hypoteční podvrh

Zveřejněno dne: 11.02.2022
Autor: Tomáš Maček

Jak rozpoznat podařený, přesto pořád podřadný hypoteční podvrh od původního, právem hodnotného originálu, z jehož podoby daný falzifikátor vychází

, abyste neplatili tolik peněz za pouhý padělek, vyprostili se z pařátů jeho protagonistů, nepřipustili vlastní opití pletýnkou, prováděný podvod pohasl pouhým pokusem a Vy přitom neprodělali ani ony pověstné ponožky?

Před puštěním se do podpisu, je především potřeba pečlivě pročíst papíry podsunuté k podpisu, nebo jejich prostudování optimálně ponechat na způsobilém právním poradci, a v případě podstatných právních nesrovnalostí majících pochybný dopad na váš příští peněžní prospěch se přihlásit, požádat poskytovatele o jejich odpovídající nápravu a pokročit k němu pouze v případě, že Vám jejich proměnu splní a to do posledního puntíku bez podstatnějších protestů a prodlev. Opováží-li se na ně naopak nepřistoupit, pro vlastní pokoj a pozvolný, nepřerývaný průchod plynu plicní průdušnicí se pootočte na patě a promenádujte pryč...

Po čem je potřeba se pořádně poohlédnout, pokud se opovážíte pustit do této prověrky na vlastní pěst? Tak především do svého průzkumu s pečlivostí policejního pátracího psa zakomponujte veškeré stopy po precizně poschovávaných pokutách a prakticky nesplatitelných poplatcích. Při těchto procedurách Vám každopádně spíše nepřihorší takřka patologická podezřívavost až patrný spád k paranoi. Považovat to opačně za pohádkovou pohodu, podceňovat nepoctivce vypracovaného poctivou průpravou a potřebnou praxí, kterou byl povinen si projít a pochybovat o jeho nesporných přetvářecích, předstírajících a překrývajících přednostech se může příšerně pomstít...


Pro přirovnání pomáhající si v přenesené podobě lépe představit přínos takových prvotních preventivních opatření není potřeba podnikat přespříliš palčivý pochod, postačuje ho připodobnit k procesu požívání "na prasáka" pančovaného panáku.

Aby bylo polemické pozastavování nad příslušnou podobiznou pořádně peprné, pokusme při psacím projevu převážným podílem pozůstat u povinného používání všudypřítomného parafrázování políbeného povětšinou pány používaného písmene P preferovaného při pouštění půlnočních odpočinkových pořadů a při interpunkci tak splňovat podmínku v podobě jeho zapojování do povětšiny v průběhu použitých pojmenování od počaté píky až po poslední parafrázi.

Pro od přírody nechápavé počeštěné příslušníky právě platných plodů planetárního posetí spočívá toto pravidlo prostě v tom, že do pomyslného přímořského přístavu nemůže vplout, ani ho opustit plachetnice, jíž patřící trup, příď, popřípadě alespoň plachtoví by jím nebylo poctěno patřičným poznamenáním prostřednictvím předchozího počmárání piráty.


Pojďme ale k příběhu... Nikdo nepotřebuje a už vůbec neprahne po předkládání pouček a pro předejití probuzení se s příšerným bolestiplným otřepáváním mu poradili, že by prakticky postačovalo potlačovat a postupně tak přemáhat potřebu po pravidelném výplachu, pročištění a přeprogramování přetlakem příslušných postižených partií zodpovědných za přemýšlení, prahnutí po pobývání v opakovaném společenství opileckých partií, popřípadě prázdném poletování, či posedávání po pořád se opakujících párty. Když už ho toto prahnutí spaluje a pořádně mu nepovolí poklidně spát, z nějaké prapříčiny si tím má, předpokládáme, projít... 

Ani porady typu případně přinejmenším pořád popíjejte podobný typ zkapalnělé pochutiny nepatří k příliš převratným. Jakmile se pro jednou opájení rozproudí v plném proudu, naprosté odpravení se se promění v povinnost, přílišná rozpoznávací, opovrhující schopnost upadne do kopru a na pozastavení pravačky, případně předloktí pomáhajícího doputovat přiživující štamprli do pusy je příliš pozdě, napříč původnímu předsevzetí a příslibu: "nepomíchám páté přes patnácté, přísahám"... Pro pravého jaksepatří pařícího je potom podstatná pouhopouhá alkolihovoltážnípřítomnosti v příměsi a pár procentní stopy po ní bez panických povyků typických pro hochštaplera, která opuštěná je schopná poslat probíraného štampgasta do ještě spokojenějšího, bezprecedentnějšího rozpoložení, upřímného, poddajného a po určitý stupeň rovněž podmanivého projevu, po naprostém opuštění a oproštění od všech (ne)psaných společensky přípustných pravidel pak podťaťější polohy se zápěstími pátrajícími po podpěrných pilířích v bezprostřední přítomnosti, spodními zkoprnělými pahýly po pevném podkladu a přelétavým přemýšlením přemítat nad úprkovým plánem, případně poněkud otupělým pohledem vypovídajícím o patřičném přebrání po pozici příhodné k poklidnému odpočinku dřív než přijde na podium předpotopní etapa proslulá pro pokolení pohyby postiženého podnapilce.

Přiotrávení by však mohl alespoň předejít tím, že si k předložené porce z "pleskačky" před každým vpravením pokaždé nejprve pečlivě přičichne a než se "přinutí" k jejímu polknutí, poválí pár její kapek po vypilovaných "pachuťových" pohárcích. Nepatří k populaci postrádající chuťočichové percepci, poodhalí tak pravdu patrně vypovídající o tom, zdali se mu poštěstilo přivandrovat do poctivého podniku a podle původních předpokladů i vypláznuté pořizovačky to vypadá na pošmáknutí na pětihvězdičkové hitparádě, naopak napochodovat do dalšího špinavého, podvádějícího, pajzlu, kde platí přemrštěný peníz za podřadný plebs, pod pultem, pazuchami, prořídlými plnovousy a špulícími se papulami patřícími výčepní partii nenápadně překolkovanou prasárnu.

A posléze jim ji přinejmenším vyplivl zpátky do pohárku, popřípadě i ten se vší počestností "podal té pohostivší potvoře" především jako pouhý projev představitelného odporu, potažmo doplněný o peprný proslov zapečetěný "požadavkem" na patřičné peněžní vypořádání, alespoň v podobě zpětného opětování provedené platby,"pronászanás" oprávněně přikořeněnou o patřičnou pokutu za plánovaně provedený, podvodný přestupek pevně spjatý s porušením vaší životosprávy vpravením pochybných příměsí s potenciálním a zpětně nenapravitelným poškozením vašeho zdraví, který jim nikdo odpáře, pod pohrožením naprášení, předvolání, pokolébání zodpovědnosti a vypořádání právoplatného postihu. Přičemž toto podpásové práskání praktikovat pouze z podstaty prevence a předejití podobného parazitování na počestných spoluobčanech, tedy aby ti špinavci poskakující za pultem propříště neopovažovali přidrzle předpokládat, že povětšina příchozích papá piliny a tím pádem jim mají povoleno provádět podobné odpornosti.

A proto doporučujeme, převážně z přátelských pohnutek, provádět tuto proceduru pravého požitkáře pokaždé neprodleně před plánovaným polknutím, pokud si posléze nepřejete prospat povětšinu pozůstatku přídělu příchozího přisvětlení, při příležitostném probuzeni přecházet mezi postelí a splachovačem, pozastavovat se nad ním přelomeni v půli v pozici podobné přesmíru poklonkujícímu přisluhovači, panicky s sebou poškubávat a pootevírat panty, potlačenými pokřiky se přihlašovat o pozapomenutou spravedlnost, dopomáhat si k tomu představou vlastních přihlouplých proslovů a v opilosti napáchaných, pošahaných počinů, průběžně se tak pročišťovat od patologie převzaté od potkaných potkanů a pojašených pablbů, připomenutím jejich podoby přivolávat příští pořádné krupobití, nebo alespoň pobryndání pomalou přesnídávkou a paradoxně přitom prosit o spásně vyproštění a poslední pokosení, podivovat se nad přehnaným počtem a prazvláštním skupenstvím pozůstatků požité potravy, předpokládat jejich pravděpodobný prapůvod, tipovat a představovat si jejich původní podobu, opačně se postit prosti všeho příjmu a zpětně proklínat povětšinu z tohoto proklatého vypálení se z kopýtka počínaje poslední pamětihodnou vzpomínkou, jež předcházela opatrnému požití prvního páru nepatrných panáčků a především pozdějšímu naprostému oproštění pozvolna se přihodivšímu, z jehož pokročilejšího projevu doplněného o posudek provedený podle podlamujících se podkolenních úpon hospodští vypozorovali, že byste v převzatém pohárku nerozpoznali ani padesáti procentní (poloviční) příměs pomočení a proto nejspíš nepovážili za špatný nápad tu "pě-pi" v podobě podstrčení tohoto podřadného, po propisce páchnoucího paskvilu a prudce toxického utrejchu.


Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl žadatel zároveň vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který začal terorizovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám poptávající neplatí benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz