• Šíleně vyprahlí v peněžní poušti?

  ÚNIKová navigace po ÚVĚRové konzultaci

 • Vysmahněte honem a hlavně BEZ úhony.

  to TOP řešení za MIN placení

 • HURÁ fontána!

  Vyhnete se fata morgáně
  a konečně tam:

  √ odhodíte drahé dluhy
  √ dohodí daleko lacinější
  √ doplníte chybějící živiny
  √ obohatíte suché zásobníky

  Nenechte se falešně lanařit i nadále,
  dejte STOPku ošklivým přešlapům
  a radši uchopte záchranné lano,
  druzí na peníze nepočkají byť Vy ano
  a následky mnohdy bývají fatální

Překvapivě dostupné a přesto poctivé:

💸 nebankovní hypotéky, zaměstnanecké půjčky

🎯 podnikatelské úvěry, zlevňující je konsolidace
📉 
rafinované refinancování i trendy realitní služby

, jež presto uspokojí vaše peněžní tužby.

Oddlužení nemovitostí

Podnikatelské úvěry

Individuální financování

Realitní služby


Vedle ale nesáhnete, ani pokud sháníte:

✔️ alternativní leasing, přímý výkup, zpětný odkup 💰
✔️ kompletní oddlužení sebe i své nemovitosti 🧑‍🔧

✔️ vyplacení pohledávek rozličných variant: 🦾

✔️ závazky vůči soukromé či státní organizaci 🥸
✔️ pokyny k nedobrovolnému zpeněžení majetku ‼️
✔️ zástavní práva po zesplatnění i exekuční příkazy 🌄

✔️ insolvenční vyhlášky nebo dražebního prodeje 🎩
✔️ aby se zabránilo její nežádoucí či ztrátové ztrátě ⛑️
✔️ směli dál užívat, či prodat za plnou cenu bez tlaku ☯️

i naslepo k nim pak shrábnete
 tyto výhody:

❎ přestřelené prověřování žádosti 🌞
✅ proklouzne ledajaká nesrovnalost 🕵️‍♂️
❎ nemístně mastné prodražování 💯

♻️ neb nekompromisní slušnost je naše priorita 😇

Zbylé benefity se nezdráhejte odhalit na spanilé přehlídce TADY.

V repertoáru se nám dále skví skvosty, které ukáží konkurenci chvosty i Vám umožní sklidit jejich zásluhy, jako:

+
předem nám neplatíte ani KAFE

+ bezplatně tak spláchnete sucho na účtech i potom si to kdykoliv chcete

+
úročení, RPSN i rozpis hrozících sankcí (= skutečné provozní náklady) po celou dobu z říše SNŮ

+ na výběr z široké palety půjčujících napříč oběma trhy, což Vám zaručí volbu toho pravého šampiona povstalého z bitvy dostupnosti, CENY a kvality

+ co se týká nemovitosti a zástavy, LZE uznat družstevní, odloženou, i bez zástavní formu, stejně jako ji zasadit na druhé zástavní i si vystačit pouze s její polovinou, TÉŽ není vyloženě STOPka typ, stav, vady, ani adresa

+ smlouvy dostanete volně ke studiu, případné připomínky přijímáme, osvětlujeme, popřípadě zanášíme

do celé realizace dostanete vlastního znalce

+ fixaci vedeme a vnímáme coby štít vaší nedotknutelnosti

+
 týkáme si s Americkým, Australským, ba i Balónovým způsobem

+ máme krátkodobé úvěry na stabilizaci i dlouhodobé pro minimalizaci splácení

+ umožněno průběžně restrukturalizovat (prodloužit) na maximální splatnost či odložit splátky o 6 měsíců

+ pro naprosté snížení, nebo úplné vypuštění splátky se lze u nebankovní varianty domluvit na vrácení valné části úroků (celkové úplaty) až na závěr v předem vypočtené částce ke splacení zpátky

* účelem je vyvolat nanejvýš šetrný efekt na měsíční paušál, nicméně jsou tyto odložené platby tak vysoké, že se o ně konečná jistina navýší, než že by se jednalo pouze o:

