Grand, Standard, anebo Nic

Zveřejěno dne: 26.11.2021
Autor: Tomáš Maček

Na který z nich si máte brousit zuby?

Co se může šiknout vědět o nich předem, plus pravdivé přiznání na závěr jako bonus.

Jste na stopě po hypotéce, která by se dokázala vypořádat s vašimi nepříjemnostmi a zároveň nízkonákladově zafinancovat váš současný záměr.

Narazili jste na stránky dumdluhu.cz a přestože už sám název zní poněkud odpudivě, poměrně Vás zaujal jejich obsah a zejména pak nabízený hypoteční úvěr Grand.

Rádi byste dopředu věděli, co tato možnost obnáší, v čem se liší o druhé varianty zvané Standard, co od obou a vůbec této podivně znějící společnosti můžete očekávat, abyste nenaletěli na špek.

Ostatně zadlužit se stejně plánujete, nebo už jste "až po uši" a to tak nevýhodně, až je to "do nebe volající", proto jste se rozhodli protentokrát neudělat letmo povrchní a ukvapený závěr a nenechat se odradit tímto byť letmo odstrašujícím, zato realistickým názvem.

"Nakonec těch perfektně nastrojených už jste viděli tolik a co za odporné příšernosti se s z nich vyklubalo, že je klidně přenecháte ostatním..."

Nezbývá než potleskat správně nastavenému niternímu kompasu a poděkovat za svěřenou důvěru a odvděčit se třeba natolik otevřeným doznáním:


Věc se má tak, že vzhledem k bohaté pestrosti žádostí, klientských potřeb a kondic to nemůže být celé jenom o Grandu, u něhož se za doslova grandiózní výhodnost platí nutná daň v podobě vyšších nároků na kvality klienta, množství a stav jím doložených dokumentů, což "suma sumárum" znamená slabší průchodnost, tedy statisticky výrazně skromnější poměr mezi vyhověnými a podanými žádostmi. Jednoduše na něho nedosáhne ani zdaleka tolik lidí, což logicky vytváří prostor pro nutnost (slušnost, smysluplnost, efektnost) disponovat minimálně jedním náhradním řešením pro všechny ty "nešťastně" zamítnuté.

Těch je popravdě oproti schváleným na 100 kusů poptávek žalostně mnoho, což spíše než jevem ojedinělým, je na dnešním roztodivném trhu krušnou realitou všech jeho účastníků. Fakt je zkrátka ten, že úvěrovatelných je asi jako "chřipek po covidu", a ten, kdo vám bude mermomocí tvrdit opak, je spíše "klamavý kecálek". Vás mystifikuje stoprocentně a možná radši, pro jistotu i sám sobě v prospěch jakési přesvědčivosti, nadšenosti a motivace do práce, byť k tomu dochází záměrně zaslepeně, lehce falešně a tudíž bludně. Ve tvůrčích chvilkách je potřeba proaktivity, surové upřímnosti a nacházet náhradní řešení a ne mrhat omezený příděl tvůrčí energie na marnotratnosti vedoucí v lepším případě nikam.

A právě tuto záložní roli u nás "na jedničku" plní Standard, který je, byť cenově méně atraktivní, také celkově daleko benevolentnější varianta a lze ji tak uplatnit na přechodné období, tedy než se odblokuje Grand, jakožto kritickou situaci zlepšující a tím pádem stále užitečné řešení, po němž mohou klienti sáhnout, nesplňují-li zrovna na Grand kladené nároky a využít ho, než dosáhnou na výrazně výhodnější hypoteční verzi. Dočasně a stále důstojně se jím vykryje akutní peněžní nedostatek a při první příležitosti se triumfálně přefinancuje do banky.

Zatím si ho nemohou dovolit podobně jako pětihvězdičkový hotel, byť důvodem zde není ohromná cena za noc, jež se v tomto případě u náhradního ubytování paradoxně ještě zvyšuje, nýbrž nesplňování dalších sledovaných atributů jako je historie splácení, povaha příjmů, či závazků a podobně. Nicméně i těmto by náladu na dovolené mohla zvedat skutečnost, že ihned po jejich dostání do vyžadovaného pořádku cestovka automaticky zajistí záměnu a přestěhování z průměrné "tříhvězdy", aniž by to krom několika kroků do již na první pohled daleko luxusnější budovy vedle pocítili. Tedy nanejvýš citlivě, profesionálně a v dohodnuté ceně. Na projev dobré vůle a revanšování si vezmou první přespání na vlastní triko, dokonce i se snídaní.

Skutečný škůdce vámi celkově vynaložených nákladů a nebezpečné nástrahy některých firem zastupujících nebankovní sektor:

Na klíčové platební parametry uvedené v předchozích dvou bodech, tedy vaše celkové, skutečně vynaložené náklady procentuálně rozpočtené do jednoho roku splácení a tak i konečný přeplatek, bude mít vyjma ujednaného úročení, zvolené a nakonec taky skutečně využité doby pro splacení, přímo drastický vliv velikost a množství takzvaně vedlejších pokut a doplňkových poplatků. V tomto ohledu bychom si s dovolením dovolili vyvěsit cedulku obsahující jedno menší...

Prostřední varování: POZOR! Podpis pouze na vlastní nebezpečí, hrozí nebankovní úhona!

Nutno podotknout, že právě tyto bývají u nečestně nastavených nebankovních hypoték častou příčinou masivního prodražení, jež navíc pro většinu klientů bývá zcela neočekávané, neboť se ho před nimi podařilo mistrně skrýt.

Statisícové pokuty, násobení dlužné částky, či původního úroku, a další klientovo odírání okamžitým zesplatněním, ukončením smluvního vztahu, přeprodejem pohledávky a její následnou správou, mnohdy zakončované exekučním oznámením, dražební vyhláškou, nuceným prodejem pod tlakem a tudíž i tržní cenou potom rozhodně nejsou žádné výjimky, úvěrovému predátorovi cizí praktiky.

Na jejich celkové výši se tedy zásadním způsobem podepíše vaše volba "dobro/zlomyslného" poskytovatele nebankovní hypotéky, podobně jako o ní následně rozhodne vaše schopnost průběžného plnění všech smluvních náležitostí v podobě především řádného splácení a dbaní svých dodatečných povinností, mezi které se může řadit dodání určitých podkladů, sjednání pojištění nemovitosti, či dlužníka, jejich další nezadlužení, či nepřihlášení do insolvence a podobné ustanovení.

Zatímco jejich poctivé plnění, ba dokonce dobrovolné umořování výjimečnými splátkami nad rámec základních, či předčasné provedení jednorázového dorovnání na jejich výši působí výlučně blahosklonným způsobem - závratně je snižuje, jejich nezodpovědné, či nevědomé porušení následované vyměřením a připsáním příslušných pokut bude naopak logicky znamenat zvýšení jak přeplatku, tak i RPSN. Jakmile jste jednou podepsali, nevědomost zde mnohdy neomlouvá. Proto je nezbytné dbát bezpodmínečné opatrnosti dřív, než bude pozdě, tedy při provádění kontrolky všech smluvních zákoutí, před smělým udělením svého autogramu.

Závěrem si nezapomeňme dopřát PRAVDIVÉ PŘIZNÁNÍ:

Za poněkud horší novinu považujme statisticky podloženou skutečnost, že zdaleka ne každému, kdo si na Grand "brousí zuby", je zároveň souzeno ho získat. Někteří se vyskytují v situacích natolik šílených, že by nad nimi vydržel nesvěsit ramena akorát svatý, zbylí zastávají tak tristní přístup, že by se dvanáct ran rákoskou přes holý zadek zdálo zasloužených a půlroční vězení pro dlužníky dalo považovat za přiměřený postih. Na rovinu si přiznejme, že bez slušného (vy)chování a solventního jednání se to nejspíš neobejde, neboť se s takovým člověkem nedá nikam dojít, ať už se ho snažíte vést za ručičku sebevíc.

Je dobré si uvědomit, že po někom chcete půjčit "jeho" peníze a byť se mnohým mohou jakékoli rozdíly oproti jiným typům nakupování stírat, spousta firem prostě propaguje svoji službu a člověk často podléhá tendenci veledůležitě nakráčet jakožto ctihodný zákazník... Buďme trochu soudní a dejme "ruku na srdce". Nejdete se zvelebit, pojistit a už vůbec si uložit těžce vydělané milióny. Samozřejmě by i zde mělo zdravě platit heslo "náš zákazník, náš pán" a přistupovat k němu s úctou, no konkrétně v tomto segmentu to netřeba s tím posluhováním, poskakováním a přetvařováním nikterak přehánět. Primární je snad upřímná snaha mu pomoci, nebo ne? K čemu je Vám neupřímný tajtrlík, u kterého si nejste jisti, jestli by vám pro podpis náhodou i nepokouřil? Nepošle vás potom takový úlisný "pojišťovák" spíš s klidem do kopru? Nalejme si čistého vína, dostali jste se do svízelné situace a potřebujete z ní pomoct. Doopravdy vás z ní dostat a nejenom přetáhnout z louže do bláta, o to tady snad kráčí. Přehnanou touhu po kolikrát zcela zbytečné milosti (od slova býti milý - zdvořilosti), poslušnosti a pozornosti dejte bokem. Není na místě, nejste v sámošce pro další cetku.

Kolikrát doslova jde o vaši bytostní "záchranu", kdy palčivá potřeba po půjčení levnějších peněz vytváří markantní rozdíl oproti pořizování jiných, na stupnici důležitosti daleko zbytečnějších "věcí". Na nějaké extra suverény, vymýšleče a bombardéry tady není z vaší strany moc prostor. Člověk by čekal, že přiklušete především pokorně, poučeni z vlastních přestupků, pozměněni z přihodivších se příkoří. Praxe nicméně ukazuje, že žádoucí změna k lepšímu ne a ne proběhnout u pěkné řádky lidí. A aby toho nebylo málo, jsou paradoxně stále horší a horší. S takovými pak má kolikrát strpení jedině "podvodník", kterému se s vidinou vydatného výdělku podaří je dotáhnout a posléze taky stáhnout z kůže. Kdo jiný by asi byl ochotný natolik problémovým lidem důvěřovat, vyjít jim vstříc a svěřit svoje drahocenné bankovky? No logicky jedině ten, kdo s nimi nemá příliš počestné záměry a hodlá si z nich pěkně uzmout další jejich nemalé množství. Bez špetky škodolibosti, dobře komu tak, každý sklízíme, co jsme zaseli, ať si každý jde, kam myslí, nejhůř dostane za uši ještě víc, není-li ochotný se měnit k lepšímu a vnitřně připravený pro změnu k lepšímu.

Více k souvislosti mezi charakterem a událostmi PLUS za odměnu TOP TIP: HIER.

Víc podrobností k tomu:

- co v rámci nebankovních hypoték dokážeme: TADY

- co tyto produkty obecně obnášejí: ZDE

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz