Přestřelené splátky i přeplatky❔
 📉 Ostrouháme 
až o 86 %
PS: a to se nerouháme...

 KONZULTOVAT

dosáhnout na únosnou 
hypotéku
konzumovat hojnost kapitálu
a opilovat dluhové výdaje.

Naši investoři stojí za i o Váš KLIK.

Abacus
KALKULOVAT

Peace
 KOOPEROVAT

Send  info@dumdluhu.cz

 Zužitkujte též 11 LET zkušeností
a posichrujte si životní standard i majetek do nadcházející epochy Smiling Face with Open Hands on Noto Emoji Font 15.0
Přestřelené splátky i přeplatky? 📉 Ostrouháme až o 86 % ≠ rouháme Zužitkujte 11 LET zkušeností. Telephone free icon 777 465 451 Send  info@dumdluhu.cz Abacus  kalkulace  konzultace Peace  kooperace

Jaké jsou naše hypoteční přednosti?

Výsady, které získáte, rozhodnete-li se financovat přes nás.

Rozpis hypotečních předností, po jejichž přečtení si možná šplhneme ve Vašich očích z konkurenční šedi.

V repertoáru PLUSŮ se nám dále skví skvosty, které ukáží ostatním chvosty a Vám umožní sklidit jejich plody, jako:

+
 předem nám neplatíte náklady, benzín ani to KAFE

+ bez rizika se Vám tak nabízí zavlažit vyprahlé složenky i si to pak celé spláchnout kdykoliv chcete

+
 úročení, RPSN a rozpis hrozících sankcí (= skutečné provozní náklady) i jejich konzistentnost po celou dobu z říše SNŮ

+ vybíráme ze široké palety půjčujících napříč spektrem obou hypotečních trhů, což Vám zaručí padnutí volby na toho skutečného ne/bankovního šampiona povstalého z hypotečního souboje dostupnosti, CENY a kvality

+ při vyřízení se setkáte s vyšším stupněm vstupní otrlosti vůči nižší úrovni výkazů vašich registrů, zisků, dluhů i ostatních ukazatelů bonity a úvěruschopnosti, která tak ještě nepředstavuje nezdolnou překážku

+ ten se vztahuje i na nemovitost do zástavy, jejíž typ, fyzický stav, dluhové zatížení, právní vady ani "riziková" lokalita tak neznamená vyložený STOP (no go) STAV, hlavně když bude mít tu CENU

+ taktéž lze uznat její družstevní podobu, řešit převodem, odloženou ba i bez zástavní formou, stejně jako hypoteční právo zasadit na druhé místo, nebo si vystačit s částečným vlastnictvím podílu

+ za předpokladu nutnosti přechodného využití nebankovní nebo realitní operace za účelem pročištění, zklidnění a získání tak času na vylepšení celé situace, to s přístupem k našim vysoce sofistikovaným nástrojům budete mít zanedlouho v bance nebo prodané na horní cenové hranici

+ veškerá zákoutí smluvního zaopatření i obchodních podmínek dostanete s dostatečným předstihem a na "libovolně" dlouhou dobu volně k vlastnímu náhledu, právní kontrole, případnému od připomínkování, vznesení námitek a nároků ke korektuře, kterou v případě opodstatněnosti obav a nedostatečnosti osvětlení provedeme

+ zastáváme a proto i v praxi razíme názor, že rozhodnutí s tak extrémní mocí ovlivnit vaše finanční zdraví v budoucnu ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, by se rozhodně nemělo podcenit, uspěchat a vykonat tak zbrkle pod tlakem okolností, ale naopak s vědomostí, zodpovědností a vážností odpovídající možným důsledkům.

Nezapomínejte, že jeden nevinně věnovaný podpis dávající najevo Váš závazný souhlas s neznámými povinnostmi a pravidly vymezenými mezi vámi a druhou smluvní stranou pak může odstartovat celou sérii událostí majících přímo destruktivní dopad na kvalitu vašeho života, aniž byste se proti nim měli jak odvolávat a jinak bránit.

Co dalšího bychom ještě tak zmínili...:

do celé realizace dostanete k pravé ruce svého expertního poradce

+ fixaci vedeme a vnímáme jako Váš štít nákladové nedotknutelnosti

+
 týkáme si s Americkým, Australským, ba i Balónovým způsobem

+ splátkový kalendář jde různě rozvrhnout a peníze použit na cokoliv

= koupě, výstavba, rekonstrukce, konsolidace, refinancování, podnikání

+ 
umíme se vypořádat s kdejakou zapeklitostí a Vás z ní vymanit

+ máme krátkodobé úvěry na stabilizaci i dlouhodobé pro minimalizaci splácení

+ je běžně umožňováno průběžně restrukturalizovat (prodloužit) na maximální splatnost či odložit splátky o 6 měsíců,

= jako je ostatně standardně legislativní povinností každého renomovaného poskytovatele spotřebitelských úvěrů a nepsaným pravidlem u těch podnikatelských 


+ pro naprosté snížení inkasního zatížení, nebo úplné vypuštění splátek se lze u nebankovní varianty "gentlemansky" domluvit na vrácení valné části či všech poplatku a úroků (celkové úplaty) až na konci v předem určené částce

* účelem je zapůsobit tím nanejvýš šetrným efektem na Váš měsíční paušál, avšak se nejedná o "pouhé" bez anuitní splácení, kdy se umořuje pouze úrok a dluh zůstává neměnný, ale odložené platby dosahují takové výše, že se konečná jistina se navýší

+ i zvolit bez anuitní typ splácení, kdy se z každé poslané splátky hradí pouze domluvený úrok, přičemž nedochází k úmoru ani nárůstu dlužné pohledávky a její zůstatek tak zůstává po celé mezidobí splátkového kalendáře mnohdy roztaženého na 5 měsíců až 5 let nezměněný


+ 
vydatné peněžní porce, horní úvěrové rámce a tedy velkorysé procentuální hodnoty LTV nevypadají dobře jen prospektech, aby pak v reálu dosahovali slíbeného limitu leda u nemovitostí stojících v doslechu zvonů vyzvánějících na staroměstském orloji a na ostatních 99,99 % byla nabídka na maximální výši hypotéky minimálně o dobrých 20% níž, nebo byly ocenění jejich prodejních CEN po cinknuté dohodě s odhadci záměrně tak citelně podhodnocené (podstřelené), že dát je za ně na prodej, do pěti minut by se u vstupu strhla regulérní mela mezi zástupem hotovostí vybavených kupujících, ale vychází ze standardní metodikou provedených odhadů stanovujících tržní hodnoty zástav, které by měly reálně reflektovat realitu na současném realitním trhu, ne být lautr mimo ni, a odpovídat tak maximálnímu potenciálu cenových nabídek, které byste si od potenciálních kupců nejspíš nanejvýš vyslechli, jakmile by se doslechli se o jejich prodeji, tedy v případě, že byste se rozhodli pro jejich nabídnutí, ať už prostřednictvím veřejné inzerce nebo přímého oslovení. Přinejhorším se setkáte s jejich několika % snížením, které představuje pomyslný polštář pro případný a předpokládaný pád tržních cen nemovitostí v nedaleké budoucnosti. Žádný soudný investor si totiž zcela logicky nepřeje, aby se zůstatkem své investice zůstal viset nad zůstatkovou hodnotou její garance.

(s)právní zprávy:

Prohlášení
:

pro jistotu, všechny právní případy i absenci možných mezilidských nedorozumění a výtek s předstihem podotýkáme, že si vyhrazujeme plné právo na automatické neplacení všech těchto předností u uzavíraných produktů celoplošně.

Co z toho vyplývá? Že se do budoucna nevylučuje přihození scénáře, kdy Vás u toho zvoleného potká pouhá určitá výseč z jejich výčtu, jejíž přesná sestava se vždy odvíjí od individuální konstelace vaší situace i poptávky a na ni napárovaného úvěrování pro jeho nejvíce kompatibilní parametry v rámci cenotvorby.

Na co konkrétně teda budete mít nárok? To je logicky možné upřesnit až po bližším prozkoumání vaší žádosti. Buďte si však jisti, že to bez prodlévání provedeme, jakmile si od Vás zjistíme všechny k tomu potřebné skutečnosti a poté strávíme nějaký ten čas i porci práce na ladění pravidel u investora vítězícího v(ý)hodností a právního oddělení, aby u výsledně sestaveného řešení vše sedělo jak po realizační tak legislativní stránce a my se tak dokázali podepsat pod předložené podmínky s potřebnou dávkou jistoty.

Z právě vysloveného by mělo být patrné, že jejich univerzální platnost tak není čistě hypotetickou, v praxi prakticky vyloučenou záležitostí lákavého marketingu a následného konfrontování s katastrofální realitou.

Právě naopak je klidně možné, že Vám na splátkovou cestu "přibalíme" komplet všechny tyto benefity, nebo alespoň pro to a tím i vaši spokojenost uděláme coby prodejci možné i nemožné, zkrátka vše, co zrovna bude v našich dostupných silách, aby byly na pomyslné krabici s hypotékou, kterou si vzpřímeně odnesete domů, do posledního rozepsány v celé své vrchní kráse.

Proč to teda říkáme? No hlavně proto, abyste si v případě, že to nedopadne podle snových představ, v nichž jsou všechny k dispozici, na ně trucovitě nečinili právoplatný nárok, neosočovali nás ze lživé (klamavé) reklamy, netlačili nás svinským krokem k líčení před soudní tribunál a my pak v jeho očích jako utlačující kapitalisté nepřišly na buben.

Rekapitulace aneb opakování matka moudrosti:

Různé kombinace těchto pozitiv závisí na okolnostech případu a nejde je tak dopředu s žádoucí přesností specifikovat, aniž by docházelo k nežádoucímu přivádění potenciálních zájemců v omyl (mystifikování) .

Hned po bližším posouzení žádosti je však o nich žadatel objektivně, dopodrobna a bez tajností spraven včetně všech styčných úvěrových rysů vybraného produktu typu úrok, splatnost, náklady a RPSN, které vypovídají o jeho celkové výhodnosti, umožní mu tak udělat si o ní objektivní představu a učinit správné či alespoň fundované ekonomické rozhodnutí z ní vyplývající.

Vyhrazujeme si proto právo na jejich možnou variabilitu u navrženého úvěru, která závisí na konkrétním stavu podané žádosti i trhu aktuálního ke dni jejího podání, jakožto i na nevyhovění jí, tedy její zamítnutí ať už vinou vnějších, námi nezaviněných faktorů vyskytlých u třetích stran (úvěrující, legislativa), nebo naopak interních důvodu čili jejího odporování naší zkušenosti, politice, přesvědčení...

Žádajícímu pak na spravedlivou oplátku ponecháváme nárok na bezplatné odstoupení od procesu vyřizování hypotéky s námi, pakliže se dopustíme jakkoli závažného pochybení dávajícímu mu k tomuto kroku dostatečně pádný důvod.

Ujištění:

Při realizaci jednáme v souladu se zněním platných zákonů, zájmy pro jeho svrchovanou v(ý)hodnost vybraného poskytovatele a až na prvním místě i samotného úvěrovaného, jakožto i snaze o usilovné se zasazení o to, aby při snaze o vyhovění jím vzneseného přání nedošlo z naší strany ke vzniku náznaků záměrných nátlaků, manipulativních polopravd a zatajení, jeho poškození, ani pochybení vůči prvně jmenovaným.

Zdejší věty jsou autorem myšleny pouze jako názory a možné prognózy, nejedná se tak o rad
 a sliby udělované ve smyslu znění zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.
Rozhodne-li se na nás čtenář zanevřít a vypustit tak z průběhu realizace, pováží-li za zbytečné se s námi radit, nebo se našimi radami řídit, neneseme žádnou zodpovědnost ekonomickou škodu ani jiné negativní dopady na jeho nejen finanční zdraví, které kdy vzniknou vinou chybně učiněných rozhodnutí v ne/přímém důsledku jejich letmého vlivu a nevhodného nakládání s nimi na úvěrových trzích, a tudíž se rezolutně odmítáme spolupodílet na jejím krytí.

Chcete-li maximalizovat své šance na minimalizaci svých peněžních ztrát,
 využijte naší audience, nechejte si navrhnout v(ý)hodné úvěrování a v případě, že s Vámi bude pozitivně rezonovat a rozhodnete se tak pro jeho realizaci, s námi konzultujte nejlépe každý svůj krok a přesně podle námi avizovaného se také poté řiďte.

V opačném případě, tedy za absence stoprocentního splnění těchto zásadních předpokladů z vaší strany, Vám pochopitelně nemůžeme dopředu ručit za výsledek a garantovat stoprocentní zdar.


Důležitá upozornění:


Úvěrování řešíme OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl poptávající současně vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který si začal dovolovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám žádající neplatí za benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou srovnávány a nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní, nebankovní, spotřebitelské i podnikatelské), dále dluhové poradenství v rámci živnostenského oprávnění plus nabídky soukromých investorů v rámci uzavřených tipařských smluv a nástroje realitního trhu.

DůmDluhů.cz je možné považovat za virtuální tržnici s úvěrovými produkty sloužící k navigaci a propojení návštěvníka s investorem či úvěrářem schopným v daný moment nejlépe uspokojit jeho nákupní potřebu. Zakládáme si na vyspělé analytice i realizační dovednosti.

Řídíme se novelou zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. platnou od 1. 12. 2016. U všech našich investorů vždy dochází před jeho poskytnutí k posouzení úvěruschopnosti splácet a to zejména prověřením bonity (příjmů a výdajů), čili i registrů úvěrovaného. Nejsou účtovány dvojí odměny a naopak jsou dodrženy všechny další zákonné nároky uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Na ostatní produkty nabízené na těchto internetových stránkách, kterými jsou především podnikatelské úvěry pro společnosti i živnostníky a realitní služby, se tato legislativa nevtahuje.

Copyright © 2012 - 2023 DůmDluhů.cz

Plagiátorství porušuje autorská práva, jedná se o krádež duševního vlastnictví a podle zákona je trestné! Vyvarujte se jeho neblahým dopadům neprováděním na tomto portále!