+ i zvolit bez anuitní typy splácení, kdy se průběžně hradí pouze dojednaný úrok, přičemž nedochází ani k úmoru, ani nárůstu dluhu a zůstatek tak zůstává po celé mezidobí smluveného splátkového kalendáře (5 měsíců až 5 let)  nezměněný


vydatné horní úvěrové rámce odvozené od nacenění reálných prodejních hodnot zástav bez záměrného podhodnocování po "cinknuté" dohodě s odhadci


(s)právní zprávy:

Prohlášení
: pro jistotu, všechny právní případy i absenci možných mezilidských nedorozumění s předstihem podotýkáme, že výčet těchto přednosti nebývá vždy celoplošně a automaticky platný u všech uzavíraných produktů.

Nevylučuje se tak jejich pouhá výseč, čili průsečík pouze určitých z nich, jehož přesná sestava se vždy odvíjí od individuální konstelace poptávky plus spárovaného úvěrování pro jeho nejvíce kompatibilní parametry.

Je tudíž možné je upřesnit až po bližším prozkoumání na základě zjištěných skutečností a notné porci práce strávené na onom párování s pravidly a nároky vítězného investora i svrchovaných dárců zákonů.

Tím rozhodně netvrdíme, že by byla jejich úhrnná platnost ryze vyloučenou záležitostí a je tak i ryze věcí lákavého marketingu, naopak je pravděpodobné, že se střetnete s platností jejich většiny.

Coby prodejci se pro spokojenost svých zákazníků snažíme dělat i nemožné, takže je klidně možné, že jim je "přibalíme" na splátkovou cestu všechny, do poslední zmíněné přednosti.

Ty pak budou pod sebou odškrtané na štítku krabice vzpřímeně odnášené domů v sestavě do posledního detailu tak, jak je máte možnost spatřit v celé kráse na rozpisu výše.

Jinak...

Je výskyt jejich kladených kombinací, výjimek, podmínek závislý na okolnostech daného případu a nejde je tak dopředu s žádoucí přesností specifikovat, aniž by docházelo k nežádoucímu přivádění potenciálních zájemců v omyl (mystifikování) 

Hned po bližším posouzení žádosti je však o nich žadatel objektivně, dopodrobna a bez tajností spraven včetně styčných úvěrových rysů produktu typu úrok, splatnost, náklady a RPSN vypovídajících o jeho celkové výhodnosti a umožňujících mu tak udělat si správnou představu a ekonomické rozhodnutí z ní vyplývající.

Vyhrazujeme si proto právo na změnu jeho vlastností v závislosti na stavu konkrétního žadatele i trhu aktuálního k datu podání jeho žádosti, jakožto i konečné nevyhovění požadované záležitosti a její zamítnutí vinou vnějších, námi nezaviněných faktorů (úvěrující, legislativa), nebo odmítnutí z titulu interních důvodů jdoucích v odporu s naší zkušeností, politikou, přesvědčením.

Ujištění: Při realizaci jednáme v souladu se zněním platných zákonů, zájmy pro jeho svrchovanou v(ý)hodnost vybraného poskytovatele a až na prvním místě i samotného úvěrovaného, jakožto i snaze o usilovné se zasazení o to, aby při uspokojování jím vznesených nároků nedocházelo z našich stran ke vzniku náznaků záměrného nátlaku, tajení, ani škození a pochybení tak vůči prvně jmenovaným. Dále věty zde uvedené obsahují pouze názory a možné prognózy, nejedná se tak se udělování rad a slibů ve smyslu znění zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., za chybně učiněná rozhodnutí vinou jejich vlivu a nevhodné manipulace na úvěrových trzích neneseme žádnou zodpovědnost. Chcete-li maximalizovat své šance na minimalizaci svých peněžních ztrát, využijte našich audiencí, konzultujte s námi nejlépe každý svůj krok a přesně podle námi sděleného se poté také řiďte. V opačném případě neručíme za výsledek, ani za stoprocentního splnění těchto předpokladů z vaší strany Vám nezaručujeme (negarantujeme) stoprocentní zdar.

Shrnuto a podtrženo: prostě máme hodně hodné, málem bankovní dluhy prosté nebankovních neduhů, smluvních hlodů a proto hodné vašich hledů i možných hodů.

Za nahození nezávazné udičky k nám a vyčkání, zdali vůbec a co přesně zabere, navíc nedáte VÍC než ždibet svého úsilí a času, takže není velice MOC proč s tím otálet.

Hlavně mají tu MOC přehodit před Vámi výhybku, abyste širokým obloukem minuli partie dobré leda tak na parte, které bychom nepřáli ani svým úhlavním nepřátelům, a střelhbitě se kolem nich mihli do sucha...

Každý peněžní produkt z této řady je konstrukčně koncipován tak, aby:

Vám umožnil (zpětně pro)financovat valnou část kupní ceny ne/movité věci, aniž by ji vzápětí nevalně prodražily náklady spjaté s jeho provozem

〉 Vás navždy zbavil všech těch už nešikovně vzatých a teď na krku ztěžka visících úvěrových závazků, na nichž nazdařbůh přeplácíte šílená navýšení

 Vaše výdělky střepal přebujelých splátek a zároveň srazil k zemi výdaje, které pravidelně vyhazujete na pozůstatky bujarých dluhových radovánek

Tak katastrofálně drahé dluhové rance, že utáhnout je by regulérně odkráglovalo snad i Ramba?

Střezte se takového úvěrobraní, nebo ho setřeste ze svých ramen dřív, než Vás srazí rovnou do kolen.

Chvilka poezie: Lepší vzíti jeden robustní, moderní kastrol, nežli se natrápiti s milionem rendlíků a natropiti randál - kravál.

Poděláte s ním daleko VÍC práce i parády a současně paradoxně MÍŃ neplechy než s plecháči.

Druhé bývá první hlavně tehdy, když Vám začnou padat na hlavu z čistého nebe traumata,

a fakt blbě se hledá kličky, klíčky od vrat únikové uličky, ukrývá v ulitě, či uličnicky ulívá.

Nepřidělávejte si další starosti, vrásky, pleše, šediny...

a radši s nimi či jim preventivně zamávejte dřív, než

dostanete ŠACHMAT a sebe tak do PREKÉRKY.

Ta bezmoc a lítost pak za ten HAUR ne moc stojí,

když Vám vystaví účet, stopku, zruinují strategie

a nezbyde než vzít útokem likérky, kérky, kafilérky...

Ostatně...

Jistě si už panstvo ráčilo povšimnout, jak svede být osudová štěstěna vrtkavá...

Nezaviněný rozvrat příjmů, zdraví, svobod, vztahů...

To se pak...

Mít to našponované tak akorát na korunu přesně jak slipy, kšandy či akordy na strunách a vsázet na ni VABANK svede škaredě vymstít...

Každá vlažně využívaná služba, ta úvěrní zvlášť, xkrát proklíná a obrací v ruce pátrajíce po škvírce patrné úspory, nebo úhrnného storna...

"Na pokraji sil, tlačíce to na krev, seč repertoár do zhroucení stačí, nuž čelně Vám furt fučí vítr jak v číči, otáčí děj hůř jak čistí v očistci...

Ono když...

 Vám život nehraje do karet, f(h)air(y), ale před zraky horor, na Vás levou, holou a dusnou, krupiér jak naschvál servíruje samé suchary, spodky

⌊ se sami dostáváte pod skandál pascalů, střídavých návalů nenávisti a lásky, strachu a víry, smutku a radosti, podtlaků a euforie, apa a empatickými, stáváte tak náladovými, ne-li tak pentapolárními

⌊ se to zavčasu nepodchytí, ale nechá nečinně pláchnout, pohodlný náskok, už jen horkotěžko, Anežko, bez činů proti srsti celé dohání, hrabe z mínusu do plusu, z trusu dělá fíkus, výkalu kakao, bobku bob a ze zmordovaného spěchu reklama na americky úsměv(pěch) Boba
..."

Ale tak je to boj neustálého přelévání protikladů a dokud člověk dýchá, pořád jde žít v naději, že to není z(a)tracené, doufat, že to v jeden moment dobře dopadne, teda co nejvíc z toho nejvíc slastného se nakloní naším směrem a toho bolestného naopak na co nejdýl odchýlí, nesmrtelný totiž není nikdo z nás, že ano, teda ne...

Jinak se "8 z 6 Amerických vědců se shodlo", že Vám jejich vlastnictví a pravidelné využívání, vážení, prokazatelně: ⇒KLIK⇐

» Vybalancuje měsíční rozpočet eliminací excitovaných mínusů z minulých excesů

» Významně přispěje k vylepšení cashflow = proudění kapitálu v potrubích penězovodu

» Rázně přiškrtí klapky kanálků odtékající k jednotlivým dodavatelům Vás zadlužujících služeb

a tím ve výsledku navodí citelnou úlevu vašemu hospodaření výhledově umocněnou o hřejivý příslib platební stability

, čímž i suma sumárum zabezpečí očekávané bezpečí, dovolí častěji opouštět krysí závod, získat v něm náskok i depo a Víc mít i se radovat ze života,

BEZ toho, aby v reálu hrozilo, že Vám ho bude akorát čert dlužen, jak brzo nato zrazu vrazí kudlu do ZAD,

sotva se stihne proměnit v otravného nonstop nositele odporných zpráv a Vy hlavní postavu zlého SNU.

Za zmínku hnedka zkraje úvodky pro vaše:

1. nutkání první si umíněně udělat bližší mínění o možném zmírnění úmornosti svého úmoru

2. 
motivování k dání najevo známky zájmu o jeho teda vzetí (aspoň v úvahu)

stojí zejména tato 2 fanfárová financování:

Grandiózní hypotéka GRAND za "pár drobáků"

Nejste na tom nijak EXTRA bídně?

V bance máte být cobydup?

Pak máte být zvýhodnění, nikoliv v(y)hození do jednoho pytle s devianty!

Naše odpověď a činění místo řečnění je hypoteční úvěr GRAND a Váš grant:

Úrok v letokruhu 6 %, až 80 LTV a 30roční splatnost

Jakoby tak z OKA vypadl bankovní hypotéce, no:

✔️ na vstupu se přenese přes Vaše slabiny, kuří OKA

✔️ pak si odpustí sankční PSÍ kusy vlastní té nebankovní

, takže se jedná o těžce nadstandardního náhradníkažádné BÉČKO.

Novátorský úvěr GRUNT ručení prostý

Nezastavit NIC a moct získat MOC, balík peněz?

Pro nezajištěný úvěr GRUNT žádný HEC!

Ani netřeba strpět:

❌ vtíravé bankovní prověrky

❌ přepálené nebankovní cenovky


Tyto boty neprošlapete.

CÍL je vcelku TERNO:

mega urostlá částka k vysolení nově až 1.5 MEGA
  úctyhodně roztažitelná ke stropu splatnosti 20 let
 nezvykle MINI úročení po čerpání kolem 6 % ročně
možnost předčasného splacení kdykoli a za almužnu
...

kde pak:

jde pomalu hlava kolem, objet kolem nebo novým MINI kolem světa, vyskočit k němu radostí a hodit oslavná mega

budete spíš u vytržení, neb Vám vytrhne TRN z paty, než že by urazil a vrazil ten závěrečný do úvěrové rakve.

, nebo kdepak?

Jaký postup Vás zhruba čeká a asi nemine v 6 ti bodech:

1. Alfa omega všeho je věnovat si na úvod jeden vzájemný hovor a vyjasnit neznámé.

Teprve až když si uděláme bližší obrázek o Vámi vznesené žádosti, dokážeme vyvodit závěry a nazpátek vyplodit vznešené úvěrové (vele)dílo, které ji padne jak hrnec na hlavě...

2. Podle toho, s čím se vzápětí vytasíme, si usmyslíte, jestli hodíte udičku či zpátečku.

Po sem je to bezplatné, nezávazné a diskrétní.

Stát nás to bude jen ždibec života a mentální námahy.

3. Nezazáříme-li MOC a výsledná pohlednice Vám nepřijde pohledná, tak dál hold NIC.

Jednoduše vycouváte, nohy hodíte na ramena a vydáte se o dům s dluhy dál pohledávat pohledné pohledávky k pohledání, jen se za Vámi zapráší a dál ticho po pěšině, jako bychom spolu zatím neměli to potěšení...

4. Rozzáří-li se Vám při pohledu na ni tvář, nastíníme zbylé detaily a soupisku podkladů.

Při jejich sbírce Vám budou po ruce rovnou dva vášniví sběratelé.

To aby honba na ten grál měla (mimo)řádný řád, grád i spád.

A neskončila úrazem...

5.
 Dotlačíme-li toto realizační kolečko do CÍLE, čiperně načerpáte očekávané finanční MÍLE.


Jen co převezmete (po)schvalovací medaili, smluvní diplom a,, sotva na něm stihne vyschnout (po)ctěný škráb, šik šek.

A to je, ceněné čtenářstvo, celé...

A celé to jde online.

Here you are.

A proto...

Neodradili-li jsme Vás tímto zacházením do krajností akorát znovu zdárně a Váš zájem o naše mrknutí se Vám na to, světoborné názory a služby stále ještě přetrvává:

Kvapem to valte do objednávky kvalitní konzultace či telefonní budky vytočit devítičíslí 777465451 a to dřív, než nás vypnou ti, které vytáčíme...

PS. Kolik přesně celé toto snažení zabere dní a Vás bude nakonec stát do hodiny i koruny, vážně záleží na tom, co jste zač, oč si požádáte a jak schopní se u toho ukážete být.


Ostře sledovaný vlak je u nás zejména ukazatel výsledné ÚSPORY PENĚZ, ČASU, NERVŮ I ENERGIE KLIENTA 
Další více či méně zbytné informace se dočtete po kliknutí na věty níže:

Ten zcela upřímně svádí odvěký souboj o přední příčky žebříčku priorit spolu s...

tvorbou vlastní peněžní zásoby, s jejíž přispěním bychom si s dovolením a vší skromnosti mohli dovolit soukromou sebezáchovu, relativně snesitelnou úroveň přežívání, též tržní konkurenceschopnost a pozvolný růst.

Teda ne, že bychom byli vyloženě posedlí hédonismem, ale tak, co Vám tady budeme srdnatě hučet do boudy a recyklovat altruistické myšlenky, trochu té prosperity k ukojení požitkářských choutek by taky bodlo...

Podle protagonistů konzumu žijeme jen jednou, a byť my si to takúplně nemyslíme, proč ne..? Života se má vážit a užívat.

Jinak nám povinnosti v neposlední řadě velí vší dostupnou silou hájit i ekonomické zájmy spřízněných, s vaší záležitostí spřažených investorů, aby se eliminoval výskyt zprznění jejich drahocenného kapitálu,

s nímž i zhlédnutí nevzhledných pohledů, které nás přinejlepším pěkně zpraží, nebo dojde k zapřažení našich beder do popruhů speciálně určených k nesení vyvozených důsledků ze vzniklých, vámi napáchaných škod...

Neb opačné uvažování, natožpak konání, by bylo ryze krátkozraké, pokud bychom své investiční partnery, zaslepení odleskem okamžitých zisků, zásobovali uzavíranými klienty (obchody), kteří nesplňují jejich obchodní očekávání, v čase se stávají nerentabilními, nebo dokonce ztrátovými.

To bychom asi dlouho neudrželi vřelost kolegiálních vztahů, jako spíš hlav a činů protistrany.

No a když už jsme u té dlouhodobé udržitelnosti, ani dlabání z vrchu na to, co si o tom pomyslí kdejaký zákonodárce, pro ni není žádné TERNO, nejde ruka v ruce, jako spíš dneska jackpot a z okna, zítra znárodnění a za mříž...

Nevnímat to tak je jak být pojišťovák, který tam bouchá životka jak o život, nebo tunelové investice, aby od správce utržené úplatky rozfofroval do luftu za kdejakou frajeřinu, flundru a na storna sral i jeho pes.

Vsaďte se, že se fofrem donosí jak fekálie na palici, stejně jako ti, kteří uvěřili těm jeho haur pózám, fikaně mu svěřili své finance a už nadosmrti nevyvětrají ze vzpomínek ten jeho úlisný výraz, teplý límeček a fešný parfém...

NEZÁVAZNÁ ONLINE analýza vašeho požadavku proběhne IHNED po úvodní telefonické konzultaci.
Po zvážení všech při ní zjištěných skutečností se vytasíme s jeho pravděpodobně proveditelným a zároveň pro Vás nejv(ý)hodnějším úvěrovým vyhověním z naší perspektivy.

Toto "mrknutí Vám na to", často zaonačené do úkonu zvaného úvodní vyhodnocení, či posouzení, "rádi" provedeme zcela ZDARMA.

Z toho vyplývá, že pokud k Vám nepůjde zachovat přívětivou tvář doslova za žádnou cenu ani s přivřenýma oběma očima, anebo pro Vás výsledná grimasa (nabídka) nebude dostatečně přitažlivá, abyste jí nedokázali odolat, nikdo Vám neutrhne ruce, když je dáte pryč a své nohy vzápětí na ramena.

Naopak podaří-li se nám vyjít Vám v ústrety s takovým úvěrem v náručí, že Vám okamžitě padne do oka, vyrazí dech, oněmění úžasem padnete do kolen a klidně byste se za ním i po čtyřech plazili světa kraj, ujasníme si přesné souřadnice cílové stanice a trasu, která k ní zabere minimum času i úsilí.

Co víc bychom k nám ještě tak dodali?

Tak třeba že rozdíl od mnohých, kteří se hlavně nenápadně schovávají za všemožné podnikatelské úvěry, realitní operace a velice pokrokové "developerské" organice, jednou provždy, veřejně a na plná ústa přiznáváme, že nám rozhodně nejsou cizí ani ty zaměstnanecké a uděláme, co najdeme v našem silovém repertoáru, abychom Vás, představitele této ve společnosti převládající výdělečně činné, spotřebitelské třídy, za žádnou cenu nenechali na holičkách, ať už to vázne kdekoliv a potřebujete založit "kolikoliv" na cokoliv, pamatujete-li stále na slušné vychování.

Účel využití nabytých financí tak může leckdy být věru širokospektrální a navíc zcela bez nutnosti jeho doložení.

Zafinancovat se tak dá:

 pořízení, postavení či zvelebení nemovitosti, kdy zinkasovaný kapitál poputuje výlučně do věcí s ní (bez použití hrubé síly) nerozlučně spjatých, nebo refinancování v dřívějšku účelově vzaté hypotéky či půjčky, což obojí slangem (nářečím) úvěrářů značí, že ho dlužník zužitkuje takzvaně účelově, za což bývá hlavně v bankovní společnosti zvýhodněn znatelně zanedbatelnějším úročením

 konsolidace a refinancování, tedy optimalizace dluhové angažovanosti zacílené na její zbavení, zlevnění a snížení zátěže, půjček a hypoték, které jsou však oficiálně vedené jako neúčelové (Americké), dále na různorodé investice do věcí movitých (strojů, technologií, softwaru) zejména z pohnutek zkvalitnění života či rozvoje provozované podnikatelské činnosti

 způsob ryze Americký (bezúčelový), kdy je mu peněžní prostředky povoleno použít naprosto libovolně, tedy na cokoli, co si usmyslí, ale logicky není zakázané zákonem, aniž by se posléze musel pracně z(od)povídat jejich poskytovateli a tento účel mu patřičným způsobem zpětně, přímo, či dodatečně zdokladovat, což je zase zejména u bank vnímáno jako určitá služba (ústupek) navíc

a stejně, jako za každou "ne(ad)standardní" výbavu, se i zde něco navíc účtuje, konkrétně příplatek za zvýšenou rizikovost takové bezúčelné pohledávky.

S tím se ale většinou setkáte pouze v bankách, nebankovní hypotéky bývají Americké automaticky, takzvaně od "přírody, prvovýroby".

Americká účelovost může tedy negativně ovlivnit koncovou cenu zejména bankovní hypotéky, konkrétně ji prodražit o řádově vyšší úročení, nebo její ostatní parametry typu nižší LTV, kratší splatnost, vyšší náročnost na úvěruschopnost vůbec.

A co říkáme na horší registry, příjmy, dluhy a jiné, hojně posuzované, pro jiné odsouzeníhodné ukazatele přípustné úvěruschopnosti?

Bankovní poskytovatelé v těchto ostatních ohledech na oplátku za lukrativní podmínky lpí na podobném premiantství úvěrovaného a nepotáží-li se s ní, úvěr jednoduše zamítnou.

Neblahý ekonomický či schvalovací dopad na jejich produkty mohou mít také nepozitivními záznamy poznamenané splátkové registry nesoucí informace o minulé platební morálce žádajícího klienta, nebo těžce podprůměrné příjmy k vykázání v kombinaci s pravidelnými, především dluhovými výdaji v přesně opačném spektru hodnot vyúsťující v přímo žalostnou bonitu. Člověk pak může skončit v horší schvalovací skupině, ani se nenadát a být za to penalizován méně atraktivními vlastnostmi úvěru, nebo takzvaně přistát v Déčku a nemít nárok ani na korunu.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve značně zvýšené ceně nebankovní, vesměs hypoteční zápůjčky již bývá shovívavost k nastávající neúčelovosti a horšímu dřívějšímu plnění závazků žadatele začleněna (zakomponována), dále se o ně většinou nenavyšuje. Zato špatná bonita ho může poškodit natolik, že nepochodí ani u ní.

Zatímco oboje může v nerozumné míře vést k rezolutnímu zamítnutí bankovní hypotéky, pro ty nebankovní nejsou registry prakticky žádné téma a mohou se nacházet v jakkoli dezolátním stavu, kdežto neukázněné výsledné jednotky u bonitních veličin jako je příliš vysoké DSTI, či naopak nízké DTI, mohou rovněž skončit jejím definitivním fiaskem.

Na rozdíl od registrů, kde legislativci dali nebankovním investorům v rámci jejich stavu poměrně volnou ruku a žádají jen jejich "zběžné" proklepnutí, aby náhodou neopomněli zahrnout některé dluhové položky do výpočtu výše zmíněných ukazatelů z titulu jejich přehlédnutí, nebo zatajení, u jeho provádění a dbaní na dodržování předepsaných hodnot si už totiž žádné servítky nevzali, naopak vzali si na paškál i je jedním šmahem a metrem spolu s bankovními, aniž by je v tomto ohledu omilostnili byť jen o píď.

Žadatel tak musí, stejně jako u bank, splňovat nanejvýš nějakých 50 % výdajů z příjmů a výší dlužné částky pak nepřesáhnout 9 ti násobek ročních příjmů, což splňovat vzhledem k všeobecně vyšší platební náročnosti nebankovních produktů a nižší příjmové skupiny u jejich žadatelů nebývá žádný med, jako spíš tuhý boj o každou plusovou (příjmovou) položku, nezohlednění té mínusové (výdejové) a výsledný zdar pak ojedinělá rarita.

Suma sumárum je u některých půjčujících nutno počítat s tím, že určité mouchy poletující kolem hlav úvěrovaných jim nebudou po chuti, a buďto nad nimi zcela ohrnou nos, anebo je obtěžkají vyšší nákladovostí.

Tak nebo tak se musí vždy vznášet v mezích zákona a ne dávno za jím vymezenou síťkou, kdy mu nesmějí vyjít vstříc, ani kdyby chtěli sebevíc, nechtějí-li pak mít po ptácích, policejní vrtulníky nad to svou, vyražený zámek, ostudu u sousedů, zklamání blízkých a život vzhůru nohama či v troskách.


Nesporné přínosy podobného půjčování

 • Obnos stačící až nad hlavu

 • Skvostný úrok od 5 % ročně

 • Vesmírná splatnost až 30 let

 • Tolerance záznamů v registrech

 • Přijímání poní(sti)ženého příjmu

 • Shovívavý náhled na úvěruschopnost

 • Různorodá, víceúčelová peněžní použitelnost ⇓

 • Koupě, výstavba, modernizace (renovace, rekonstrukce), konsolidace, refinancování i investování na bezúčelový (americký) způsob

 • Smluvní slušnost jako důkaz nevýskytu nemilých platebních překvápek místo balamutění

 • Možnost předčasného spla(á)cení takřka kdykoliv a bezplatně

 • Bez jakéhokoli placení v prospěch našeho účtu před vyplacením

a přidané hodnoty

 • Za cirka 10 let na trhu nasbírána spousta cenných postřehů, zkušeností a spoluprací, z nichž teď klient může těžit na maximum.

 • Spolupráce se širokým spektrem úvěrových institucí na trhu vyskytujících se v roli bankovních domů a soukromých investorů.

 • Důsledný výběr obchodních partnerů a navazování spoluprací výhradě s těmi pro klientsky prospěšnými, v jádru nezkaženými.

 • Prioritou je nám vždy předložit žadateli z našeho pohledu snadno proveditelné a z dostupných to nejlevnější úvěrování.

 • Volba toho momentálně nejvíce v(ý)hodného, monumentálního dle kvalit a na míru individuálních preferencí úvěrovaného.

 • Specializujme se primárně na mírně problémové klienty pro banky, které jim vinou zhoršené, nevyhovující úvěruschopnosti odmítly vyhovět.

 • Ona problematičnost většinou spočívá v neuspokojivém stavu registrů, příjmů, výdajů, dluhů, účelu, profilu klienta, jeho, bonitě, zástavě, atp.

 • Privilegované postavení má u nás peněžní nepostižení (trestání) dlužníka za tyto prohřešky v průběhu splátkového kalendáře

Co by o nás jistě řekli naši spokojení klienti být jim pochuti veřejně promluvit:
(BTW. ty na Googlu jsou STO PRO REAL, čestné)

Albert Toman

Spokojenost mohu jen potrvrdit. Platil jsem na šesti půjčkách necelých 13 000,- měsíčně, vyřídili jsme konsolidaci a teď platím 3350,- měsíčně.

Konečně klidný život. Doporučuji všem!

Jirka Kolínek

Dokázali nám zaplatit všechny bankovní a nebankovní půjčky a získat pro nás peníze na rekonstrukci domu. Teď máme jedinou půjčku s úrokem 4,3% a splatností 25 let, přestože nás naše vlastní banka předtím jasně zamítla!

Netrvalo to, ani nebolelo, stačilo trochu snahy, pár hovorů, mailů a podkladů.

Karel Konrád

Dokázali mně přefinancovat nebankovní hypotéku a sloučit čtyři pro mě nevýhodné půjčky, které jsem měl.

Teď mám skoro poloviční splátku, kterou v pohodě zvládám splácet, má nemovistost je v bezpečí a přeplácím naprosté minimum!

Za mě velká pokojenost, Karel

Tomáš Luftman

Na internetu jsem nenašel žádný negativní názor (recenzi) na tuto firmu, a tak jsem se u nich poptal.

Jak to dopadlo? Sloučili všechny mé nezaručené půjčky do jedné spolu s předraženou hypotékou na domě a místo nějakých 35 teď platí kolem 3 tisíc měsíčně.

To je, jestli správně počítám, víc než desetkrát míň, čili na klobouk dolů.

Něco málo o nás

Tomáš Maček

Váš specialista v oblasti financování

Zodpoví veškeré vaše dotazy spojené s financování přes nás: neváhejte se obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kancelář Zlín

třída Tomáše Bati 1547, 760 01, Zlín

Najdete nás v centru Zlína


Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl žadatel zároveň vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který začal terorizovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám poptávající neplatí benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz