Nepodceňujte mravní úroveň půjčujícího

Zveřejěno dne: 29.04.2021
Autor: Tomáš Maček

Čistým úmyslem a mravním základem k lepším zítřkům -> rozhodně nepodceňujte mravní skrupule nebankovního půjčujícího:

Přestože jakási problematika úrovně mravnosti nebankovní firmy, která vám hypotéku poskytuje, nebo zprostředkovává, a to včetně nezávadnosti smluvního zaopatření, které k tomu používá, může znít poněkud komicky, je namístě být k podstatě této věci navýsost ostražitý.

Nejeden nebankovní subjekt, který to se sklony k rovnosti a morálce nepřehání, si totiž v průběhu splácení s oblibou účtuje náklady, které ze samého počátku "tak nějak nechtěně" pozapomněl zmínit, nebo je "pro jistotu" záměrně zatajil. Ale at už tak či onak, podstatné zkrátka je, že je pro Vás toto následné placení vesměs přestřelených až infarktových "pálek" naprosto nečekané a přináší tak efekt "pěkného a podařeného překvápka".

K přinejmenším dvojímu přeměření před pověstným říznutím byste měli být motivováni skutečností, že tyto položky povětšinou představují neskromné, tučné, tedy minimálně statisícové, mnohdy i milionové částky.

Srovnávat takový peněžní objem s "nějakou tou desetinkou" přislíbeného úroku, za níž se s takovou chutí ženete, je jen pro orientační představu asi jako dát objem vody v Mácháči vedle jezírka poblíž domu.
DOVOLTE POUHÉ PŘIROVNÁNÍ:
Když ještě chvíli zůstaneme u rybníku, pro navození realističtější představy může pomoct vžití se do role kapra, který právě plave za lahodně se jevící potravou pohupující se na jeho hladině, aniž by chudák tušil, že ve skutečnosti ji tam záměrně narafičil rybář zádumčivě vyčkávající na břehu. Třebaže tuto činnost vykonává načerno, tedy bez patřičné povolenky postává zahalen pod rouškou tmy v nedalekém chřastí, co na tom sejde? Pokud polknete jeho návnadu zavěšenou na jen stěží spatřitelném prutu, bude s vámi nejspíš amen "tak nebo tak". To potom můžete jedině tak litovat učiněného rozhodnutí a marně s sebou mrskat na břehu, aniž by to nebylo houby platné.

Pro jaké rozhodnutí se umíníte? Prověříte si svoji kořist před chystaným ulovením přinejmenším za pomocí mírného oždibování, které by vám umožnilo včasně prohlédnout případnou léčku, neprodleně se uchýlit k úprku a třeba tak zabránit chycení se do pasti, provalí-li se čímkoliv podezřelým? Nebo z prožívaného nátlaku, paniky, prázdnoty, nedočkavosti, netrpělivosti, neurotismu, nízké sebe disciplíny, nebo naopak přehnané tužby, pohodlnosti či neopatrnosti zavřete oči a bez průtahů se zplna hrdla zakousnete, byť zde existuje značné riziko, že se dostanete do role ulovené kořistí? Vezmete si na triko všechen ten risk, byť nemáte sebemenší tušení, zdali se k Vám namísto očekávaného uspokojení stravovacích potřeb nepřibližuje moment násilného ukončení vaší současné rybí inkarnace?

Čemu dáte přednost, slepé naivitě nebo ověřeným faktům? Stojí vám za to vystavit svoji "maličkost" takové hrozbě dokonce existencionální povahy výměnou za kratší časovou prodlevu při čekání a menší množství vynaložené námahy? Narodili jste se snad s potlačeným pudem sebezáchovy, zvýšenými sebedestruktivními sklony, nebo choutkami na vlastní trpitelství? To je ta pravá příčina, proč to vypadá, jako byste fandili lovci, zatímco sebe smířeně stavěli do role jeho oběti? Není samotný fakt, že mu v jádru jen pramálo záleží na vašem vlastním dobru, dostatečným důvodem k tomu, abyste mu to opláceli stejnou mincí, nedopouštěli se žádných "zdvořilostních ani podlézavých" úskoků, nechovali k němu žádné osobní sympatie a jednali v ryze vlastním zájmu?

Je Vám snad jasné, že tím zároveň přispějete k ohrožení svých drahých druhů do budoucna, neboť si takový zvířecí "tyran" nedá pokoj, dokud budou existovat podobní "dobrodinci" skákajícímu mu na špek a tato jeho činnost se mu tak bude skvostně rentovat. K pověšení prutu na hřebík ho přinutí jedině tak donucovací mechanismy doprovázené strachem, náhlé zlepšení charakteru k způsobené "Bůh ví čím", nebo prosté nevyplácení se znamenající jakousi zbytečnost jeho činnosti. Vy ze svojí omezené perspektivy zmůžete ovlivnit především to poslední a to zamezením vlastního ulovení, nebo aktivním varováním svého okolí. Jinak si buďte jistí, že tam zítra bude stát zas, připravený "zabíjet".

Chechtat se v tomto odvěkém boji může jen jeden, druhý bude skuhrat. Kdo bude kdo je i na Vás. V nebankovním prostředí takovým tendencím stejně nakonec podlehnou nakonec vesměs jen 2 sorty lidí. Ti první jsou pobláznění atraktivitou avizovaných podmínek, žádostivě dychtí po dosažení úrokové úspory, chlemtají po nižším přeplatku, jakoby se nemohli nabažit výší přislíbených peněz, poté gratulují sami sobě, jak skvěle se jim podařilo "nakupit", aniž by tušili, že je toto chamtivé počítání milovaných "penízků" bude nakonec na nečekaných nákladech stát víc, než kolik vydělají čistého za celé 2 roky "úmorné dřiny".

Ale nemůžou si pomoct, už jen ze zvyku se s vyplazeným jazykem ženou za nízkými cenami a velkými slevami, slovo sales (slevy) u nich vyloženě vévodí nad love (láska). Chápeme, že vydělat si dneska něco navíc není žádná sranda a taky že rozdíl mezi vydělanými a uškudlenými penězi není vlastně žádný. Navíc mnohým se tento přístup až doposud poměrně vyplácel, přinejhorším oželili nějakou tu kvalitu či luxus výrobku. Ale stejně tak to očividně pochopili také někteří poskytovatelé nebankovních hypoték a rozhodně se tohoto poznání nerozhodli využít ve váš prospěch, jako spíše ho otočit čelem k vám. Při výběru vhodné hypotéky v jejich vitrínách se vám proto tento přístup může může šeredně vymstít. Jeden by dokonce prohlásil "dobře jim tak, dostali lekci z hamižnosti. ", nebo "ne nadarmo se říká, kdo chce kam, pomoz mu tam".

O poznání smutnějších je potom negativní poznamenání dobrých lidí, které druzí často charakterizují slovy: "je tak hodný a důvěřivý až je blbý" a nastalou situaci poté komentují souslovím: "hold naletěl špatným lidem". Tito jako by se z vlastního "dobré srdce" bláhově domnívali, že jsou tak vnitřně čistí všichni na okolo. To je potom k učinění katastrofálního ekonomického rozhodnutí dokáže přesvědčit jakýkoli průměrně se přetvařující parazit, který to s nimi myslí dobře akorát tak zvenčí, zatímco uvnitř střádá plány, jak je peněžně ožebračit a sebe zabezpečit. Množství skutečného zájmu o dobro klienta by se mu vlezlo akorát za nehet u malíčku. Asi za to může naivita, jež je přiměje uvěřit jejich pěkným slovům a úsměvům, nebo naopak silný nátlak, mistrná manipulace a nevídaná hrubost, kterým se k němu nechají nechají dotlačit, zmanipulovat, nebo zastrašit. K čistokrevnému poškozování lidských bytostí by nemělo docházet, je to mrzutá záležitost, skutečná škoda a mnohdy zákeřný zločin, proti kterým je potřeba zbrojit a snažit se jim zabránit všemi dostupnými prostředky, přestože nepochybujeme o těžkých, přinejmenším karmických následcích, které za ně sami jejich pachatelé ponesou.
A Z NĚHO PRAMENÍCÍ PONAUČENÍ:
Přeneseme-li tuto "anekdotu" zpět do hypotečního světa a pokusíme se ji uplatnit v praxi... Jak se zde dokážete vyvarovat takovému ulovení? Vězte, že veškeré pochybné praktiky vyúsťující v přepálené pokuty musí být nejprve zakořeněné v jednom ze smluvních paragrafů. Jakmile smluvní zaopatření včetně obchodních podmínek, se kterými dáváte častý souhlas, postrádá souhrn slov, tedy větu, souvětí či dovětek, o jejichž vyznění by se mohlo nárokování daného postihu právně opřít, nemá na jeho uplatnění půjčující nárok. V takovém případě si ho nárokuje protiprávně, v opačném pak v souladu s platným zákoníkem, načež jsou veškeré protesty většinou marné. To potom člověku nepomůže žádné napadání, rozporování a už vůbec ne naříkání.
Z čehož v praxi vyplývá:
Před podpisem jakékoli smluvní dokumentace ve spojitosti s nebankovní hypotékou pozorně čtěte veškeré slova a to nejenom v samotné smlouvě o úvěru, ale taky všeobecných obchodních podmínkách, informacích před uzavřením smlouvy a sazebníku možných poplatků, na které se zde s oblibou odkazuje a odvolává.

Zajímat by Vás měl především seznam veškerých peněžních nákladů, které by po vás mohly být posléze vyžadovány nad rámec úmoru dohodnutých úroků. Zajímejte se především o možné důvody a výše. Nanejvýš bedliví byste měli být při pojednávání o takzvaném zesplatnění a možných důvodech a nákladech doprovázejících jeho nastání. Neméně klíčovou je poté odstavec věnující se nároku na výjimečné splacení Vás jakožto úvěrovaného a nároku na náhlou změnu smluvních podmínek z jejich popudu jakožto úvěrujících.

Jak vám již dal život zcela jistě poznat, žádný učený z nebe nespadl a tak neřešíte-li svoji žádost s důvěryhodným a kvalifikovaným úvěrovým makléřem, který vás zastupuje a jedná ryze ve váš prospěch, a zároveň se necítíte k tomuto úkonu dostatečně zběhlí, nesnažte se šetřit na službách úvěrově zaměřené právní poradny, přestože volnými penězi nejspíš zrovna příliš neoplýváte. I kdyby jste si na jejich hodinovku vynaloženou k důkladnému prostudování veškerého právního soukolí a vašemu pravdivému obeznámení o všech nestandardních, rizikových partiích a hrozících úskalích měli půjčit, věřte, že se to může výsostně vyplatit a nakonec ukázat jako geniální opatření před výraznými nepříjemnostmi. Stejně jako může zatraceně vymstít a být přímou cestou do nich zastání opačného přístupu ala "co můžu ztratit, co si na mně asi tak vezme?". Divili byste se zažít na vlastní oči a uši to, co my.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz