Nejen nebankovní půjčka se zástavou nemovitosti:

Cenově parádní, celkově přehledná a celistvě bezpečná zástavní půjčka k dostání od částky 300 000 Kč

Existuje?

ANO.

Hledáte ji?

Nadále netřeba.

Důvod?

Nově jsme pro vás vyjednali verzi, které právě toto zajištění propůjčuje prvotřídní schopnost dokonale se přizpůsobit vaší negativní splátkové minulosti zanesené v registrech, pochroumané bonitě či jiné nedokonalosti, na jejíž popud Vám doposud nebyli schopni nikde vyhovět.

Především jistotě, kterou zřízení zástavního práva půjčujícímu investorovi přináší, vděčí nevídanost hodnoty vypovídající o nákladové náramnosti a nadstandardní průchodnosti.

Upozornění: vyčkávání jen na vlastní nebezpečí!

Přestože pochopitelně děláme "první poslední" pro zachování aktuálnosti této ojedinělé nabídky, nemámě sebemenších potuch, jak dlouho ji svedeme udržet při životě v natolik bláznivém prostřední.

K lepší představivosti třeba dopomůže připodobnění k plachetnici, která se pohupuje rozbouřeném moři a ke dnu ji může poslat každá příchozí vlna.

Pokuste se proto nedovolit svému sklonu k váhavosti propásnout tuto příležitost odložením svého poptání a tíženého jednání ani o oněch legendárních 5 MINUT.

I ty totiž mohou mít v celkovém důsledku katastrofické následky...

U půjčky čili úvěru se zástavou nemovitosti, zjednodušeně řečeno zkrátka hypotéky, se můžete těšit nejenom z daleko vydatnějších šancí na získání požadovaných peněz, ale zároveň také z výrazně výhodnějších parametrů hypotéky, která Vám bude zanedlouho poskytnuta.

Jako 3 hlavní si zmiňme únosné úročení, dostatečně dlouhá doba pro splácení a z toho plynoucí přijatelnou splátku, které jsou navíc korunovány nadmíru přívětivým přeplatkem.

Právě tomu, že je půjčení peněz podmíněno zápisem zástavního práva na listu vlastnickém nemovitosti, která tak doslova putuje oproti půjčce do zástavy, vděčíte značně vyšší vstřícnosti půjčujícího a jeho nakloněnosti ke slevení na celkové ceně zaplacené za jím poskytnutou půjčky.

Především čistota registrů, bonita a účel využití ze strany žadatele rozhoduje o orientačních parametrech zástavní půjčky, kterou lze na tomto základě rozčlenit do 2 základních táborů:

I. půjčka Grand:

 • roční úrok: 1,99% - 3,8 %
 • doba splatnosti: od 1 měsíce do 30 let nastavitelná do 74 let věku
 • výše: maximálně do 85 % z odhadní ceny nemovitosti
 • možnost: jednorázového doplacení i výjimečné splátky kdykoli a bezplatně
 • poskytovatel: institut bankovní povahy
 • shovívavost k drobným záznamům v registrech záporného typu
 • přívětivost ke komplikacím s lehce zhoršenou bonitou
 • Účelová: potřeba doložení účelového využití

II. půjčka Standard:

 • roční úrok: kolem 11, 02 %
 • doba splatnosti: od 1 měsíce do 20 let nastavitelná do 74 let věku
 • výše: maximálně 60% z odhadní ceny nemovitosti
 • možnost: jednorázového doplacení i výjimečné splátky kdykoli a bezplatně
 • poskytovatel: investor nebankovního charakteru
 • absolutní tolerance negativními záznamy poznamenaných registrů
 • Americká: naprosto bez doložení účelu využití půjčky

V obou případech považujte pochopitelně za potřebné splnit všechny zákonné stanovy a limity, které se vztahují především na takzvanou úvěruschopnost (bonitu) žadatele.

Obě půjčky jsou na své poměry maximálně morální, což má za následek naprosté bezpečí klienta bez prostoru pro kompromisy.

To v podstatě poznáte tak, že s jakýmikoliv dodatečnými náklady se setkáte jedině tehdy, kdy přestanete splácet, zvedat telefony a zároveň budete naprosto ignorovat zprávy od lidí snažících se dohodnout náhradní termín úhrady.

Tedy pouze za předpokladu, že přestanete plnit své elementární povinnosti plynoucí z podepsaných smluv a posléze jako byste si usmysleli nadobro seknout s používáním svých mobilních zařízení a zároveň strčit hlavu do písku.

Společně s bezproblémovým průběhem splacení a potažmo také snahou se zavčasu domluvit v případě vzniku komplikací lze očekávat bezstarostný průběh, ve kterém je jedinou odměnou dopředu stanovený úrok zahrnutý v měsíční splátce a jedinou podmínkou její včasná úhrada. Žádné sklony k účtování dalších mnohdy záludných a nečekaných plateb.

O jejich nesporné výhodnosti může vést debaty jedině chronický pochybovač a být s ní nespojený akorát tak ten, kdo by nejraději dostával ještě zaplaceno za to, že si byl býval ochoten půjčit peníze.

"Půjčil si mně svoje peníze? Tak mně za to koukej platit!" S politováním nutno konstatovat, že i přes veškeré nepochopitelné anomálie dnešní doby se toto prozatím neděje.

Zatímco rychlost jejich vyřízení se nepříliš liší od času Bolta na stovku a nebezpečně podobá době potřebné k plození potomků některých.

Základní popis bychom měli za sebou,

TEĎ ZBÝVÁ UŽ JEN

čímž nabydete ve svůj prospěch nejenom dostatek času a energie topového specialisty a člověka celkově, což jsou statky, bez kterých se provedení vašeho peněžního uspokojení obejde jen stěží, ale také peníze původně patřící spolčenému investorovi za prvotřídních podmínek pro následné splácení.

Co bude následovat, je potřeba vykonat pro zjištění reálnosti, potažmo k získání půjčky za snovou cenu:

 1. zanechání vašeho kontaktu a jména vyplněním formuláře, můžete si také přímo zavolat na 777465451
 2. rozhovor s pracovníkem za účelem získání potřebného spektra informací k vaší situaci a žádosti
 3. jejich zpracování, vyhodnocení a vaše informování o výsledku, tedy jestli je možné řešit a za jakých okolností přesně
 4. domluva na dalším optimálním postupu v případě zdárného nalezení pro vás atraktivního hypotečního řešení
 5. tvorba smluv po dodání žádoucích podkladů a definitivním schválení, jejich kontrola, podpis, vložení a čerpání příslušného rámce
 6. peníze zdárně dorazily na váš účet a nadále posíláte každý měsíc odpovídající splátku na zřízený úvěrový účet
 7. i nadále jsme připraveni jednat ve váš prospěch v případě výskytu výhodnější hypotéky, nebo jiné akutní problémové příhody

Reprezentativní příklad půjčky se zajištěním:

 • Celková výše půjčky 1 000 000 Kč
 • Výpůjční roční úroková sazba: 1,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 2,16 % p.a. (zahrnuje veškeré účtované jednorázové vstupní náklady v předpokládané výši 5 % z celkového rámce, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování půjčky)
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Měsíční splátka: 3 777 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)
 • Navýšení úvěru v případě řádného splácení po celou dobu výše zvolené splatnosti: 359 720 Kč

Vyplňte formulář a nechejte se nezávazně poinformovat:

K získání bezplatné nabídky na bezvadné úvěrování Vám zbývá už jen:

1️⃣ odeslat z aspoň horní půli vyplněný formulář

2️⃣ obětovat čas potřebný na zpovědní hovor

3️⃣ vyčkat na výsledný verdikt ke zvážení

To celé dáme do čtyřiadvaceti hodin.

📢 Ubezpečení: ano, umíme řešit i bez ručení nemovitostí, no se stropem 550 000 Kč

Upozornění: minimálně se připravte na částku 300 000 Kč, menší rámec je bez šance

🤳 zavoláme Vám z čísla 777465451 nejpozději do 6 hodin od odeslání údajů

🕗 v pracovní dny bežně od 12:00 do 20:00, víkendy individuálně na vyžádání

⏳ na drátě strávíte takto na úvod málokdy dýl než 10 minut velecenného času

™️ krachne-li vyřízení nejvíc vyhovujícího úvěru, NIC neplatíte a VŠE smažeme

Co znamená „nezávazná" žádost?

Slovo nezávazná znamená, že po vyplnění a odeslání potřebných údajů Vám zavoláme a poskytneme úvodní úvěrové konzultace, které jsou nezávazné do té míry, že pokud pro vás nebude jejich výstup dostatečné uspokojivý a především peněžní výhodnost navrženého financování se vám tak nebude zamlouvat, můžete se hned zpočátku rozhodnout pro nepokračování v dalším postupu s přiděleným pracovníkem.
V takovém případě zkrátka projevíte svůj nezájem, čímž se přeruší jakékoli vzájemné vazby a tím to celé skončí.
Veškeré vzájemně sdělené informace, které jsou zcela důvěrné a slouží čistě pro účely posouzení vašeho požadavku a nastavení optimální hypoteční varianty, budou v souladu s GDPR obratem odstraněny z naší databáze.

6 kroků k udělání po odeslání žádosti:

 1. zavoláme z čísla: 777 465 451
 2. z(a)jistíme potřebné informace a vyhodnotíme reálné možnosti
 3. na jejich základě navrhneme nákladově optimální hypoteční řešení
 4. s tímto řešením budete blíže seznámeni a zodpoví se všechny vaše dotazy
 5. za předpokladu vzájemné shody, tedy že se řešení podaří nalézt a zároveň pro vás bude z hlediska nákladů dostatečně atraktivní, abyste jevili zájem o jeho získání, bude vaše hypotéka nadále vyřizována ve vašem nejlepším zájmu jedním ze spřízněných, pečlivě zvolených a oborově specializovaných pracovníků tak, abyste se k jejímu načerpání dostali nejhladší a nejrychlejší možnou cestou.
 6. po dodání všech podkladů v požadovaném tvaru a obsahu následuje ono klasické: tvorba smluv, jejich kontrola a podpis, vložení na katastr a vyplacení požadovaných peněz na úvěrový účet za tímto účelem zřízený, k čemuž může klidně dojít už za pár pracovních dní od vyplnění formuláře na této stránce, jelikož se vyplácí takzvaně na vklad zástavních smluv nikoliv až na zápis samotného zástavního práva.
 7. BONUS: ten, kdo by se byl býval domníval, že zdárným vyplacením z našeho pohledu cenově nejpříznivější hypotéky to celé definitivně skončí, šeredně by se mýlil. Naší rolí a součástí údělu přiděleného specialisty je být i nadále v kontaktu se zdárně úvěrovaným, být mu pro všechny myslitelné případy plně k dispozici, informovat o případných zásadních změnách, nastanou-li, a provádět veškeré administrativní úkony v budoucnu. V neposlední řadě je našim úkolem sledovat za klienta hypoteční trh a v případě výskytu výrazně výhodnější hypoteční varianty realizovat převod neboli refinancování.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz