Dluhy pod levnou a robustní střechou.
Rostou o sto šest? Postaráme se o to.
Lekli Vás zlé zprávy kolem hypotéky?
Zastavte se pro lék do naší apotéky.
Kurýruje z vaší reality vší neduhy.

Přestřelené splátky, přeplatky❔
Provádění krouhání na plátky 👇
Bez podvádění, rouhání i prohlídky❕

 KONZULTOVAT
bezodkladně konzumovat kapitál
splatit vše, platit míň, mít klid
zachránit si tak nemovitost
neztratit za nehoráznost
potom dát do banky
nebo prodeje
za dost
Send  info@dumdluhu.cz
Abacus  
KALKULOVAT
Peace
 KOOPEROVAT

✅ už 6,8 %/rok, až 80 % LTV a 30 let
❌ nastražené vícenáklady, příplatky
╰┈➤ záruka úroku a úspory až 86 %
📣 pouze se zástavou a od 500 tis Kč
O
 
 předem i za předčasné splacení
12
 let zkušeností, přímý poskytovatel
slušný a spolehlivý, provize provizorní
👀 Další kréda

Ne-banka ne dražší než banka?
Paranormální realita dneška.
A ta neparanoidní realizace...
Nevstup na riziko vlastní ztráty.
Přerostlé splátky i přeplatky? 📉 Krouháme na plátky = úspora až 86 % ≠ rouháme❕ Už 6.8 % na 30 let a 12 letu. Telephone free icon 777 465 451 Send  info@dumdluhu.cz Abacus  kalkulace  konzultace Peace  kooperace

SJM Společné Jmění Manželů

Zveřejěno dne: 06.09.2022
Autor: Tomáš Maček

Jaké neblahé dopady může mít takové SJM na vzájemné soužití, majetkoprávní vztahy a (ne)zodpovědné zadlužování obou manželů?

To si prozradíme v tomto rozboru úzkoprofilově zaměřeném na Společné Jmění Manželů.

Pokusíme se přemoct, aby se nestalo, že ho dočtete ochuzení o pár postřehů, rad a tipů majících tu moc blahodárně ovlivnit životy (novo)manželské dvojice...

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů zkrátka neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.


Z toho ve zkratce plyne závěr: navzdory tomu, že jméno jednoho z nich momentálně oficiálně nefiguruje na žádné listině stvrzující jeho "částečné" vlastnictví (List Vlastnictví, Technický Průkaz), ani jakoukoli spoluúčast na aktu samotného pořízení (kupní či úvěrová smlouva), dává mu tento do manželských smluv s naprostou samozřejmostí pokaždé zakomponovaný prvek právo činit si plný nárok na jeho rovnou polovinu, která by mu za předpokladu nutnosti proběhnutí soudního sporu měla být promptně odklepnuta, aniž by se setkal se sebemenším odporem (námitkami, protesty, odvoláními), pouze částečným dáním za pravdu, mamutími čekacími lhůtami, či výlohami na advokacii. Materiální (potažmo duševní) statek se jednoduše nacení na částku odpovídající současné tržní ceně, jejíž půlka náleží bývalému miláčkovi a teď úhlavnímu nepříteli, hotové, vyřízené, ende šlus, striktní právní azbukou vpřed, už žádný prostor pro další city, nerozumy, paradoxy...

Plnohodnotné oprávnění totožně uvažovat a přistupovat k oběma manželům však obojetně dodává i třetí straně, kupříkladu takovému subjektu domáhajícímu se narovnání jemu napáchaných peněžních škod (popřípadě vymahačům pověřeným hájit jeho práva a zájmy) jen jedním z "papírových" životních partnerů po tom druhém, přestože není písemně ani smluvně nikde dohledatelné, že by se na činnosti k ní vedoucí jakkoli vědomě přímo spolupodílel. Ti pak mohou ve snaze o její optimálně kompletní zinkasování naletět na čistě jeho majetek, popř. příjem, zpeněžovat ho, strhávat, jak se jim "zachce" a hojit si tak vzniklé peněžní rány...

A tudíž i ponaučení: přejete-li si předejít vzniku nepříjemností podobného ražení, které pak mohou mít zásadně negativní dopad na vaši rodinnou "idylku, pohodu", případně sehrát klíčovou roli a mít ono slastné poslední "spravedlivé" slovo při přerozdělování cenností v případě, víme, že nyní naprosto nepředstavitelného, přesto při "nudném" pohledu na "cenné" statistiky dosti pravděpodobného, podání žádosti o rozvod jedním z Vás nastávajících, zavčasu nejen pomyslete adekvátní úpravu pravidel vztahujících se na vaše manželství, ale také z něho prostřednictvím předmanželské smlouvy tuto automatickou komponentu opravdově vyjměte. Pak, co bude vaše, bude jenom vaše, a nikdo Vám na to nebude moct sáhnout, natož o to připravit, pakliže se sami prokazatelně nedopustíte tomu přiměřeného přestupku. A to, co si nevezmete, kde nedáte svůj písemný podpis, souhlas, ani plnou moc, to vaše prostě nebude a nikdo vás za to nebude moct sekýrovat, pranýřovat. Za to, že vaší druhé, stále ještě, byť už ochable vrkajících holubičce neskutečně přeskočilo, přece "nemůžete", nenesete žádnou zodpovědnost a už vůbec si nepřejete býti biti... A jestli už to mezi vámi přestalo jiskřit, její vrkání nadobro přešlo v klování, jaksi ji omrzelo být při vás v dobrém, natožpak zlém už teď a cožpak až do smrti, a kuchyňské nože nabyté svatebním darem už neleží jen v kuchyni, ale alespoň ony jiskří mezi vámi, to si ty svoje majetky radši vezmete do hrobu, nebo darujete na charitu, než abyste je dobrovolně přenechali té "nenechavé potvoře", která se z ní vylíhla, jen co vystydla pečeť na konečně zpečetěné manželské smlouvě a místo, aby o vás začala dle očekávání hýčkavě pečovat, se jen přestala přetvařovat a dělat si těžkou hlavu s nošením bělostného závoje nevinnosti, celkově se obtěžovat s rouchem roztomilosti a dokonce i sexy prádélka...

Pro ty z Vás, kteří jste z titulu oslepení láskou silně zrůžovělým odstínem skel propásli k tomuto vhodnou příležitost a nezačali s činěním patřičných kroků někdy v období rozlučky se svobodou hluší k možné rozhořčené reakci nevěsty, krajně ženicha, za dosavadní dobu společného žití už jste stačili prohlédnou spoustu nedokonalostí, k nimž byli do zásnub slepí, nebo jim byli mistrně skryty, snubní prstýnek už vám stihl vytlačit řádnou otlačku na prsteníčku, nebo už se dávno povaluje pohozený v některém ze šuplíků, než si začnete zoufat a flákat hlavou o stůl, máme dobrou zprávu:

Vysoce sofistikované a rozvinuté možnosti dnešní advokacie umožňují provést částečné zúžení, či úplné rozdělení společného jmění manželů i kdykoliv v průběhu trvání jejich manželství. Za tímto účelem si stačí naplánovat návštěvu některého z jejích zastupitelů, notářů, požádat o přípravu k tomu potřebné dokumentace, posléze dotlačit k jejich podpisu drahocennou polovičku a vytlačit nějakých, též ne úplně postradatelných 8 tisíc korun českých.

Nespornou výhodou každopádně je, že jakmile se tak jednou odhodláte učinit, a svůj majetek částečně vyjmete ze společného jmění jeho zúžením, nebo se ho ujmete radši úplně rozdělit, už napořád tím zajistíte prostému vlastnickému právu přednostní postavení při rozhodování o jeho rozdělování při rozvodovém řízení a takové té "nasupené" argumentaci protistrany o jeho spravedlivém rozpůlením padesát na padesát z popudu společného jmění vezmete vítr z plachet, učiníte ji lautr lichým.

Kde pak není, lidově řečeno, manžel/ka napsaný/á, neboli oficiálně nefiguruje žádným vlastnickým podílem, na to si může rovnou nechat zajít chuť, zapomenout, 
teda nemá-li v "rukávu" nějakou jinou "šuplíkovou" smlouvu upravující majetkoprávní vztahy, nebo třeba prokazatelné důkazy o vkládání kapitálu z ryze vlastních zdrojů třeba do ho zvelebující renovace, podle nichž by si na jeho navrácení mohl/a nejen klást nárok, ale taky mít právo. V dnešní z postavení, blahobytu a rozežranosti kýčovitě rozvlhčené společnosti je včasná prevence nadevše... Radši čtyřikrát přeměřit, jak jednou říznout vedle a mít po ptákovi... Aspoň se tak zavčasu prohlédne, o co komu ve skutečnosti (ne)jde.

JO a taky se za jistý klad dá považovat to, že si pak u nás budete "nadosmrti" moct "na tajnačku" zažádat o úvěr, aniž byste se kvůli tomu potázali s jednoznačnou nepořízenou naší zamítavou reakcí:

"Pardon, ale bez 
přístupu nositele/ky shodou (ne)náhodných okolností shodného příjmením je to marná snaha. Manželé si v rámci společného jmění manželů a jeho platných účinků hold musejí přistoupit společně.".


V překladu společné jmění v našem úvěrovém světě znamená, že každý úvěrový závazek, který si vezme jeden z partnerů, se po pomyslném mostě pojícím je navzájem automaticky přenáší a "podprahově" dotýká i toho druhého, přestože ke svému ručení nedal písemné svolení a na úvěrových smlouvách nikde nefiguruje. A třebaže tak byl úvěr vzatý zcela bez jeho vědomí, může jít povinnost jeho plnění včetně následného vymáhání v případě neplnění i za ním, z čehož pak bývá nepříjemně překvapen a to, nutno podotknout, zcela oprávněně.

Právě proto jsou u nás požadavky typu: "potřebuji se u Vás zadlužit, ale není možné, aby (se) o tom manžel/ka (doz)věděl/a, nechci ho/ji do toho zatahovat, to by byl velký povyk, nepřežil/a. Žádný přístup, podpis, souhlas, prostě nic, jen já a zástava taky ne!" naprosto mimo mísu a hned při prvním setkání se s touto informací budeme muset výslech i postup zavčasu stopnout a obeznámit vás se skutečným stavem věcí, aby z toho nevzniklo takové to zbytečně neupřímné přeslýchání, předstírání že nic a pak oboustranné přemáhání, když je z fleku jasné, že by bylo stejně k ničemu, když takto teda fakt ne. To si v tom radši hned zkraje udělat jasno, hodit do toho vidle a dál pokračovat leda za předpokladu, že se uvolíte řídit se našim doporučením, čili vzít si náš návrh k srdci a partnera/ku k sobě do vyřizovaného úvěru.

Tato komunikace většinou vypadá jak přes kopírák ve zkratce takto: Manžel o tom neví a ani nesmí. Aha, tak to se budeme muset omluvit, plus asi dvouminutový (dle stavu momentálních energetických kapacit) proslov ze všech stran a úhlů pohledů důkladně vysvětlující proč a takové to klasické, aby si zkusila (ano, z 98 % zní z druhého konce sluchátka ženské hlasivky) najít k tomu vhodnou "romantickou" chvíli, využít všech přesvědčovacích schopností, získat si ho na svoji stranu a přimět k udělení autogramu pod své jméno do políčka spolu nebo hlavní žadatel na úvěrové smlouvě. Aha, tak to nic, naschle. Aha a nešlo by alespoň míň? Ne, nešlo, řešíme od 300 tisícovek a minimální hranice je ze zákona myslíme nastavená na 200 a výš. Aha, tak to vážně nepůjde. NEBO. Aha, tak já se s ní(m) pokusím domluvit a pokud se to podaří, ozvu se. OK. POPŘ. A nemohli byste mně první říct, jestli, pokud bych ho přemluvila, by šlo vážně řešit a co konkrétně, abych tak nečinila nadarmo. OVŠEM.

A vzhledem k tomu, že je asi 96% ze všech těchto žádostí postavených na strastech typu: "Já nána jsem si nabrala vesměs drobné a nehorázně drahé nebankovní půjčky všechny bez vědomí manžela, stačí už jen chvilka, než je přestanu být schopná splácet a sesypou se na mě jak domeček z písku. Proto je potřebuju vyplatit, sloučit v jeden výhodný. ANO, V POŘÁDKU. A MANŽEL K TOMU MŮŽE PŘISTOUPIT? Ne, to právě nemůže." dodáváme ještě pro jistotu, kdyby si toho daná žena náhodou nebyla vědoma, že to silně doporučujeme, protože výsledná konsolidace je těžce prospěšná pro oba. Manžel, byť o tom ještě neví, je v tom už taky namočený až po uši a čím dřív se o tom dozví, tím jenom líp. A pořád lepší, když to vyjde z vašich úst za doprovodu dobré zprávy, ale tady by nám to teď, kdyby jsi na to drahý přistoupil, všechno sloučili do jednoho takto famózního finančního produktu, než když na něho začne zhurta hulákat nějací vymahačští pohůnci s tím, že jste přestala platit své dluhy, které se stihly navýšit na dvojnásobek a dál nezadržitelně rostou o pokuty z prodlení a pokud je neuhradí do konce měsíce, půjdou do exekuce na jeho plat i majetek. Jo a aby toho nebylo málo, už mu s tímto žádný úvěrář na planetě zemi nedokáže píchnout spojením dluhů, protože už bude nejenom extrémně předlužený, kulantněji úvěrově angažovaný, ale taky mít natolik zasekané registry, že by nikdo nepůjčil ani poslední mikroúvěr do peněžní "rakve", natožpak pořádný konsolidační celistvě splachující vámi natropenou paseku za tiptop podmínek pro následné splácení. Zkrátka a jednoduše, nemáte-li v repertoáru, za lubem nějaký majstrštyk, vážně nevidíme rozumnější (jiné) řešení, než sebrat ku..ráž do hrsti, vyjít s pravdou ven a usilovat o včasné vyřešení vzniklého problému všemi dostupnými prostředky a co nejvýhodnější cestou.

Řekněme si narovinu, že už v tom, lidově řečeno, lítáte oba společně, tak čím dřív kápnete "božskou", tím líp pro Vás oba.

Byť se dá uvažovat i tak, že už jste si přece ty drahé dluhy nabrala, tak snad když bychom vám je vyplatili a vyměnili za půjčku s minimálně pětinásobně menší splátkou, byla byste v pohodě a manžel k tomu přece není potřeba. Na druhou stranu by se ho i tento nový úvěr týkal stejně jako ty stávající, už jen z jakéhosi lidsky rovného, spravedlivého principu už bylo půjčkového mlčení až dost, není moc fajn (rovné), tajit před ním další akce. Další, neméně důležité je také hledisko, že by Vám to samotné po technické stránce stejně nevyšlo bonitně. Už tak Vás lze považovat za vyloženě předluženou osobu s výdaji na dluhy "pomalu" většími než příjem. A to si k tomu všemu ještě připočtěte, že by se z něho takovém případě naopak automaticky odečetly životní náklady manžela coby stálého člena vaší domácnosti - jako by nestačili ty vaše a dětí, protože to bez jeho spoluúčasti na úvěru bývá risk oddělením jeho poskytovatele vnímáno tak, že ho ze svého příjmu ještě živíte.

Toto výdělkové manko by příjem manžela jistotně vyřešil a proto, aby se mohl připočíst, je bezpodmínečně nutné, aby k úvěru přistoupil, figuroval na smlouvách. A nebo taky ne, to záleží na dalších podrobnostech a bližším prozkoumání, které pro Vás rádi bezplatně provedeme a bude-li to možné, nezávazně předložíme z našeho pohledu pro Vás nákladově nejvíce příznivou nabídku k rozmyšlení. Až na jejím základě výsledku se můžete sami rozhodnout, jestli stojí za to se s manželem domluvit, nebo to necháte prostě plavat...


Nabral-li si partner drobné a drahé dluhy od nebankovních společností, které mu je velice ochotně (s vlídnou tváří) půjčili, aniž by si vyžádali (slůvkem se zmínili) přístup jeho jeho dru(a)hé polovičky, ale tyto pohledávky ho teď pro svou četnost (ne čestnost), nevýhodnost a nepřehlednost doslova drtí...

Proto se nás osmělil oslovit s nutkavou až zoufalou potřebou po jejich vyplacení nejlépe samostatným (solitérním) a úrokem únosnějším konsolidačním úvěrem roztaženým na mnohem delší splatnost a tudíž s naprosto zanedbatelnou splátkou v porovnání se  stávajícím stavem...

Jednoznačně doporučujeme (stojí za to) neodkladně konfrontovat s realitou do ní nevědomky a dost možná i proti vlastní vůli zataženého druha a vydat přímo nadlidské úsilí, aby nad tím nelomil své ruce a nad vámi hůl, ale naopak zastal přístup praktika hledajícího optimální cestu ven z již vzniklé pohromy.

O to líp se tak bude činit, budete-li už přitom držet v ruce návrh na konkrétní vyřešení problému vytříbeným úvěrem a třeba ještě s příslibem navýšení na zaplacení jeho vlastních dluhů, dopravního prostředku, pořádné televize, dovolené a k tomu kůlny.

Uvědomte si, že čím dřív tak učiníte, s o to čistším štítem a menším mankem se z toho společnými silami vyhrabete a naopak, čím déle budete otálet, dělat "že nic, mrtvého brouka, nebo pštrose s hlavou v písku" a odkládat tak neodvratné, tím spíš to celé dospěje do bodu nesplácení, po němž zanedlouho následuje zhroucení celé té dluhové pyramidy a možná i vás a manžela, jakmile spatříte celkové vyúčtování touto ledabylostí natropené peněžní škody, jež pak bude, světe div se, x násobně vyšší, než kdyby jste jste získali potřebnou kuráž začít jednat zavčasu.


Je potřeba si uvědomit, že vaše "milovaná polovička" už v této šlamastice lítá jak ve vichřici papírový drak a že "čím dřív před ní "kápnete božskou" a postavíte se k řešení vzniklého problému "společným čelem", tím líp pro Vás oba.

V opačném případě Vás to oba očividně co nevidět celé zavalí, tyto dluhy narostou o nebývalé flastry do nevídaných výšin, kterých vybírání dosti znepříjemní vaši "rodinnou idylku", nemluvě o tom, že se dostane do reálného ohrožení všechen společný majetek, a docela možná i ten, který ten ten druhý doposud považoval za výlučně svůj vlastní.

To z toho potom nezřídka bývá jeho (její) velké rozčarování až zhrožení a proto pro je naprostou průhlednost bez prostoru pro jakékoli divení striktně vyžadováno, aby si k úvěru přistupovali manželé společně, načež muž se většinou staví do pozice hlavního dlužníka, zatímco pro ženu zůstává místo v kolonce spoludlužníka vzhledem ke statisticky vyšším mačo výdělkům. Není nicméně problém nastavit i naopak třeba u domácnosti, kdy manžel zůstává "za plotnou", pobírá mateřskou, dokonce i kojí, uklízí, pere a stará se o chod domácnosti, protože by se výší své výplaty nerovnal té manželčině ani po kolečka od kočárku, či stojan na prádlo. Ať už na vině vězí o poznání anarchističtější a bohémštější založení, mládí, či prostě jen disponuje nezměrně méně zaměstnavateli vyhledávanými, nebo v podnikání vyžadovanými energetickými, schopnostními či znalostními kvalitami nadělenými ve vínku, zkrátka a jednoduše má teď možnost reálně vydělávat diametrálně méně...

Případ, kdy jeden z nich odmítá jakkoli přizvat k vyřizovanému úvěru svou drahou polovičku, lze vnímat jako záměrné zatajování před ní(m) a to už jen s ohledem na jeho automatickou spoluúčast v celém podniku není možné akceptovat, pomineme-li ono hledisko bonitní, které, je-li manželka na mateřské, nebo úřadu práce, OK zas tak klíčovou roli nesehraje, zato jindy se dokáže značným dílem zaslouží o resumé OK namísto KO výsledku vámi podané žádosti a stát se tak nezanedbatelně rozhodujícím elementem.

Pokračovat v dalším postupu pak lze pouze za předpokladu, že bude s prováděnou akcí ztotožněná a v souladu, (sou)náležitě dodá potřebné dokumenty a na projev souhlasu dá svůj podpis nejlépe na úvěrových smlouvách, případně projeví ochotu provést alespoň jiné náhradní kroky, budou-li takové v daný moment k dispozici.


Jak je to v této věci se "úvěrovým zákonem"? Podle dostupných informací se na každého poskytovatele spotřebitelského úvěru přesahující limit 200 000 Kč vztahuje zákonná povinnost (zpočátku doporučení, od jisté výše pak už přikázání) vyžadovat přítomnost podpisu i druhého z manželů na jeho úvěrových smlouvách, ať už v kolonce hlavní, nebo vedlejší žadatel (obvykle podle klíče: na výše postaveného ten s vyšším příjmem).

A my, ani spříznění poskytovatelé, vidíme víc (zejména mravních) důvodů k tomu, aby se na toto pravidlo stoprocentně dbalo, než aby se na něho zvysoka dlabalo.

Nám, stejně jako ani Vám, by se, tipujeme, moc nelíbilo, kdyby Váš partner v dnešní době vyspělé společnosti mohl bez vašeho svolení a vědomí získat něco, co by se Vás výhledově mohlo negativně dotknout a výrazně tak ohrozit vaši životní úroveň, aniž byste do toho namočili byť jen špičku svého malíčku, mohli hodit vidle a vlastně tak měli nulovou kontrolu nad vzniklou situací, moc nad vámi visící hrozbou.


Jediná výjimka potvrzující pravidlo se vztahuje výhradně na manžele, kteří si společné jmění zcela rozdělili (zrušili), nebo jen adekvátně částečně zúžili, ať už z velmi předvídavých a pro jistotu preventivních důvodů například sepsáním předmanželské smlouvou, nebo zpětným zanesením žádoucí úpravy za doprovodu s svědectví například notáře, jakmile prohlédnou možné hadí tahy u druhé strany, nebo vyvstane potřeba z čistě praktického hlediska v jinak docela poklidném průběhu manželství.

Po provedení takové operace si totiž může každý z manželů svobodomyslně vystupovat sám za sebe, aniž by zásadnějším způsobem hrozilo, že se jeho nepříliš zdařilé počínání v budoucnu zapříčiní o přímé poškození milované/ho. Toto pravidlo se pak přenáší i do žádostí o různé úvěrové produkty, o něž si pak může s klidem (bez výčitek) žádat každý sám, aniž by se musel obávat o dluhové dobro do této záležitosti nezasvěceného životního partnera. Ten by měl být zcela z obliga... Negativně zasažen by měl být v případě vyvanutí sporů pouze samotný dlužník, aniž by se aura zodpovědnosti dotkla jeho nejbližších, ohrozila jejich výlučné vlastnictví - majetky či příjmy. Jediná možnost průniku nepříjemností do jejich životů a způsobení možné újmy na jejich duchovních statcích tak vyplývá z nepřímého zásahu do "harmonického chodu domácnosti" prostřednictvím různých inkasních povyků a uhánění figuranta na uzavřených úvěrových smlouvách (dlužníka), který shodou okolností rovněž často vystupuje coby hlava rodiny, či zabavováními a zpeněžováními výhradně jeho věcí, popřípadě těch druhých půlek napůl vlastněných, ať už movitých, či nemovitých, které nezřídka kdy bývají frekventovaně a "na střídačku" užívány všemi jejími členy, nebo jim každodenně přináší užitek či potěchu a mají tak na kvalitu jejich života od nemalého vlivu až po zásadní dopad.


Pravda na závěr:

Pro vyvážení misek vah pravd je nutné si závěrem přiznat, že to ani v tomto ohledu není tak jednoduché a jednoznačné, jak by se možná mohlo na první dojem jevit.

Zatímco na poli rozdělení majetku panují poměrně jasně dané pravidla i výhody, jasně se tam prostě řekne, co koho je, není, má nárok a tečka, u vymezení vzájemných mantinelů pro peněžní mínusy už to tak jednohlasné není a existují zde určité neurčité místa, vyvstávají otazníky, výhybky...

Už v samotném, plně aktivním režimu společného jmění se totiž dluhovou bezpečnost druhého z manželů nehází úplný "bobek", naopak se na ni myslí a on bývá do určité míry chráněný, akorát možná ne tak vehementně a průzračně, jak by si byl býval představoval.

Zejména se zde rozlišují účely jednotlivých dluhů, které si bez jeho podpisu prokazatelně vzal čistě na vlastní potěchu, načež se v této souvislosti zmiňují zejména luxusní statky jako šperky či auta, kterých případné neplnění by se nemělo negativně dotknout toho z dvojice, který nemá s danou úvěrovou aktivitou vůbec nic společného. Ten má taky následně nárok vznést svůj protest (projevit nesouhlas) proti vzniklému zadlužení a to přímo u věřitele, načež by měly následovat kroky vedoucí k jeho vyvázaní. To má ovšem jeden drobný háček a to ten, že by se nejprve musel o tomto dění dovědět, což samo o sobě není nic snadného, natož samozřejmého. Ostatně stanovení toho, kde přesně se nachází hranice mezi tím, co mezi zmíněný luxus ještě spadá a co už údajně sloužilo pro blaho obou. To Vám jistí snad jen erudovaný advokát při individuálním posouzení.


Do třetice nutno říct, že aby mělo rozhodnutí o rozdělení či zúžení společného jmění vůbec nějakou tu váhu na úvěrovém poli, nesloužilo pouze jako jakýsi pomocník při porozvodovému přerozdělení majetku, musel ho vzít v potaz vymáhací orgán a zároveň obstálo u soudu v případě sporu, je nutné, aby obratem po jeho provedení došlo k jeho oficiálnímu zanesení do tzv. veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

JO a taky...

Zamýšlíte-li tyto kroky podniknout z toho popudu, abyste si mohli žádat o úvěr samotní, máme pro Vás taky jedno závěrečné doporučení, aby tak učinit vůbec dávalo smysl.

První si pořádně proklepněte, jestli na něho vůbec sami dosáhnete po odfajfkování takové plejády úkonů a jestli vám její závěrečná vizáž bude vyhovovat natolik, aby Vám stálo za to podstupovat s časovou, administrativní i peněžní oběť spjatou s touto koupí peněz na dluh.

Určitě existuje mnoho horšího, než se s tím vším sýčkovat a pak nedostat ani na trolejbus, ale nadvakrát příjemné to taky není...

To vše má co dočinění s již naťuknutým hlediskem, které si žádá kolikrát víc sám zákon, než samotný poskytovatel kapitálu, a sice povinného proklepnutí a splnění veškerých kritérií a nároků na přijatelně vypadajícího žadatele o zadlužení, při němž ve všeobecnosti dochází k vyhodnocení jeho úvěru schopnosti.

Určitě se proto nejprve pozajímejte o dostatečnost svých výdělků v porovnání s pravidelně vynakládanými výdaji, jestli vůbec splňujete bonitní nároky a při daném úročení, období splatnosti a tomu odpovídající měsíční splátce tak dosáhnete na žádanou částku. Dále rozhodně není od věci si ověřit, jestli se stavem registrů, jaký máte, lidově řečeno projdete a nezastaví vás onen negativní záznam z minula, nebo jestli je vámi zamýšlený účel uplatnění takto získaných peněžních prostředků vůbec povolený, respektive jejich poskytovatelem podporovaný.

To vše jen abyste touto prověrkou, která se odborně nazývá prescoring, i následným procesem doložení potřebných podkladů k finálnímu schválení, jimž je nutno nechat řádnou důkladnost, kolikrát až hnidopišství, zdárně prošli.

---
Přejeme mnoho zdaru při nákupu, v případě vyvstání náhlé potřeby jsme tady.

Tým DumDluhu.cz

Máme Vám zavolat?

Oslovte nás sami:

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sídlo: Třída Tomáše Bati 1547,
760 01, Zlín


Závěrem nám dovolte se do-představit, zároveň Vás upozornit, eventuálně varovat:

Jsme, děláme, budeme:

DůmDluhů.cz jde přirovnat k virtuální navigaci vedoucí poptávající k vytyčenému úvěrovému cíli tou nejkratší a tudíž časově, energeticky i ekonomicky nejúspornější cestou.

Ambicí je propojovat je i nadále s tím správným průvodcem (úvěrářem) nebo přepravcem (půjčujícím) schopným ve chvíli našeho oslovení ze všech nejp(i)lněji uspokojit jejich na/stávající peněžní představu a potřebu.

Ze všeho nejvíce si zakládáme na propracované analytice, nadstandardních možnostech realizace (znal(ám)ostech), spolehlivé servisní péči a zejména celk(n)ové vyzpytatelnosti, tzn. předvídatelnosti, i nakládáme ze všech nabízejících tržnice beztak nejvíce zátěže.

Naše specializace:

Srovnáváme jednotlivé nabídky partnerských poskytovatelů úvěrových produktů z ne/bankovních, soukromých a veřejně dostupných zdrojů pro spotřebitele (zaměstnance) i podnikatele (firmy), uzavíráme vítěze z hlediska momentální dostupnosti, ceny a kvality. Máme vlastní kapitál, což nás staví do role přímých poskytovatelů, k tomu uzavřené smlouvy o obchodní spolupráci se všemi slušnými ne/bankovními ústavy, družstevními záložnami i privátními investory. Dále provozujeme činnost nezávislého dluhového poradenství na základě živnostenského oprávnění. V neposlední řadě využíváme nástroje realitního trhu k dosažení rychlého zpeněžení klientovi nemovitosti v horní cenové hladině. Kromě standardního prodeje se specializujeme i na okamžitý výkup, zpětný leasing, družstevní (nájemní) bydlení a tak podobně. Předvádíme (chvástáme) se tím, že nám nevadí pro banky problémová klientela a nepodvádíme!

Čtyři dohody:

(Pro)hlášení mající informační a preventivní charakter před nedorozuměními, spory a pokutami:

První - letmý nástřel:
Všechny číselné údaje, které jsou k vidění na těchto internetových stránkách, mají čistě informativní povahu a tedy sloužit k utvoření si orientační představy, neustále se mění jako nálady či počasí a proto bychom rozhodně nestrčili nohu do soudní síně za jejich doručení každému jednomu čtenáři. Pokud si přejete počíst, či od nás vůbec můžete s něčím počítat, popř. čím skoro a přesně, jak by vypadala ona slavná, Vás nejvíce oslnivá hypoteční či realitní nabídka, na níž se zmůžeme, s výslednými hodnotami rozhodujících ukazatelů její zajímavosti zaokrouhlenými na (de)setiny, je nezbytné se s námi alespoň telefonicky zkontaktovat, nebo sejít, podělit o všechny směrodatné konkrétnosti ke své záležitosti a není problém vytvořit. Ostatně to od nás máte vždy bezplatně, nezávazně a diskrétně, takže ostrouháte jen několik jednotek času plus mentální síly a když Vám nepadne do oka, jednoduše na ni zanevřete.

Druhé - ach ta legislativa:
Děláme, seč nám síly stačí, abychom svou, legislativně ostře sledovanou činnost vykonávali v souladu s výkladem paragrafů novely zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb., která platí od 1. 12. 2016 a má za úkol ji regulovat.

Tzn. co se dá, tedy skoro nic jiného, abychom splňovali povinnosti a ne/prováděli úkony jím ukládané, zakazované při uzavírání i správě všech pohledávek majících mezi nimi co pohledávat, tudíž zběžně přeletěno:

Patřičné prověřování úvěruschopnosti úvěrovaného před jejich poskytnutím podle jím předepsaných metrik a jejich momentálních limitů a to zejména bonity (příjmů vs. výdajů) dostatečné k získání vyřizovaného spotřebitelského úvěru. Dopředu negarantujeme kladné vyřízení, nežádáme žádnou formu úplaty, předsmluvní formulář i smluvní dokumentaci dostává žadatel k nahlédnutí s dostatečným předstihem a prostorem bez jevení známek tajení i vyvíjení nátlaku, při čerpání si neúčtujeme dvojí odměnu, ani jedna z posléze inkasovaných plateb nepřesahuje arbitrem schvalované meze, dlužník má právo kdykoliv předčasně splatit a to nanejvýš za k tomuto úkonu věřitelem účelově vynaložené náklady i dalších, asi "sto šest" příkazů, které si dle libosti prostudujte na tomto externím zdroji: 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru, nebo v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Třetí - mírné výluky aneb výjimky potvrzující pravidlo:
Na ostatní nabízené produkty a služby, za něž jmenovitě považujeme podnikatelské úvěry pro osoby právnické (společnosti) a fyzické (živnostníky) i realitní služby, se tato legislativa nevztahuje, aniž by jevili známky jejího obcházení, nebo jakkoli jinak inklinovali k záměrnému zaměňování zaměstnanců s živnostníky kupříkladu kvůli nižší, nejen administrační zátěži.

Čtvrté - za plagiátorství na galeje:
Na vědomí se dává, že vaše plagiátorství porušuje naše autorská práva a po zásluze se trestá! Jazyk juristů tvrdí, že se jedná o takzvanou krádež duševního vlastnictví, tedy nejen sprostý, ale i ze zákona trestný čin, kdy vám po prokázání viny hrozí i v naší malé zemi nemalé peněžní postihy a doživotní odnětí licence i svobody až na 2 roky, nevzpomínaje raději karmické a jiné kárné postihy. Vyvarujte se proto jeho neblahým dopadům na vaše blaho nepro(od)váděním na tomto portále! Nehodláme dál dobrovolně (bez odporu) chodit za bezmeznou dobrotu na bezednou žebrotu. Za další implementaci námi pracně vymyšleného obsahu jedna ku jedné očekávejte odvetný akt.

Nejdietnější peněžní ob(d)nos u nás dělá 500 000 Kč, slovy půl milionu korun českých, o prostší porci Vás proto poprosíme neprosit, kór sprostší mluvou.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z renomovaných nebankovních společností, máte-li tam dočasně z nějakého důvodu zavřená dvířka, vřele doporučujeme zatnout zuby, toto období přečkat bez přílivu nového úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění v tomto snažení překážející závady. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě... Nebo najít jiné východisko a bez úvěrování se tak obejít úplně. Žádný dluh = značka ideál, pro mnohé sprosté slovo.

U úvěru bez zástavy je nově nutné býti alespoň majitelem nemovitosti, omlouváme se, ale pro nemajetné nemáme v momentální nabídce vůbec nic...

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u něho platí, že stav ukazatelů úvěruschopnosti jako jsou příjmy, výdaje, dluhy (bonita), registry úvěrovaného i účel využití, hraje úhlavní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.

V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidovány, nabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

Manželé, kteří mají aktivní společné jmění manželů (SJM), si coby spotřebitelé musí "ze zákona i rozumu" žádat společně, žádné za zády, tajnůstkaření.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.


Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Na samotné myšlence vyměnit placení stále se zvyšujícího nájmu za splácení hypotéky na (jednou) vlastní bydlení sice nevidíme nic zcela zcestného, no...

... nemáte-li nic našetřené, dalšího do zástavy, zato šílenou platební minulost (morálku) a úvěruschopnost ano, pak už ano a v realitu ji přetaví jedině "podvodník", který vás ve výsledku vyjde daleko dráž než nájemník, na to vezměte jed.

Ani banky, které si půjčené peníze cucají z prstu, teda pera, teda vašeho elektronického podpisu, nedávají víc než 80% z ceny a to musíte mít všechno pünktlich, cajk, nehledě na to jejich nedávné lichvářské vybarvení a neumazání dodnes.

Po soukromníkovi pak nemůžete chtít, aby se svými řeholí vydřenými a nastokrát zdaněnými penězi kouzlil kolem sta procent kupní, poté zastavované a možná i prodejní hodnoty pořizované nemovitosti a nejlépe je ještě úrokově podstřelil, abyste ho divže neukamenovali za to, že je nejen škudla ale i nenažranec.

Ještě chvíli nám tady budou nořit, válčit, strašit a omezovat pod nosem, nezaměstnanost vyskočí jak z trampolíny, výplaty a tržní ceny sletí za výdělky z většiny podnikatelských činností jak po skluzavce, vy mu přestanete platit dřív, než se jeho zástavní právo stihne na katastru uvelebit, zabydlet a mu nezbyde než ji střelit se ztrátou třeba třiceti procent, ne-li hůř, nebo v ní zůstat finančně trčet s prsty zkříženými i na nohách a dlouhé večery se potají modlit za brzkou otočku, výstřel a co největší pohojení toho pohnojení, nejlépe vývar. Zatímco vy si to budete spokojeně lebedit zpátky v nájmu, nohy v luftu, dlouhý kouř a nulová ztráta. Při vší úctě, to víte že jo...

Taky mějte na paměti, že první dekádu stejně jde i v bance většina splátky na úmor úroků a dlužná jistina vám ubývá poskromnu, takže toho po pěti vážně moc neumažete, tak to taky nemusí být žádná sláva...
Samozřejmě taky záleží na tom, v jaké fázi vývoje cen na realitním trhu se k tomuto kroku "dokopáváte". Vzhledem k tomu, že ten býčí již asi máme na jistou dobu za sebou a ztuhle hledíme medvědovi do očí, tím spíš může být úprk do pronajaté nory vítězná, životní úspory zachraňující strategie, neb zmíněný propad ceny slavnostně zakoupené nemovitosti pod tu pořizovací, natož zůstatek hypotéky, je pramálo příjemná záležitost a pradávno známá zase ta, že tomu, co umí v krátkém časovém úseku samo násobně vrůst, nebude činit zas takový problém padnout stejným tempem a dílem hubou dolů. A držko pády málokomu chutnají.

Zkrátka a jednoduše, pokud tedy nemáte vyhlédnutou nemovitost, na kterou se nemůžete vynadívat, při jejímž obývání vám plesá srdce od samé radosti, máte to štěstí, že jste ji vyštrachali za vyloženě směšné peníze a nebo vám přináší extra užitek (výdělek v podnikání), které by případný pokles vykryli, byli dostatečné silnou záplatou na to "vykrvácení", pobýt si ještě v nájmu, rok, dva si počkat, jak se situace vyvrbí, když už jste to vydrželi doteď, nemusí být zas tak špatný nápad.

Riziko, že vám doteď jak o život uhánějící vlak ujede ještě dál a jaktěživ už na něho nestihnete naskočit, je z mého pohledu značně menší, než že po této "menší" zastávce začne sjíždět dolů kopce a na nespočtu jednotlivých zastávek cesty bude trpělivě vyčkávat na sporadicky a opatrně naskakující cestující, pokud teda nevykolejí a nevydá se střemhlav na výplach pánevního dna, z něhož se bude roky pracně sbírat. Po přihlédnutí k okolnostem a své skeptické nátuře bych se přikláněl, nebo minimálně nedivil krasojízdě jako na horské dráze ve stylu č. 2.

A nevyužitá (promarněná) příležitost může být lepší než trpká zkušenost...

Navíc, nedosáhnete-li na hypotéku ani ze vznášedla, netřeba to řešit a už vůbec ne věšet hlavu. Nemáte zač...


To si zase nalejme čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Zákonodárci zákona o spotřebitelském úvěru novelizované stanovy, které nám zpestřují profesní životy od roku 2016, se snažíme dodržovat na 101%.

U všech zpříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Počínaje tím, že nám dostatečně prověřený a všechny ⬆ rysy úvěruschopnosti splňující úvěrovaný před vyplacením jemu s dostatečným předstihem a bez náznaků zatajení i nátlaku předložené a jím přijaté nabídky úvěru NIC neplatí, ani dvojitě při něm, a konče...

Životní časy, energie, nervy, administrační, provozní paušály, amortizace, benzíny, ani ty sladkůstky a kávy, bez kterých by to nešlo a neměly spolu tu čest, nic z toho nejde za vámi, pokud si nesáhnete na slibované peníze.

V žádném z případů nám žadatel neplatí poplatek dopředu.
V každém případě je možné účtovat za předčasné splacení pouze administrační náklady, které se s tímto úkonem přímo pojí.
Ceník všech uplatňovaných poplatků a potenciálních pokut splňuje zákonem ustanovené limity, jejichž překročení by znamenalo praktikování takzvaného nadměrného obohacování, které se řadí mezi neoprávněné a tudíž trestuhodné přestupky...


Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na vlastní dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). To nerozporuje výše zmíněné, nebo ani jedna z těchto plateb nejde v náš prospěch.

Dále... Dopustíme-li se v průběhu sjednání hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.

V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Odkazy na naše sociální sítě:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225.
Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele.
Hypoteční mág, realitní makléř, soukromý investor...

WBO: written by owner / not AI nor copy
Copyright © 2012 - 2024 DůmDluhů.cz
Vaše nefalšovaná dluhová speciálka

powered by Weboo + Joomla: