Jak na nebankovní hypotéce nepřijít o vlastní nemovitost

Zveřejěno dne: 29.04.2021
Autor: Tomáš Maček

Co vlastně znamená, když někdo prohlásí "přišel o svoji nemovitost", jaký je jeden z možných důvodů kromě dlouhodobého neplnění svých povinností dlužníka a jak mu lze na nebankovní hypotéce předejít?

Scénář, který se lidově nazývá "přijít o nemovitost" se v praxi podobá tomuto...

V průběhu Vám napálí takové pokuty, že se hypotéka stane neúnosnou. Jinými slovy ji přestanete být schopni splácet a nebo vám splátkový kalendář nebude nadále ani umožněn. V následné snaze o zbavení se takové "hororové" hypotéky peněžním uspokojením nenasytného věřitele Vám kolikrát nezbyde nic jiného, než prodat zastavený byt či barák a to dřív, než doputuje do pro vás nedobrovolné, peněžně nepříliš přínosné dražby.

To se skutečně hodláte nechat natolik lacině nachytat, "podojit" za pomocí této taktiky o podobné peníze a připravit tak o svoji milovanou nemovitost?

Pro ty, kteří ne, a pevně věříme, že se mezi ně řadíte do posledního, je jediným účinným lékem a preventivním prostředkem směřovat svůj požadavek na naprosto důvěryhodného poradce, nebo se obrátit na ověřeného nebankovního půjčujícího, se kterým jste vy osobně nebo vaši blízcí měli pozitivní zkušenost.

Pozor: není radno spoléhat se přitom na "důvěryhodné" recenze objevené na internetu. Spoustu z těch pozitivních si totiž sepsala firma sama a při té příležitosti se postarala o to, aby nejeden z těch vesměs negativních nadobro zmizel.

Proto: nejste-li o této jeho žádoucí vlastnosti suverénně přesvědčeni, rozhodně neškrkejte peněžní položky pokrývající výdaje na placené služby odborného právního poradce.
Abychom zdůraznili vážnost situace, vraťme se ještě k tématu poctivosti půjčujícího, bezpečnému prostředí a stabilitě vašich výdajů.
Pro jistotu se přeptáme ještě jednou:
  1. Půjčí Vám za natolik velkorysých úlev úvodem uvedených a dodrží posléze všechny úmluvy garantující stabilní udržení těchto dopředu dohodnutých a oku lahodících nákladů?
  2. Dělá si ve "skrytu duše" naděje a ve smlouvách záměrné zázemí pro následné kladení ničivých finančních nároků a dodatečné vymáhání nemalých peněžních cifer účtovaných za údajné nedodání některých požadovaných podkladů, nebo nedodržení jedné z pochybných podmínek, přestože jste ani o jednom z těchto p neměli před podpisem samotné smlouvy sebemenší "potuchy"? Vlastně byste ani nikdy neřekli, že je možné za takové "ptákoviny" pokutovat, natož požadovat tak "přestřelené pálky".
To jenom abyste získali představu o tom, se kterým z těchto 2 doprovodných scénářů budete mít tu čest.

Budete:

ad A. mít to štěstí, že se budete moci z takové hypotéky skutečně těšit v celém průběhu jejího splácení a po jejím konečném zúčtování vygradovaným zdárným zaplacením směle a pěkně od plic prohlásíte stejně jako po příjezdu z dlouhatánské dovolené: "bylo to úžasné, vše proběhlo v naprostém pořádku tak, jak bylo dohodnuto, dokonce i nad naše očekávání, tu cestovku s klidem doporučíme všem známým!",
ad B. muset prohlásit takové to děsivé: "uf, štípni mě, jestli to náhodou nebyl jenom zlý sen, to snad není možné, nemůžu uvěřit, co všechno dneska na tom světě děje, hrozného cosi, tak s těma už nikdy víc, podstoupit podobnou proceduru bych nepřál ani svému úhlavnímu nepříteli!".

Suma sumárum, stanete po načerpání svědky prachsprosté snahy svého věřitele dodatečně vás obírat o tolik signifikantní a přitom zpočátku nevyřčené zisky? S čím tipujete, že na vás vyrukuje v průběhu splácení tentokrát? Půjde o bezdůvodné, náhlé a razantní zvýšení dosavadního úročení ve stylu: "S politování vám musíme oznámit, že počínaje příštím měsícem dojde ke zvýšení úrokové sazby ze 7% na 19%. Berte na vědomí, že to bude obnášet více než zdvojnásobení dosavadní splátky, které bude nadále povinné připisovat na hypoteční účet k tomuto zřízený." Nebo bude dodatečně požadovat uhradit nikterak zanedbatelné, cirka statisícové, náhodně vyvstalé a tak i nečekané náklady a brzy po načerpání vám pošťák přinese dopis z obsahem: "Nesplnili jste svoji smluvní povinnost, neboť jste nám nedodali potvrzení o pojištění svojí nemovitosti, za což vám náleží pokuta ve výši 130000 Kč"?

Z praktického pohledu je vlastně jedno, jaké nemilé překvapení pro vás bude přichystáno. Podstatné je, zdali vás v průběhu vyřízení či splácení potká a pokud ano, tak na kolik konkrétně vás vyjde. Do jakých výšin se vyšplhá vyúčtování těchto pochybných "poplatků", jež vám byly zkraje záměrně zatajené, nebo vám je vyřizující nějakým zázrakem zapomněl zmínit?

Trefnější představu o hrozící události může navodit vaše propadnutí do jedné z důmyslně přichystaných, mazaně narafičených a mistrně maskovaných nástrah, jež slouží k mazanému záměru úvěrujícího spočívajícím ve vstupním přislíbení neskutečně náramných nákladů. nicméně nastolených pouze k tomu, abyste byli přilákáni, chycení a mohli se tak stát obětí následného uplatnění poněkud prašivým postupů posluhujícím peněžním potřebám půjčujícího. Jakoby říkal: "Ták, už tě mám a jen tak nepustím. Jen počkej, teď teprve poznáš..."

Tyto splňují podstatu slova neskutečné naprosto bravurně, až by se dalo říct doslova a do písmene. Jsou totiž skutečně NE-SKUTEČNÉ. Ty skutečné vám budou při troše nepozornosti a neopatrnosti poodhaleny zanedlouho potom, co vás zaujme a namlsá natolik, abyste se mu upsali. Poté nezbyde, než vlastním pohledem poodhalit pravdivost odvěkého pravidla, že spoléhat se na plané sliby rovná se zásadní chyba, a taky že "důvěřuj, ale prověřuj" není úplně od věci a "dvakrát měř, jednou rež" mimo mísu.

Jakmile po přiložení vašeho podpisu do kolonky vyhrazené pro "úvěrovaného" tato past jednou sklapne a potom od tohoto momentu uplyne čtrnáctidenní lhůta zákonem vyhrazená pro bezdůvodné a bezplatné odstoupení od uzavřené hypoteční smlouvy, bude nesmírně náročné, ne-li přímo nemožné, "vyrvat" se z jejích spárů, stejně jako se pokusit alespoň eliminovat ničivost dopadů použitých sankčních opatření. V tento moment si s vámi může půjčující začít dělat prakticky "co chce a dokáže obstát před případným líčením". Tímto krokem se tak nejspíš nadobro odsoudíte k brzkému pocítění surové snahy dohnat jeho zpočátku schválně poddimenzované zisky na vlastní úvěrový "účet".

Jako nástroje sloužící k uskutečnění takového záměru poslouží:
všelijaké právní „finty“ uzpůsobené k obhajobě nároků na uplatnění natolik fikaných a nikterak férových praktik
, jejichž skutečným účelem není v podstatě nic jiného, než význačné, tedy nikterak skromné obohacení věřitele na úkor vašeho výlučného a význačného ochuzení.

To opravdu musíte první poznat v praxi, co znamená ono sousloví "napálení skrytých a značných flastrů“ a neprodlené nárokování jejich peněžního dorovnání pod hrozbou nuceného prodeje vámi zastavené nemovitosti, abyste uvěřili a dokázali se tomu budoucna vyvarovat? "Jako vosy na med, nedají si pokoj a nedají."

Víte ostatně, jak rozeznáte počestného půjčujícího od podlého podvodníka? Ten první by se bez nějakých těch papírů považovaných za smluvní zaopatření klidně i obešel, nebýt obav, že to budete výhledově Vy, kdo vyrukuje a počastuje ho s nějakou tou levárnou.

On totiž na nic takového nepomýšlí, natož aby to plánovat, a tak z jeho strany ani žádná nehrozí. Co přináší "do placu" a požaduje na oplátku nazpět sděluje zavčasu zcela transparentně a srozumitelně. Do práce se potom pustí až v moment, kdy se vzájemně odsouhlasí všechny podstatné podmínky a dojde k seznámení se všemi potenciálně ošemetnými body (úskalími), jež reálně hrozí a jsou předem dobře známé. Bez této povinné procedury by jednoduše nemělo dojít k vzájemné shodě, neboť její absence jen málokdy vede k uzavření oboustranně prospěšného obchodu.

A to je přece jediný čistý důvod, proč by mělo k takovém střetu dvou stran dojít, jedině za těchto okolností to dává smysl. Jejich absence naopak neúprosně vyústí v neadekvátní uspokojení potřeb jedné ze zúčastněných a naopak tak povede k jejímu poškození a celkovým nepříjemnosti. Ty se, i když možná nevědomky, jednou vrátí jako bumerang i na účet škůdce, jenom tak, pro jistotu, aby došlo ke karmickému vyrovnání účtů. Tak k čemu dělat takové "čachry", není lepší zůstat doma v teple s nataženými končetinami, zajít si na procházku, nebo si dopřát jiný druh odpočinku?

On by si bez problémů vystačil i s "pouhým" pohledem do očí a podáním ruky. Jenomže, pokud mu nějakým zázračným přičiněním nejste natolik sympatičtí, aby ignoroval potenciální hrozbu vašeho porušení dohodnutých povinností (především v podobě úhrady dohodnuté sumy), musel by být blázen, kdyby si to smluvně neošetřil. Hrozbu, že za odvedenou práci nedostane zaplaceno a vystaví se tak ekonomickým těžkostem vzhledem k připsaným ztrátám, dokáže eliminovat už jedině tím, že si nechá zaplatit takzvaně dopředu a to alespoň formou částečné zálohy, která by za tohoto scénáře pokryla alespoň jeho vlastní náklady. Podobné pravidlo univerzálně funguje také ve všech oblastech řemeslnické práce.

Přestože by smluvní zabezpečení nemělo být od toho, aby zabezpečovalo výhradně práva a nároky dodávajícího, zároveň má totiž hájit zájmy Vás jakožto odběratele dané služby, určitým zvykem a zároveň nešvarem hojně bývá, že velice důkladně splňuje to první a značně pokulhává v tom druhém. Ba co víc, často je koncipováno jako kořen výhradně vašeho vlastního poškození, která dává čistě jemu právní podobu, příčinu a obhajobu.Věříme na karmu a máme z ní zdravý respekt, proto Vám s námi nebude úmyslně zatajena byť jen jediná maličkost.


Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl žadatel zároveň vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který začal terorizovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám poptávající neplatí benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz