Musí mít podnikatel (s.r.o., OSVČ…) historii, aby získal úvěr?

Zveřejněno dne: 22.03.2017
Autor: Tomáš Maček
Je u úvěrů pro podnikatele s následným využitím v jejich podnikání nutné, aby firma měla doložitelnou historii v podobě (alespoň dvou) daňových přiznání v dobrém stavu čísel její ekonomiky, hospodaření?

Tomuto tématu se blíž věnuji už v jednom z novějších článku v seznamu aktualit. Nicméně pokusím se toto téma rozvést i v tomto článku a odpověď zní jednoduše: Ne nemusí...

Nikdo to totiž poskytovali nepřikazuje, jako je tomu u spotřebitelského úvěru. Kdy si je povinen prověřit (nechat doložit) příjem a bonita musí být v odpovídajícím stavu.

Jsou ale případy a není jich málo, kdy to poskytovatelé vyžadují. Ne protože by museli, ale protože to chtějí.

Chtějí mít jistotu, že je podnikatel jakožto žadatel o úvěr bonitní a bude mít v budoucnu na splácení poskytnutého úvěru...

V jakých případech se tak děje? O tom se dozvíte dále v článku...
Jednoduše to poskytovatelé vyžadují v drtivé většině vždy, pokud nejde do zástavy nemovitost, nebo nějaká movitá věc přesahující svojí tržní hodnou výši poskytnutého podnikatelského úvěru...

V takovém případě pochopitelně zkrátka nevystaví svoje peníze takovému riziku, aby je bez zástavy poskytli subjektu, o kterém nemají žádné informace týkající se jejich hospodaření v minulosti. Chtějí vidět, že tam je (většinou) alespoň dvouletá historie a že čísla (obraty, čisté zisky) odpovídají příjmům dostačujícím pro splácení poskytnutého úvěru.

Na druhou stranu se k získání úvěru teoreticky nemusí doložit vůbec nic, pokud má podnikatel možnost (a je tomu nakloněný) dát oproti požadovanému úvěru adekvátní zástavu v podobě jakékoli (ne)movitosti (s hodnotou prokazatelně vyšší než požadovaná výše úvěru). Může se tak jednat o rodinný dům, byt, chatu, pozemek stavební, nebo pole, ornou půdu, les... Z movitých věcí potom můžeme jmenovat jakékoli zařízení ve firmě, stroje, předměty (například historické) s dostatečnou a měřitelnou cenou... Tyto můžou být ve vlastnictví kohokoli kdo dá souhlas majitele se zastavením...

V takovém případě na sebe totiž bere riziko nesplácení a možných důsledků s tím spojených sám žadatel, budoucí dlužník tím, že pokud v budoucnu přestane splácet (a nebude s ním rozumná domluva), dojde k nucenému zpeněžení této zástavy prodejem a finančnímu uspokojení zástavního věřitele (poskytovatele).

Tento potom toto riziko nenese a tak když nemusí (a nemusí, protože mu to ČNB nenakazuje), nevyžaduje doložit příjem, nebo jiné doklady, které by jinak měli na poskytnutí úvěru vliv. Celkově je proces schválení úvěru podstatně hladší a taky parametry úvěru mohou být lepší na výhodnosti, protože je zde zkrátka podstatně nižší rizikovost (ne-li nulová) ztráty půjčených peněz, nebo jejich složitého vymáhání...

Má to ale menší háček... Výše zmíněné totiž platí 100% u většiny nebankovních společností, poskytovatelů nebankovního úvěru pro podnikatele. Které se stejně (ruku na srdce) podnikatelským úvěrům bez zástavy obecně všichni brání a když už, tak je poskytují za ne moc zajímavých parametrů (úroku, doby splatnosti) pro žadatele samotného... To se ale tak úplně neděje u bankovních firemních úvěrů...

Určitě by se našla banka a její bankovní podnikatelský úvěr se zástavou, kde by se nemusel dokládat příjem, i když třeba na úkor zhoršených parametrů, jako je více omezené LTV (například do 60 ti % z hodnoty nemovitosti) a částečně zvýšená úroková sazba...

Nicméně pokud chce klient dosáhnout na lukrativní úvěrové podmínky v rámci vysokého (až 100 procentního) LTV, nebo minimální úrokové sazby (jako je pod 2% úroku), je jeho (ekonomická) minulost velice důležité hledisko a ve většině bank se standardně při zadání svého požadavku (pokud se vyloženě třeba nejedná o banku, kde má dlouhé roky vlastní, hlavní účty a mají tak přesný přehled o jeho transakcích, příjmech, výdajích...) podnikatel dočká poměrně rychlé reakce: "Dobře, doložte dvě daňová přiznání, vyhodnotíme a budeme Vás obratem informovat, jestli a za jakých podmínek budeme schopni úvěr poskytnout"...

I zde je ale možné situaci řešit například čestným prohlášením o výši příjmu, nebo zohledněním budoucího příjmu při realizaci požadovaného podnikatelského záměru, na který se požadovaný úvěr využije: investiční, developerský… Klient například založil čerstvě s.r.o., ale už podniká v oboru delší dobu (do dnešního dne třeba jako osvč), nějaké vlastní peníze má a je schopný "přidat k dílu" a zbytek potřebuje zafinancovat s tím, že budoucí výnos je možné zohlednit do jeho bonity…

Snažíme se nejenom najít vhodná produkt na míru potřeb žadatele, ale tento i hladce zrealizovat v co nejkratším čase. Řídíme se krédem: "Je dobré sledovat minulost, ale především na budoucnosti záleží…" :-)

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz