějak zásadně změnit. Pokud k tomu přesto dojde, můžete si být jisti, že jeho novelami zasaženou pasáž zavčas zaktualizujeme.

Začněme s vysvětlením, co že to sousloví „dlouhodobé půjčky s tolerancí registru“ vlastně znamená? Co je hlavním úmyslem člověka poptávajícího tento úvěrový produkt?

Za prvé nemůže být sporu o tom, že si někde potřebuje půjčit peníze, které plánujete použít na prozatím blíže neurčený účel využití.

Velmi podstatným parametrem takové půjčky je pro něho očividně dostatečně dlouhá doba splatnosti. Je samozřejmé, že se v tomto ohledu mohou preference jednotlivých poptávajících poněkud lišit. Pro někoho to může být 8 let, pro druhého 12 a třetí se nemusí spokojit ani s rozložením splácení do 15 ti let. Praxe ukázala, že společným rysem často bývá uvítání maximální možné splatnosti pro dosažení minimální možné splátky.

Posledním znakem, kterého by taková půjčka rozhodně neměla pozbývat, je schopnost jejího poskytovatele tolerovat poškozené registry žadatele. Z toho lze vytušit, že se v jeho registrech bude nacházet nějaký ten zádrhel a tak by v procesu sjednání půjčky pokud možno uvítal jeho přijetí, ještě lépe jeho úplnou ignoraci. Jednoduše si nepřeje, aby se při vyřízení takové půjčky nahlíželo do inkriminovaných registrů BRKI, NRKI a SOLUS, nebo docházelo k toleranci negativních záznamů zde zavedených. Tady vyvstává poměrně palčivá otázka: jak moc závažné a čerstvé záznamy mají být přijímány? Poodhalíme, že přitom povětšinou platí poměrně jednoduchá rovnice: čím více, tím méně výhodné parametry půjčky lze obecně očekávat.

Přestože to v tomto pojmu není zahrnuto, společným součinitelem ve velkém množství požadavků bývá snaha prostřednictvím této půjčky zkonsolidovat ostatní půjčky, které jsou nejenom předrahé na úroku, ale také vyžadují enormní splátky právě kvůli krátkým splatnostem. Lidé si často přejí právě takové poplatit a výrazně tak eliminovat svoji zátěž splátkami a přeplatkem. Pochopitelně však v této souvislosti nezřídka kdy narážejí na jisté komplikace s bonitou a tak by kolikrát uvítali také přívětivější přihlížení k jejich nadměrnému splátkovému zatížení, oficiálně poníženému, nebo nedoložitelnému dodatečnému příjmu. Hodně lidí si tak alespoň v duchu přeje: "Kéž by to šlo bez jeho nadbytečného zkoumání, nebo ještě lépe úplně bez doložení.", přesto to raději nechávají nevyslovené, jelikož se to dneska ze zákona nesmí.

Jsou na trhu k mání levné půjčky se splatností roztažitelnou na delší období, u kterých se navíc shovívavě přihlíží k registrům poznamenaným negativním záznamem?

Odpovědí je jednoznačné ANO, na trhu existují takové půjčky. Co se týká jejich přesný parametrů, je nicméně zásadní otázkou, jakých kvalit (registry, příjem, splátky -> historie a bonita) poptávající dosahuje, co považuje za dostatečně atraktivní parametry (částka, splatnost, úročení -> splátka a přeplatek), zdali je schopen ručit nějakou nemovitostí, jakou a podobně.
Z výše uvedeného úhlu pohledu je nutné rozlišovat následující:

Klíčové okolnosti:

1. Nemovitost do zástavy:
Jelikož je pochopitelně potřebné poohlédnout se po nich v nebankovním úvěrovém prostředí, hraje zde velice důležitou roli také to, zdali disponuje nějakou nemovitostí do zástavy.

Přestože je půjčku řádově do 600 000 Kč možné vyřídit i bez zástavy nemovitosti, bývají znevýhodněné oproti zástavní variantě přinejmenším z hlediska (vyššího) úroku a (delší) splatnosti. Zároveň jsou zde vyšší nároky na kvalitu samotného žadatele, což je logické, neboť právě on jediný je garancí vrácení půjčených peněz.

Zástava přináší o poznaní vydatnější jistoty a celkovou bezrizikovost pro půjčujícího, čemuž můžete vděčit za nejenom za levnější podmínky, ale také za reálnější a bezproblémové vyřízení.

Důležitou roli hraje zejména její hodnota, druh a zatížení. Ve většině případů přitom platí, že požadovaná částka půjčky nesmí přesáhnout hodnotu zastavené nemovitosti.

Také by se dalo s určitou jistotou konstatovat, že čím nižší částku v potaz jejímu odhadu požádáte, tím snazší bude půjčku získat a třeba i dosáhnete zajímavějších parametrů.

I když jsme v tomto ohledu smířeni s tím, že větší část z vás tuto možnost jednoduše nemá, nebo z nějakého důvodu nechce za žádnou cenu využít, pokusíme zachytit podstatné pravidla platící pro oba tábory.
2. Maximální splatnost:
Přestože lze některé bez zástavní varianty rozložit na splatnost končící u horní hranice 20-ti let, ve většině případů se bude nutné spokojit s maximálním přídělem 120 ti kusů měsíčních splátek, načež nebude výjimkou ani nabídka nanejvýš 8 roků pro úplné splacení půjčky.

U hypotečních se můžete dokonce dočkat až 30 ti letého maxima a na 240 měsíců se půjde dostat bez větší námahy, neboť rozložení do takové doby pro kompletní splacení je potom ochotna nabídnout drtivá většina nebankovních hypotečních poskytovatelů.

V této věci je vhodné vědět, že splatnost nesmí ve většině případů přesáhnout 70 let věku žadatele. Jinými slovy nesmí dojít k tomu, že by splácení pokračovalo i po bujarých oslavách 70-tých narozenin dlužníka. Společně se zákonným zpřísňováním nároků na bonitu jsme očitými svědky také tendence snižovat hranici maximálního přípustného věku k 65 letům.

Tip: Pokud vám proto "táhne na staré kolena" a zároveň si pro únosnost splátky přejete získat úměrnou splatnost, rozhodně nedoporučuju schylovat k otálení.
3. Výše zápůjčky:
Neméně důležitou součástí je potom výše požadované půjčky, jinými slovy jakou nominální hodnotu mají dohromady dát získané "bankovky".

V této souvislosti předpokládejme, že nejste žádní "troškaři" a s částkou nižší než 200 000 Kč se tak nehodláte spokojit.
Nakonec by to ani nedávalo příliš smysl, kdybychom se bavili o desítkách tisíc, hledáte-li půjčku na dlouhou splatnost. Proto u většiny lidí dosahuje její ideální výše přinejmenším statisícových výšin.
4. Únosné úročení:
"Peníze vždy až na prvním místě". Toto tvrzení vychází z navyklých vzorců myšlení spousty lidí, přičemž u půjčky bude počítáme platit nanejmíň trojnásob.

Právě úrok, jak již jistě všichni víme, dominantně utváří celkový obnos, který přeplatíme nad rámec půjčených peněz jakožto úplatu za tuto laskavost. Doplňkovou společností ho potom poctívají různé poplatky, které si půjčující případně naúčtuje před, v průběhu a na konci splácení.

Varování: je nicméně pravdou, že především v nebankovním prostředí se nezřídka kdy celá tato událost dosti zvrhne a právě doplňkové poplatky (pokuty) se ujmou hlavního slova a celkové náklady způsobené dohodnutým úrokem začnou hrát "druhé housle".

To znamená, že si nebankovní věřitel "namastí kapsu" právě na pokutách za všemožné "ptákoviny", které si zanesou do svých smluv. Nebo mimoděk a z ničeho nic zvednou úrok na násobky jeho původní výše. V takovém případě rozhodně nemůže být řeč o výdělku čistě na dohodnutém úroku zahrnutém do řádných splátek.

Často se jedná o jeho skutečný a prvořadý záměr, který se však logicky nijak neobtěžuje se svým dlužníkem sdílet. Naplnění této snahy tak lze označit jako neférové či přinejmenším záměrně skrývané a tudíž nečestné nadměrné obohacení. Proto je nutné být k tomuto v čistě vlastním ekonomickém zájmu maximálně obezřetný.

Uplatněné úročení bychom proto v souvislosti s klíčovými přednostmi půjčky rozhodně neměli opomenout, přestože úkol zařadit ho do přesných škál a škatulí rozhodně není snadno proveditelným.

Pravda je totiž taková, že se můžete dostat na úrok hlavou narážející do horní hranice 3 procent u hypoteční a 5-ti procent u bez zástavní verze, stejně jako se můžete za přizvednutí žaludku s lehkostí vyhoupnout přes 10% u hypoteční a 20 % u varianty bez zástavy.

Na čem to závisí?

Faktorů, které na to mají vliv, je samozřejmě více.

Začíná to stupněm závažnosti poškození vašich registrů, pokračuje přes bonitní stránku a končí požadovanou částkou, nemovitostí do zástavy či solventností osloveného věřitele.

Ve všech výše zmíněných ohledech lze obecně s čistým svědomím prohlásit, že:

I. s lepší kondicí výše zmíněných parametrů rostou šance žadatele na kladné vyřízení a současně získání produktu s výrazně vyšší výhodností.
II. Nároky na náramné nízkou nákladovost tak má především člověk, jehož rejstříky, výdělky a zbylé proměnné nevykazují známky vážnějšího poškození.

a stejně tak platí tvrzení, že

III. přestože se teoreticky stále dá řešit i zcela bez zástavy, možnost zástavy nemovitosti, její kvalita a hodnota v kontrastu požadované částky dělají v tomto ohledu doslova divy.

Nechcete-li si nechat utéct příležitost k získání levných peněz

pošlete si poptávku

Mějte také na paměti, že...
1. Využitím maximálního časového rámce sice docílíte nejnižší možné splátky, avšak je příhodné brát v zřetel, že tím zároveň zvýšíte hromadný přeplatek, neboť dlužná částka tak bude dohodnutou sazbou logicky delší období. Při součtu vašich celkových nákladů na půjčku tak zjistíte, že za ni v konečném znění zaplatíte více peněz. Pomineme-li případné poplatky a pokuty, hlavní vinu na tom bude nést navýšení úrokem.

2. Vinou zákona o spotřebitelském úvěru, který se vztahuje na všechny nepodnikatelské půjčky, přesto musíme v ohledu registrů (a také příjmů) našlapovat velmi opatrně a naslouchat detailům.

To se týká zejména těchto dvou pojmů:

 • zcela bez nahlížení do registrů: půjčující by se měl za všech okolností podívat do registrů, aby se přesvědčil o všech současných dluzích žádajícího a mohl tak prostřednictvím výpočtu bonity přesně vyhodnotit jeho schopnost splácet (tzv. úvěruschopnost).
 • s tolerancí zhoršených registrů: nikdo však netvrdí, že musí být v naprosto dokonalém stavu, tedy že se v nich zpětně nemůže nacházet žádný negativní záznam z titulu různých přestupků. Tyto mohou být totálně tolerovány, přičemž "velkorysost" této tolerance je odvislá od typu osloveného subjektu.

Stejně tak je tomu i u:

 • bez doložení příjmů (zkoumání bonity): příjmy by měly být za dodržení stanovených předpisů doloženy téměř vždy, stejně jako by se měly započíst veškeré pravidelné výdaje a splátky žadatele.
 • s benevolencí k nedokonalostem v příjmech a výdajích: za určitých okolností je však možné na jejich (ne)oficiální výši a metodiky dokladování pohlížet vlídněji.

3. Pro klid duše si zde ještě ujasněme jednu věc:

 1. máte-li naprosto katastrofální registry způsobené závažnými prohřešky jako například nedávno ukončenou, nebo dokonce stále probíhající exekuci, insolvenci či zesplatněním
 2. jste-li naprosto bezpříjmoví, jednoduše řečeno momentálně nevyděláváte ani korunu a zároveň k sobě nemáte nikoho, kdo by dokázal tuto příjmovou absenci vynahradit těmi svými

Získat půjčku bez zástavy nemovitosti nejspíš nebude možné. Alespoň ne:
 • za naší asistence
 • dostatečně zajímavou
 • adekvátně bezproblémovou

Odůvodnění:

 1. kde takový dlužník vezme na splátky, když nic nevydělává?
 2. z čeho lze usuzovat, že se nezachová problémově i v budoucnu?

Logicky je u něho příliš velké riziko upadnutí do platební neschopnosti, z čehož by pramenili problémy na obou "březích".

Braní dalších drahých půjček, jenom aby bylo na splátky a pokuty za prodlení by uvrhali dlužníka do stále horší finanční situace (bludného kruhu).

Aby již nadále nedocházelo ke vzniku "bezvýchodných" dluhových pastí, provozování takového "nezodpovědného" zadlužování zákon striktně zakazuje.

Zde je řeč o drobnostech, které přesto hojně zapříčiňují:
A. trpké zamítnutí
B. vítězoslavné schválení
přípustně nákladného financování,
mezi nimiž často bývá poměrně tenká hrana a zeje propast utvořená z nezdaru.
Pokusíme se popostrčit na onu radostnější stranu, avšak nedisponujeme kouzelnou hůlkou, s jejíž máváním bychom dokázali vyčarovat zázraky.
Procpat vepře myší dírkou zkrátka nesvedeme.

Pokud si přejete pokračovat v "nasávání" informací, nenechte se rušit:
Dají se vyřídit úplně bez nahlížení registru, nebo lze "pouze" tolerovat určitý stupeň jejich zhoršení?

Jak jsme si řekli, ze zákonných pohnutek by měl dneska do registrů nahlédnout před poskytnutím své půjčky každý poskytovatel spotřebitelské půjčky, alespoň pro získání přesného přehledu půjček žadatele. To však neznamená, že jejich pošpiněný stav musí mít zákonitě za následek zamítnutí. Tolerance zanesených negativních poznámek se zvyšuje směrem nebankovního prostředí.

V ohledu této intolerance ke stupni poškození registrů musíme opět rozlišovat, jestli se bavíme o půjčce, k níž žadatel disponuje možností nemovité zástavy, nebo naopak nezbývá nic jiného, než financovat bez jakéhokoli zajištění.
Zástava:
Můžete si být jisti, že v prvním, zástavou podloženém případě budou poskytovatelé daleko ochotněji inklinovat k přijímání prakticky čímkoliv poznamenaných registrů. K zaneseným záporným záznamům dokáží pohlížet přívětivějším pohledem, přičemž v nebankovním sektoru jejich množství ani závažnost nikoho prakticky nezajímají. Potřebují si tak zkrátka odbýt zákonnou povinnost a být z obliga. Nakonec oni jsou z hlediska vymahatelnosti v "pohodě". Svoji pohledávku mají obrněnou zmíněným zástavním právem, kterého mohou v krajním případě neplnění smluvních podmínek ze strany dlužníka využít a uplatnit tak svůj nárok na navrácení propůjčených peněz zpeněžením buďto samotné pohledávky, nebo zástavné nemovitosti.
Nezajištění:
Kdežto ve druhém, ničím nezajištěném úvěrovém scénáři se spolehněte, že vážnost přestupků zaznamenaných ve vašich úvěrových registrech bude hrát poměrně podstatnou úlohu. Jedinou pořádnou ochranou pohledávky půjčujícího je totiž důsledná kontrola kvality samotného žadatele. Jeho platební minulost žadatele proto bude pro půjčujícího jedním z hlavních pilířů, který svědčí o jeho platební morálce a schopnosti s péčí řádného hospodáře plnit své závazky. Druhým je poté poměr mezi jeho aktuálními pravidelnými příjmy a náklady. Přestože i tady budou především nebankovní poskytovatelé nakloněni k překousnutí určitých přestupků, hojně se setkáte s poměrně jednoduchou rovnicí, v níž platí přímá úměra:

"Společně se stupněm vážnosti porouchání vašich registrů berou za své také vaše vyhlídky na získání výhodné půjčky." Neboli: "Čím horší vaše registry jsou, tím více nákladnou půjčku vám bude umožněno získat."

Poněkud paradox:

Musíme přiznat, že hlavně u bez zástavních půjček se nezřídka kdy stanete svědky poněkud paradoxní situace. Člověk, kterého nejvíce zasáhl třeba dočasný výpadek příjmů, dostal se ho prodlení a proto jeho jeho potřeba půjčit si pochopitelně největší, ten půjčku nakonec buďto nezíská vůbec, nebo bude muset platit daleko víc než jedinec, který je dostatečně bonitní, historicky bezproblémový a vlastně je jeho potřeba po půjčce podstatně poníženější, nebo by si, na rozdíl od onoho člověka v peněžní nouzi, mohl "s klidem" dovolit platit více. Na vině zde vězí právě ukazatel vyšší rizikovosti v rámci zápůjčky. Nikdo logicky nechce půjčit někomu, kdo mu to přestane splácet a dvojnásob to platí u nezajištěných pohledávek. Její určitou část nese též nemožnost bank půjčovat lidem s přemírou poškozenými registry. Spektrum příhodných půjčujících tak přechází z nízkonákladového bankovního do nákladnějšího nebankovního prostředí, které funguje na výrazně odlišném principu, což má za následek rapidní nárůst jeho nákladovosti.

Je to něco jako prodávat nachlup stejnou škodovku a bohatšímu kupujícímu ji "podpultově střelit" podstatně levněji než tomu, který na ni ledva naškrábal, nebo si ji musel pořídit na úvěr. Pravdou zůstává, že i v tomto segmentu často bývají chudší biti přeplatkem na auto úvěru, díky kterému, i přes spíše manipulativní zvýhodnění pořizovací ceny, člověk nakonec stejně zaplatí za dané auto daleko víc než ten, kdož jeho koupi financoval vlastními zdroji. A tak chudý nabyde to stejné auto dráž než bohatý. No co mu zbývá, taky může jít do staré "herky", kde sice netratí na pádu hodnoty zdaleka tolik a možná by vzhledem k "pořizovačce" nepotřeboval ani úvěrovat, ale zato mu to žere i děti u cesty, nemíní-li se naopak smířit s jejich plíce likvidujícím dieselem. Navíc ani všudypřítomná amortizace a přemíra výdajů na renovaci, které ojeté auta vyžadují, ho nejspíš nemine. Hold nejspíš ne nadarmo se říká: "peníze dělají další peníze a dobře se bere chudým to málo, co jim ještě zbylo."

Se kterými druhy záznamů ještě pochodíte, neboť je poskytovatelé považují za přípustné? Které se naopak už nachází za pomyslnou hranou a nejspíš zhatí veškeré vaše snahy, nedisponujete-li nemovitostí do zástavy?

Dle předchozích řádků je v této souvislosti nutné rozlišovat krom dvou výše zmíněných ještě další dvě a sice bankovní a nebankovní. Tyto čtyři množiny se přes sebe různě překrývají a definují tak nejenom koncovou výhodnost úvěrování, ale také jeho průchodnost.

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že ukazatel výhodnosti dosahuje nejvyšších hodnot v průsečíku hypotečního s bankovním, průchodnosti poté hypotečního s nebankovním.

Z toho vyplývá, že nemovitost zvyšuje jak výhodnost, tak i průchodnost. Bankovní sektor nabízí nejvyšší výhodnost, nebankovní zase nejvyšší průchodnost.

Zůstaneme-li však u půjček, které v obou ohledech ztrácí na plné čáře, neboť nevyžadují zastavit nemovitost...

Rozlišnost v nahlížení jejich poskytovatelů na stupeň poškození registrů není mezi ne-bankami nijak rapidní.

Rozhodně to není o tom, že by nebankovní společnosti dokázali před poskytnutím bez zástavních půjček absolutně ignorovat vaše registry, nebo inklinovat k akceptaci jakéhokoli jejich stavu. Naopak si můžete být jisti, že si na jejich formu dají dobrý pozor a nebudou o zas tak dobrý kus před bankami. Pochopitelně prokážou větší pochopení pro vážnost poškození úvěrových rejstříků, ovšem pro oba tábory budou podobně stěžejní. Nejlíp proto uděláte, když od nich nebudete v této věci očekávat žádné extra zázraky, neboť rozdíl v jejich shovívavosti k historické splátkové spořádanosti žadatele bude podobný jako mezi stupněm primitivnosti podvečerního pořadu na nově vs. primě.

Dodatečné prohlášení: do této ankety jsou zahrnuty slušné půjčky s dostatečnou výší, splatností, přípustným rozpětím úročení, poplatků atd. Záměrně sem nezařazujeme snad nikomu neprospívající nebankovní mikro-půjčky, při jejichž poskytnutí sice registry žadatele nesehrají žádnou roli, avšak zároveň se u nich dá zásluhou zastavárenské metody úročení hovořit než o účelu pomoci spíše o záměrné likvidaci.

V kontrastu toho můžete na svoji stranu získat náklonost bankovního poskytovatele nanejvýš s několika "prťavými" platebními prohřešky a to by datum jejich dopuštění mělo navíc být staršího data.

V opačném případě budete odkázáni k nutnosti "chvilkového" posečkání.

Tato chvíle může posléze trvat řádově třebas několik měsíců odvisle od závažnosti zapsaného záznamu, no taky mezitím může měsíc stihnout klidně až šedesátkrát oběhnout kolem koule letící vesmírem rychlostí 370 kilometrů za sekundu, na níž společně máme tu čest zdržovat se živi, než se vám uráčí vyjíst v ústrety.

Takzvanými KO kritérii, které většinou vystaví jednoznačnou stopku ve schvalovacím procesu bez-zástavní půjčky, jsou příliš vážné záznamy v rejstřících klientských informací, z nichž jednoznačně nepřekročitelné bývají požadavky typu:

"Mám několik stále neuhrazených splátek (nedoplatků) a myslím, že už mně i několik úvěrů zesplatnili, půjčíte mně přesto?"
"Nedávno sem doplatil exekuci z bankovní půjčky, mám naději na novou půjčku?"
"Mohu získat půjčku, když mně ještě teď strhávají z účtu exekuci?"
"Vězím v insolvenci, nebo mně za několik měsíců skončí, budu si moct vzít úvěr?"
"Jo a pochopitelně nemám do zástavy žádnou nemovitost, ani nikoho k sobě, kdo by mně ručil, nebo spolu-žádal..."

Patříte-li mezi pokladače takových dotazů, budeme muset býti přinašeči zklamávající, ale zato pravdomluvné odpovědi:
"pravděpodobně máte smůlu a po podání své žádosti všude narazíte."
A na co? No na zamítací argument typu:
"Omlouváme se, ale vaši žádost budeme muset zamítnout, neboť vaše registry vykazují známky neakceptovatelného poškození."

Už jste podobný argument v bance měli tu čest zaslechnout a proto potřebujete vědět:

 1. kdo všechno poskytuje ty nebankovní, kde "rozdávají" tyto registrově přívětivější půjčky?
 2. co je potřeba pro jejich získání udělat a jakým "háčkům" se v zájmu vlastním vystříhat?
Jsou-li vaše záznamy vážnějšího charakteru, nebo pokud pochází z nedávno nastalé příhody, nezbývá, než pokusit se vyhledat pomoc na hřišťátku nebankovních půjček.

Nicméně i přesto, že se vám podaří narazit na slušnou nebankovní firmu, která půjčí bez zástavy, to ještě neznamená, že si před tím důsledně neproklepne stav vašich registrů. Raději si zopakujme, že v hojné míře dochází právě naopak k jeho prověřování a nepřípustná kondice zavdává příčinu k neoddiskutovatelnému zamítnutí.

Je potřeba pochopit, že nikdo zcela oprávněně nechce provozovat natolik rizikový obchod, aby bez zajištění půjčoval cizímu člověku s přímo hrůzostrašnou splátkovou historií. Tentýž přístup se ostatně uplatňuje i na žadatele, který generuje vyloženě podprůměrný, nebo dokonce nulový profit. Hrozba podobně neřádného přístupu v budoucnost je příliš odrazující skutečností. Jak dlouho byste si schválně sami tipli, že takový jednotlivec vydrží asi tak splácet? A jak moc příjemné musí být tahat z něho peníze, když si zčistajasna umíní přestat?

Shodně si proto bude chtít nejspíš potvrdit, jakých příjmů dokážete pravidelně dosahovat a zdali vámi avizované kompletní dluhové zatížení odpovídá skutečnosti. Dále jestli sedí jednotlivé zůstatky a splátky stávajících úvěrů, nedošlo při jejich interpretaci k nějakému nedorozumění, nechtěnému zapomenutí se zmínit, nebo někdy dokonce záměrnému zatajení. Zaprvé ho k této lustraci tlačí onen zákon, zadruhé se k tomu uchýlí z titulu bezstarostnějšího spánku.

Pokud by půjčující přesto pošilhával po průkazné porušení povinnost, a nebo podlehl sklonům k ledabylosti, brzy na vlastní kůži pocítí, co to znamená zákonný postih. Zákon o spotřebitelském úvěru mu totiž poměrně striktně přikazuje dostatečně prověřit žadatelovu úvěru-schopnost, neboli schopnost splácet, kterou jakožto jedna z podnoží určuje jeho bonita, kterou utváří přesné příjmy a výdaje žadatele. Základní matematická operace zvaná odečet těchto dvou veličin poté chladně promluví v (ne)prospěch propůjčení požadovaných peněz.

Argument typu: "Ale přece zákon se vztahuje na doložení příjmů, ne na stav registrů, ne? Tak proč se musí nahlížet i do registru?". Přestože odpověď na tuto trefnou poznámku naleznete v předchozích řádcích, registry nesou informací téměř o všech nejenom minulých dluzích, výši splátek a řádnosti jejich dodržování, ale také o těch, kterými se honosíme současně. A jak jinak si stoprocentně ověřit, že žadatel skutečně nemá v době svojí žádosti žádné další dluhy než ty, které se uráčil vyjmenovat? Jak si potom může být půjčující jistý, že do výpočtu bonity zahrnul všechny jeho měsíční splátky, nebo že v případě požadavku na konsolidaci poplatil všechny dlužníkovi dluhy a ten tak nezůstal zbytečně zatížený žádným takovým, jež by mu tam kvůli přehlédnutí zůstal i nadále viset?

"Tak a ne jinak.", jak říkával chrabrý Syrio v Hře o Trůny. Jediným stoprocentně funkčním způsobem, jak se o stavu současného zadlužení a výše splátkového zatížení přesvědčí na 100%, je nahlédnout do registrů. Alespoň tak musí učinit u všech variant úvěrů, které se řadí mezi spotřebitelské. U podnikatelských má sic větší svobodu skrze zákon, nicméně v zájmu ochrany vlastních peněz tak u bez zástavní varianty stejně nejspíš udělá. To, že někteří nahlédnou čistě pro získání přesného povědomí o celkovém zadlužení a zároveň při tom zcela zazdí jakékoli záporné záznamy z minula, je věcí druhou. Obáváte-li se tedy zamítnutí z důvodu špatných registrů, u těchto rozhodně nemusíte. Sic se do nich mrknou, no zpackaná minulost je neodradí. Obavy jsou na místě tehdy, zatutlali-li jste záměrně nějakou splátku, nebo se neubránili dobrání další dluhu v průběhu vyřízení. Tehdy se může kolonka s vašim jménem zanesená v seznamu žadatelů zčistajasna zbarvit do červena.

Z podobných příčin ho budou zajímat také vaše příjmy a ostatní výdaje, více o této "kapitole" si můžete přečíst zde:

jak je to ve skutečnosti s příjmy a dostatečností jejich výše vzhledem k výdajům žadatele?

Vážně bych pominul kategorii půjček nesoucích označení mikro nebo před výplatou. Ty je sice mnohdy možné online formou sjednat "na pár kliknutí", avšak mají svojí drahostí, nazveme-li to kulantně, povětšinou likvidační účinek. Ba co víc, zřídkakdy překročí nižší desítky, ne-li kolikrát ještě menší jednotky tisíc a gigantické splátky zapříčiňuje fakt, že jejich splatnost nelze roztáhnout na déle než několik málo let. Přestože některé uvádějí úročení vyjádřené v týdnech, dosahuje natolik horentních hodnot, že by se za ně mohl stydět kdekterý půjčující, přestože by si ho účtoval jen jednou ročně. Také splátky bývá vyžadované posílat jedenkrát za 14 dní, nebo mívají dokonce jednorázovou měsíční splatnost a tak to vskutku nejednou působí, jako byste si byli bývali půjčili v nedaleké zastavárně oproti třeba svému notebooku a ten tady fyzicky ponechali na pospas propadnutí a komisnímu prodeji.

Jak jsou úročené a jaké jsou jejich další parametry, podmínky?

Škála nabízených úrokových sazeb je, jak jsme rozvedli výše, dosti široká. Úročení se může držet pod hranicí 2% u účelových půjček se zástavou, pokračujíce přes podobně zatížené bankovní bez zástavní a nebankovní hypoteční půjčky v rozpětí 5 až 12 % a s lehkostí sobě vlastní může vystoupat i ke 20 % u některých nepříliš povedených "nebankovek".

Splatnost půjčky se může snadno vyšplhat i na 30 let, jste-li připraveni zajistit ji nemovitostí a zároveň využít na některé z povoleného účelového využití. U Amerických a nebankovních hypoték se bude těžko dostávat nad 20 let a u bez-zástavní neúčelové půjčky se zřídka kdy podíváte nad 10 let.

Propastné rozdíly v zajímavosti a průchodnosti přináší především zástava a zmíněný stav registrů. Ostatně právě ten má nakonec za následek, jestli vyjde vstříc banka, nebo se bude muset hledat alternativní řešení, nebankovní cesta.

Je ostatně pravdou, že půjčujícím zajištění přináší zmíněnou jistotu a oporu, za což jsou ochotni svého dlužníka patřičně odměnit. Proto pochopitelně platí prohlášení: "možnost zástavy znamená nejenom vyšší šance na zdárné vyřízení, ale minimálně také lepší předpoklady pro (delší) splatnost a (nižší) úrok."

Možnost využít půjčené peníze bez-účelově, tedy na Americký způsob, nepříliš výrazně zvyšuje úročení především u bankovních produktů. "Nebankovky", alespoň u většiny zástavních půjček, projevují lhostejnost vůči tomu, co klient plánuje s nabytým kapitálem podniknout a nijak ho tím nez(ne)výhodňují. Není bit vyšším úrokem, využije-li ho jinak než na účelový způsob, kterým je mimochodem výhradně investice do nemovitosti a nebo částí s ní "neodlučitelně" spjatých.

To, že bude-li nucen vydat se pro půjčku do nebankovního sektoru, přeplatí tak minimálně dvoj až trojnásobek na úroku, je snad každému jasné. Jak přesně vysoký rozdíl to bude, záleží vesměs na detailech týkajících se jeho situace a vhodnosti volby vyřizujícího subjektu.

Koronavirové dopady:

Nejeden by zároveň očekával, že půjčující budou mít poslední dobou poměrně stažené opasky a jejich celkové rozšafnosti rozhodně nebudou nahrávat turbulence vzniklé řáděním "koronaviru" a především opatřeními uplatněnými v "boji" proti němu. Nutno připustit, že se nemůže nacházet blíž pravdě. Hlavní poznamenání můžeme pozorovat u bez zástavních půjček, u kterých si půjčující dají ještě větší pozor na žadatelovu lukrativnost. Ani hypotéky se však nevyhnuli zpřísňování, i u jejich poskytovatelů můžeme spatřovat tendence ke zpřísňování nároků jednak na bonitu, druhak také na hodnotu nemovitosti.

Řečí zkratek tematicky spřízněných pojmů se společně s DSTI snižuje také LTV, no schytávají to také odhadci, kterým je vtloukáno držet se při naceňování nemovitostí co nejvíce "při zemi". Jakoby ani sama banka příliš nevěřila "povídačkám", že se ono řádění nijak negativně nepodepíše na "předkoronavirových" cenách nemovitostí. Přestože se spouští spousta developerských projektů, na původní pořizovací ceny nebude spousta lidí mít. Navíc hrozí, že přesmíru zadlužené a přitom výpadkem příjmů ochromené obyvatelstvo přestane mít na splátky a co potom budou banky dělat se všemi těmi nemovitostmi? Dají do prodeje. A co znamená přetlak nabídky jakékoli komodity v kombinaci s nedostatkem kapitálu potenciálních kupců (minimální úspory, oslabené příjmy a zároveň nedostupnost hypotečních peněz)? Pád ceny, přesně tak.

Přestože se budoucnost úvěrového a nemovitostního trhu nejeví na první pohled nijak růžově, uvidíme, jak se situace na trzích vyvine a jaký další směr naberou. Přece jenom mají dneska regulátoři a tvůrci těchto trhu v rukou úplně jiné nástroje, kterými dokážou dopady utlumit, nebo zcela zvrátit. Z čista jasna se objeví hromada "záchranných" peněz, která se nepozorovaně vpraví do těchto systémů. No obáváme se, že umělý zásah pouze oddálí "pohromu" a čím invazivnější bude, tím dramatičtější budou jeho budoucí následky.

Osobně jsem se obával, že až na pár gigantických firem, které půjčí zanedbatelnému procentu poptávajících, bude nějaký rok trvat, než společnosti "sedící" na větších penězích získaní kuráž a chuť tímto způsobem zhodnocovat své "těžce vydřené" finanční prostředky. Říkal jsem si, že v současné ekonomické a právní situaci hrozí, že by daleko snáz docházelo k nutnosti jejich nevratného odpisu, než že by se je dařilo rozmnožovat.

No zatím to vypadá tak, že některé nepochopitelně povolují opasky. Což buďto znamená, že větří brzký obrat k lepšímu, nebo k nim za zády přitékají peníze, kterými mají podpořit skomírající populaci. "Tady máš balík peněz, moc to neřeš a pouštěj je tam." No, kdo by to nebral. Škoda že za námi se takovou nabídkou zatím nikdo neuráčil.

Co bude potřebné k vyřízení, jaký postup očekávat a jaké podklady si připravit?

Nemálo lidí hned na začátku pokládá otázku:

"Co dalšího se zohledňuje při mé žádosti, jaké přesné kroky budou doprovázet její vyřízení a bez doložení jakých podkladů se to neobejde?"

Odpovídáme, že se to liší v každé maličkosti v rámci konkrétní situaci poptávajícího, pro kterého se snažíme zajistit vítěze mezí dostupnými a zároveň nákladově schůdnými půjčkami. Všechny proměnné, které na toto mají vliv, si zjistíme při prvním společném hovoru, který zabere déle než 15 minut jenom tehdy, kdy si toho máme vážně co říct. Jakmile je sběr všech potřebných informací u konce, teprve tehdy se nám k tomuto otevírají dveře. Konkrétní vyjádření z naší strany má klient na stole do tří pracovních dní a s "milimetrovou" přesností se tak dozví:

 1. jestli vidíme reálné úvěrové řešení
 2. jak by bylo úročené a celkově zpoplatněné
 3. jaký by následoval postup: kroky ke splnění a podklady k doložení

Dále je to poměrně jednoduché.

Dopředu nic neplatí, proto nic neriskuje.

Líbí-li se žadateli navržené řešení, pokračuje se v řešení.

Nelíbí-li se, nebo není z jakékoli příčiny možné, nepokračuje se.

Takovými podklady mohou kromě dodání výpisů z registrů být potvrzení o příjmech v podobě daňových přiznání, pracovních smluv, výplatnic a výpisů z účtu. Jinak se můžete také setkat s nutností doložit nájemní smlouvy, účelové podklady, jedná-li se o účelové financování a to buďto ještě před samotným čerpáním, dochází-li ke zpětnému profinancování, nebo poté v budoucnu, hodláte-li rekonstrukci teprve provádět. U zástavní varianty se může jednat o nachystání kupní smlouvy, provedení ocenění nemovitosti, vytažení výpisu nebo následný vklad zástavních smluv na katastru, případně další úkony, které jsou se zástavou neodmyslitelně spjaty. Provádí-li se konsolidace půjček nebo refinancování, nemělo by se to obejít bez vyčíslení jednotlivých věřitelů a jejich souhlasu s vyplacením a podobně. Celý proces i podklady se snažíme přizpůsobit na míru konkrétnímu typu požadavku a zvolenému úvěrování, aby všechno proběhlo hladce, za zanedbatelného prostoru pro pochybení (zamítnutí).

Naší snahou je vždy zajistit řešení s co nejnižšími možnými náklady, aby klient mohl po jeho zdárném vyřízení úlevně vydechnout a s čistou hlavou prohlásit:

"Nakoupil sem, jak nejlevněji to šlo a ani mě to nebolelo."

Co víc si přát znát závěrem?

5 bodů, které si raději ujasnit před podáním žádosti? Jak ideálně postupovat při sjednání?

Doporučenými kroky všeobecně platnými při shánění jakékoli půjčky jsou:

 1. ujasnit si nejprve: kolik nejméně, nejlépe a nejvíce peněz by jste uvítali a rozepsat si, na co konkrétního by jste je použili: udělat si tak ucelený obrázek, abyste půjčkou naplnili své představy, primárně peněžně nepochybělo, ale také zbytečně nepřebylo. Udělat tak je vhodné spíše pro svůj vlastní přehled, aniž byste následně zákonitě museli tento účel přesně sdělovat, natož dokládat danému poskytovateli. To bude vyžadováno čistě u financování nákupu nějaké věci, nikoli u Americké půjčky, z které peníze můžete použít na cokoliv.
 2. jakmile víte, kolik peněz a na co potřebujete, navrhoval bych: udělat si přesnější představu o tom, kolik jste schopni měsíčně splácet a taky kolik jste ochotni měsíčně (nebo ročně) na takové půjčce přeplácet. Na výši splátky a celkového přeplatku má vliv zejména zvolená doba splatnosti a dojednaná roční úroková sazba. Čím delší je splatnost a nižší úrok, tím je měsíční splátka pochopitelně nižší. S rostoucí dobou splatnosti roste společně se splátkou také celkový přeplatek, který zaplatíte jakožto odměnu jejímu poskytovateli, jelikož se hold z celkové jistiny percentuálně účtuje stanovený úrok delší dobu. S rostoucím úrokem se při zachování konstantní splatnosti rovněž zvedá přeplatek a splátka.
 3. je vhodné vzít v potaz také celkovou strategii, neboli jak plánuju s půjčkou nakládat. Jak jsme si už ostatně řekli, našim častým doporučením v tomto ohledu bývá nejdelší možná splatnost pro nejmenší splátku, neboť dneska bývá umožněno doplatit půjčku kdykoli a prakticky zdarma. Právě prostřednictvím výjimečných splátek, jakmile v daném měsíci zbyde dostatek volných peněz, si lze rozumně zkrátit splatnost, splátku nebo přeplatek odvisle od vlastních preferencí.
 4. dále je dobré si udělat jasno v tom, kdo všechno může o půjčku žádat. Jakmile jste si stanovili jasné adepty a je možných k půjčce přistupujících osob více, měli byste si zároveň přesně zjistit, jaký je přesný stav příjmu, závazků (bonity) a historie splácení (registrů), neboť právě toto bude vyřizující osobu zajímat. Nutno říct, že se bez toho nejspíš nikam nepohnete. Jak má bez těchto podrobností tušit, zdali je daný spolužadatel vůbec k něčemu užitečný, jak blahodárný dopad má na bonitu. Dokud mu není přesně představena možná struktura žadatelů, není schopen případ optimálně postavit. Samozřejmě můžete dodat své preference, například že byste chtějí jenom na sebe, pokud to bude možné, ale kdyby ne, máte tady k sobě Marušku nebo Pepíčka, s kterými by se mělo dát teoreticky domluvit a z výše zmíněného ohledu jsou na tom přesně takto.
 5. Z hlediska celkové ceny bývá pro klienty pochopitelně nejpříznivější, když se podaří celý požadavek namodelovat tak, aby byl zcela standardně řešitelný bankovní cestou. Jestli ještě splňuje bankovní kritéria na přípustného žadatele a budou tak vysoké šance na sjednání nadmíru levné dlouhodobé bankovní půjčky, nebo nezbyde než se alespoň dočasně s mířit s nebankovní náhradou, to záleží především právě od výše zmíněného. Pokud jsou záznamy v registru drobné, nebo disponují starším datem, neviděli bychom to nijak černě a určitě bychom dělali možné maximum, aby se podařilo sjednání bankovního produktu. Je to podstatně výhodnější a zároveň celkově bezpečnější než nebankovní produkty, které bych osobně vnímal až jako určité zadní vrátka pro případ neúspěchu.

Na výsledek má vliv řešit to s někým, kdo to s bankami "umí" a přinese vám v tomto ohledu opravdovou přidanou hodnotu. Jako například s námi. :-)
Příklad jako když kupujete auto:
Jako příhodné přirovnání může posloužit výběr nového auta, při němž si taky nejspíš nejprve vytvoříte představu o optimálním adeptovi, který bude splňovat vaše každodenní uživatelské nároky. Především si stanovíte rozpočtový rozsah, který jste v momentální situaci ochotni investovat a toto kritérium uplatníte při výběru svého nového vozu. Dále si vyfiltrujete přednosti, na kterých vám bude záležet nejvíce: sportovní/rodinné, limuzína/kupé, benzín/diesel, automat/manuál, spotřeba, najeté kilometry, stáří, značka, model... A tyto zahrnete do svého výběru.
3 Tipy:
 1. rozhodnete-li se však řešit na "vlastní triko", neboť jsou všechny vaše vlastnosti ve výborném stavu a tak není důvod obávat se nezdaru, doporučujeme pro dosažení na jednu z nejvýhodnějších půjček na současném trhu nebát se mezi bankami vyvolat alespoň menší "nabídkovou soutěž". Dovolte jim, ať se o vás, jakožto potenciálního prémiového klienta pobijí. Oslovte 3 nejžhavější kandidáty a zvolte si toho, který ve vašem výběrovém řízení vyhraje, neboť nabídne ty cenově nepřívětivější kritéria půjčky. Dejte si pozor na to, že úrok není zdaleka jediným ukazatelem výhodnosti. Pro někoho je důležitá co nejdelší splatnost, pro druhého možnost bezplatného doplacení, či zaslání výjimečné splátky, pro třetího potom doplňkové náklady v podobě poplatků za pojištění, sjednání či vedení úvěrového účtu. Ty všechny mohou mít důležité slovo pro učinění nejlepšího ekonomického rozhodnutí, nepodlehnout tak běžné unáhlenosti při volbě takové nabídky, která z těch, jež vám přistanou na stole, vykazuje známky nejnižšího úročení. To totiž může hrát na množství peněz celkově vynaložených na půjčku až "druhé housle".
 2. Stane-li se, že se v bankovním sektoru zkrátka "pohoří", je nasnadě rozhodnutí, zdali zkusit zapátrat v dražším nebankovním sektoru, nebo přečkat předpokládanou dobu, než bude možné v bance uspět. Pokud vám bude po bližším prozkoumání zkušeným profesionálem řečeno, že půjčku bude možné sjednat v dohledné době, kterou přečkat pro vás nebude představovat vzniknutí zásadního finančního zádrhelu, doporučuju svůj požadavek raději neuspěchat, vyčkat na banku a už se nepouštět se do "velkých akcí" v souvislosti s vyřízením nebankovní půjčky. Kdekterou "nebankovkou" byste totiž mohli svůj finanční stav ještě více a zároveň poněkud zbytečně zkomplikovat. Vzhledem k jejím nemalým nákladům jsou většinou přínosné tehdy, kdy je situace bez jejich načerpání platebně nesnesitelná a obejít se bez ní by znamenalo naúčtování ještě vyšších nákladů, nebo nechání si ujít investici s vyšší ziskovostí.
 3. jdete-li žádat o nebankovní půjčku, vyvstává prvořadá otázka, zda-li jste schopni (ochotni) dát do zástavy nemovitost. A pokud pomýšlíte na částku vyšší než 500 tisíc a celkově to s nebankovním sektorem myslíte vážně, pravděpodobně se tomu nevyhnete. Nebankovních firem půjčujících bez zástavy je totiž jako "hub před deštěm" a to především těch, které půjčují vyšší částky, které lze počítat v řádech stovek tisíc. Bez zástavy se většinou půjčují buďto malé peníze za nevýhodných podmínek v podobě takzvaných mikro-půjček, kterým se raději doporučujeme vyhnout širokým obloukem, nebo si žadatele o půjčku nebankovní půjčující prověřují podobně jako banka a jsou jenom o něco málo více shovívaví ke stavu registru, bonity, nebo jiným "vlastnostem" žadatele. Ze stovek lidí, kteří neuspěli v bance, proto požádají zde a dokážou se nakonec zdárně protáhnout tímto důkladným "schvalovacím" sítem, by se dali počítat na prstech jedné ruky. Tito, přestože nejspíš získají o poznání dražší a také nižší půjčku, než na kterou by jinak byli bývali dosáhli v bance, alespoň pro svoji potřebu získají nějaké peníze. Ostatní většina žádajících má jednoduše smůlu.


Zato se zástavou se vaše šance zásadně zdvihají, neboť negativní záznamy ve vašich registrech pravděpodobně budou zcela ignorovány. Pořád to pochopitelně bude dražší než v bance a také maximální částka bude vůči hodnotě zastavené nemovitosti výrazněji omezena. Zatímco v bance by se dalo stále počítat až s 90 ti %, nebankovní poskytovatel vás jen stěží pustí nad 70%. Často se budete muset dokonce smířit s tím, že získaná částka z nebankovní hypotéky nepřesáhne polovinu z hodnoty zastavené nemovitosti.

Pozor, nejedná-li se o podnikatelskou půjčku, je bezpodmínečně nutné, aby žadatelé ve všech ohledech splňovali nejenom bonitní nároky zákona o spotřebitelském úvěru pod správou a dohledem ČNB. Je celá spousta jednotlivých regulí, které je povinné vzít v potaz a kontrolovat odpovídající správnost jejich stavu před poskytnutím, v průběhu splácení a při doplacení každé spotřebitelské půjčky bez ohledu na její bankovní či nebankovní charakter. Příjem se proto musí doložit vždy a je nutné, aby byl vzhledem k výdajům žadatele dostačující. Za stejnými bonitními účely bývá zároveň nutné, aby se nahlédnutím do registrů alespoň vytvořil ucelený přehled všech jeho současných dluhů a splátek.

Pokud bude v jakémkoli tomto směru pochyběno, hrozí přísné postihy, proto počítejte, že si to každý "rozumný a slušný" subjekt pohlídá nejenom ve vlastním zájmu. Primárním účelem těchto opatření je nakonec znemožnění nezvladatelného zadlužení spotřebitele, které by ho mohlo přivést do katastrofální finanční situace, kterou poté prosí vyřešit stát. A tak přestože nikdo nemá moc rád, když mu druzí do něčeho "kafrají" a přece by mu mělo být v dnešním svobodném světě umožněno učinit si po svém, klidně si to i po... Neblahé následky svobodného úvěrového trhu byly nejspíš přespříliš katastrofální.

Pokud byste i Vy zrovna uvítali levnou a férovou dlouhodobou půjčku s tolerancí registru, máme pro Vás možné řešení.

Obecně se dá na delší dobu (1 až 20 let) řešit bez zkoumaní registrů (respektive s tolerancí jakéhokoli stavu registru) jedině půjčka se zástavou nemovitosti, přičemž výše takové půjčky je s námi od 400 000 Kč a zhruba do 70 % z její tržní hodnoty. Půjčující zde totiž, jak jsme si řekli, získává určité jistoty, které mu zástavní právo vytvořené na listu vlastnickém zastavené nemovitosti jednoznačně přináší. Je tak nejenom ochoten půjčit peníze jako takové, zároveň svolí s delší dobu splatnosti a nabídne výhodnějších parametry. Půjčením bez zástavy se vystavují riziku přílišně složitého a zdlouhavého získávání půjčených peněz zpět při scénáři výrazných problémů se splácením v budoucnu ze strany dlužníka. U spřízněných investorů se úroková sazba u půjčky se zástavou nemovitosti pohybuje u od 2 do 12 % za rok a maximální splatnost bývá často omezena rozpětím 20 až 30 let. Nejenom vyšší výhodnost a výhodnost jsou značnými benefity, proč zvolit možnost zástavy, máte-li ji k dispozici.

Pokud ale možnost zástavy nemáte, můžeme se pokusit o sjednání bez zástavní půjčky, které říkáme Grunt, u které startuje úrok přibližně na 4,3 % a díky době splatnosti až 20 let se řadí mezi ojedinělé exempláře. Jelikož je jejím domovem bankovní prostředí, je reálná pouze pro ty, kdo nemají příliš čerstvé a vážné záznamy především v bankovním registru kvůli přestupkům na bankovních půjčkách, úvěrech, hypotékách. Řekneme si to narovinu, pokud jsou vaše registry či příjmy v hrozném stavu, bez zástavy vám za slušných podmínek nepůjčí nikdo a je jedno, ve kterém sektoru. Nebankovní společnosti jsou v tomto ohledu jenom o něco málo benevolentnější. Z ryze nebankovních možností víme minimálně o dvou rozumných, kam váš požadavek můžeme zadat do řešení. Minimálně se dočkáte nezávazného vyjádření, jestli bude možné půjčit, kolik a za jakých podmínek přesně. Bude-li to reálné a zároveň pro vás dostatečně atraktivní, pokročí se v procesu vyřízení.

V žádném s uvedených případů po vás není požadovaná žádné přednostní úplata, z tohoto pohledu tak nic neriskujete, nepodaří-li se přijatelné řešení nakonec najít a zrealizovat.

To by mohlo být vše, co se týká základních parametrů půjčky. Přejete-li si parádně poradit, nezdráhejte se na nás obrátit pro pomoc.

Máme Vám zavolat?

Oslovte nás sami:

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sídlo: Třída Tomáše Bati 1547,
760 01, Zlín


Závěrem nám dovolte se do-představit, zároveň Vás upozornit, eventuálně varovat:

Jsme, děláme, budeme:

DůmDluhů.cz jde přirovnat k virtuální navigaci vedoucí poptávající k vytyčenému úvěrovému cíli tou nejkratší a tudíž časově, energeticky i ekonomicky nejúspornější cestou.

Ambicí je propojovat je i nadále s tím správným průvodcem (úvěrářem) nebo přepravcem (půjčujícím) schopným ve chvíli našeho oslovení ze všech nejp(i)lněji uspokojit jejich na/stávající peněžní představu a potřebu.

Ze všeho nejvíce si zakládáme na propracované analytice, nadstandardních možnostech realizace (znal(ám)ostech), spolehlivé servisní péči a zejména celk(n)ové vyzpytatelnosti, tzn. předvídatelnosti, i nakládáme ze všech nabízejících tržnice beztak nejvíce zátěže.

Naše specializace:

Srovnáváme jednotlivé nabídky partnerských poskytovatelů úvěrových produktů z ne/bankovních, soukromých a veřejně dostupných zdrojů pro spotřebitele (zaměstnance) i podnikatele (firmy), uzavíráme vítěze z hlediska momentální dostupnosti, ceny a kvality. Máme vlastní kapitál, což nás staví do role přímých poskytovatelů, k tomu uzavřené smlouvy o obchodní spolupráci se všemi slušnými ne/bankovními ústavy, družstevními záložnami i privátními investory. Dále provozujeme činnost nezávislého dluhového poradenství na základě živnostenského oprávnění. V neposlední řadě využíváme nástroje realitního trhu k dosažení rychlého zpeněžení klientovi nemovitosti v horní cenové hladině. Kromě standardního prodeje se specializujeme i na okamžitý výkup, zpětný leasing, družstevní (nájemní) bydlení a tak podobně. Předvádíme (chvástáme) se tím, že nám nevadí pro banky problémová klientela a nepodvádíme!

Čtyři dohody:

(Pro)hlášení mající informační a preventivní charakter před nedorozuměními, spory a pokutami:

První - letmý nástřel:
Všechny číselné údaje, které jsou k vidění na těchto internetových stránkách, mají čistě informativní povahu a tedy sloužit k utvoření si orientační představy, neustále se mění jako nálady či počasí a proto bychom rozhodně nestrčili nohu do soudní síně za jejich doručení každému jednomu čtenáři. Pokud si přejete počíst, či od nás vůbec můžete s něčím počítat, popř. čím skoro a přesně, jak by vypadala ona slavná, Vás nejvíce oslnivá hypoteční či realitní nabídka, na níž se zmůžeme, s výslednými hodnotami rozhodujících ukazatelů její zajímavosti zaokrouhlenými na (de)setiny, je nezbytné se s námi alespoň telefonicky zkontaktovat, nebo sejít, podělit o všechny směrodatné konkrétnosti ke své záležitosti a není problém vytvořit. Ostatně to od nás máte vždy bezplatně, nezávazně a diskrétně, takže ostrouháte jen několik jednotek času plus mentální síly a když Vám nepadne do oka, jednoduše na ni zanevřete.

Druhé - ach ta legislativa:
Děláme, seč nám síly stačí, abychom svou, legislativně ostře sledovanou činnost vykonávali v souladu s výkladem paragrafů novely zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb., která platí od 1. 12. 2016 a má za úkol ji regulovat.

Tzn. co se dá, tedy skoro nic jiného, abychom splňovali povinnosti a ne/prováděli úkony jím ukládané, zakazované při uzavírání i správě všech pohledávek majících mezi nimi co pohledávat, tudíž zběžně přeletěno:

Patřičné prověřování úvěruschopnosti úvěrovaného před jejich poskytnutím podle jím předepsaných metrik a jejich momentálních limitů a to zejména bonity (příjmů vs. výdajů) dostatečné k získání vyřizovaného spotřebitelského úvěru. Dopředu negarantujeme kladné vyřízení, nežádáme žádnou formu úplaty, předsmluvní formulář i smluvní dokumentaci dostává žadatel k nahlédnutí s dostatečným předstihem a prostorem bez jevení známek tajení i vyvíjení nátlaku, při čerpání si neúčtujeme dvojí odměnu, ani jedna z posléze inkasovaných plateb nepřesahuje arbitrem schvalované meze, dlužník má právo kdykoliv předčasně splatit a to nanejvýš za k tomuto úkonu věřitelem účelově vynaložené náklady i dalších, asi "sto šest" příkazů, které si dle libosti prostudujte na tomto externím zdroji: 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru, nebo v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Třetí - mírné výluky aneb výjimky potvrzující pravidlo:
Na ostatní nabízené produkty a služby, za něž jmenovitě považujeme podnikatelské úvěry pro osoby právnické (společnosti) a fyzické (živnostníky) i realitní služby, se tato legislativa nevztahuje, aniž by jevili známky jejího obcházení, nebo jakkoli jinak inklinovali k záměrnému zaměňování zaměstnanců s živnostníky kupříkladu kvůli nižší, nejen administrační zátěži.

Čtvrté - za plagiátorství na galeje:
Na vědomí se dává, že vaše plagiátorství porušuje naše autorská práva a po zásluze se trestá! Jazyk juristů tvrdí, že se jedná o takzvanou krádež duševního vlastnictví, tedy nejen sprostý, ale i ze zákona trestný čin, kdy vám po prokázání viny hrozí i v naší malé zemi nemalé peněžní postihy a doživotní odnětí licence i svobody až na 2 roky, nevzpomínaje raději karmické a jiné kárné postihy. Vyvarujte se proto jeho neblahým dopadům na vaše blaho nepro(od)váděním na tomto portále! Nehodláme dál dobrovolně (bez odporu) chodit za bezmeznou dobrotu na bezednou žebrotu. Za další implementaci námi pracně vymyšleného obsahu jedna ku jedné očekávejte odvetný akt.

Nejdietnější peněžní ob(d)nos u nás dělá 500 000 Kč, slovy půl milionu korun českých, o prostší porci Vás proto poprosíme neprosit, kór sprostší mluvou.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z renomovaných nebankovních společností, máte-li tam dočasně z nějakého důvodu zavřená dvířka, vřele doporučujeme zatnout zuby, toto období přečkat bez přílivu nového úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění v tomto snažení překážející závady. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě... Nebo najít jiné východisko a bez úvěrování se tak obejít úplně. Žádný dluh = značka ideál, pro mnohé sprosté slovo.

U úvěru bez zástavy je nově nutné býti alespoň majitelem nemovitosti, omlouváme se, ale pro nemajetné nemáme v momentální nabídce vůbec nic...

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u něho platí, že stav ukazatelů úvěruschopnosti jako jsou příjmy, výdaje, dluhy (bonita), registry úvěrovaného i účel využití, hraje úhlavní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.

V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidovány, nabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

Manželé, kteří mají aktivní společné jmění manželů (SJM), si coby spotřebitelé musí "ze zákona i rozumu" žádat společně, žádné za zády, tajnůstkaření.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.


Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Na samotné myšlence vyměnit placení stále se zvyšujícího nájmu za splácení hypotéky na (jednou) vlastní bydlení sice nevidíme nic zcela zcestného, no...

... nemáte-li nic našetřené, dalšího do zástavy, zato šílenou platební minulost (morálku) a úvěruschopnost ano, pak už ano a v realitu ji přetaví jedině "podvodník", který vás ve výsledku vyjde daleko dráž než nájemník, na to vezměte jed.

Ani banky, které si půjčené peníze cucají z prstu, teda pera, teda vašeho elektronického podpisu, nedávají víc než 80% z ceny a to musíte mít všechno pünktlich, cajk, nehledě na to jejich nedávné lichvářské vybarvení a neumazání dodnes.

Po soukromníkovi pak nemůžete chtít, aby se svými řeholí vydřenými a nastokrát zdaněnými penězi kouzlil kolem sta procent kupní, poté zastavované a možná i prodejní hodnoty pořizované nemovitosti a nejlépe je ještě úrokově podstřelil, abyste ho divže neukamenovali za to, že je nejen škudla ale i nenažranec.

Ještě chvíli nám tady budou nořit, válčit, strašit a omezovat pod nosem, nezaměstnanost vyskočí jak z trampolíny, výplaty a tržní ceny sletí za výdělky z většiny podnikatelských činností jak po skluzavce, vy mu přestanete platit dřív, než se jeho zástavní právo stihne na katastru uvelebit, zabydlet a mu nezbyde než ji střelit se ztrátou třeba třiceti procent, ne-li hůř, nebo v ní zůstat finančně trčet s prsty zkříženými i na nohách a dlouhé večery se potají modlit za brzkou otočku, výstřel a co největší pohojení toho pohnojení, nejlépe vývar. Zatímco vy si to budete spokojeně lebedit zpátky v nájmu, nohy v luftu, dlouhý kouř a nulová ztráta. Při vší úctě, to víte že jo...

Taky mějte na paměti, že první dekádu stejně jde i v bance většina splátky na úmor úroků a dlužná jistina vám ubývá poskromnu, takže toho po pěti vážně moc neumažete, tak to taky nemusí být žádná sláva...
Samozřejmě taky záleží na tom, v jaké fázi vývoje cen na realitním trhu se k tomuto kroku "dokopáváte". Vzhledem k tomu, že ten býčí již asi máme na jistou dobu za sebou a ztuhle hledíme medvědovi do očí, tím spíš může být úprk do pronajaté nory vítězná, životní úspory zachraňující strategie, neb zmíněný propad ceny slavnostně zakoupené nemovitosti pod tu pořizovací, natož zůstatek hypotéky, je pramálo příjemná záležitost a pradávno známá zase ta, že tomu, co umí v krátkém časovém úseku samo násobně vrůst, nebude činit zas takový problém padnout stejným tempem a dílem hubou dolů. A držko pády málokomu chutnají.

Zkrátka a jednoduše, pokud tedy nemáte vyhlédnutou nemovitost, na kterou se nemůžete vynadívat, při jejímž obývání vám plesá srdce od samé radosti, máte to štěstí, že jste ji vyštrachali za vyloženě směšné peníze a nebo vám přináší extra užitek (výdělek v podnikání), které by případný pokles vykryli, byli dostatečné silnou záplatou na to "vykrvácení", pobýt si ještě v nájmu, rok, dva si počkat, jak se situace vyvrbí, když už jste to vydrželi doteď, nemusí být zas tak špatný nápad.

Riziko, že vám doteď jak o život uhánějící vlak ujede ještě dál a jaktěživ už na něho nestihnete naskočit, je z mého pohledu značně menší, než že po této "menší" zastávce začne sjíždět dolů kopce a na nespočtu jednotlivých zastávek cesty bude trpělivě vyčkávat na sporadicky a opatrně naskakující cestující, pokud teda nevykolejí a nevydá se střemhlav na výplach pánevního dna, z něhož se bude roky pracně sbírat. Po přihlédnutí k okolnostem a své skeptické nátuře bych se přikláněl, nebo minimálně nedivil krasojízdě jako na horské dráze ve stylu č. 2.

A nevyužitá (promarněná) příležitost může být lepší než trpká zkušenost...

Navíc, nedosáhnete-li na hypotéku ani ze vznášedla, netřeba to řešit a už vůbec ne věšet hlavu. Nemáte zač...


To si zase nalejme čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Zákonodárci zákona o spotřebitelském úvěru novelizované stanovy, které nám zpestřují profesní životy od roku 2016, se snažíme dodržovat na 101%.

U všech zpříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Počínaje tím, že nám dostatečně prověřený a všechny ⬆ rysy úvěruschopnosti splňující úvěrovaný před vyplacením jemu s dostatečným předstihem a bez náznaků zatajení i nátlaku předložené a jím přijaté nabídky úvěru NIC neplatí, ani dvojitě při něm, a konče...

Životní časy, energie, nervy, administrační, provozní paušály, amortizace, benzíny, ani ty sladkůstky a kávy, bez kterých by to nešlo a neměly spolu tu čest, nic z toho nejde za vámi, pokud si nesáhnete na slibované peníze.

V žádném z případů nám žadatel neplatí poplatek dopředu.
V každém případě je možné účtovat za předčasné splacení pouze administrační náklady, které se s tímto úkonem přímo pojí.
Ceník všech uplatňovaných poplatků a potenciálních pokut splňuje zákonem ustanovené limity, jejichž překročení by znamenalo praktikování takzvaného nadměrného obohacování, které se řadí mezi neoprávněné a tudíž trestuhodné přestupky...


Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na vlastní dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). To nerozporuje výše zmíněné, nebo ani jedna z těchto plateb nejde v náš prospěch.

Dále... Dopustíme-li se v průběhu sjednání hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.

V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Odkazy na naše sociální sítě:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225.
Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele.
Hypoteční mág, realitní makléř, soukromý investor...

WBO: written by owner / not AI nor copy
Copyright © 2012 - 2024 DůmDluhů.cz
Vaše nefalšovaná dluhová speciálka

powered by Weboo + Joomla: