hypoteční podvrh

Zveřejněno dne: 11.02.2022
Autor: Tomáš Maček

Jak rozpoznat podařený, přesto pořád podřadný hypoteční podvrh od původního, právem hodnotného originálu, z jehož podoby daný falzifikátor vychází

, abyste neplatili tolik peněz za pouhý padělek, vyprostili se z pařátů jeho protagonistů, nepřipustili vlastní opití pletýnkou, prováděný podvod pohasl pouhým pokusem a Vy přitom neprodělali ani ony pověstné ponožky?

Před puštěním se do podpisu, je především potřeba pečlivě pročíst papíry podsunuté k podpisu, nebo jejich prostudování optimálně ponechat na způsobilém právním poradci, a v případě podstatných právních nesrovnalostí majících pochybný dopad na váš příští peněžní prospěch se přihlásit, požádat poskytovatele o jejich odpovídající nápravu a pokročit k němu pouze v případě, že Vám jejich proměnu splní a to do posledního puntíku bez podstatnějších protestů a prodlev. Opováží-li se na ně naopak nepřistoupit, pro vlastní pokoj a pozvolný, nepřerývaný průchod plynu plicní průdušnicí se pootočte na patě a promenádujte pryč...

Po čem je potřeba se pořádně poohlédnout, pokud se opovážíte pustit do této prověrky na vlastní pěst? Tak především do svého průzkumu s pečlivostí policejního pátracího psa zakomponujte veškeré stopy po precizně poschovávaných pokutách a prakticky nesplatitelných poplatcích. Při těchto procedurách Vám každopádně spíše nepřihorší takřka patologická podezřívavost až patrný spád k paranoi. Považovat to opačně za pohádkovou pohodu, podceňovat nepoctivce vypracovaného poctivou průpravou a potřebnou praxí, kterou byl povinen si projít a pochybovat o jeho nesporných přetvářecích, předstírajících a překrývajících přednostech se může příšerně pomstít...


Pro přirovnání pomáhající si v přenesené podobě lépe představit přínos takových prvotních preventivních opatření není potřeba podnikat přespříliš palčivý pochod, postačuje ho připodobnit k procesu požívání "na prasáka" pančovaného panáku.

Aby bylo polemické pozastavování nad příslušnou podobiznou pořádně peprné, pokusme při psacím projevu převážným podílem pozůstat u povinného používání všudypřítomného parafrázování políbeného povětšinou pány používaného písmene P preferovaného při pouštění půlnočních odpočinkových pořadů a při interpunkci tak splňovat podmínku v podobě jeho zapojování do povětšiny v průběhu použitých pojmenování od počaté píky až po poslední parafrázi.

Pro od přírody nechápavé počeštěné příslušníky právě platných plodů planetárního posetí spočívá toto pravidlo prostě v tom, že do pomyslného přímořského přístavu nemůže vplout, ani ho opustit plachetnice, jíž patřící trup, příď, popřípadě alespoň plachtoví by jím nebylo poctěno patřičným poznamenáním prostřednictvím předchozího počmárání piráty.


Pojďme ale k příběhu... Nikdo nepotřebuje a už vůbec neprahne po předkládání pouček a pro předejití probuzení se s příšerným bolestiplným otřepáváním mu poradili, že by prakticky postačovalo potlačovat a postupně tak přemáhat potřebu po pravidelném výplachu, pročištění a přeprogramování přetlakem příslušných postižených partií zodpovědných za přemýšlení, prahnutí po pobývání v opakovaném společenství opileckých partií, popřípadě prázdném poletování, či posedávání po pořád se opakujících párty. Když už ho toto prahnutí spaluje a pořádně mu nepovolí poklidně spát, z nějaké prapříčiny si tím má, předpokládáme, projít... 

Ani porady typu případně přinejmenším pořád popíjejte podobný typ zkapalnělé pochutiny nepatří k příliš převratným. Jakmile se pro jednou opájení rozproudí v plném proudu, naprosté odpravení se se promění v povinnost, přílišná rozpoznávací, opovrhující schopnost upadne do kopru a na pozastavení pravačky, případně předloktí pomáhajícího doputovat přiživující štamprli do pusy je příliš pozdě, napříč původnímu předsevzetí a příslibu: "nepomíchám páté přes patnácté, přísahám"... Pro pravého jaksepatří pařícího je potom podstatná pouhopouhá alkolihovoltážnípřítomnosti v příměsi a pár procentní stopy po ní bez panických povyků typických pro hochštaplera, která opuštěná je schopná poslat probíraného štampgasta do ještě spokojenějšího, bezprecedentnějšího rozpoložení, upřímného, poddajného a po určitý stupeň rovněž podmanivého projevu, po naprostém opuštění a oproštění od všech (ne)psaných společensky přípustných pravidel pak podťaťější polohy se zápěstími pátrajícími po podpěrných pilířích v bezprostřední přítomnosti, spodními zkoprnělými pahýly po pevném podkladu a přelétavým přemýšlením přemítat nad úprkovým plánem, případně poněkud otupělým pohledem vypovídajícím o patřičném přebrání po pozici příhodné k poklidnému odpočinku dřív než přijde na podium předpotopní etapa proslulá pro pokolení pohyby postiženého podnapilce.

Přiotrávení by však mohl alespoň předejít tím, že si k předložené porce z "pleskačky" před každým vpravením pokaždé nejprve pečlivě přičichne a než se "přinutí" k jejímu polknutí, poválí pár její kapek po vypilovaných "pachuťových" pohárcích. Nepatří k populaci postrádající chuťočichové percepci, poodhalí tak pravdu patrně vypovídající o tom, zdali se mu poštěstilo přivandrovat do poctivého podniku a podle původních předpokladů i vypláznuté pořizovačky to vypadá na pošmáknutí na pětihvězdičkové hitparádě, naopak napochodovat do dalšího špinavého, podvádějícího, pajzlu, kde platí přemrštěný peníz za podřadný plebs, pod pultem, pazuchami, prořídlými plnovousy a špulícími se papulami patřícími výčepní partii nenápadně překolkovanou prasárnu.

A posléze jim ji přinejmenším vyplivl zpátky do pohárku, popřípadě i ten se vší počestností "podal té pohostivší potvoře" především jako pouhý projev představitelného odporu, potažmo doplněný o peprný proslov zapečetěný "požadavkem" na patřičné peněžní vypořádání, alespoň v podobě zpětného opětování provedené platby,"pronászanás" oprávněně přikořeněnou o patřičnou pokutu za plánovaně provedený, podvodný přestupek pevně spjatý s porušením vaší životosprávy vpravením pochybných příměsí s potenciálním a zpětně nenapravitelným poškozením vašeho zdraví, který jim nikdo odpáře, pod pohrožením naprášení, předvolání, pokolébání zodpovědnosti a vypořádání právoplatného postihu. Přičemž toto podpásové práskání praktikovat pouze z podstaty prevence a předejití podobného parazitování na počestných spoluobčanech, tedy aby ti špinavci poskakující za pultem propříště neopovažovali přidrzle předpokládat, že povětšina příchozích papá piliny a tím pádem jim mají povoleno provádět podobné odpornosti.

A proto doporučujeme, převážně z přátelských pohnutek, provádět tuto proceduru pravého požitkáře pokaždé neprodleně před plánovaným polknutím, pokud si posléze nepřejete prospat povětšinu pozůstatku přídělu příchozího přisvětlení, při příležitostném probuzeni přecházet mezi postelí a splachovačem, pozastavovat se nad ním přelomeni v půli v pozici podobné přesmíru poklonkujícímu přisluhovači, panicky s sebou poškubávat a pootevírat panty, potlačenými pokřiky se přihlašovat o pozapomenutou spravedlnost, dopomáhat si k tomu představou vlastních přihlouplých proslovů a v opilosti napáchaných, pošahaných počinů, průběžně se tak pročišťovat od patologie převzaté od potkaných potkanů a pojašených pablbů, připomenutím jejich podoby přivolávat příští pořádné krupobití, nebo alespoň pobryndání pomalou přesnídávkou a paradoxně přitom prosit o spásně vyproštění a poslední pokosení, podivovat se nad přehnaným počtem a prazvláštním skupenstvím pozůstatků požité potravy, předpokládat jejich pravděpodobný prapůvod, tipovat a představovat si jejich původní podobu, opačně se postit prosti všeho příjmu a zpětně proklínat povětšinu z tohoto proklatého vypálení se z kopýtka počínaje poslední pamětihodnou vzpomínkou, jež předcházela opatrnému požití prvního páru nepatrných panáčků a především pozdějšímu naprostému oproštění pozvolna se přihodivšímu, z jehož pokročilejšího projevu doplněného o posudek provedený podle podlamujících se podkolenních úpon hospodští vypozorovali, že byste v převzatém pohárku nerozpoznali ani padesáti procentní (poloviční) příměs pomočení a proto nejspíš nepovážili za špatný nápad tu "pě-pi" v podobě podstrčení tohoto podřadného, po propisce páchnoucího paskvilu a prudce toxického utrejchu.


Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz