Příprava a přednosti Grandu

Zveřejněno dne: 09.11.2021
Autor: Tomáš Maček
Aby bylo možné za všech (ne)myslitelných okolností pokládat na talíř natolik ojedinělý, slastně nejen se jevící, ale taky skutečně chutnající poklad, kterým hypoteční úvěr Grand bezesporu je vezměte jed, že...
Příprava pokrmu na podobně poctivém levelu doprovází série důmyslně promyšlených postupů probíhajících v moderně zařízeném, vzorně vyklizeném a pečlivě uspořádaném prostředí obsazeném lidmi na jedničku splňujícími definici nejenom skutečných špiček ve svém oboru, tedy profesionálů adekvátně informovaných, zkušených a schopných, ale taky jednotlivců bezelstných, charakterně nezkažených a tedy niterně čistých, aniž by na úkor této "svatouškovské" dobroty postrádali něco z(e) (z)dravé zaangažovanosti. Slušnost je nejenom silný základ, na kterém bytelně staví, ale taky zdroj, z něhož neustále čerpají, a kompas, podle kterého se řídí. To jim umožňuje pohybovat se ve zlatém středu, tedy být harmonickými se svým okolím, přinášet druhým prospěch, úměrnou hodnotu, neparazitovat na jeho úkor, ale přitom zohledňovat i ten svůj, své možnosti, nepřekračovat vlastní zdravé mantinely. Jedině tak se dá v pravidelných časových úsecích překypovat pílí a dlouhodobě tak konstantně podávat prvotřídní výkonu. Každodenní rutinou je potom kontrolované vkládání veškerého svého bytí do úkonů přednostně vedoucích k vytyčenému cíli - dopřát návštěvníkovi výjimečný úvěrový zážitek v té vskutku nejvyšší míře, bravurně tak uspokojit jeho finanční potřebu a nadobro zahnat hlad po levných hypotečních penězích.

Potom letmo spočinout, dobít baterky, odreagovat se, přijít na nové myšlenky a opět nanovo. Pořád dokola... "Svému živobytí pravidelně podřizují svůj harmonogram, nezřídkakdy se při něm vydávají za hranu svých přirozených energetických kapacit, v důsledku čehož jim jich už zbývá poskromnu na poctivé, radostné a naplněné prožívání soukromého žití, při němž jsou nuceni hospodařit, vystačit si převážně s jejich žalostným nedostatkem. Každý časový úsek, v němž jsou poctění energetickým přívalem a tudíž dobrou náladou vkládají nikoliv do prožívání šťastných životních okamžiků, ale zejména do tvůrčí pracovní činnosti. Na podstavec pracovních úspěchů tak dobrovolně přináší mnohé oběti z jednotlivých front vlastního života, zanevírají na osobní vztahy, povinnosti, zdraví i záliby, průběžně si odříkají hromadu rozptylujících radovánek, ale kdyby jim to bylo skrze časový příděl i bytostní limit umožněno, dozajista by na něho v zájmu progresu vložili ještě něco navíc...

Ale ať vás tady nadměrně nedojímáme... "Viete, čo je na tom všetkom pre Vás ta naozaj že najlepšia novina?" Že vás na úkor toho nadměrně nepodojíme... Jelikož tak, alespoň prozatím, nečiníme z bezbřehé bohatýrské nenažranosti, jako spíše ze snahy o přemožení a přežití díky posunu a přínosu vymakanějšího řešení za náramnější cenu, můžete z plodů takové činnosti sami těžit a zároveň se těšit z velikosti kusu na ně vynaloženého chleba, tedy aniž by při placení bylo třeba třeštit oči nad vyloženým nesmyslem, o který jsme si za to řekli. V řeči cena / úspora / užitek tak jednoznačně získáte a na rozdíl od některých "vše jen NE dobrodinců a mírotvůrců" nebudete nestoudně biti. Myšleno zejména po finanční stránce, avšak jsou případy, kdy to platí obou značně, tedy i té fyzické... "Ale tak tomu, kdo na druhé rád ukazuje dlouhý nos, se v zrcadle těžko odrazí tvář s aku(o)rátně krátkým."

Moudrá rada na závěr:

"Nepřejete-li si to mít příliš drahé, nedělejte přílišné drahoty. Nakonec nejste u gynekologa, ani na trhu s pojištěním. Na veledůležité (nabubřelé) čeká spíš ponížení, kdežto na poslední (pokorné) spíš povýšení."

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz