Konsolidujte své závazky ještě dnes

Zveřejněno dne: 28.07.2021
Autor: Tomáš Maček
Velký počet domácností své akutní potřeby dočasně řeší krom spotřebitelských úvěrů také v podobě kreditních karet, kontokorentu atd. Splátky jim pak přerůstají přes hlavu, závazky jsou nepřehledné a v hlavě jim tak jenom znějí reklamové „znělky: dluhy, dluhy a zase dluhy“.
Vhodnou pomocí by pro Vás měla být konsolidace půjček, úvěrů.

Bankovní a nebankovní konsolidace půjček ve většině případů znamená navýšení rodinného rozpočtu, kdy ponížením splátek může rodina využít zbylé peníze na jiné účely. Výhodou je také výrazné zpřehlednění všech dlužných částek u všech věřitelů, které se tak spojí v jednu jedinou. Některé banky dokážou závazky sloučit také za předpokladu, že nedochází k vytvoření zástavního práva na nemovitost. Půjčky však do chvíle zažádání o konsolidaci musí být zvládány splácet, nesmí být po splatnosti, nebo jejich splácení jinak výrazně narušeno. V tom případě se člověk dostává do registru a je mu konsolidace umožněna pouze v sektoru nebankovním. Tedy v sektoru, kde registry nejsou zkoumány. Zde však musí každý kalkulovat s tím, že pro nebankovní společnosti takový klient představuje více rizikový subjekt. Především z tohoto důvodu, ale také důvodů jiných (dnešní nízké jistoty jakýchkoli smluv, směnek) je nutností, aby konsolidace půjček proběhla za předpokladu vytvoření zástavního práva na nemovitost.

Nemovitost nesmí být zatížena zástavním právem v částce vyžší, než je 50 % tržní hodnoty nemovitosti. Právě do této úrovně jsou totiž nebankovní společnosti obecně schopny poskytovat finance. Téměř žádná z nich také neakceptuje její zařazení na 2. zástavní místo. Je tedy primárně potřebné, aby byl vyplacen věřitel, který na listu vlastnictví již je a zástavu tedy již vytvořil. Nad rámec úrovně tohoto zástavního práva (za stálého předpokladu „do 50 % tržního odhadu“) jsou pak nebankovní společnosti schopny uspokojit další věřitele, kteří jsou součástí žádosti o konsolidaci půjček.

Kromě zpřehlednění závazků jsou dalšími faktory, jež ovlivňují hlavní důvody, proč si o konsolidaci půjček zažádat, především roční úroková sazba, také ale doba splatnosti. Je vstupně důležité hledat takové věřitele ať už v podobě bankovních, či nebankovních společností, kteří jsou schopni ponížit především úrokovou sazbu, lépe však RPSN (= veškeré náklady s půjčkou spojené). Samotné zvýšení doby splatnosti za předpokladu totožné úrokové sazby totiž znamená, že sice dojde k poklesu měsíční splátky, ale žadatel také bankovní, nebo nebankovní společnosti zaplatí v celkovém pohledu více peněz. To znamená, že přeplatí více nad rámec sloučených závazků – konsolidační půjčka tak bude dražší.

Zájem o konsolidaci půjček ruka v ruce s vyšší zadlužeností domácností ČR stále narůstá. Je však také u bankovních společností nutno počítat s různými omezeními takové konsolidace. Některé bankovní společnosti, jako jsou Citibank, Raiffeisenbank. mBank , či Home Credit totiž neumožňují konsolidaci půjček bez vytvoření zástavního práva na nemovitosti, stejně jak je tomu u společností nebankovních. Některé další banky jako je například Česká spořitelna, nebo LVVW Banka nemají v portfóliu služeb konsolidaci lesingu. Ve Volksbance zase počítejte s omezením, které jasně zakazuje konsolidovat závazky ve větším počtu, než je 5 a více půjček, úvěrů . ČSOB a Poštovní spořitelna nepovoluje konsolidaci ani již zmíněného kontokorentu, nebo kreditní karty! Požadavky a „přísnost“ bankovních domů se zkrátka s vyšší poptávkou po službách konsolidace stále zvyšují.

Opět zdůrazňuji, že závazky, které by jste rádi v bance zkonsolidovali, nesmějí být po splatnosti. Tento fakt si banky prověřují například potvrzením o úhradě několika posledních splátek od data žádosti o konsolidaci atd. Přinést jakékoli nepravé informace do banky se žadateli opět nemusí vyplatit.

Dále počítejte s tím, že bance budete muset předložit dva průkazy totožnosti, kopii výpisu z bankovních účtů, potvrzení o výši příjmu, dokumentaci půjček, které by jste chtěli zkonsolidovat a tak dále.

Pro konsolidaci s námi, tedy cestou bez zkoumání registrů, vyžadujeme vyplnění specifického formuláře s několika údaji a fotografie nemovitosti, na kterou bude v případě konsolidace vytvořeno zástavní právo. To je vše.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz