Hypotéka bez doložení příjmu a nahlížení do registru 2019

Zveřejněno dne: 09.04.2019
Autor: Tomáš Maček

Tento článek měl původně nést název "Jak získat hypotéku bez doložení příjmu a zástavy nemovitosti také v roce 2019", protože tento výraz někteří lidé vyhledávají a logicky tak k němu chtějí získat informace.

Jenomže...
 1. slovo hypotéka ve všech známých případech znamená půjčit si peníze oproti zástavě nemovitosti a tudíž žádná hypotéka bez zástavy nemovitosti jednoduše neexistuje, což je stejně většině počítám jasné.
 2. hypotéku, u které:
 1. by poskytovatel naprosto ignoroval stav příjmů žadatele a propůjčili ji tak, aniž by je bylo nutné jakkoli dokládat
 2. byste dosáhli slušné míry bezpečí, neboť obnáší slušnou míru jistoty a bezpečí, aby dneska člověk taky


tu aby dneska člověk hledal "všude možně" a stejně bezvýsledně. Proto nemá smysl předstírat, že budeme psát o něčem, co ve skutečnosti vlastně neexistuje.

Cirka od začátku roku 2017 totiž začal na trhu platit novelizovaný úvěrový zákon vztahující se na všechny spotřebitelské úvěry. Základním úkolem jeho tvůrců bylo zabránit přehnanému zadlužování obyvatelstva.
Proto je logicky důsledné prověření příjmů žadatele a zákaz půjčit, přesahují-li jeho výdaje stanovenou mez, jeho hlavní doménou.

Rádi bychom vám přislíbili, že naopak u všech podnikatelských úvěrů se dočkáte naprosté ignorance vašich příjmů a vlastně půjčení vám, aniž byste nějakých vůbec dosahovali. Jenomže i to by byla lež! Pokud si chcete půjčit od někoho, jehož hlavním cílem nebude "obrat" vás o nemovitost a kterému tak budou naprosto putna vaše příjmy, připravte se, že i zde bude půjčujícího minimálně zajímat vaše schopnost generovat příjmy. Ano, nejspíš k nim bude schopen přihlédnout daleko shovívavěji, než u spotřebitelského úvěru, kde mu to zákonné předpisy prostě nedovolí, ale k alespoň nějaké formě jejich prokázání a tedy jejich předložení bude nejspíš muset dojít. Jak jinak se má utvrdit v tom, že budete mít z čeho splácet a celá jeho pohledávka se nesesype jako "domeček z karet"?

Schopnost řádného splácení je hlavní společný zájem věřitele i dlužníka! Firma, která ji naprosto neřeší, vypadá sice lákavě, ničím vás neobtěžuje, neprověřuje, nezdržuje... Jenomže její častý záměr je doslova vás potom potopit, jakmile se dopustíte první opožděné splátky, nebo jinak porušíte některou ze "skrytých" podmínek. To se potom člověk nestačí divit, jak moc a za co je mu potom účtované. Dluh se zvýší mnohdy násobně, možnost domluvy na dalším splácení potom není žádná. Nezbývá než prodat zastavený byt či barák a jít do nájmu.
A to doufám vážně nechcete...???

Aktuálním pravidlům vztahujícím se k hypotéce bez povinnosti doložení příjmů se vydatně věnujeme v tomto článku.

Snad se nikdo neurazí, když si raději přečte o reálných úvěrových produktech, tedy buďto o „hypotéce bez příjmu a registru", kde vstupuje do zástavy nemovitost, nebo o půjčce bez zástavy v článku předchozím.

Pojďme se podívat na zákonitosti týkající se hypoték v návaznosti na předchozí článek, kde se píše čistě o kombinaci potřebného registru a bonity pro získání půjčky bez zástavy nemovitosti (doporučuji pročíst i tento, protože platí podobné zákonitosti a pravidla jako i zde u hypotečních produktů).

Zajímá-li vás tato zástavní úvěrová tématika, pokračujte ve čtení...


Co je třeba u produktů se zástavou rozlišovat

U půjčky se zástavou nemovitosti, zkrátka hypotéky (dále jen hypotéka), protože se jedná prakticky jeden a tentýž produkt je potřeba rozlišit na takovou, kde k jejímu sjednání (poskytnutí) dochází:

 • bez doložení příjmu a kontrolou potřebné bonity žadatele (tzn. i přes jeho slabý, nedostatečný příjem - bonitu)
 • bez nahlížení do jednotlivých registrů dlužníků (tzn. i s nedobrým (špatným) stavem registru u žadatele o takový produkt)
 • bez nutnosti doložit účel využití poskytovateli, na co žadatel peníze použil - na tzv. Americký způsob (ať při vyřizování hypotéky, nebo po vyplacení)
Dále je potřeba rozlišit, z jakého sektoru peníze z hypotéky pochází:

 • z bankovního, kde peníze poskytuje jeden z vybraných bankovních domů, který nabídne na úroku a dalším ideální podmínky pro hypotéku
 • z nebankovního, kde peníze poskytuje jedna z vybraných nebankovních firem, které na nebankovním trhu působí jako oficiální nebankovní poskytovatelé úvěru

A taky podle toho, komu jsou peníze z hypotéky poskytnuty a na jaký účel:

 • spotřebitelskou hypotéku, kdy jdou peníze z hypotéky spotřebiteli a to na účel jiný než podnikání - na rekonstrukci, výstavbu nemovitosti, sjednocení půjček, bez doložení účelu („americky“)
 • podnikatelskou hypotéku, kdy jsou peníze poskytnuty podnikateli a to za účelem jeho podnikání

Spotřebitelské hypotéky

Začněme hypotékou spotřebitelskou, tedy primárně takovou, kdy peníze z ní získané slouží na jiný účel než na podnikání.

Tuto není možné poskytnout bez doložení příjmu, nebo zkrátka s nedostatečnou zákonnou bonitou (rozdílem mezi příjmy a výdaji žadatele), kterou musí ze zákona poskytovatel u žadatele zkoumat a musí být v adekvátním stavu.

Podléhá totiž novému zákonu o spotřebitelském úvěru, který naprosto jasně a bez výjimek přikazuje půjčující firmě (ať už bankovní, nebo nebankovní) prověřit (nechat si doložit) příjem od žadatele o hypotéku a dodržovat zákonem přikázané nároky na potřebnou výši bonity (rozdílu mezi příjmy a náklady žadatele).

V případě nedodržení takových nařízení nového úvěrového zákona poskytovatelem mu hrozí zákon při zpětném prokázání mimo jiné tím, že mu bude moct dlužník vrátit peníze poskytnuté hypotékou kdykoli a taky prakticky bezúročně. A tak by si půjčující měl dát opravdový pozor, aby neporušil tento zákon a nedostal se tak do reálně hrozících, velkých problémů v budoucnu.

Na druhou stranu to může být varovný signál i pro Vás žadatele, pokud po Vás úvěrující společnost nebude požadovat doložit příjem ke spotřebitelské hypotéce (nemyslím si, že na trhu nějaká taková existuje, nevezme si to „na triko"), mějte oči na pozoru, protože to může znamenat jakési nebezpečí i pro Vás, ve smyslu, že by peníze šli od neregulovaného zdroje, který nespadá pod kontrolu ČNB.

Schválně v tomto hledisku nutnosti sledování „příjmu a bonity" zatím nerozlišuji hypotéku nebankovní nebo bankovní (tzn. jestli jdou peníze z hypotéky od banky nebo nebankovní firmy).

Možná byste si řekli, a taky to tak před zavedením nového zákona o spotřebitelském úvěru bylo.

Že přece když si jdu jako poptávající řešit nebankovní hypotéku, a jsem teda ochotný si výrazně připlatit na úroku, tak nejenom že je nebankovním firmám jedno (neřeší) stav vašeho registru (půjčí v jakémkoli stavu registru - což je pravda a platí i nadále), stejně tak na co peníze použijete, ve většině případů tomu tak stále může být, nebavíme-li se o účelové hypotéce, ale taky že váš příjem, bonita může být v jakémkoli stavu, že ji nemusíte poskytovateli ani zodpovídat, natož dokládat příjem formou potvrzení o příjmu, výplatních pásek nebo podaným daňovým přiznáním.

Hlavně když požadovaná výše hypotéky nepřesáhne x % (většinou maximálně 70 %) z tržní hodnoty nemovitosti.

A měli jste pravdu, vážně to tak bylo jak u podnikatelských tak spotřebitelských hypotečních úvěrů. U podnikatelských to přesně tak je i nadále. No u těch spotřebitelských už není.

Vlastně teda je, ale ne z hlediska příjmu. Ten se musí doložit vždy a toto doložení příjmu, a kontrolu jeho dostatečnosti vzhledem k závazkům žadatele, musí provádět každý subjekt nabízející a půjčující spotřebitelský úvěr (hypotéku) na úvěrovém trhu ČR, a podléhající tak automaticky kontrole ČNB. Nejenom že je potřeba doložit příjem, no jeho výše musí odpovídat závazkům žadatele a budoucí splátce na požadovanou výši hypotéky. To znamená že musí být bonita žadatele v dostačující výši. A to bez ohledu na to, jestli je tento úvěrující subjekt (poskytující hypotéku) povahy:
 • nebankovní: a nemusí tak např. řešit stav registru žadatele, je tedy schopný půjčit i přes vážné záznamy v registrech… a může peníze poskytnout na jakýkoli účel využití – dlužník nemusí dokládat, prokazovat, na co peníze použil
 • bankovní: a krom příjmu a bonity v super stavu požaduje ještě taky skvělý stav registru u žadatele, a kolikrát taky doložení účelu – vyjma Americké bankovní hypotéky
Nevíte si rady s Vaší současnou situaci? Neváhejte nás oslovit s Vaším požadavkem. Pomůžeme Vám zcela nezávazně se zorientovat na hypotečním trhu. Uděláme maximum pro to, aby se podařilo nalézt a sjednat Vám ono optimální hypoteční řešení.

Požádejte o bezplatnou konzultaci spotřebitelské hypotéky/půjčky

Podnikatelské hypotéky

Na druhou stranu u nebankovní podnikatelské hypotéky, půjčky (úvěru) se zástavou platí i nadále výše zmíněné pravidlo, jak tomu bylo v minulosti u všech nebankovních hypoték - úvěrů. Lze zde stále půjčit bez zkoumání registru, doložení příjmu (řešení bonity) a na cokoli.

U nebankovní podnikatelské hypotéky, kdy si člověk, firma (osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ, právnická nebo fyzická osoba podnikající) bere peníze za účelem svého podnikání, stačí mít do zástavy nemovitost a nepřesáhnout již zmíněné LTV (% požadované výše hypotéku oproti hodnotě zástavy).

Může tak mít prakticky jakkoli špatný stav registru, jeho příjem (bonita) se nemusí řešit (bez doložení příjmu) a peníze může použít na jakýkoli účel.

Ale samozřejmě musí mít poptávající u takové varianty nebankovní podnikatelské hypotéky nastavenou toleranci na vyšší úrokovou sazbu, než kdyby si bral podnikatelskou hypotéku v jedné z bank.

V bankovním sektoru na druhou stranu budou chtít i u bankovní podnikatelské hypotéky znát záměr, účel využití. Historie splácení tedy dobrý stav registru je bude nejspíš taky zajímat. A daňová přiznání budou chtít taky vidět,a nejenom to, budou muset být v odpovídajícím stavu obratu, zisku.

U nebankovní podnikatelské hypotéky není nebankovní firma povinna, a v praxi se tak skutečně neděje ani u slušných a fér nebankovních firem, nechat si doložit příjem, splňovat přísná kritéria na potřebnou výši bonity žadatele (dle nakázání ze strany ČNB).

U nebankovní hypotéky za účelem podnikání (na investice, provoz, konsolidaci, developerství…) se opravdu neřeší stav nejenom historie – registru žadatele (bez nahlížení do registru), a ani jeho příjmu – bonity (bez doložení příjmu, daňového přiznání) a samozřejmě peníze může použít za jakýmkoli účelem (bez nutnosti doložit účel využití).

Takto před příchodem nového úvěrového zákona v platnost vypadal přístup nebankovních firem ke všem typům požadavků od poptávajících po nebankovní hypotéce. Bez ohledu na to, jestli se jednalo o hypotéku spotřebitelskou nebo podnikatelskou.

Dnes už je možné takto řešit čistě tu podnikatelskou. U spotřebitelské hraje ve všech případech příjem – bonita důležitou roli. Jinými slovy se hodně reguloval trh spotřebitelských hypoték v zájmu „ochrany spotřebitele“. Jak je ale vidět, zájem (snaha o) státu „ochrany podnikatele“ šel nějak stranou a trh podnikatelských úvěrů (především těch nebankovních) zůstal prakticky beze změn.

Že by stát nechal podnikatele, ať si poradí sami, zorientují se na trhu a vyvarují nebezpečným nástrahám nebankovních (často „predátorských - šmejdských") firem a jejich nástrahám? Podnikatelé jsou přece „schopní, velcí kluci, poradí si určitě sami, pojďme se radši pokusit zabránit páchání úvěrového zla na chudáčcích spotřebitelích". Vypadá to tak.


My se na trhu nejenom podnikatelských hypoték (úvěrů) vyznáme skvěle, ať už těch bankovních, nebo nebankovních.
Rádi Vám nezávazně poradíme, navrhneme možné hypoteční řešení na míru Vašich možností (a možností férového hypotečního trhu) a potřeb. A hlavně tak pomůžeme se výše zmíněným nástrahám vyvarovat.
Obraťte se na nás případě zájmu o nezávazné vyhodnocení Vaší situace, požadavku.
Náš úkol je najít Vám to nejlepší hypoteční řešení – vytvořit nezávaznou nabídku optimálního hypotečního úvěru.
Dopředu se nic neplatí, nic neriskujte. Nechte si minimálně dobře poradit.

Poslat nezávaznou žádost o bezplatnou konzultaci podnikatelské hypotéky/půjčky


Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz