Přestřelené splátky i přeplatky❔
 📉 Ostrouháme 
až o 86 %
PS: a to se nerouháme...

 KONZULTOVAT

dosáhnout na únosnou 
hypotéku
konzumovat hojnost kapitálu
a opilovat dluhové výdaje.

Naši investoři stojí za i o Váš KLIK.

Abacus
KALKULOVAT

Peace
 KOOPEROVAT

Send  info@dumdluhu.cz

 Zužitkujte též 11 LET zkušeností
a posichrujte si životní standard i majetek do nadcházející epochy Smiling Face with Open Hands on Noto Emoji Font 15.0
Přestřelené splátky i přeplatky? 📉 Ostrouháme až o 86 % ≠ rouháme Zužitkujte 11 LET zkušeností. Telephone free icon 777 465 451 Send  info@dumdluhu.cz Abacus  kalkulace  konzultace Peace  kooperace

První pozitivní vlaštovka aneb odlož si splátky o 3 měsíce:

Zveřejněno dne: 26.03.2020
Autor: Tomáš Maček
Jak sem se už zmínil v příspěvku věnovaném Covidu-19, myslím, že teď k vám budou muset být banky, pojišťovny, státní instituce dosti shovívavé. To ani ne tak z dobrosrdečnosti a soucitu, jako spíš aby se to celé nějak ustálo a nesesypalo jako "domeček" z karet. To se začíná projevovat například v tom, že počínaje dnešním dnem některé banky (a další se podle mě brzo v závěsu přidají) začínají umožňovat odklad splátek o 3 měsíce.

O čem tento tříměsíční odklad splátek u bankovních úvěrových produktů je:

Aktualizace 27.3.:

Dobré je mít hned na začátek na paměti, že pouze ČS a Creditas odpustí svým klientům úročení na všech třech měsíčních splátkách, které si odloží. Ostatní banky ušlé úroky neodpustí a budou je chtít zaplatit na konci splatnosti v přidaných několika splátkách. Je potřeba si uvědomit, že se tak klientům v ostatních bankách zvedne celkový přeplatek, kdy u těchto dvou by měl zůstat stejný. V ostatních bankách se totiž budou úročit jak tyto 3 odložené měsíční splátky, tak také 3 přidané měsíční splátky, o které se jakoby prodlouží celková doba splatnosti...

Všechny bankovní domy mají aktuální informace o jimi nabízenému odkladu splátek uvedené na svých internetových stránkách na hlavní straně. Pro přesně parametry a podmínky této možnosti se proto doporučujeme podívat sem. Až pokud vám z toho nebude něco jasné, doporučujeme obrátit se s konkrétními dotazy na klientské centrum, linku k tomuto účelu vyhrazenou.

Hlavním účinkem má být zmírnění negativního dopadu "řádění" Koronaviru:

Lépe řečeno paniky z něj, protože on sám tolik škod nezpůsobil... Banky se začínají předhánět, v jaké přesné podobě svým klientům nabídnout možnost tříměsíčního odkladu splátek. Doba přitom může být u některých bank a jejich produktů i delší.

Jako první jsem postřehl Monetu, která s touto "benevolentní" možností přišla. V závěsů sem byl o této možnosti informován z České spořitelny společně s upřesněním "pravidel hry" (parametrů a podmínek). Banky to zatím celé prezentují slovními spojeními jako "táhneme za jeden provaz", "nenecháme vás ve štychu"...

Na úvod je možná vhodné taky upřesnit, že se nejedná o možnost odkladu až o 3 měsíce, ale jedině o 3 měsíce. To znamená, že zvolit si méně nespíš nebude možné. Samozřejmě budete moct dobrovolně i v průběhu odkladu poslat peníze, ale jak to bude vnímáno bankou, jestli jako výjimečná splátka, nebo jako běžná úhrada odložené splátky... To si budete muset pohlídat a komunikovat s bankou. Spíše si (i jí) v tom tímto krokem uděláte zmatek a tak, pokud se pro tuto možnost rozhodnete, spíš doporučujeme prostě nic nedělat, neposílat zbytečně za celé 3 měsíce ani korunu. Tedy pokud to není po vás vyžadováno jako například u degresivní splácených úvěrů, nebo nějakých individuálních podnikatelských úvěrů, kdy bude potřeba i v průběhu tříměsíčního odkladu platit sjednaný úrok. To ve ale týká mizivého % všech žádostí a je dobré se v takovém případě obrátit s dotazem na svého osobního bankéře, nebo klientské centrum.

Na co si dát pozor? Co nejspíš budou mít banky v nabízeném odkladu splátek společné a v čem se naopak liší:

Někde bude prověření a schválení náročnější, budou chtít důkaz například v podobě výpisu z účtu, na kterém bude jasně vidět zhoršená příjmová situace, kterou budete muset okomentovat "z důvodu Coronaviru"... Někde naopak vyhoví drtivé většině žádostí bez větších průtahů, někde možná dokonce každé. To ukáže až praxe... Například Česká Spořitelna se ve své prezentaci tváří tak, že každou žádost rozhodně neschválí. Důvodem může být to, že slibují odpustit i úrok u všech hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Takže tímto přijdou o (dávají do placu) více peněz než například Moneta. Zde se naopak tváří tak, že každé žádosti bude bleskově vyhověno. Ale za to nebude odpuštěn úrok, ten bude hrazen v přidaných splátkách na konci splatnosti.

Co mají naopak obě banky společné je to, že v obou případech tato možnost vztahuje jak na podnikatelské, tak spotřebitelské úvěry a téměř všechny typy produktů, tedy na bez zástavní půjčky, úvěry ze stavebního spoření, hypotéky, business úvěrové produkty. Jestli u některých produktu banka tuto možnost neumožní je s otazníkem. Například v ČS odklad není možné uplatnit na kontokorenty a kreditní karty. Kdežto například v Monetě funguje princip odkladu u všech typů úvěru bez výjimky stejně.

Pozitivní taky je, že ani v jedné z bank nebude tento odklad splátek zanesen do registru BRKI a NRKI v podobě negativního záznamu, který by vás tak mohl jakkoli "diskreditovat" při budoucích žádostech. Člověk pochopitelně nemusí chodit na pobočku, stačí poslat podepsanou a naskenovanou žádost na vyhrazený email. To je taková "první vlaštovka" svědčící o tom, že to celé nebude až tak hrozné. Že to nenechají "položit a padnout popelem", byli by přece proti sobě. Proto se dá mluvit o řízené krizi, soudruzi si to pohlídají...

V Monetě za vás uhradí pojištění, poplatky za správu a vedení, ale úrok a neuhrazenou jistinu za tyto 3 měsíce po vás budou chtít zaplatit ve čtyřech měsících, které vám přidají na konec splatnosti. O tyto tak bude celková splatnost prodloužena. Jak jsme řekli, v (sice na prozkoumání náročnější) ČS naopak slibují úplně odpuštění i úroků za tyto 3 měsíce odkladu, v jejichž průběhu se tedy nebude úvěr úročit žádným %.

Dejte si pozor... Odpuštění úroku se totiž konkrétně v ČS týká pouze klasických hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. U ostatních produktů i zde bude sjednaný úrok klasicky účtován tak jako například v Monetě u všech jejích produktů. V Monetě vám k celkové splatnosti přidají dokonce měsíce 4 (3+1), nejspíš protože po vás budou chtít dorovnat i ušlý rok. Zde vám úroky za ty 3 měsíce odpuštěny nebudou u žádného z produktů. "O ty se tato banka nenechá připravit, to si zase nemyslete..." Ale to nám bylo počítám jasné, už z podstaty slova odklad a z něho odvozeného slovesa odložit na později... Nikdo tady (prozatím) zcela záměrně nepoužívá slova odpuštění... I když veškeré poplatky za pojištění a správu úvěru odpuštěné jsou. V některých případech, jak jsme si řekli, dokonce i úrok...

Aby pak nedošlo k "šokovému" nárůstu dalších splátek po skončení tříměsíčního odkladu, bude v obou případech zbylá jistina (i úrok, není-li odpuštěn) uhrazena až v oněch přidaných třech měsících. Splátky po skončení tříměsíčního odkladu budou totožné, jako před jeho započetím.

Úvěr se tak alespoň v Monetě bude i v tomto tříměsíčním období klasicky úročit standardním úrokem, který máte aktuálně stanovený a který i nadále poběží. Ten po vás budou chtít zaplatit, ale až na konci splatnosti. Dobrou zprávou ale je, že v tomto tříměsíčním období vám nejspíš v žádné z bank nebudou účtoovány žádné měsíční poplatky spojené s vedením a správou úvěrového účtu, ani s pojištěním úvěru. Ty za vás zaplatí pravděpodobně vždy banka, která tak přece jenom "hodí do placu nějaké ty drobné". Sice to dělá pár stovek, u někoho možná tisíců, no lepší než drátem do oka, ne? Že se k tomu v ČS staví jinak, "ztrátověji" a budou chtít vrátit jenom nezaplacenou jistinu a i úrok si vezmou "na voje bedra" mě překvapuje...

Podstatné je, že po skončení tohoto 3 měsíčního období budete nejspíš ve všech případech pokračovat ve splácení splátek v naprosto stejné výši, jakou jste měli před odkladem. Pokud si kladete správný dotaz, kam se teda "poděje" všechna neuhrazená dlužná jistina (a v některých případech i neodpuštěný úrok) za tyto 3 měsíce nesplácení... Tak řešení ze strany banky a tedy odpověď na vaši otázku je následující. Banka vám k celkové zbývající splatnosti přidá 3 až 4 měsíce splácení, tedy tolik měsíčních splátek navíc. Jinými slovy tak budete splácet o 3-4 měsíce déle a v těchto přidaných (posledních) splátkách si to s vámi banka celé urovná (vyrentuje). Výše těchto splátek by neměl překročit splátky, na které jste byli zvyklí.

Přesná výše poslední přidané splátky bude záviset především na tom, jak vysokou peněžní částku bude dělat odložená úhrada jistiny a úročení za tyto 3 měsíce. To záleží především od toho, jestli vám konkrétně ve vaší bance bude odpuštěn úrok a v jaké fázi splácení jste, tedy kolik peněz z měsíční splátky vám jde na úhradu jistiny (dlužné částky) a kolik na úrok (takzvaně jeho úmor). Podle toho si dokážete snadno orientačně počítat, kolik peněz po vás banka bude v přidaných měsících chtít. Přesné číslo by vám potom měla být každá banka schopna okamžitě sdělit po telefonickém, nebo emailovém dotazu...

U každé jedné banky můžete současně zažádat o odklad splátek na všech vašich produktech, které zde máte sjednané a na které se tato možnost vztahuje. Na každý jeden produkt přitom bude pravděpodobně potřeba vyplnit formulář (žádost) zvlášť. Někde si v tomto směru vystačíte s návštěvou k odkladu splátek vyhrazené internetové stránky, někde to bude o něco složitější, budete totiž muset tisknout, podepsat, naskenovat za tímto účelem vytvořený formulář. Ani u jedné z bank by po vás pochopitelně neměla být vyžadovaná fyzická návštěva pobočky, dokud bude trvat nepříznivá situaci kolem Koronaviru, domácí karanténa a zavřené banky.

Co je závěrem je dobré vědět:

Teď je podstatné, že po schválení odkladu nebudete muset po celé 3 měsíce poslat ani korunu na splátku vašeho úvěru. Peníze si tak můžete nechat jako rezervu na případné důležité a akutní výlohy, které vás mohou potkat v souvislosti s Koronavirem a jeho dopady. Potom nástup do splácení nijak nepocítíte, budete platit stejně, jako jste platili doteď...

Některé bankovní domy v tom ještě nemají zcela jasno. Teprve připravují svoji verzi odkladu a plánují vydat konkrétní vyjádření v nejbližších dnech. Nejlépe proto uděláte, počkáte-li si na email od svojí banky, který vás jakožto jejich klienta (dlužníka) určitě nemine. Pokud ani z něho nebudete dostatečně "moudří", můžete se obrátit telefonicky, nebo mailem na klientské centrum vaší banky. Celkově je to totiž v písemné podobě vysvětlené poměrně kostrbatě a těžko se některé informace převádějí do "selského rozumu". Nevylučuji proto, že sem zde z důvodu nepochopení neuvedl nepravdu. Situaci každopádně sleduji a budu obsah průběžně aktualizovat.

Ať už to konkrétně ve vaší bance vymyslí na centrále jakkoli, jedná se bezesporu o elegantní řešení, které může pomoct vyhnout se neschopnosti splácet v důsledku zhoršené příjmové situace. Například způsobené přímo Korona virem, respektive strachem z něj a opatřením proti němu. On sám je totiž "chudák" tak docela "neškodný"... Ve finále proč toho nevyužít, i kdyby to nebyl jeho přímý důsledek, když je to výhodné pro vaši peněženku, že ano...

Tato možnost odkladu splátek bude k dispozici nejspíše minimálně po celý duben, takže byste měli mít na vyřízení si odkladu dostatek času. Na druhou stranu doporučujeme situaci řešit zavčas, tedy zažádat si o odklad dřív, než dojde ke zpožděné splátce. Potom může být vyřízení odkladu komplikované a například podmíněné doplacením neuhrazené splátky před jeho umožněním...

Důležitá upozornění:


Úvěrování řešíme OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl poptávající současně vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který si začal dovolovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám žádající neplatí za benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou srovnávány a nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní, nebankovní, spotřebitelské i podnikatelské), dále dluhové poradenství v rámci živnostenského oprávnění plus nabídky soukromých investorů v rámci uzavřených tipařských smluv a nástroje realitního trhu.

DůmDluhů.cz je možné považovat za virtuální tržnici s úvěrovými produkty sloužící k navigaci a propojení návštěvníka s investorem či úvěrářem schopným v daný moment nejlépe uspokojit jeho nákupní potřebu. Zakládáme si na vyspělé analytice i realizační dovednosti.

Řídíme se novelou zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. platnou od 1. 12. 2016. U všech našich investorů vždy dochází před jeho poskytnutí k posouzení úvěruschopnosti splácet a to zejména prověřením bonity (příjmů a výdajů), čili i registrů úvěrovaného. Nejsou účtovány dvojí odměny a naopak jsou dodrženy všechny další zákonné nároky uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Na ostatní produkty nabízené na těchto internetových stránkách, kterými jsou především podnikatelské úvěry pro společnosti i živnostníky a realitní služby, se tato legislativa nevtahuje.

Copyright © 2012 - 2023 DůmDluhů.cz

Plagiátorství porušuje autorská práva, jedná se o krádež duševního vlastnictví a podle zákona je trestné! Vyvarujte se jeho neblahým dopadům neprováděním na tomto portále!