Tajemství naší kuchyně

Zveřejněno dne: 05.11.2021
Autor: Tomáš Maček
V čem tkví tajemství naší kuchyně a recept na úspěšné podnikání:
Ve snaze odvádět kvalitní práci, maximalizovat svoji efektivitu, uspokojit maximum požadavků a zároveň tak budovat dlouhodobě udržitelný, výlučně prospěšný a stabilně rentabilní podnik naši pracovníci mnohdy překračují hranice (z)dravosti.

Postavení pohoštěného do středobodu všeho dění, kladení důrazu na jeho preference, pohodlí a bezpečí, důsledné dbaní na celkovou kvalitu, poctivost a atmosféru je poté nedílnou součástí veškerých jejich úkonů.

Celkové kouzlo je ukryto v jednotlivých detailech, které pospolu utváří nezaměnitelně dobrý dojem. Úroveň zvedají tím, že si na ně neustále svítí pod lupou a až patologicky se s nimi piplají.

Vystříhat se přitom přehnaným kompromisům, ale také překračování morálních, ekologických, právních mantinelů, nepoškozovat tak druhé konáním v přímém rozporu s nimi, je pak klíčový kumšt sám o sobě, hodný nepřetržité snahy o zdokonalování.

"Stále lépe si však spolu s pokročování věku uvědomují, že všeho je potřeba s mírou, protože jakou náladu do toho vložíš, taková se ti potom odrazí od pomyslného zrcadla. Proto je potřeba se i distancovat a poctivě dbát na vlastní očistu a doplnění. Vézt se na vlnách neustále se opakujícího koloběhu, nejít proti přirozenosti, vybít baterky min na 15%, trochu se vyplašit, potom se znovu nabýt alespoň na 80% a pořádně zklidnit. Dlouhodobé extrémy přivedou životnost baterie akorát do háje, tak k čemu jsou? O co víc to teď přepálíme, o to víc pak budeme muset vypnout. Život není jenom práce, ale i koníčky, rodina a relax. Když půjdeme přes limit, jedovatá energie dokáže strávníky doslova otrávit, což zdaleka neplatí pouze v kuchařině. Taková "nasilu" práce potom není plodná, nepřináší žádné pořádné ovoce, tudíž ani spokojenost, stává se kontraproduktivní, prakticky nesmyslnou, k ničemu. Ani ten pocit promarněného času za to taky nestojí, tak to nesilme. To si radši dneska pořádně vydechněme a pojďme na to nabytí a plni chutě zítra. Nenechme se neustále strhávat neustálý okolním neurotismem k neklidu. Hlavní naše povinnost je skutečně poznat sebe, nehrát cizí role, žít v klidu podle sebe, ne neklidu kvůli komukoli jiném. Vnitřní pokoj bude brzy nad zlato. Nikdo nemá dost energie k tomu, aby dělal věci, kterým zřetelně není souzeno vzniknout. Ale komu to dělá dobře, stojí zato, ať se jimi klidně zatěžuje, znásilňuje, resp. pižlá, pachtí s nimi..."

Spříznění šéfkuchaři se nejenom dokáží mistrně přizpůsobit individuálnímu gustu hosta, ale také se přitom obdivuhodně vypořádat s kdejakou jeho svízelí, při jejíž nápravě se nezaleknou strašidelných dluhů, strašlivých výdajů, neodradí je ani nepodařená platební minulost a obstojně se popasují dokonce i s netabulkovými příjmy. Žádné tabu tak pro ně nepředstavuje ani katastrofální bonita, podobně jako zaneřáděné registry, od nichž se rozhodně neštítí ušpinit. Ani zapeklitá zástava na nemovitosti, nevhodnost jejího typu, stavu, či zatížení, častokrát nehodí nezdolnou palici pod jejich nohy. Totéž platí i u samotného žadatele a jinde nepodporovaného účelu využití jím získaných zdrojů. Další neduh, přes který by se v případě potřeby nedokázali přenést, přestože jinde zapříčiňuje výslovné zamítnut podané žádosti, nás nyní nenapadá, což ovšem neznamená, že neexistuje.

Klient tak za odměnu s klidem zamává svému dosavadnímu problému a na oplátku sklidí čerstvé peníze, jež budou množstevně "tak akorát", chuťově vytříbené i cenově rozumné. Získat velkolepé financování a na vytoužené bankovní hypotéce si moct pochutnat dřív, než stihnete sníst první chod, či se pořádně usadit, lusknout prstem a vyřknout svou objednávku, je snad v zájmu každého z Vás.

"Byť je zákonnou povinností každého půjčujícího spotřebitelské hypotéky zohledňovat stupeň jejich poškození i pošpinění a poskytnout ji žadateli, který překračuje míry takzvané úvěruschopnosti, mají výslovně zakázáno... Opravným a čistícím účinkům námi používaných prostředků dokáže dlouhodobě odolávat jen málokterá porucha, či nečistota a nepodaří-li se její okamžitá náprava, nepustí-li zašlé skvrny ihned, použije se na přechodné období speciálních nebankovních nástrojů a aplikuje se dezinfekční přípravek schopný v relativně krátkém čase vrátit vše do téměř původního, blyštivého, bankou skousnutelného stavu dlouhotrvající čistoty... Hned nato se mohou konečně uvolnit její nanejvýš levné peněžní prostředky ve prospěch čekatele."

konstatuje místopředseda představenstva probírané poradenské společnosti, jehož slova rovněž potvrzuje předsedkyně komise pro ekonomické vzchopení i rozvinutí a zároveň členka místního spolku pro ekologické restaurování, která po provedené inspekci nešetřila chválou, aby se vzápětí nechala se slyšet, že... (pokus o humor)

Poctivé úřadování všech spřízněných investorů a zapřáhnutých pracovníků probíhá v čistotném, moderním, vkusně zařízeném prostředí a do toho podléhá neustálému dohledu hygieny, ostatních kontrolních orgánů, stejně jako i samotného vlastníka, pro něhož je preciznost jejich fungování prvořadý aspekt výhledově předurčující profitování versus ztrátovost jeho podniku, které od sebe odděluje poměrně úzká hranice zakončená hlubokou propastí. Vy se tak ve výsledku můžete bez sebemenších obav spolehnout na bedlivé dodržování všech patřičných náležitostí "řádného hospodáře", jež Vám garantují 100% kvalitativní, cenovou, morální a tudíž i zdravotní nezávadnost u všech nabízených, zejména těch nebankovních produktů.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz