Jaké hlavní změny pro mě přinesl nový úvěrový zákon?

Zveřejněno dne: 22.03.2017
Autor: Tomáš Maček

Nový úvěrový zákon, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a jehož zkušební období skončilo k 1. 3. 2017 pro Vás klienty – spotřebitele (spotřebitelský úvěr je ve zkratce úvěr pro všechny kromě podnikatelů, kteří použijí peníze za účelem podnikání) přinesl především tyto změny:

V bankovním sektoru jsem zaznamenal několik následných změn… Klient si už nebude moct vzít 100% hypotéku (a tím pádem by nemělo být ani možné získat penze nad hodnotu nemovitosti). Maximální bankami nabízené LTV (výše hypotéky v poměru k hodnotě nemovitosti) by se měla dostat maximálně na 90 %, tzn. minimálně 10% by jste měli mít především ke koupi nemovitosti našetřené… Už nebude možné sjednat hypotéku bez doložení příjmů, jak v minulosti ještě možné bylo i když s přirážkou na úroku a nižším LTV… Příjem se bude muset doložit vždy…

Toto není až tak důsledkem nového úvěrového zákona, nicméně roční úrokové sazby, které dosáhli svého naprostého, bankami poskytnutelného minima u hranice kolem 1,29 %, rostou a růst by měl pokračovat… (kam až se dostane, nikdo neví / nicméně už k dnešnímu dni 12. 3. se pohybují ve většině případů nad hranicí 2% ročně).

Poslední, méně podstatná věc, kterou jsem zaznamenal je, že klient jasně uvidí, kolik peněz dostane makléř (zprostředkovatel) za vyřízení jeho hypotéky v bance… V průměru se celková odměna, kterou vyplácejí banky makléřům, pohybují kolem 1,5% z výše bankou poskytnuté hypotéky. Což u větších hypoték může způsobit „spadlou bradu“ u klientů a na druhou stranu nutnost vysvětlovat a přinášet větší přidanou hodnotu ze strany jednotlivých makléřů…

Co se týká nebankovních hypoték a úvěrů, změn je o něco více:

Především je nutné poznamenat, že zákon vede k vyčištění trhu, zvýšení přehlednosti subjektů se zde pohybujících a k větší ochraně spotřebitele – Vás klientů…

Už nebude možné, aby si klient zažádal o nebankovní americkou hypotéku bez registru a příjmu… Respektive zažádat si o ni může, ale investor by ji ve vlastním zájmu neměl poskytnout… Důvod je jednoduchý a sice, že investor musí v rámci nového úvěrového zákona posuzovat „splátceschopnost“ klienta, aby nedocházelo k zadlužování těch klientů, kteří následně nemusí mít na splátky. Respektive těch, jejichž aktuální příjmové stránka nenasvědčuje tomu, že by měli být schopni splátky nebankovní hypotéky, nebo půjčky řádně platit. Navíc by se měl prověřit i mimobankovní registr dlužníků SOLUS a veškeré úvěry, které zde jsou, by měly být vyplaceny (pokud tedy vyplaceny ještě nejsou)…

A co když tak investor neudělá? Pokud mu bude právně prokázáno, že dostatečně neprověřil bonitu, splátceschopnost klienta, hrozí investorovi, že mu klient nebude muset zaplatit ani korunu na úroku a navíc bude moct peníze vrátit prakticky kdykoli s 5 ti letou promlčecí lhůtou… (neberte mně teď doslovně) To znamená, že už nebude stačit mít nemovitost a chtít peníze do 60% z její hodnoty, nebankovní firma si prověří hodnotu nemovitosti a když odpovídá „ano kliente tady máš a ještě naprosto bez prokazování příjmů – bonity, bez nahlížení do registru a peníze si použij na cokoli chceš…)… Ani žádné takové extrémně drahé mini půjčky „chybí ti do výplaty? Tady máš 5 000 Kč s rpsn 1000 % a vůbec nám nic nedokládáš: pro maminky na mateřské, důchodce, nezaměstnané…“ Což je dobře, měl by se tak trh přesycený různých, kolikrát pro klienta hodně nebezpečných nabídek pročistit… Mimochodem k pročištění spěje také fakt, že poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů musí složit vratnou kauci 20 000 000 Kč, aby mohl svoji činnost dále vykonávat… Tuto částku nedá každý (naopak málokdo - zmizí drobní soukromý investoři), navíc když nebudou mít prakticky komu půjčovat – na čem vydělávat při zpřísnění podmínek pro půjčování… Ono zájem ze strany klientů nejspíš stále bude, ale půjčení jim bude rizikové pod hrozbou pokuty, ztráty…

K pročištění povede taky povinné rozdělení subjektů pohybujících se na trhu bankovních a nebankovních úvěrových produktů na poskytovatele, samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů a vázané zástupce poskytovatelů. Spolupráce mezi jednotlivými subjekty je prakticky nemožná, minimálně teda hodně zpřísněná… To by mělo vést ke větší přehlednosti a opět k ochraně spotřebitele (Vás klientů)…


Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz