Úspěšným bez úbytku štěstí

Zveřejněno dne: 14.09.2021
Autor: Tomáš Maček
Jak se stát úspěšnějším bez úbytku štěstí?
Jak ho naopak pravidelně dosahovat prakticky bez ohledu na okolnosti?
Přesvědčení o pravdě, zastávání názoru a výsledná mentalita mající pozitivní vliv na proces i výsledek.

Při spatření skutečně úspěšných lidí Vám možná zčistajasna docvakne, že výsledné dílo není takové dělo čirou náhodou, ne nadarmo že se říká "jídlo dělá kuchař, jaký on, takové ono a obráceně" a recept na totální lahodu že se ukrývá ve formuli utvářené z jeho nadání, naladění, nadšení v kombinaci se zkušeností, znalostí a spořádaností, tedy smyslem pro pořádnost, pořádek i poctivost. Právě tyto daly vzniknout onomu učebnicovému pracovnímu prostředí, mistrovsky propracovaným postupům, uznávání užívání výlučně prvotřídních ingrediencí, absenci sklonu k přehnanému šetření svádějícímu k šizení surovin.

Opět jste se skálopevně utvrdili...

Že bez hromady energie, píle a obětí se to z dlouhodobého hlediska obejde jen stěží, a že stejně jako za úspěchem a spokojeností v každé jiné profesi, vězí i za tím jeho celkové nadání a schopnost utvářená z energičnosti, inteligence a pracovitosti, navíc obohacená o dobrý charakter poskládaný z dobrosrdečnosti, obětavosti, pokory...

Že se názor zarytého materialisty považujícího to za pouhou, šťastnou a záviděníhodnou náhodu, nemusí nutně zakládat tak úplně na pravdě, že to spíš o souhře vesměs vrozených a v průběhu života jen lehce vybroušených vlastností, které by druhý, více spirituální člověk souhrnně nazval "vrozený talent", kdežto třetí, takzvaně věřící by se je nezdráhal zaobalit výrazem "Boží dar".

Zatímco pro zastánce druhého pohledu je to potom předurčený osud a pro vyznavače třetího "Boží vůle" a přestože se mohou jejich pohledy lišit v míře předurčení osudu člověka, do jaké míry je veden a v jakých aspektech je to čistě na něm, oba se víceméně shodují v tom, že to má jaksi po zásluze, ať už z hlediska karmy, vesmíru, Boha...

Oba si však vesměs uvědomují, že jim absolutně nepřísluší jakkoli to ze svojí značně omezené perspektivy přehnaně hodnotit, natož to soudit, hanit, rozporovat. Z pokory k jakémusi předurčení je jim jasné, že když už se v někom probudili pohnutky k takovým myšlenkám, emocím, skutkům, muselo se tak stát a jejich protest na tom nic nezmění. Že s tím stejně nic nezmůžou a nepřivodili by tím lautr nic dobrého. Ani sobě, ani druhému. Ba naopak by to vedlo akorát tak ke prázdnému plkotání, zbytečnému plýtvání přidělené energie, negativní emoční konstelaci, celkové konsternaci a vlastnoruční výkon případného záškodnictví by potom zaváněl ještě větším sebepoškozením. Už jen z této podstaty mu to v ideálním případě alespoň přejí, když už mu v jeho snažení nesvedou nijak pomoct, ve skrytu duše mu fandí, anebo ho alespoň ignorují a soustředí se čistě na sebe, když už se ani na přeorientování do té přejícnosti "ne a ne" dokopat.

Zato ten první "zarytý ateista, nevěrník" nenese známky smíření se ani s jedním z toho, nevidí hromadu žádoucích jevů a vlastností, které za tím stojí, a už vůbec si nehodlá připustit, že by se mohlo jednat o víc než spleť nahodilých událostí. "Cha, tak vyšší vůle jo? To je pro slabochy. Silnější pes...". "No, i ten je silný z nějakého důvodu.". Potom ho vnímá jen jako náhodně úspěšnějšího soka rodu Homo sapiens, nad nímž se, když už se na víc teda nezmůže, z podstaty jakéhosi hlubinného nenávistného nastavení naopak pohoršuje závistí, zvedá si akorát tak tlak, cukr i cholesterol, odklánějíce se tím od svojí vlastní cesty a vytvářejíce si tím emočně-energetickou blokádu zabraňující čistému cítění ukazujícímu mu správný směr k žití naplněnějšího, radostnějšího života.

Jakoby si absolutně nebyl ochotný připustit, že každý úspěch nakonec stojí spoustu obětí a vyžaduje takové niterní nastavení, kterých by oni sami nebyli sto. Když už se něco děje, zajisté to má nějakou hlubší příčinu. Pokud něco vážně není správné, respektive trestuhodné, ona vyšší moc se sama postará o spravedlivé potrestání a úměrné pykání je v budoucnu nemine. Nemusíte v tom být nijak zvlášť "namočení", nemáte-li zrovna být oním výkonným praporčíkem osudu, optimálně nápomocným elementem, nebo krajně vychovávajícím katem.

O všem je dopředu rozhodnuto a vy v důsledku toho nemusíte řešit krom toho, co dokážete ovlivnit. Jinak se soustředit na zachovávání pokoje, důvěry, zkrátka žádoucího niterního nastavení, kvalitu činnosti vykonávané v přítomnosti, odvádění co nejlepší možné práce, podávání co nejkvalitnějšího výkonu. Samozřejmě v rámci zdravých mezí, dostupných energetických kapacit a nastřádaných sil. Dělání toho, na co máte chuť, cítíte tak jako vhodné, soustředěné a kvalitní odvádění přítomných činností Vám umožní osobnostně růst, dosahovat progresu a štěstí uplatňováním přidělené energie, jejím přetvářením v odvedenou "práci", vytvářením něčeho nového, dobrého, smysluplného, užitečného díla.

Kvalita, to je ten klíč nejenom k dosažení osobní spokojenosti, radosti, ale pochopitelně taky úspěchu. Nečučet kolem, ale do sebe, je potom ta cesta. Správné vnitřní nastavení, názory, niterní systém priorit, nahlížení na sebe a okolní svět, rozhodují. Snaha o očištění, zlepšení, naplnění, nebytí vyprázdněná, nepřející, porouchaná nádoba.

Ostatně podstata podobenství o hřivnách, o kterém se píše v Bibli, není beztak o ničem jiném. Zlepšuj se, opatruj, uplatňuj a rozvíjej své vrozené, dobré, jedinečné vlastnosti. Každý má nějaké, byť možná zakopané někde echt hluboko a pro jistotu ještě zakryté hromadou bordelu. Ty je potřeba vyhrabat, očistit a uplatnit, jak to jenom jejich současný stav a vnější možnosti dovolí. Byly Ti propůjčeny na tento život, tak se snaž si jich vědomě vážit, zodpovědně k nim přistupovat, rozvíjet a uplatňovat pro dobro věci, naplňovat tak svůj potenciál. Jedině tak můžeš rozmnožovat své hřivny, aniž bys je zakopával do země, nezodpovědně promarnil, rozhýřil. Důvěřuj v to, že je o vše kolem postaráno, že se vše děje z nějakého důvodu, jak má a pro dobro, ať už se to z tvého dosti omezeného pohledu jeví jakkoli odporně. Oddělej si to svoje, jak nejlíp dokážeš a na zbytek se vykašli.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz