Hypotéka bez doložení příjmu a nahlížení do registru 2019

Zveřejněno dne: 09.04.2019
Autor: Tomáš Maček

Tento článek měl původně nést název "Jak získat hypotéku bez doložení příjmu a zástavy nemovitosti také v roce 2019", protože tento výraz někteří lidé vyhledávají a logicky tak k němu chtějí získat informace.

Jenomže...
 1. slovo hypotéka ve všech známých případech znamená půjčit si peníze oproti zástavě nemovitosti a tudíž žádná hypotéka bez zástavy nemovitosti jednoduše neexistuje, což je stejně většině počítám jasné.
 2. hypotéku, u které:
 1. by poskytovatel naprosto ignoroval stav příjmů žadatele a propůjčili ji tak, aniž by je bylo nutné jakkoli dokládat
 2. byste dosáhli slušné míry bezpečí, neboť obnáší slušnou míru jistoty a bezpečí, aby dneska člověk taky


tu aby dneska člověk hledal "všude možně" a stejně bezvýsledně. Proto nemá smysl předstírat, že budeme psát o něčem, co ve skutečnosti vlastně neexistuje.

Cirka od začátku roku 2017 totiž začal na trhu platit novelizovaný úvěrový zákon vztahující se na všechny spotřebitelské úvěry. Základním úkolem jeho tvůrců bylo zabránit přehnanému zadlužování obyvatelstva.
Proto je logicky důsledné prověření příjmů žadatele a zákaz půjčit, přesahují-li jeho výdaje stanovenou mez, jeho hlavní doménou.

Rádi bychom vám přislíbili, že naopak u všech podnikatelských úvěrů se dočkáte naprosté ignorance vašich příjmů a vlastně půjčení vám, aniž byste nějakých vůbec dosahovali. Jenomže i to by byla lež! Pokud si chcete půjčit od někoho, jehož hlavním cílem nebude "obrat" vás o nemovitost a kterému tak budou naprosto putna vaše příjmy, připravte se, že i zde bude půjčujícího minimálně zajímat vaše schopnost generovat příjmy. Ano, nejspíš k nim bude schopen přihlédnout daleko shovívavěji, než u spotřebitelského úvěru, kde mu to zákonné předpisy prostě nedovolí, ale k alespoň nějaké formě jejich prokázání a tedy jejich předložení bude nejspíš muset dojít. Jak jinak se má utvrdit v tom, že budete mít z čeho splácet a celá jeho pohledávka se nesesype jako "domeček z karet"?

Schopnost řádného splácení je hlavní společný zájem věřitele i dlužníka! Firma, která ji naprosto neřeší, vypadá sice lákavě, ničím vás neobtěžuje, neprověřuje, nezdržuje... Jenomže její častý záměr je doslova vás potom potopit, jakmile se dopustíte první opožděné splátky, nebo jinak porušíte některou ze "skrytých" podmínek. To se potom člověk nestačí divit, jak moc a za co je mu potom účtované. Dluh se zvýší mnohdy násobně, možnost domluvy na dalším splácení potom není žádná. Nezbývá než prodat zastavený byt či barák a jít do nájmu.
A to doufám vážně nechcete...???

Aktuálním pravidlům vztahujícím se k hypotéce bez povinnosti doložení příjmů se vydatně věnujeme v tomto článku.

Snad se nikdo neurazí, když si raději přečte o reálných úvěrových produktech, tedy buďto o „hypotéce bez příjmu a registru", kde vstupuje do zástavy nemovitost, nebo o půjčce bez zástavy v článku předchozím.

Pojďme se podívat na zákonitosti týkající se hypoték v návaznosti na předchozí článek, kde se píše čistě o kombinaci potřebného registru a bonity pro získání půjčky bez zástavy nemovitosti (doporučuji pročíst i tento, protože platí podobné zákonitosti a pravidla jako i zde u hypotečních produktů).

Zajímá-li vás tato zástavní úvěrová tématika, pokračujte ve čtení...


Co je třeba u produktů se zástavou rozlišovat

U půjčky se zástavou nemovitosti, zkrátka hypotéky (dále jen hypotéka), protože se jedná prakticky jeden a tentýž produkt je potřeba rozlišit na takovou, kde k jejímu sjednání (poskytnutí) dochází:

 • bez doložení příjmu a kontrolou potřebné bonity žadatele (tzn. i přes jeho slabý, nedostatečný příjem - bonitu)
 • bez nahlížení do jednotlivých registrů dlužníků (tzn. i s nedobrým (špatným) stavem registru u žadatele o takový produkt)
 • bez nutnosti doložit účel využití poskytovateli, na co žadatel peníze použil - na tzv. Americký způsob (ať při vyřizování hypotéky, nebo po vyplacení)
Dále je potřeba rozlišit, z jakého sektoru peníze z hypotéky pochází:

 • z bankovního, kde peníze poskytuje jeden z vybraných bankovních domů, který nabídne na úroku a dalším ideální podmínky pro hypotéku
 • z nebankovního, kde peníze poskytuje jedna z vybraných nebankovních firem, které na nebankovním trhu působí jako oficiální nebankovní poskytovatelé úvěru

A taky podle toho, komu jsou peníze z hypotéky poskytnuty a na jaký účel:

 • spotřebitelskou hypotéku, kdy jdou peníze z hypotéky spotřebiteli a to na účel jiný než podnikání - na rekonstrukci, výstavbu nemovitosti, sjednocení půjček, bez doložení účelu („americky“)
 • podnikatelskou hypotéku, kdy jsou peníze poskytnuty podnikateli a to za účelem jeho podnikání

Spotřebitelské hypotéky

Začněme hypotékou spotřebitelskou, tedy primárně takovou, kdy peníze z ní získané slouží na jiný účel než na podnikání.

Tuto není možné poskytnout bez doložení příjmu, nebo zkrátka s nedostatečnou zákonnou bonitou (rozdílem mezi příjmy a výdaji žadatele), kterou musí ze zákona poskytovatel u žadatele zkoumat a musí být v adekvátním stavu.

Podléhá totiž novému zákonu o spotřebitelském úvěru, který naprosto jasně a bez výjimek přikazuje půjčující firmě (ať už bankovní, nebo nebankovní) prověřit (nechat si doložit) příjem od žadatele o hypotéku a dodržovat zákonem přikázané nároky na potřebnou výši bonity (rozdílu mezi příjmy a náklady žadatele).

V případě nedodržení takových nařízení nového úvěrového zákona poskytovatelem mu hrozí zákon při zpětném prokázání mimo jiné tím, že mu bude moct dlužník vrátit peníze poskytnuté hypotékou kdykoli a taky prakticky bezúročně. A tak by si půjčující měl dát opravdový pozor, aby neporušil tento zákon a nedostal se tak do reálně hrozících, velkých problémů v budoucnu.

Na druhou stranu to může být varovný signál i pro Vás žadatele, pokud po Vás úvěrující společnost nebude požadovat doložit příjem ke spotřebitelské hypotéce (nemyslím si, že na trhu nějaká taková existuje, nevezme si to „na triko"), mějte oči na pozoru, protože to může znamenat jakési nebezpečí i pro Vás, ve smyslu, že by peníze šli od neregulovaného zdroje, který nespadá pod kontrolu ČNB.

Schválně v tomto hledisku nutnosti sledování „příjmu a bonity" zatím nerozlišuji hypotéku nebankovní nebo bankovní (tzn. jestli jdou peníze z hypotéky od banky nebo nebankovní firmy).

Možná byste si řekli, a taky to tak před zavedením nového zákona o spotřebitelském úvěru bylo.

Že přece když si jdu jako poptávající řešit nebankovní hypotéku, a jsem teda ochotný si výrazně připlatit na úroku, tak nejenom že je nebankovním firmám jedno (neřeší) stav vašeho registru (půjčí v jakémkoli stavu registru - což je pravda a platí i nadále), stejně tak na co peníze použijete, ve většině případů tomu tak stále může být, nebavíme-li se o účelové hypotéce, ale taky že váš příjem, bonita může být v jakémkoli stavu, že ji nemusíte poskytovateli ani zodpovídat, natož dokládat příjem formou potvrzení o příjmu, výplatních pásek nebo podaným daňovým přiznáním.

Hlavně když požadovaná výše hypotéky nepřesáhne x % (většinou maximálně 70 %) z tržní hodnoty nemovitosti.

A měli jste pravdu, vážně to tak bylo jak u podnikatelských tak spotřebitelských hypotečních úvěrů. U podnikatelských to přesně tak je i nadále. No u těch spotřebitelských už není.

Vlastně teda je, ale ne z hlediska příjmu. Ten se musí doložit vždy a toto doložení příjmu, a kontrolu jeho dostatečnosti vzhledem k závazkům žadatele, musí provádět každý subjekt nabízející a půjčující spotřebitelský úvěr (hypotéku) na úvěrovém trhu ČR, a podléhající tak automaticky kontrole ČNB. Nejenom že je potřeba doložit příjem, no jeho výše musí odpovídat závazkům žadatele a budoucí splátce na požadovanou výši hypotéky. To znamená že musí být bonita žadatele v dostačující výši. A to bez ohledu na to, jestli je tento úvěrující subjekt (poskytující hypotéku) povahy:
 • nebankovní: a nemusí tak např. řešit stav registru žadatele, je tedy schopný půjčit i přes vážné záznamy v registrech… a může peníze poskytnout na jakýkoli účel využití – dlužník nemusí dokládat, prokazovat, na co peníze použil
 • bankovní: a krom příjmu a bonity v super stavu požaduje ještě taky skvělý stav registru u žadatele, a kolikrát taky doložení účelu – vyjma Americké bankovní hypotéky
Nevíte si rady s Vaší současnou situaci? Neváhejte nás oslovit s Vaším požadavkem. Pomůžeme Vám zcela nezávazně se zorientovat na hypotečním trhu. Uděláme maximum pro to, aby se podařilo nalézt a sjednat Vám ono optimální hypoteční řešení.

Požádejte o bezplatnou konzultaci spotřebitelské hypotéky/půjčky

Podnikatelské hypotéky

Na druhou stranu u nebankovní podnikatelské hypotéky, půjčky (úvěru) se zástavou platí i nadále výše zmíněné pravidlo, jak tomu bylo v minulosti u všech nebankovních hypoték - úvěrů. Lze zde stále půjčit bez zkoumání registru, doložení příjmu (řešení bonity) a na cokoli.

U nebankovní podnikatelské hypotéky, kdy si člověk, firma (osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ, právnická nebo fyzická osoba podnikající) bere peníze za účelem svého podnikání, stačí mít do zástavy nemovitost a nepřesáhnout již zmíněné LTV (% požadované výše hypotéku oproti hodnotě zástavy).

Může tak mít prakticky jakkoli špatný stav registru, jeho příjem (bonita) se nemusí řešit (bez doložení příjmu) a peníze může použít na jakýkoli účel.

Ale samozřejmě musí mít poptávající u takové varianty nebankovní podnikatelské hypotéky nastavenou toleranci na vyšší úrokovou sazbu, než kdyby si bral podnikatelskou hypotéku v jedné z bank.

V bankovním sektoru na druhou stranu budou chtít i u bankovní podnikatelské hypotéky znát záměr, účel využití. Historie splácení tedy dobrý stav registru je bude nejspíš taky zajímat. A daňová přiznání budou chtít taky vidět,a nejenom to, budou muset být v odpovídajícím stavu obratu, zisku.

U nebankovní podnikatelské hypotéky není nebankovní firma povinna, a v praxi se tak skutečně neděje ani u slušných a fér nebankovních firem, nechat si doložit příjem, splňovat přísná kritéria na potřebnou výši bonity žadatele (dle nakázání ze strany ČNB).

U nebankovní hypotéky za účelem podnikání (na investice, provoz, konsolidaci, developerství…) se opravdu neřeší stav nejenom historie – registru žadatele (bez nahlížení do registru), a ani jeho příjmu – bonity (bez doložení příjmu, daňového přiznání) a samozřejmě peníze může použít za jakýmkoli účelem (bez nutnosti doložit účel využití).

Takto před příchodem nového úvěrového zákona v platnost vypadal přístup nebankovních firem ke všem typům požadavků od poptávajících po nebankovní hypotéce. Bez ohledu na to, jestli se jednalo o hypotéku spotřebitelskou nebo podnikatelskou.

Dnes už je možné takto řešit čistě tu podnikatelskou. U spotřebitelské hraje ve všech případech příjem – bonita důležitou roli. Jinými slovy se hodně reguloval trh spotřebitelských hypoték v zájmu „ochrany spotřebitele“. Jak je ale vidět, zájem (snaha o) státu „ochrany podnikatele“ šel nějak stranou a trh podnikatelských úvěrů (především těch nebankovních) zůstal prakticky beze změn.

Že by stát nechal podnikatele, ať si poradí sami, zorientují se na trhu a vyvarují nebezpečným nástrahám nebankovních (často „predátorských - šmejdských") firem a jejich nástrahám? Podnikatelé jsou přece „schopní, velcí kluci, poradí si určitě sami, pojďme se radši pokusit zabránit páchání úvěrového zla na chudáčcích spotřebitelích". Vypadá to tak.


My se na trhu nejenom podnikatelských hypoték (úvěrů) vyznáme skvěle, ať už těch bankovních, nebo nebankovních.
Rádi Vám nezávazně poradíme, navrhneme možné hypoteční řešení na míru Vašich možností (a možností férového hypotečního trhu) a potřeb. A hlavně tak pomůžeme se výše zmíněným nástrahám vyvarovat.
Obraťte se na nás případě zájmu o nezávazné vyhodnocení Vaší situace, požadavku.
Náš úkol je najít Vám to nejlepší hypoteční řešení – vytvořit nezávaznou nabídku optimálního hypotečního úvěru.
Dopředu se nic neplatí, nic neriskujte. Nechte si minimálně dobře poradit.

Poslat nezávaznou žádost o bezplatnou konzultaci podnikatelské hypotéky/půjčky


Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl žadatel zároveň vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který začal terorizovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám poptávající neplatí benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz