Žádost o půjčku – Co si před ní rozmyslet?

Zveřejněno dne: 01.04.2019
Autor: Tomáš Maček
Co teď řeknu asi nebude znít nijak světoborně. Nicméně, pokud sháníte půjčku, je důležité si v první řadě co nejpřesněji určit, kolik peněz potřebujete. Určit si jakési minimum, s kterým byste ještě byli schopni realizovat Váš záměr. Především pak ideální výši půjčky na jeho kompletní uskutečnění a jakési maximum, přes které už není potřeba jít, zbytečně by Vás zatížilo.

Divili by jste se, kolik lidí například u rekonstrukce podcení potřebnou výši půjčky, ta potom nestačí na některé položky a tak si naberou další podstatně méně výhodné půjčky, které je zbytečně zatíží, aby vůbec rekonstrukci dokončili. Nebo si v případě konsolidace pořádně nespočítají, kolik nevýhodné závazky nutné k vyplacení dohromady dělají a nová konsolidační půjčka potom nestačí na zaplacení všech nevýhodných dluhů, některé jim tak zbytečně zůstanou a dále je zatěžují. Proto ať už je Váš záměr, jak naložíte s půjčkou, jakýkoli, nepodceňujte při plánování tento základní faktor „kolik peněz z půjčky ideálně potřebuji"?

Jaké další otázky je dobré si zodpovědět, aby jste výběrem půjčky neudělali chybu, a mít v nich zcela jasno? Nejen o tom se dočtete dále v článku kliknutím na „pokračovat ve čtení" níže.

Účel půjčky – Na co budou peníze využity

Například může poptávající peníze z půjčky potřebovat ideálně ve výši 700 tis Kč s tím, že 400 tis Kč mu bude sloužit na úhradu všech jeho závazků, dluhů nebo alespoň těch méně výhodných než samotná konsolidační půjčka a za zbylých 300 tis Kč by si rád dokončil rekonstrukci nemovitosti, zrekonstruoval, zrenovoval dům, chatu, byt, nebo třeba nakoupil vybavení.

Je dobré si v případě konsolidace (potřebě po sjednocení půjček) rozepsat na kompletní seznam jednotlivých dluhů:
  • u kterých úvěrových společnosti všechny jsou? (nejen ty, které se budou vyplácet, ale všechny pro nutný výpočet bonity)
  • jaké jsou zde přesné zůstatky, vyčíslení - kolik zbývá doplatit?
  • kolik se na nich měsíčně splácí?

V rámci rekonstrukce nebo jiného účelu je dobré si pokud možno dopodrobna rozpočtově rozepsat, kolik peněz a na co přesně použijete. Je to dobré především pro Vás, pro jasný strukturovaný přehled vztahující se mimo jiné na ideální výši půjčky a s tím spojenou splátku odvisle od ročního úroku a nastavené doby splatnosti, no i pro půjčujícího, pokud ho přesný záměr vyžití půjčky zajímá a takový rozpočet (rozpis) vyžaduje. U některých účelových půjček je nutné následné (nebo lze i tzv. zpětné) doložení fakturami prokazujícími, že budou, nebo v minulosti byli, peníze z půjčky využity na rekonstrukci konkrétně u úvěru ze stavebního spoření apod. Je zkrátka dobré mít v účelu využití půjčky co nejvíc jasno, abyste sami měli přehled „kolik co stojí" nepochybělo Vám potom ať už na poplacení všech nevýhodných závazků nebo následnou rekonstrukci a nebyli jste potom nuceni shánět další, nejspíš už méně výhodou půjčku a byli toto schopni sdělit půjčujícímu v případě potřeby. Stejně tak se děje u podnikatelských půjček, nicméně většina podnikatelů ví a má přesně spočítáno, kolik peněz je na realizaci jejich záměru, biznis plánu potřeba.

Samozřejmě je možné řešit i tzv. Americkou, bezúčelovou půjčku (půjčku bez potřeby doložit účel jejího využití), nicméně pokud chcete výhodnější půjčku na úroku, například do 6 % a taky s možností nastavení delší doby splatnosti až 20 let, je pro Vás účelová půjčka podstatně lepší řešení. No je zde nutné přesný účel využití půjčujícímu specifikovat a doložit. Aby byla moct půjčka nazvána účelovou, peníze musejí být použity na rekonstrukci, případně výstavbu, nebo koupi nemovitosti. To znamená, že museli v minulosti jít za tímto účelem a nyní se půjčkou zpětně profinancovávají, nebo budou muset tak udělat v budoucnosti po poskytnutí půjčky. Pouze v takovém případě se jedná o účelovou půjčku a lze tak získat výrazně výhodnější podmínky, než u půjčky Americké, bezúčelové, u které nemusíte poskytovateli sdělovat, dokládat, na co že to peníze použijete. To, že poptávající řekne, že za peníze z půjčky pojede na luxusní dovolenou, je sice taky sdělení účelu využití, ale o výhodnější účelovou půjčku se jednat v takovém případě nebude takový účel se řadí do kolonky „na cokoli“. Někde mezi účelovostí a neúčelovostí je potom účel „koupím si auto“, nebo „zaplatím si dluhy“. Zde je možné řešit výhodnější autoúvěr (autoleasing), nebo kolikrát taky hodně výhodnou půjčku na konsolidaci dluhů, půjček. Taky půjčka na vybavení domácnosti může být u některých poskytovatelů zvýhodněna. Ale pořád se nejedná o účelovost v pravém slova smyslu v podobě rekonstrukce, výstavby, nebo koupě, která je na současném úvěrovém trhu a nejspíš ještě dlouho v budoucnu bude ze všech sdělených účelů pro klienta ta nejvýhodnější.

Ideální výše měsíční splátky

Určete si, jak vysokou měsíční splátku budete schopni s jistotou schopni řádně platit, aby na ni vždy zůstalo v rámci Vašeho měsíčního rozpočtu. A to i kdyby se Vaše osobní příjmy nebo příjmy celé domácnosti propadly, sic třeba jen dočasně, například na polovinu současné výše. Abyste i v takovém případě byli schopni půjčku dál řádně splácet a nevystavili se tak riziku výrazného prodražení půjčky prostřednictvím následných pokut za opožděné splátky - nedodržení splátkového kalendáře, hrozícího zesplatnění. Tyto sankce, opatření ze strany půjčujících pro případ nesplácení nebo opožděných plateb mohou být pro dlužníka velmi nepříjemné, drahé hlavně u nebankovních závazků. Je proto dobré být k tomuto maximálně obezřetný ještě dřív, než si o půjčku vůbec zažádáte. Snažit se nejenom v příjmové rovině uvažovat způsobem „co kdyby se stalo to nebo to?“ a minimalizovat tak riziko, že si vezmu půjčku, na jejíž splácení v budoucnu nebudu mít peníze, což může mít katastrofální následky.

Splátkový kalendář – kdy splácet?

Aneb ke kterému dni je pro mě ideální, aby po mně bylo vyžadováno hradit měsíční splátku nebo byla tato automaticky strhávána z mého úvěrového, osobního účtu? Toto většinou bývá nastaveno dle Vaší osobní volby, jak Vám vyhovuje. Nicméně jakmile si toto jednou zvolíte, následně je nutné toto dodržovat. A pokud se tak neděje třeba z důvodu, že Vám chodí později výplata, nebo že nejsou včas proplaceny faktury, což půjčujícího moc nezajímá, den ideální pro splátku musíte tomuto v rámci splátkového kalendáře přizpůsobit a splátka v tento den zkrátka musí být uhrazena, připsána na úvěrovém účtu, může to mít vážně neblahé důsledky na celkové prodražení půjčky.

Zápůjčku je možné řešit taky formou kontokorentu, nebo kreditní karty, na kterých je potřeba vždy do určitého data dorovnat vyčerpané peněžní prostředky. Jenomže i zde je většinou stejně potřeba na měsíčně zaplatit jakousi minimální splátku vypočtenou z množství vyčerpaných peněz, nebo alespoň úrok z ní.

V některých případech je taky možné nastavit si takzvaně bezanuitní splácení. Zde se splácí pro nižší měsíční splátku pouze úrok a jistina (=zůstatek = aktuální dlužná částka) zůstává stejná po celou dobu řádného splácení. Někde sem četl taky o názvu „balónková" půjčka. Jistinu je potom potřeba uhradit celou na konci splátkového kalendáře, nebo ihned jakmile pro Vás bude jednorázová úhrada optimální. Je možné se také domluvit, že se celá dlužná částka plus domluvené úroky zaplatí bez průběžných měsíčních splátek najednou po uplynutí předem dané doby. To může být vhodné například pokud očekáváte peníze v daný termín v budoucnu ,např. z prodeje nemovitosti, vyplacení dědictví nebo výhry v loterii, z kterých půjčku „smažete" a do té doby nechcete být měsíčně zatěžování žádnými platbami. Variant nastavení „splátkového kalendáře“ je zkrátka více a je dobré mít představu o ideální strategii. Nicméně ne vždy u všech půjčujících nebo jejich jednotlivých úvěrových produktů je volba možná. Ve většině případů se jedná o klasické měsíční anuitní splácení, které je potřeba provést vždy k danému dni v měsíci a z každé splátky jde část na úhradu úroku a část na úhradu jistiny.


Celkový přeplatek – „Kolik za půjčku zaplatím“

Na výši měsíční splátky má vliv především úrok a doba splatnosti, takže i zde si můžete udělat představu, co je pro Vás ještě přijatelné skrz celkový přeplatek, nebo kolik přeplatíte za 1 rok. Co je pro Vás ještě akceptovatelná úplata, kterou zaplatíte půjčujícímu jako odměnu za zapůjčené peněžní prostředky a co už hraničí s nadměrným obohacováním - je za pomyslnou hranou?

V rámci doby splatnosti je dobré si říct, za jak dlouho bych chtěl mít půjčku doplacenou ,například do určitého věku, nebo životního data a podle toho zvolit adekvátní dobu splatnosti i vzhledem k ideální výši měsíční splátky čím delší je splatnost zvolíte, tím pochopitelně nižší bude měsíční splátka, protože se splácení dlužné částky rozprostře do více let.

Taková úvaha často dostane poptávajícího do reálných úvěrových rámců a zjistí například, že nemůže chtít splatnost například 5 let na výši půjčky 500 tis Kč a splátku do 5 tis Kč, protože by v takovém případě musel ještě půjčující platit jemu za to, že mu mohl půjčit svoje peníze, v tomto konkrétním případě by chybělo cca 200 tis Kč po uplynutí celé doby splatnosti k doplacení celé zapůjčené částky 500 tis Kč, a i kdyby se těchto 200 tis Kč doplatilo, byl by zplacený úrok, takže odměna pro poskytovatele 0% za takových podmínek do toho počítám žádný půjčující nepůjde.

V průběhu doby splatnosti je vhodné mít možnost výjimečných splátek, nebo možnost půjčku zdarma jednorázově doplatit třeba formou převodu jinam, k jinému půjčujícímu, který v budoucnu nabídne výhodnější podmínky půjčky.

Dobrá strategie například může být: „Dobře, když si dám splatnost na 5 let, můžu mít půjčku za 5 let splacenou, ale výše měsíční splátky je tak akorát, co když mně například sníží v práci příjem, nebo mně rovnou vyhodí a budu si hledat novou práci? Co když mně později proplatí fakturu, nebo z nich budu peníze tahat dalších několik měsíců? Dobře. Nastavím si raději dobu splatnosti radši na 15 let, dostanu se tak na výrazně nižší měsíční splátku, kterou mnohem snadněji utáhnu, i kdyby se stalo cokoli. Když budu splácet celých 15 let, přeplatím ale na celkovém přeplatku podstatně víc, než bych zaplatil při pětileté době splatnosti. A pokud nepošlu v průběhu splácení výjimečnou splátku, nebo půjčku jednorázově nedoplatím, budu řádně splácet nastavené měsíční splátky po celou dobu splatnosti, nebudu mít od půjčky klid za 5, ale za 15 let. Každopádně. Já si domluvím možnost výjimečné splátky i možnost doplacení kdykoli nebo po uplynutí nějaké fixace a to buďto zdarma, nebo za nějaký malý poplatek, ve výši například 1 % z peněz, které takto výjimečně vrátím. Takovým způsobem dosáhnu při 15 letech splatnosti na měsíční splátku, s kterou v pohodě přetrvám i onen „krizový stav co kdyby". A jakmile budu mít nějaké peníze bokem třeba mně přijde 13. plat / zadaří se mně v podnikání / tam mně skončí a vyplatí spoření / nebo si zkrátka průběžně našetřím u měsíčního příjmu, pošlu výjimečnou splátku, nebo jednorázově půjčku doplatím a budu mít od ní pokoj třeba ještě dřív, než za původně zamýšlené 5 leté splatnosti. Lze tak dosáhnout na bezpečnou splátku a pokud budou peníze navíc, použiji je na úhradu části, nebo celé půjčky.

Toto všechno jsou pro nás důležité informace skrz jakýsi orientační charakter, abychom mohli na trhu hledat tomuto co nejvíce odpovídající půjčku právě pro Vás. Abychom věděli, kterou z nabídek od půjčujících (investorů) Vám má ještě skrz parametry půjčky smysl předložit, nabídnout a kterou už ne.

Zástava nemovitosti při půjčce

Další hodně důležitou věcí je, jestli mám možnost, jsem otevřený tomu, dát do zástavy nemovitost, řešit půjčku hypotečně. U půjčky se zástavou nemovitosti určitě můžete počítat s lepšími parametry půjčky (nižší úrok, delší splatnost), pokud možnost zástavy nemovitosti je. Navíc v nebankovním sektoru je to za mě jediná rozumná možnost, jak na výhodnosti slušnou půjčku získat. Kromě lepších parametrů půjčky, navíc půjčující (nebankovní firma) nemusí tolik řešit (registr, účel využití…) a požadovat dokládat x dalších podkladů a informací, když má riziko pro případ budoucího nesplácení ošetřené hypotečně - v podobě zástavního práva na nemovitosti. Tuto může zpeněžit prodejem a zapůjčené peníze si vzít zpět v případě nesplácení a nemožnosti se s dlužníkem domluvit. U bankovních produktů, kde se především stav registru i bonity řeší i v případě hypotéky hodně, je možné se dostat na podstatně výhodnější podmínky, než u půjček bez zástavy.

Pro nebankovní půjčku, pokud je vyloženě špatný registr u žadatele, je mít možnost zástavy nemovitosti hodně důležité hledisko, protože na trhu nebankovních půjček bez zástavy nemovitosti nejsou moc dobré možnosti a tak je tato možnost kolikrát rozhodující faktor, jestli bude možné rozumnou půjčku sjednat, či nikoli. Pokud má poptávající vyloženě špatný registr (příliš mnoho opožděných splátek, zesplatnění, exekuce, nebo insolvenci), nemá možnost zástavy nemovitosti a ani nemá k sobě osobu blízkou s registrem v rozumném stavu a dobrým příjmem, bonitou. S největší pravděpodobností nebude nemožné pro takového poptávajícího najít vhodné úvěrové řešení a to ani jak na úvěrovém trhu bankovním, tak nebankovním.

Osoba blízká při půjčce

Toto je jedna z posledních věcí, která mě napadá. Je dobré mít zjištěno a ideálně i nám sdělit, jestli je možnost, pro případ, že by to jinak zkrátka nešlo, nebo bylo pro Vás výhodnější, aby k Vám nebo dočasně místo vás přistoupila osoba blízká. A pokud někdo takový existuje, jak přesně je na tom je s registrem, závazky, příjmem -> bonitou? Pro nalezení co nejideálnějšího úvěrového řešení je toto pro nás dost podstatná informace. Jestli tam tato možnost je, nám umožní pohlížet na požadavek „jinýma očima“ a zajistit tak třeba výrazně lepší financování, nebo bez této možnosti (informace) dostanete vyjádření, že není možné financování realizovat vůbec. Stejně jako ne/možnost zástavy nemovitosti oproti půjčce je možnost osoby blízké ochotné k ní přistoupit velice důležité hledisko.

Jaké další dotazy je dobré mít zodpovězené?

  • jak jsem v minulosti splácel, v jakém stavu mám registr dlužníků? Pokud nejsou dobré a nevíte přesně kdy a na jakém závazku došlo k problémům, je vhodné si zajistit výpisy z daného registru: - nejpodstatnější je CBCB neboli bankovní registr dlužníků, kde se vyskytují problematické záznamy z bankovních úvěrových produktů - důležitou roli někdy hraje i CNCB neboli nebankovní registr dlužníků obsahující negativní záznamy z nebankovních úvěrových produktů - případně SOLUS jako jakýsi mimobankovní registr, kde jsou nad rámec úvěrových společností zahrnuty problémy ve splácení týkající se závazků jiných než úvěrových jako jsou pojišťovny, telefonní operátoři, energetické společnosti. Výpis z jednotlivých registrů dlužníků si doporučuji zajistit na přehledném internetovém portálu www.kolikmam.cz. Fakt, že budeme znát přesný stav registru žadatele, nám umožní daleko lépe a přesněji pracovat s jeho požadavkem na půjčku.
  • přesný doložitelný čistý měsíční příjem (ať už například ze 3 posledních výplatnic - výplatních pásek u zaměstnanců / nebo z daňového přiznání tzn. obratu, ideálně pak čistého zisku děleno dvanácti u podnikatelů)
  • jaké mám aktuálně veškeré své závazky, dluhy? U koho, kolik tam zbývá doplatit a kolik se tam splácí?
Chcete pomoct s nalezením a sjednáním ideální půjčky na úvěrovém trhu? Nevíte si s čímkoli v této oblasti rady, chcete čistě poradit, nebo doporučit? Neváhejte nás kontaktovat.
Zodpovíme si všechny potřebné informace a na základě toho provedeme analýzu - vyhodnotíme ideální půjčku na míru možností Vašich a aktuálního úvěrového trhu.
Až podle toho se uvidí, jestli, co a kde bude pro Vás nejlepší řešit. Dopředu nic neplatíte, takže nic neriskujete.
Můžete jedině získat… Pro Vás tu nejvýhodnější půjčku na úvěrovém trhu ČR.

Poslat nezávaznou žádost o konzultaci půjčky


Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz