První pozitivní vlaštovka aneb odlož si splátky o 3 měsíce:

Zveřejněno dne: 26.03.2020
Autor: Tomáš Maček
Jak sem se už zmínil v příspěvku věnovaném Covidu-19, myslím, že teď k vám budou muset být banky, pojišťovny, státní instituce dosti shovívavé. To ani ne tak z dobrosrdečnosti a soucitu, jako spíš aby se to celé nějak ustálo a nesesypalo jako "domeček" z karet. To se začíná projevovat například v tom, že počínaje dnešním dnem některé banky (a další se podle mě brzo v závěsu přidají) začínají umožňovat odklad splátek o 3 měsíce.

O čem tento tříměsíční odklad splátek u bankovních úvěrových produktů je:

Aktualizace 27.3.:

Dobré je mít hned na začátek na paměti, že pouze ČS a Creditas odpustí svým klientům úročení na všech třech měsíčních splátkách, které si odloží. Ostatní banky ušlé úroky neodpustí a budou je chtít zaplatit na konci splatnosti v přidaných několika splátkách. Je potřeba si uvědomit, že se tak klientům v ostatních bankách zvedne celkový přeplatek, kdy u těchto dvou by měl zůstat stejný. V ostatních bankách se totiž budou úročit jak tyto 3 odložené měsíční splátky, tak také 3 přidané měsíční splátky, o které se jakoby prodlouží celková doba splatnosti...

Všechny bankovní domy mají aktuální informace o jimi nabízenému odkladu splátek uvedené na svých internetových stránkách na hlavní straně. Pro přesně parametry a podmínky této možnosti se proto doporučujeme podívat sem. Až pokud vám z toho nebude něco jasné, doporučujeme obrátit se s konkrétními dotazy na klientské centrum, linku k tomuto účelu vyhrazenou.

Hlavním účinkem má být zmírnění negativního dopadu "řádění" Koronaviru:

Lépe řečeno paniky z něj, protože on sám tolik škod nezpůsobil... Banky se začínají předhánět, v jaké přesné podobě svým klientům nabídnout možnost tříměsíčního odkladu splátek. Doba přitom může být u některých bank a jejich produktů i delší.

Jako první jsem postřehl Monetu, která s touto "benevolentní" možností přišla. V závěsů sem byl o této možnosti informován z České spořitelny společně s upřesněním "pravidel hry" (parametrů a podmínek). Banky to zatím celé prezentují slovními spojeními jako "táhneme za jeden provaz", "nenecháme vás ve štychu"...

Na úvod je možná vhodné taky upřesnit, že se nejedná o možnost odkladu až o 3 měsíce, ale jedině o 3 měsíce. To znamená, že zvolit si méně nespíš nebude možné. Samozřejmě budete moct dobrovolně i v průběhu odkladu poslat peníze, ale jak to bude vnímáno bankou, jestli jako výjimečná splátka, nebo jako běžná úhrada odložené splátky... To si budete muset pohlídat a komunikovat s bankou. Spíše si (i jí) v tom tímto krokem uděláte zmatek a tak, pokud se pro tuto možnost rozhodnete, spíš doporučujeme prostě nic nedělat, neposílat zbytečně za celé 3 měsíce ani korunu. Tedy pokud to není po vás vyžadováno jako například u degresivní splácených úvěrů, nebo nějakých individuálních podnikatelských úvěrů, kdy bude potřeba i v průběhu tříměsíčního odkladu platit sjednaný úrok. To ve ale týká mizivého % všech žádostí a je dobré se v takovém případě obrátit s dotazem na svého osobního bankéře, nebo klientské centrum.

Na co si dát pozor? Co nejspíš budou mít banky v nabízeném odkladu splátek společné a v čem se naopak liší:

Někde bude prověření a schválení náročnější, budou chtít důkaz například v podobě výpisu z účtu, na kterém bude jasně vidět zhoršená příjmová situace, kterou budete muset okomentovat "z důvodu Coronaviru"... Někde naopak vyhoví drtivé většině žádostí bez větších průtahů, někde možná dokonce každé. To ukáže až praxe... Například Česká Spořitelna se ve své prezentaci tváří tak, že každou žádost rozhodně neschválí. Důvodem může být to, že slibují odpustit i úrok u všech hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Takže tímto přijdou o (dávají do placu) více peněz než například Moneta. Zde se naopak tváří tak, že každé žádosti bude bleskově vyhověno. Ale za to nebude odpuštěn úrok, ten bude hrazen v přidaných splátkách na konci splatnosti.

Co mají naopak obě banky společné je to, že v obou případech tato možnost vztahuje jak na podnikatelské, tak spotřebitelské úvěry a téměř všechny typy produktů, tedy na bez zástavní půjčky, úvěry ze stavebního spoření, hypotéky, business úvěrové produkty. Jestli u některých produktu banka tuto možnost neumožní je s otazníkem. Například v ČS odklad není možné uplatnit na kontokorenty a kreditní karty. Kdežto například v Monetě funguje princip odkladu u všech typů úvěru bez výjimky stejně.

Pozitivní taky je, že ani v jedné z bank nebude tento odklad splátek zanesen do registru BRKI a NRKI v podobě negativního záznamu, který by vás tak mohl jakkoli "diskreditovat" při budoucích žádostech. Člověk pochopitelně nemusí chodit na pobočku, stačí poslat podepsanou a naskenovanou žádost na vyhrazený email. To je taková "první vlaštovka" svědčící o tom, že to celé nebude až tak hrozné. Že to nenechají "položit a padnout popelem", byli by přece proti sobě. Proto se dá mluvit o řízené krizi, soudruzi si to pohlídají...

V Monetě za vás uhradí pojištění, poplatky za správu a vedení, ale úrok a neuhrazenou jistinu za tyto 3 měsíce po vás budou chtít zaplatit ve čtyřech měsících, které vám přidají na konec splatnosti. O tyto tak bude celková splatnost prodloužena. Jak jsme řekli, v (sice na prozkoumání náročnější) ČS naopak slibují úplně odpuštění i úroků za tyto 3 měsíce odkladu, v jejichž průběhu se tedy nebude úvěr úročit žádným %.

Dejte si pozor... Odpuštění úroku se totiž konkrétně v ČS týká pouze klasických hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. U ostatních produktů i zde bude sjednaný úrok klasicky účtován tak jako například v Monetě u všech jejích produktů. V Monetě vám k celkové splatnosti přidají dokonce měsíce 4 (3+1), nejspíš protože po vás budou chtít dorovnat i ušlý rok. Zde vám úroky za ty 3 měsíce odpuštěny nebudou u žádného z produktů. "O ty se tato banka nenechá připravit, to si zase nemyslete..." Ale to nám bylo počítám jasné, už z podstaty slova odklad a z něho odvozeného slovesa odložit na později... Nikdo tady (prozatím) zcela záměrně nepoužívá slova odpuštění... I když veškeré poplatky za pojištění a správu úvěru odpuštěné jsou. V některých případech, jak jsme si řekli, dokonce i úrok...

Aby pak nedošlo k "šokovému" nárůstu dalších splátek po skončení tříměsíčního odkladu, bude v obou případech zbylá jistina (i úrok, není-li odpuštěn) uhrazena až v oněch přidaných třech měsících. Splátky po skončení tříměsíčního odkladu budou totožné, jako před jeho započetím.

Úvěr se tak alespoň v Monetě bude i v tomto tříměsíčním období klasicky úročit standardním úrokem, který máte aktuálně stanovený a který i nadále poběží. Ten po vás budou chtít zaplatit, ale až na konci splatnosti. Dobrou zprávou ale je, že v tomto tříměsíčním období vám nejspíš v žádné z bank nebudou účtoovány žádné měsíční poplatky spojené s vedením a správou úvěrového účtu, ani s pojištěním úvěru. Ty za vás zaplatí pravděpodobně vždy banka, která tak přece jenom "hodí do placu nějaké ty drobné". Sice to dělá pár stovek, u někoho možná tisíců, no lepší než drátem do oka, ne? Že se k tomu v ČS staví jinak, "ztrátověji" a budou chtít vrátit jenom nezaplacenou jistinu a i úrok si vezmou "na voje bedra" mě překvapuje...

Podstatné je, že po skončení tohoto 3 měsíčního období budete nejspíš ve všech případech pokračovat ve splácení splátek v naprosto stejné výši, jakou jste měli před odkladem. Pokud si kladete správný dotaz, kam se teda "poděje" všechna neuhrazená dlužná jistina (a v některých případech i neodpuštěný úrok) za tyto 3 měsíce nesplácení... Tak řešení ze strany banky a tedy odpověď na vaši otázku je následující. Banka vám k celkové zbývající splatnosti přidá 3 až 4 měsíce splácení, tedy tolik měsíčních splátek navíc. Jinými slovy tak budete splácet o 3-4 měsíce déle a v těchto přidaných (posledních) splátkách si to s vámi banka celé urovná (vyrentuje). Výše těchto splátek by neměl překročit splátky, na které jste byli zvyklí.

Přesná výše poslední přidané splátky bude záviset především na tom, jak vysokou peněžní částku bude dělat odložená úhrada jistiny a úročení za tyto 3 měsíce. To záleží především od toho, jestli vám konkrétně ve vaší bance bude odpuštěn úrok a v jaké fázi splácení jste, tedy kolik peněz z měsíční splátky vám jde na úhradu jistiny (dlužné částky) a kolik na úrok (takzvaně jeho úmor). Podle toho si dokážete snadno orientačně počítat, kolik peněz po vás banka bude v přidaných měsících chtít. Přesné číslo by vám potom měla být každá banka schopna okamžitě sdělit po telefonickém, nebo emailovém dotazu...

U každé jedné banky můžete současně zažádat o odklad splátek na všech vašich produktech, které zde máte sjednané a na které se tato možnost vztahuje. Na každý jeden produkt přitom bude pravděpodobně potřeba vyplnit formulář (žádost) zvlášť. Někde si v tomto směru vystačíte s návštěvou k odkladu splátek vyhrazené internetové stránky, někde to bude o něco složitější, budete totiž muset tisknout, podepsat, naskenovat za tímto účelem vytvořený formulář. Ani u jedné z bank by po vás pochopitelně neměla být vyžadovaná fyzická návštěva pobočky, dokud bude trvat nepříznivá situaci kolem Koronaviru, domácí karanténa a zavřené banky.

Co je závěrem je dobré vědět:

Teď je podstatné, že po schválení odkladu nebudete muset po celé 3 měsíce poslat ani korunu na splátku vašeho úvěru. Peníze si tak můžete nechat jako rezervu na případné důležité a akutní výlohy, které vás mohou potkat v souvislosti s Koronavirem a jeho dopady. Potom nástup do splácení nijak nepocítíte, budete platit stejně, jako jste platili doteď...

Některé bankovní domy v tom ještě nemají zcela jasno. Teprve připravují svoji verzi odkladu a plánují vydat konkrétní vyjádření v nejbližších dnech. Nejlépe proto uděláte, počkáte-li si na email od svojí banky, který vás jakožto jejich klienta (dlužníka) určitě nemine. Pokud ani z něho nebudete dostatečně "moudří", můžete se obrátit telefonicky, nebo mailem na klientské centrum vaší banky. Celkově je to totiž v písemné podobě vysvětlené poměrně kostrbatě a těžko se některé informace převádějí do "selského rozumu". Nevylučuji proto, že sem zde z důvodu nepochopení neuvedl nepravdu. Situaci každopádně sleduji a budu obsah průběžně aktualizovat.

Ať už to konkrétně ve vaší bance vymyslí na centrále jakkoli, jedná se bezesporu o elegantní řešení, které může pomoct vyhnout se neschopnosti splácet v důsledku zhoršené příjmové situace. Například způsobené přímo Korona virem, respektive strachem z něj a opatřením proti němu. On sám je totiž "chudák" tak docela "neškodný"... Ve finále proč toho nevyužít, i kdyby to nebyl jeho přímý důsledek, když je to výhodné pro vaši peněženku, že ano...

Tato možnost odkladu splátek bude k dispozici nejspíše minimálně po celý duben, takže byste měli mít na vyřízení si odkladu dostatek času. Na druhou stranu doporučujeme situaci řešit zavčas, tedy zažádat si o odklad dřív, než dojde ke zpožděné splátce. Potom může být vyřízení odkladu komplikované a například podmíněné doplacením neuhrazené splátky před jeho umožněním...

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz