Češi si pojišťují splátky, ale často nedostanou ani korunu

Zveřejněno dne: 15.05.2014
Autor: Tomáš Maček
Statisíce Čechů si platí stovky až tisíce korun měsíčně za pojištění své schopnosti splácet úvěry, ale netuší, že je pojišťovny, patřící obvykle do finanční skupiny spřízněné s bankou, jež úvěr poskytla, ve skutečnosti nechají u řady běžných a vážných onemocnění na holičkách.
Splátky úvěru za vás nebudou pojišťovny například platit, když onemocníte kvůli degenerativním změnám vlivem stárnutí či viru, u řady situací v době mateřství nebo když vám, lidově řečeno, přeskočí v hlavě.

Fakt, že se pojištění schopnosti splácet nevztahuje na degenerativní onemocnění, Právu potvrdila Pojišťovna České spořitelny, která má už v kapse 600 tisíc těchto pojistek v cenách od 373 korun do 1235 korun měsíčně u úvěrů od jednoho do dvou a půl miliónu korun.

Jenže degenerují, tedy stárnou, všichni dospělí. Přitom takové onemocnění může způsobit ne jen genetická dispozice, o níž před uzavřením pojistky nevíte, ale i virus, kterému nezabráníte, ale vyřadí vás z práce a pravidelného dostatečného příjmu. Jenže i takové situace, ke kterým může dojít celkem snadno, jsou výlukou z pojištění splátek.

Nesmíte stárnout, mít špatné geny a chytit vir

„Obecně jsou za degenerativní choroby považovány nemoci charakterizované progredující (postupující) destrukcí určitých skupin nebo systémů buněk. Příčiny zpravidla nejsou známé, někdy mohou mít souvislost například s virovou infekcí, některé mají výrazné vlivy genetické,“ sdělila Právu Světla Košková z Pojišťovny České spořitelny.

Podle ní se dále pojištění nevztahuje na psychická onemocnění a „v pojistných podmínkách jsou uvedeny také případy konkrétních výluk v době mateřství“.

Na vlastní kůži to pocítila i Renata R., která si vzala úvěr u ČS na dostavbu rodinného domku nedaleko za Prahou. Platí si pět set korun měsíčně pojistku schopnosti splácet u Pojišťovny ČS. „Bylo mi už padesát, když jsem o úvěr před třemi lety žádala, a to se může stát leccos, navíc mi makléř naznačil, že s pojistkou úvěr ze stavebního spoření od Buřinky snáz získám,“ vzpomíná Renata.

V květnu loňského roku jí vyhřezlo několik meziobratlových plotének. Týdny kvůli bolesti nedokázala vstát z lůžka, ani lékařům v Nemocnici Na Homolce se nepodařilo vrátit jí páteř do předchozího stavu. Po roce nemocenské jí posudkoví lékaři dokonce přiznali částečný invalidní důchod.

Vaše invalidní páteř je v našich výlukách

„Už během pracovní neschopnosti jsem uplatnila nárok na plnění a doufala, že pojišťovna převezme mé závazky.“ Měsíčně splácí šest tisíc korun, takže z nemocenské jí zbylo jen na nejnutnější výdaje. Po dvou měsících, kdy pojišťovna zkoumala podklady, ale Renata dostala lakonicky zamítavou odpověď: na degenerativní změny páteře se pojistka nevztahuje.

„Příčina vzniku vaší plné pracovní neschopnosti není kryta pojištěním dle Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění, čl. 12. 2. d): Výluky z pojištění – degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé i nepřímé důsledky. Podáváme vám tuto zprávu a jsme s pozdravem,“ napsalo suše, bez možnosti nějakého dalšího odvolání, Oddělení likvidace pojistných událostí Pojišťovny ČS paní Renatě.

Pojišťovna ČS se odmítla Právu k tomuto případu vyjádřit s odůvodněním, že se jedná o citlivá data klientky. Zároveň pojišťovna Právu napsala, že plní u devíti z deseti nahlášených pojistných událostí. Letos jich bude jen u této pojišťovny hlášeno přes deset tisíc.

„Sledujeme stále menší ochotu pojišťoven vyplácet pojistné plnění. Například klient, který utrpěl pracovní úraz s poškozením páteře, nedostal od pojišťovny ani korunu, protože onemocnění zad jsou v pojistných podmínkách vyloučena,“ potvrzuje Andrea Běhálková z dluhové poradny. Kromě toho by lidé měli mít na paměti, že pojistka, i když už jim pojišťovna nárok uzná, za ně nebude platit věčně, pokud by se jednalo o komplikovanou, dlouhodobou nemoc. „Při uznání nároku hradí pojišťovna za klienta splátky z jedné pojistné události po dobu trvání pracovní neschopnosti, nejdéle dvanáct měsíců,“ uvedla Košková.

Zdroj: http://www.novinky.cz/finance/245336-cesi-si-pojistuji-splatky-ale-casto-nedostanou-ani-korunu.html

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz