Zběžné konkurenční srovnání: Grand versus zbytek.

Zveřejněno dne: 07.10.2021
Autor: Tomáš Maček

Shrnuto souhrnným prohlášením: dozajista existují i další slušné možnosti, no stejně, Grand předčí máloco.

Níže v textu jsme, jak už je našim nedobrým zvykem, tak nějak prvoplánově a letmo chaoticky promíchali tři témata: vyzdvižení Grandu, snahu o objektivní zachycení jeho okolí a pár moudrých slov na téma závist/nepřejícnost. Některé myšlenky jsou poměrně kvalitní, no nadále se nám už moc nechce zabývat jejich pižláním a cizelováním, jak by si byly bývaly dozajista zasloužili. Věříme, že i tak snad každý dokáže vysondovat si je, a odfiltrovat od okolního balastu a nechat se jimi obohatit.

Začněme oním klíčovým srovnáním, pěkně zpříma, hned z úvodu konstatujme jeden krutý fakt a ke zbytku se prokousejme oklikou.

Kdybyste vzali drtivou většinu konkurenčních produktů, které si klienti troufli zpětně uzavřít, a statisticky si srovnali jejich dosavadní náklady s předkládaným Grandem, který v tomto případě reprezentuje nepříliš šťastně obětovanou příležitost, vyvstal by před vámi šokující závěr a sice zřetelná úspora v řádech vyšších desítek procent hovořící suverénně v jeho prospěch. To u milionové hypotéky pro ty, kterým by "kurzovní" převod činil potíže, činí v řeči směrodatnějších čísel nejméně stovky tisíc korun českých hovořících jasně v jeho, respektive Váš prospěch, kdybyste ho byli bývali upřednostnili. Těm, kteří tak neučinili, nebo jim učinit nebylo umožněno, se neraz stalo, že v celkovém znění u nejedné konkurenční pobídky zaznamenány dokonce několikanásobné náklady. 2 x, 3x, 5x... Pro některé žádný problém. Nevěříte? Pokud by se vám podařilo získat přístup ke kompletní databázi veškerých historicky uzavřených nebankovních obchodů jakožto, řekněme, nějakému vrchnímu finančníku, investigativnímu novináři, či vyšetřujícímu dozorci, dozajista byste se o tom sami přesvědčili a neměli dalších námitek. Jsou dohledatelné exemplární případy, kdy byste jeho využitím ušetřili víc, než byl celý jeden dluh na vaší hypotéce. A že takových nebylo málo... Kdybyste to vzali z opačného konce, zřejmě by se vám nepoštěstilo spatřit v ní natolik nákladově atraktivní nebankovní hypotéku, která by ho svojí výhodností dokázala dohnat, byť by byla o jedno kolečko pozadu. Většina bude ztrácet nejméně o dobré tři a to už jí bude padat jazyk na blůzu. Kdyby to měl klasifikovat rozhodčí, pravděpodobně by to označil jako naprosté deklasování rozdílem nanejmíň tří tříd. Tento souboj by možná též osočil z nespravedlivého, podezříval ho ze smíchaní benjamínků a nadopovaných profíků. Taková zběžná analýza reálných dat by vás dozajista taktéž utvrdila v tom, že předčít ho může snad jedině přímé vkročení do banky a slavnostní vyfasování zelené na "první dobrou"... Osobně se nedomníváme, že tento závěr, byť tak trochu na způsob ala krocan, nutně pramení z přebujelého egoismu. Skutečně to považujeme za skutečnost a velice nic jemu konkurence skutečně schopného kolem nevětříme. Navíc na takovém tom niterní nastavení "prostě si zdaleka nejlepší a tečka" je cosi návykového, zklidňujícího, soběstačného a možná i lehce progresivního. Jenom si to vyzkoušejte, ale zkuste přitom nebýt úplný looser, přinejmenším je dobré to v takovém případě zatím nedávat tolik na odiv, nechat blahodárně účinkovat čistě uvnitř...

Přesto už jsme povyrostli, zmoudřeli, ze svého egocentrické rozpoložení se stali více objektivnějšími. Tím pádem koktejl tvořený poněkud zaslepeně naházenou konkurenci do jednoho kelímku zamíchanou s jejím souhrnným haněním nám přestal chutnat. Pravda je taková, že každý z nich dělá, co nejlíp dokáže, jen každý přitom vychází z jiného charakterního založení, má odlišnou osobní zkušenost, očekávání i postupy, je k tomu ochoten vynaložit, obětovat různé prostředky, disponuje variabilními možnostmi. Na základě těchto volí rozličné metody, které mohou mít na koncového klienta různorodý dopad. Buďto jednoznačně blahodárný, totálně katastrofální, nebo umístitelný kamkoli na škálu mezi těmito dvěma extrémy. Každý by měl primárně sledovat svůj vlastní zájem a v tom vašem nejlepším by mělo být přiklonění k tomu, kdo Vás se svými dispozicemi dokáže, pokud možno co nejtěsněji, vměstnat k onomu prvně zmíněnému. V tomto ohledu je to prosté, buďto se na trhu strategicky vyskytuje, vědom si své hodnoty, "hrdě" nabízí, aby usiloval o opravdovou výpomoc zbídačeným klientům, anebo, vědom si své zákeřnosti, podle podbízí, aby této situace vypočítavě zneužíval a s grácií ostříleného kata je pravidelně přiváděl do ještě větší bídy, respektive odrovnával. Nebo vláčně proplouval někde mezi tím a v rozdílných stupních se buďto podílel na zlepšení/zhoršení finanční situace poptávajícího.

Přestože byly časy a není to zas tak dávno, kdy najít těch opravdu nápomocných víc než na prstech jedné ruky, jejíž nositel při neopatrném manévrování na silvestrovském ohňostroji ještě přišel o rovné tři, by měl regulérní problém i sám Google, který, byť v té době již disponoval poměrně sofistikovaným algoritmem, na hledací dotaz "férová nebankovní společnost" divže nevyplivával jednotnou odpověď "ty jo nebuď naivní blázen" a útrpnou zkušenost s nimi zpětně popuzeně neproklínal snad jenom napůl svatý, nebo regulérně odevzdaný... Zajisté zde už najdete i takové, kteří sem nepřichází s čistě levými úmysly, tedy proto, aby si z vás uzmuli i to, co ještě zůstalo a poslali vás do ještě dáleko horšího finančního kopru. Nabýváte přesvědčení, že to už není ani možné? Abyste se znovu nevídaně nedivili... Ano, věřme tomu, že se časy změnily a ti, které nepoložila menší očista až regulérní pogrom nebankovních společností, dokázali se přizpůsobit vzneseným a neméně vznešeným zákonným nárokům a zásadním zásahům do jejich činnosti a zatím se jim, byť za nutnosti značně zvýšeného úsilí, stupně vynaložené obezřetnosti a podstupovaného rizika, daří koexistovat, tedy neodpadnout v probíhající selekci...

Určitě by se tady dali najít takoví, kteří do nadále "toho šlapou co to dá" a už nějaký ten pátek soustředí veškeré své bytí do posunu této činnosti, obětovávají tak dostupné maximum, aniž by přitom byli zahleděni čistě do sebe, tzn. zohledňovali pouze své cíle. Hledí i na obecné blaho druhých, netřepou, nešmelí, netlačí, a zároveň si nenárokují honoráře, pro než by se neváhal zohnout sám Zlatan a nemají tak obří oči třeba jako Pablo, či Adolf, kteří jsou mimochodem narození 60 let po sobě a oba tak charakterizovalo znamení buvola, shodou okolností shodného prvku - země: pracovitost, zásadovost a neústupnost. A my bychom tyto progresivní jednotlivce, pracanty a poctivce neradi rozesmutnili, nebo i po právu rozzuřili tím, že bezohledně bagatelizujeme jejich každodenní úsilí a obětovávání. Děláme unáhlené, nezralé závěry, ba co víc, vypouštíme o nich bludy a lámeme nad nimi hůl jako nějací nevybouření, nevychovaní, pokorou nepolíbení spratci. Jsme-li skutečně věřící, věřme, že i každý jejich skutek je veden a má nějaké opodstatnění, byť ve finále vesměs destruktivní, nevkládejme tam zbytečně pozornost, nenechme se tím rozhodit. Nezměníme to, tak se soustředíme se čistě na svoje počínaní. Každý ať si dělá, co si myslí, sám sklidí, co zasel a dojede na to, v čem přestřelí. Zachovejme si, pokud možno, maximální možný vnitřní klid, nenarušenost a čistotu. V našich končinách dozajista existuje správná, poctivá a přitom schopná grupa, to je snad jasné nad slunce. Taková, před kterou bychom měli jevit respekt a pokoru, sklopit bulvy a šoupat chodidly. Přestože se z toho může postupně vyklubat poměrně daleké a náročné cestování a s čistým svědomím vám vyjma té naší těžko doporučíme jednu konkrétní, držíme pěsti, přejeme štěstí a pevné nervy.

No nemají-li koule jako onen buvol těsně před započetím páření, nebo nejsou-li slepí podobně jako Esmeralda, budou se muset všichni bez výjimky a sklonu k větším protestům držet dosti "při zemi" a tak rovněž i pod "radarem", aby je nestihl zákonodárcův hněv. Ten dneska totiž stojí spíše za zády spotřebitele, dlužníka, připraven vystartovat na věřitele při sebemenším náznaku jeho poškození. Což je na jednu stranu v pořádku, vyrovnává-li zdravě obě misky vah, přehnaně nenadržuje a nesnaží se tu druhou rozdrtit nárazem o dno. Že dneska existují bohatými zásobárny energie obdarování domorodci a navíc "vlastenci", kteří mají slabost pro žití v této krajině a jenom tak nesběhnou, je bezesporu fakt. Díky tomuto potenciálu to budou schopni dlouhodobě táhnout a uspokojovat se přetvářením jejího každodenního přídělu v odvádění pro klientsky prospěšné práce. No je otázkou, jestli je nepřejde chuť skrze onu zákonnou "šikanu", její zapálení pro lidu milné, chránící až spásné sklony, jestli to pro ně bude i nadále představovat rentabilní podnikatelský směr a nepůjdou své tyto zdroje raději vkládat do něčeho lukrativnějšího. "Si jim půjčujte sami, když jste tak chytří, my si půjdeme po vzoru spoluobčanů alias dě... uhm lníků pro západ radši s klidem přivydělat poklidnou manuální prací do sousední spolkové republiky." No na druhou stranu nezaujatě hold co. Dluh je z globálu stejně jednou z nejhorších věcí na světě, protože zotročuje, tak se bez nich lidé snad obejdou...

Snad ještě také dokáží vyškrábat energetické a peněžní rezervy pro poctivé odvádění každodenní činnosti, zohledňování dobra svých klientů a přispívání k celkovému zlepšení jejich životní úrovně namísto jejich vypočítavého šulení, zneužívání špatné finanční situace a inteligence, aniž by nemuseli "po večerech" drhnout podlahu po započtení všech těch neodmyslitelných, úmorných, nákladových položek a k tomu ještě vyčlenit čas vlastní bytosti v "jakémž takémž" energetickém stavu a vydatný finanční budget na znalého asistenta a právníka, kteří by se věnovali všem těm úmorným legislativním ptákovinám. Zkuste si v tom všem hospodaření s nedostatkem všeho a boji o holé přežití zůstat zarputilým zastáncem a bojovníkem o klientské blaho. Ještě když u většinového klientského spektra začnete po čase shledávat různé vady na charakterní kráse a se stále větší pravidelností se budete stávat očitým svědkem různých neschopností, nezodpovědností, nemorálností, nemravností, slizkosti, útoků, lží, krádeží, nebo přinejmenším pokusů o ně. Jak se takovým mohli jakožto jedněm z mála podařit úvodem protáhnou přes poměrně náročné, úzce vyprofilované výběrové síto slušnosti, je otázkou. Asi byl pořád aplikován příliš slabý filtr a byť původně v dobrém jménu vyšší úspěšnosti, obchodovatelnosti, profitabilnosti, napáchali tito úvěrovaní klienti tu největší škodu, fugu v rozpočtu. A že to zpočátku bylo pohádkových sluníček a héreckých výkonů "pár excellence"... Ale aby se potom měli rovněž k dodržování přislíbených povinností, to už jaksi ne. Nejenom na ty, ale taky na projevenou vstřícnost málokdo nezapomněl, tam ten se měl ke všemu jen ne k včasnému splácení, ten má problém snad i s fondem písma na smlouvách a chce se soudit častěji a za větší kraviny než lidé v Americe, třetí radši vletěl do insolvenční kanceláře jen se za ním zaprášilo a práskli dveře... To je potom těžko... To aby pak člověk nepodlehl pokušení, nechal se svést ze své cesty a zrovna svoji strategii letmo bezohledně neuzpůsobil maximálnímu možném profitu, v jejímž souladu se hodlá, byť hanebně, pohojit i na těch pár skutečných dobrodincích z toho mála, co jich ještě zůstalo chodit po planetě zemi a zbylo platících v jeho klientském portfoliu. Nakonec na zemi krátce, chce si pobyt taky trochu užít a ne se neustále plahočit s prázdnou kapsou. A do světa úvěrování tehdy rozhodně nevystupoval z čistě dobročinných, mnohdy až charitativních pohnutek... Ne že bych se takových tendencí zastával, nebo je jakkoli jinak hájil. Jak jistě víte, spíše je haním a jako prevenci bych doporučil přiklonit se k ještě důkladnějšímu vstupnímu proklepávání a rázně zakročovat proti všem, kteří začnou jevit známky byť sebemenšího naklánění se doleva. Bez zákonných nástrojů stojících za vašimi zády je to nejspíš jediný způsob, jak se uchránit před budoucím peněžním poškozením až potenciální sebe likvidací. Natáhněte pomocnou ruku, nedejte si pořádný pozor, udělejte sebemenší chybu a někteří lidé vám ji zkrátka sežerou. Po loket, rameno, klidně až srdce, záleží, kam až je pustíte. Jedno prořeknutí, jedno podezřelé gesto, jeden varovný signál, vztyčit prst a když tak neúprosné "bye bye baby". Dát na první dojem a netahat to za zbytečně hranu. Ať si dělá problémy jinde, jiným, kteří mu je s radosti opětují, laskavě přistřihnou křidélka. Zpětný pohled potvrdí jenom samé nepříjemnosti z přemáhání s takovýma a nakonec z nich stejně nic krom spousty obětovaných příležitostí, chyceného žlučníku, energetického úpadku a traumatická amnézie. Ale tak aspoň to byla škola a pro příště víte, že s takovými fakt ne, nebo fakt jedině jinak. To jít radši s čistou hlavou zahradničit, spokojeně zasadit sazenice, vytrhat plevel, ušetřenou energii přetvořenou v pocit lehkosti a štěstí investovat do plodnějších aktivit a milovaných bližních...

Jenomže člověk zvenku vidí jen dlužníky jako ubohé chudáčky a věřitele jako sprosté a prašivé psy. Má svoje pohádkami, telenovelami a různými mladistvými ideály své vznešené představy, očekávání a z nich plynoucí závěry. A tak se i tímto jen potvrzuje všude platící pravidlo: "v jádru to bývá dosti jiné než se navenek jeví"... Proto, nejsme-li přímo v tom, nemá smysl se nad tím nějak přehnaně pozastavovat, pohoršovat, či rozplývat. Naše optika v tomto hledu dosti zkresluje, tvrdá realita nekoresponduje s našimi naivními představami, zbytečně se (do toho) necháváme zas(t)áhnout, místo abychom si nerušeně žili to svoje. Určitě to tak má být, když k tomu z nějakého důvodu dochází, kolikrát se to obejde bez naší pozornosti, jevení soucitu, nebo odsuzování, vysílání lásky, či nenávisti. To se samo týká věci, která je absolutně mimo naši kontrolu a vliv. Pokud se nás to přímo (ne)příjemně dotýká, je na místě zaujmout postoj, postavit se vůči tomu a vyslat tu či onu energii. Jak jinak má být oceněno nám přínosné a nepotrestané nám škůdné, když neuděláme nic, ať už pramení z nevděčnosti, zbabělosti, anebo lenosti? No, jsou situace, a není jich vůbec málo, kdy smíření se nezměnitelným okolím, nedělání v tomto ohledu ničeho, soustředění se na pozitivní sebe programování, šetření sil a jejich plné věnování do smysluplnějších, ovlivnitelných aktivit naopak to zdaleka nejlepší stanovisko. Svět je plný protikladů a směrů, na kterých můžeme zplna hrdla plýtvat omezenou pozorností (časem a svěžestí), ale spousta z těchto úbytků je čistě dobrovolná. Už tak máme klidu, svobody a radosti poskromnu, tudíž je třeba disciplinovaně rozlišovat a neplýtvat energii na ptákoviny. Kór na ty, které pro nás nemají absolutně žádný užitek, nemají dopad na náš život, jsou pro jeho chod nepodstatné, ani obráceně s nimi nehneme byť jen o píď, ba co víc, působí na nás negativně, jsou nezáživné, až otravné, vyloženě nás strhávají, negují, rozhazují, až serou, vyloženě srát. Snad se vyřeší sami od sebe i bez našeho zaujetí, všemožného vysílání a pramálo, až nulově efektního přičinění. Ne snad, ale určitě a to navíc tak, jak po zásluze mají a ne tak, jak se slepě domníváme, že by měly. V tomto ohledu si dejte rovněž pozor na ničivé pocity nepřejícnosti jakožto poměrně závažné vady charakteru, kterou trpí neustále rostoucí procento zapšklých Čechů. Pramení z jejich vlastního pohoření při snaze o úspěch, nepoštěstilo se jim na cestě k jeho dosažení, ať už vlastní vinou, nebo vnějším zásahem, nenaplnili vlastní očekávání, nebo z vnějšku kladené ambice, takže jejich stávající svět nabyl šedavý odstín. Teď vlastně zastávají postoj: "Když ne já, tak nikdo!" "Brr, pojďme blut.". Je to pochopitelné, zhrocených snů je na této planetě tak 5000 z 5001, no taky je to vidět, cítit. To už kdyby radši ten vnitřní balast vzali, jeho prostřednictvím se namotivovali, zdravě nakrkli na sebe i okolí a tuto jinak destruktivní energii přeměnili v kreativní, vložili ji do co největšího možného progresu v činnosti jim vlastní, který lze jen stihnout do doby, než nad člověkem dotáhnou zips od pytle. Ale stejně, pokud se to člověku nepodaří dát úplně pryč, tak tímto pocitem bude sám soužen a zároveň jím zatěžovat druhé až do smrti. Prostě je to vnitřní patologie, emoční odchylka (úchylka), povahová vada, která se u některých ujala po nevhodném zpracování zakušených událostí a pozbytí potřebné pozornosti hluboko zakořenila. Tu je teď jednoduše potřeba odstranit, dát pryč, vynést na světlo, odevzdat, odmodlit, a tak se jí, snad nadobro, zcela zbavit. Vnitřní nespokojenost a přitom vnější nečinnost, nulová snaha o zlepšení okolní situace je podle S. N. Lazereva naprosto nepřípustná záležitost, která vás připravuje o energii, pocit štěstí a taky vás, stejně jako nesrovnalost s minulostí, či budoucností nebezpečnou rychlostí přibližuje i k onomu pytlovému připnutí. A to, že než k tomu dojde, nebude život takového zakomplexovaného, zapšklého jedince žádná extra slast, je snad každému jasné. Čeká na něho užírání se úspěchem druhých, což je sám o sobě odporný akt, nebo nepřirozené přemáhání, jenom aby to měl taky, nemusel jim tolik závidět a naopak se před nimi mohl chlubit. Každopádně to, co za závistivé brajgle z některých zhrzených závistivců vychází, je vážně že FUJ hnus fialový, jinak potvrzující trefné Ektorova slova, že by takový štěstím nepolíbený břídil regulérně záviděl i nohy do X. Políbení se ani nedočká, dokud nezmění jádro sebe, přístup, postoj. Přesné je taky pojmenování, že se přitom většina tváří "jakoby NIC". Přesto je to i tak kolikrát očividné, nebo přinejmenším pocítitelné, že je to uvnitř řešené téma vyvolávající vnitřní neklid a sžírání. No každý svého osobního štěstí strůjcem, takže je-li to komu po chuti i srsti a nehodlá poctivě pracovat na zlepšení svého charakteru, zlidštění eliminací tohoto zlozvyku, doslova lidské metly, ať se jí dle libosti klidně zadáví. Ostatně pořekadlem: "Přej a bude ti přáno" možná naši předkové tak úplně neměli na mysli přejícnost zpětně opětovanou od ostatních lidí. K čemu totiž komu taková je, řekne si nejeden. Tu ať si strčí za čepec... Ale od vesmíru. Noo, uhm, to už je jiná. Na tom možná stojí za to zapracovat, když by teprve taková změna vnitřního rozpoložení posléze otevřela dveře příchozí hojnosti...

Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl žadatel zároveň vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který začal terorizovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám poptávající neplatí benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz