Velmi vstřícné, velkorysé a nákladově kultivované oddlužení nemovitosti, jež Vám umožní hravě si ji UDRŽET.

ŽE by konečně poctivé oddlužovací produkty přímo určené k důkladnému očistění listu vlastnictví vaší milované nemovitosti od OKU i kontu nelahodících, nenechavých a nedočkavých závazků,

které by Vás o ni jinak co nevidět nadobro připravili, do nového nájmu Vám nezůstal pomalu ani hrnec a to jste ještě měli být rádi, že i nadále nevisíte nechutný ranec?

U nás fakt že tak a nejinak.

ANIŽ by si samy kladly za CÍL pouze se na Vás místo nich okotit obdobně nebo VÍC, přirazit na útratní lístek vlastní nenažrané režie, které snad SVĚT zatím neviděl, a Vy si jimi ve finále vlastně vůbec nepomohli...

Právě naopak jste byli místo uhození do levé sprostě praštěni pravé tváře, stejně v nich PAK zahučeli hotové bohatství a o své drahocenné dědictví nakonec přišli.

Jenom si tímto odkládacím krokem v zoufalé naději na "zůstání bydlet", o poznání výrazněji pohoršili v porovnání s neprodleným prodejem z hlediska dluhového zůstatku a tím i cele strhaně odneseného finančního polštáře.

Relativně bez absťáku se to dá chvilkově přežít třeba bez řidičáku, který člověku nedávno vzali vinou vlastní nedbalosti, teda nezpůsobil-li tím závažnější újmu na zdravích, penězích či svobodách.

O poznání HŮŘ se mu však obchází bez nemovitého majetku navěky a čím víc se na něho nadřel, obětí ho stál a je srdeční záležitostí, tím to platí trojnásob.


Tak což takhle si osahat náš realitní klenot, nebo nám dovolit Vás hypotečně pohýčkat něčím takovým jako je: 

Kapitál rovný až 80 % z její opravdové prodejní hodnoty, aniž by ji odhadce záměrně podstřelil...

Smířenost investorů se zhodnocením startujícím u 6% za rok jeho postrádání...


Po úlisné vlezlosti nehrozí slizké úskoky a sklizeň dalších zisků...


Placení si roztáhnout až do dvaceti letokruhů...

Poměrně TERNO, ne?

A co teprve, když to umíme tak, že:


Vás dopředu NIC nestojíme.

Potom si to celé klidně spláchněte KDY a JAK chcete.


I větší část navyšujícího bakšiše vraťte pro menší splátky až ve FINIŠI.

Krátkodobé pročištění za účelem získání dostatečného času na nerušený prodej za maximální CENU.

Tehdy LZE navíc řešit takřka zcela bez zpovídání, prověřování a dokládání příjmů, výdajů (bonity) i nahlížení do registrů dlužníků.

Leckdy tak náramně
 stačí, že na žádanou částku vystačí cena vaší haciendy coby podkladového aktiva a Vy pak utržený obnos vrátíte investorovi v původním celku obohaceném o dojednanou úplatu dřív, než uteče jak víkend předem vytyčený časový interval na prstech jedné ruky spočítatelných intergalaktických LET(ů).

POZOR: Neplést si s oddlužením fyzické osoby, čili insolvencí či osobním bankrotem nebo konkurzem té právnické, ani sebe domněnkami, že... ⇐⇑⇒

... po jejich vyhlášení správce zajisté nevztáhne svou ruku na vaše bydlení jakožto předmět zajišťovacího práva ne/banky, nebo jiného, do nich přihlášeného zástavního věřitele.

Právě naopak, u všech insolvencí vyhlášených po květnu 2019 ho s velkou pravděpodobností vyvěsí na nástěnku inzertního či dražebního portálu bez ohledu na vámi vznášené námitky, to jest nedobrovolně, majíce tak za lubem jeho přeměnění coby majetkové podstaty na peníze právě za účelem přednostně jeho a dále ostatních uspokojení.

Dříve, kdy je ještě šlo plnit prostřednictvím splátkového kalendáře, bylo k přiklonění se ke zpeněžení majetkové podstaty potřeba, aby k tomu ze strany zástavce přišel pokyn, anebo sám správce k závěru, že jím bez něho dlužník nedokáže ve vymezeném rozpětí pěti let dorovnat oněch odklepnutých třicet procent ze zůstatku všech přihlášených dluhů.

Nejen proto je VÍC než rozumné nejprve si jejich lehkomyslné vyhlašování, čili zběsilé skákání do nich naslepo, zhurta a rovnou po hlavě, v chladné ní předem pořádně rozmyslet a prostudovat veškeré možné dopady na život vaší osoby...

Jsme totiž hluboce přesvědčení, že základní předpoklad pro to, aby dávalo takové oddlužení nemovitosti vůbec smysl, je, aby výsledný dluh skvěle ladil s vaším úmyslem, hrál s vámi jedny housle, byl dlouhodobě v pohodě uplatitelný a nebobtnal daleko za jeho hranu.

Jedině taková stezka Vás může nakonec dovést k její záchraně mající podobu výhodné bankovní hypotéky, ideálně pak ničím nezatíženého výpisu z katastru, kde se vaše jméno bude skvět v kolonce výlučný vlastník a NE NA lejstru ohlašujícím dražební kalamitu.

Podle nás Vám má taková Americká nebankovní hypotéka nebo zpětný leasing hlavně koukat ulevit od těžké váhy nemovitostí zajištěného dluhu i těch bez zástavních kolem, pokrýt ostatní ožehavé výdaje a vytvořit menší rezervu pro případ horších časů.

Nějaká ta rozmařilá rozšoupnutí bychom navrhovali pošoupnout na později, až budete z nejhoršího venku.
Samozřejmě žádný dišputát proti luxusní rekonstrukci, dovolence ani bujarým nákupům dle gurmánského gusta.
No nejsou-li z nějakého pádného důvodu nevyhnutně nutné, dopřejte si je až z peněz bankovní zásilky, nejlíp vlastní píle.

Zkrátka dostavit potřebný kapitál, ten pravý platební klid i pocit neohrožení BEZ silné tendence k úvodní náladové vybíravosti, následnému nedomluvenému uždibování, nákladovému prodražení, podražení peněžní židle a vražení kudly do ZAD.

Nesloužit k tomu, aby jejich zřizovatelům umožnovali výsostně se na Vás přiživovat, zmocňovat se nemovitostí za vyloženě směšné peníze a vycucávat z nich zbývající věcnou hodnotu.

A tak pomoct ve zdraví přečkat ono "dluhobití ke zblití", přebrodit rozbouřené úvěrové moře, dostat se z povodně do původního sucha a časem se postavit čistě na vlastní nohy, nikoliv vám je nestoudně podseknout, načež stáhnout k jeho DNU.

Přestaňte se v tom splácení šíleně plácat a tím vlastně projevovat velkou laskavost svým věřitelům, kteří si z Vás za jednotlivé prodlevy urvávají neuvěřitelně neurvalé sousto.

Stopněte provoz té jejich nestřídmé vývařovně.

Nedovolte jim snad donekonečna zneužívat vaší dobroty, exponenciálně navyšovat Vaše pohledávky, i nadále ze sebe dělat nemajetné blázny, všech těch jitrnic na čele, exekucí na LVčkách a nálepek ZABAVENO, jen aby si druzí mohli zplna hrdla snobsky žrát, už snad historicky stačilo...

Než darmo krmit cizí krky, to už je radši radno hned ji zpeněžit prodejem, poplatit si z toho komplet dlužné částky kolem, spakovat zbytek z utržené ceny i svoje saky paky, zvednout kotvy a odplout jinam, než z mizivé naděje ve zvládnutí naslepo skákat kamikadze z obrovské louže do bláta, NO NE?

Ale tak komu není rady, tomu není pomoci, ŽE JO...

Pojďte si přechodně zachovat svůj nemovitý majetek, vystříhat se tak povinnosti velící vyklidit své pozice, uvolnit je po vůli a zisku cizích "vetřelců" kvůli peněžní naléhavosti a časovému nátlaku hluboko pod jeho výhledově reálnou, nebo dokonce i momentální tržní hodnotou.

Snad nechcete býti na úkor toho biti krutěji, než je vyloženě nutno, na poli vlastního "vývaru" z této životní realitní operace.

Naším cílem je vaši situaci finančně stabilizovat, abyste mohli v klidu vyčkat na ten správný okamžik k (pře)vzetí bankovní hypotéky, realizaci prodeje, nebo uvolnění jiného zdroje význačnějšího kapitálu, z něhož tento oddlužovací nástroj rázem vrátíte.

To abyste vinou "menší" výluky kapitálu nebyli už zřejmě nadosmrti nuceni oželet své milované bydlení a doslova od základů pak překopávat nejen svůj život.

Ujištění: Vážně neprovádíme žádné hanebné machinace, což značí, že nás "ve skrytu" duše nehoní mlsná, neděláme si tak zálusk a nekujeme na Vás pikle, jen abychom schrastili "zbytek" prodejní ceny vámi pronajímané, obývané a jistě i laskané ubikace.

Nesnažíme se bezbožně zneužít vaší "dočasně" žalostné situace a nes(t)oudně si na ní namastit kapsu jak z řetězu urvaný, hladový, navztekaný čokl připravený pevně se zahryznout do každé koruny a bez boje, vrtání kolene, nebo utracení nepustit ani jednu

Vize je jasná: Jednou jste Vy osudoví majitelé, stálo Vás to "spoustu" úsilí, je to svaté, má to tak zůstat I DÁL a my se JEN postarat, aby se tak stalo za MIN újmy, nebo VŠE dělo ve vašem NEJ zájmu a za to si mimoděk přijít na předsevzatý, dopředu jasně komunikovaný rabat,

, jehož výsledná tóninová výše vyzní vašim cenově citlivým uším i srdcím v celkovém znění výrazně více balzámově, než kdybyste to celé odpískali, na závěr tomu zahráli smutnou baladu, umíráček, odchodem vchod, odzvonili hranu a svou pýchu kvapně vyslali dál do světa dost pod cenou.

Pokaždé usilujeme o to, abychom se s cenovkou výsledného řešení dostali na dotek oboustranně spravedlivého průsečíku prospěchů, zaslepeně sami sebou ji násilně nepřiklonili výhradně tomu vlastnímu a zároveň ta uvedená na předváděčce zůstala i závěrečná, ne startovací, tak třetinová.

To abyste byli co nejakurátněji spraveni o tom, do čeho že se to řítíte a zamezilo se tak potázání s nepříjemnými nesrovnalostmi, potažmo záhubou přinejmenším vlastnictví.

Ostatně...

I Vy sami byste si měli přednostně hledět pořádně pohlídat, abyste nepořizovali zajíce "od hlavy až k patě" důkladně zabaleného v pytlovině.

Vždyť finance nejsou žádné "fusakle", aby valnost jejich kvality mohla stát za starý pytel a vy je pak flákli na smeťák, nebo charitu, sotva na Vás vybafne první fuga po druhém oháknutí chodidla...

Co je to oddlužení nemovitosti?

Oddlužení nemovitosti odpovídá vyplacení a tím i jejímu zbavení všech na ní váznoucích, méně výhodných a tím pádem i zbytečně zatěžkávajících zástav, jako jsou například:

 • úrokově, nebo poplatkově přílišně nákladné hypotéka
 • jakýkoli úvěr po splatnosti s hromadícími se nedoplatky
 • kvůli přesažení povoleného množství ⇑ zesplatněná půjčka
 • zatížení pohledávkou vůči státním úřadům a soukromým subjektům
 • exekuční titul, příkaz k prodeji, insolvenční či dražební vyhláška a podobně

a jejich nahrazení ekonomicky významně milosrdnějším dluhovým řešením.

Dále lze celkový rámec navýšit, kam až to strop LTV daného produktu dovolí, aby do něho šlo zahrnout vší bez zástavní závazky kolem, nebo získat neúčelové peníze navíc.

Kromě nesmírných nákladů má totiž spousta z nich další společný průsečík v tom, že na člověka začnou spěchat, obestřou ho jistou naléhavostí, neodkladností, urgentností.

Jinými slovy vyvíjí časový nátlak a pod výhružkou dalších sankcí a nuceného prodeje jeho nemovitosti mu přikazují doplatit celý dluh v poměrně „mrňavém“ časovém úseku.

Jak k tomu dojde?

Vyplacením vlastníků těchto závazků do výše vašich dluhů u nich.

Z peněz nákladově vstřícnější hypotéky proběhne finanční uspokojení kteréhokoli z těchto věřitelů.

Přesná cifra se jim pošle v čase, který si stanoví na vydaném vyčíslení.

Po vyrovnání se přestanete nacházet v roli jejich dlužníků, nadobro tak skončí otravování a vy plynule přejdete na citelně přívětivější splácení.

Jak moc přívětivé to bude?

Těšit se u nové hypotéky můžete na parádní parametry:

 • úrok startující na úrovni 1.98 %
 • částka šplhající až k 85 % z odhadu
 • splácení roztažitelné až na 30 let

splátka splňující současné a padající na historické minima!

Zároveň se můžete spolehnout na zanedbatelné náklady před, při o po.

Nejenom na stoprocentní rovnost, standardnost a transparentnost.

Často se ptáte:

„Oddlužíte moji nemovitost a pomůžete mně tak střepat:

 1. ohrožující dluh z listu vlastnictví na katastru
 2. přebytečné náklady a
 3. všechen ten stres ze svých ramen ???

"Ať mně dají svatý pokoj. Už mám toho jejich nátlaku tak akorát…“

Tak moc na Vás:

 • neústupně naléhají s úhradou dluhu, jakoby byl dnešní úsvit poslední
 • nadměrně vydělávají inkasováním přepálených úroků a jiných poplatků
 • panicky přenášejí svoji peněžní naléhavost, nedočkavost až nevraživost
 • dělají, jakoby snad vaše pozdější úhrada způsobila vyvěšení cedulky bankrot
 • teatrálně tlačí všemi dostupnými prostředky, že by nejeden navrhoval naservírovat raději projímadlo

že si přejete, suverénně silněji než kdy co pod stromeček, abyste je měli konečně z krku.

Na to odpovídáme:

„Ze zkušeností dobře víme, jak to umí být na hlavu."

Naší misí proto je:

 • odstranit ubíjející účtenky
 • vyplatit pofidérní pohledávky
 • zamezit rozlaďování urgencemi
 • zamezit přebytečnému přeplacení

Našim revírem je úvěrový trh, naše tempo je většinou vražedné, naši protivníci jsou predátorské společnosti, šmeliči a škůdci.

Muži a ženy z dd.cz pracují sice jen od osmi do osmi a neděle si vyhrazují pro dopřávání bezstarostného odpočinku, přesto je jejich prvořadým úkolem:

 • ulevit od všech příznaků přeplácení
 • nastolit opětovnou finanční harmonii
 • ochraňovat před nekalými nástrahami

Udělejte si proto laskavost a poptejte se po nadprůměrném vyřešení vaší strastiplné situace.

Rádi na to mrkneme a nastíníme, jak si počínat pro tolik tížené osvobození.“

Teda zhruba takto bychom alespoň pokaždé odpovídali, kdybychom k tomu vždy měli dostatek mentálních, energetických a časových sil.
Chcete si nechat vyhodnotit svoji situaci? Klikněte sem:

Reprezentativní příklad oddlužovací hypotéky

celková výše hypotéky: 1 000 000 Kč

doba splatnosti: 25 let

výpůjční roční úroková sazba: 2,48 % p.a.

roční procentní sazba nákladů (RPSN): 2,98 % p.a.

(zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru, v němž je zahrnuto jednorázový poplatek poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškeré jeho nákladů s tímto spojené včetně provedení odhadu, zpracování hypotéky a tvorby smluv.

Měsíční splátka: 4 476 Kč

(zahrnuje splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)

Navýšení úvěru: 342 800 Kč

(spočítáno za celou dobu splatnosti za předpokladu dodržení naprosto řádného splácení a naopak absence uplatnění nároku na výjimečné splátky či předčasné jednorázové doplacení)


Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy hrají registry, příjmy, dluhy a tudíž i bonita žadatele zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

Mají-li manželé uzavřené společné jmění manželů, je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovou akontací, do-zajištěním a KO registry či příjmy NELZE.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz