Přestřelené splátky i přeplatky❔
 📉 Ostrouháme 
až o 86 %
PS: a to se nerouháme...

 KONZULTOVAT

dosáhnout na únosnou 
hypotéku
konzumovat hojnost kapitálu
a opilovat dluhové výdaje.

Naši investoři stojí za i o Váš KLIK.

Abacus
KALKULOVAT

Peace
 KOOPEROVAT

Send  info@dumdluhu.cz

 Zužitkujte též 11 LET zkušeností
a posichrujte si životní standard i majetek do nadcházející epochy Smiling Face with Open Hands on Noto Emoji Font 15.0
Přestřelené splátky i přeplatky? 📉 Ostrouháme až o 86 % ≠ rouháme Zužitkujte 11 LET zkušeností. Telephone free icon 777 465 451 Send  info@dumdluhu.cz Abacus  kalkulace  konzultace Peace  kooperace

Online konsolidace nebankovních půjček a drahých dluhů

Zveřejěno dne: 24.08.2021
Autor: Tomáš Maček

Nabízí se nízkonákladová a svižná online konsolidace nebankovních půjček a ostatních nedůstojných dluhů třeba i po uplynutí splatnosti a tedy bez registrování registrů?

Dovolte menší vsuvku k tomuto tématu a s trochou polehčení přibližme proceduru sloučení půjček několika následujícími řádky původně vytaženými z této oficiální podstránky, na níž se výživně věnujeme primárně problematice konsolidace.

Udělejme si stručný přehled o významu spojení půjček a s ním nerozlučně spjatých okolnostech. V druhé části si ho poté přibližme 3mi poněkud poetickými perspektivami a přirovnáními použitelnými při předcházení prostopášného peněžního prohloupení...
Postupovat je nicméně potřeba postupně, a proto si první pojďme vyjasnit styčná slova uvedená v nadpise, kterými jsou:

Náklady, rychlost a online průběh spojení půjček.

Stejně jako si neopomeňme vysvětlit...

Jak to fakticky funguje s nedoplatky nasekanými žadatelem a jimi zaneřáděnými registry?

Placení:

Pro jistotu hned ze startu nakousněme to nejvíc důležité, čímž jsou podrobnosti k povinnosti životního pojištění. Ne, samo sebou je k odškrtnutí celková cena. Tu se samozřejmě snažíme tlačit směrem dolů, kam to jenom okolnosti dané situace, vlastnosti a možnosti poptávajícího pustí. Shrnutí do jednotného ceníku se provádí poměrně krkolomně, neboť přesné souhrnné náklady spjaté se sloučením vždy do značné míry závisí na stavu samotného poptávajícího, jeho možnostech a také schopnostech ve smyslu zajištění si a doložení žádoucích náležitostí. A jelikož je nám jejich kondice předem neznámá, jen stěží lze paušalizovat a spíš platí otřepané klišé "je to individuální, takzvaně kus od kusu, čili člověk od člověka". Přestože naprosto přesní je možno být až po upřesnění potřebných podrobností, odbýt zcela oprávněný dotaz: "kolik to bude stát?" ledabylým, opovržlivým, podezřelým, až levotou zavánějícím "to teď horko těžko říct", není nadvakrát nic moc důvěru vzbuzujícího a dobré vtahy budujícího. Takže vezme-li se to "kolem a kolem", je možné shledat, že při troše snahy je určitá sumarizace a přiblížení vodítek vedoucích k vytvoření vaší včasné a co nejperfektnější představy o velikosti cenových veličin konsolidace přece jen realizovatelná. Proto jsme si na to sedli, dali si čas na zamýšlení, zkoumání ze všemožných úhlů, filozofování, vžívání se do kůže žadatelů, načež jsme si vyhrnuli rukávy a pokusili se to výstižně vypsat na klíčové podstránce odkazované horním proklikem. Posuďte sami, jestli se nám s ní podařilo popasovat obstojně. Následně nás neochuďte o upřímný feedback, ať už plný otevřeného hejtu či láfsky. Může se stát, že se z prvního pokusíme vyvodit následky a reflektivně ponaučit, abychom nadále zamezili vašemu dráždění, stejně jako že naopak ještě šibalsky přitlačíme, jen ať vás klidně trefí šlak. Druhé nás dozajista namotivuje, navnadí, nabije, ba kdo ví, co víc. V obou případech opět dosti záleží na zvoleném tónu dané zpětné vazby.

Přemáhání:

Nezbývá, než se ještě letmo zmínit o oné mrštnosti a ujistit Vás, že o ni usilujeme maximální možnou měrou zrovna tak. Někdy se stane, že se neovládneme a do hry vložíme tolik zápalu, že po odkopání všech možných kamenů všemožných úrazů zabraňujících bezproblémovému dosprintování do cíle v co nejkratším čase a za minima škod kolikrát míváme fialovo-černé palce na nohách, samý puchýř, sem tam lehká fraktura. No nic, co by se nedalo přežít...

Povětšinu platících pravidel je nicméně poněkud zbytečné dopodrobna papouškovat i zde, když přijít jim poměrně přesně na kloub můžete na "akademické" půdě podstránky o tomto produktu primárně pojednávající: Konsolidace půjček

Zbabraná minulost:

Jelikož zde naleznete i další podstatné konsolidační parametry, spíše okrajově se zmiňme o vlivu záporných záznamů zarytě zaznamenaných ve vašich dluhových rejstřících. Ty lze ignorovat s naprostou impozantností, respektive akceptovat jakkoli "pohnojený" stav této "vševědoucí" databáze, před kterou by se sotva skryla zpožděná splátka samotného Chucka.

Z toho nám plyne, že ani půjčky po splatnostech, tedy se stále nedorovnanými, aktuálními nedoplatky nejsou žádný problém č. 1. Jednoduše se u jednotlivých věřitelů, vůči kterým jsou vedeny dané pohledávky, vyžádají dosavadní dlužné částky ke dni čerpání konsolidační půjčky a všechny tyto se z ní "do koruny" urovnají. V těch už bývají automaticky zahrnuty ony nezaplacené splátky, z dřívějška přenesené nedoplatky, které jsou tak nyní po splatnosti a s nimi i veškeré případné pokuty. Nastane tak stoprocentní a definitivní vyrovnání účtů.

Absolutní nezájem o platební historii žadatele ovšem platí pouze za jednoho předpokladu a sice, že jde do zástavy nemovitost. Jedině tehdy lze absolutně neřešit negativní zápisy v registrech svědčící o nepříliš zdařené platební minulosti. To potom nevadí nedávné sesypání, hromada nedoplatků, ani statut zesplatnění, či dokonce takové exekuce, ukončené insolvence, nebo probíhající dražby.

Tím nikdo netvrdí, že pro sjednocení na bez-zástavní způsob musí být historie naprosto premiantská, naopak ledacos nezávažného zvládne zkousnout i půjčující bez zástavy, no nejspíš nikdo nebude poněkud oprávněné ochoten svěřit svých 300 tisíc a víc někomu, kdo zpětně víckrát porušil splátkových kalendář, než ho svedl dodržet, aniž by jeho pohledávka byla zabezpečena odpovídajícím způsobem.

Adekvátním zajištěním je jedině nějaká věc, která svojí cenou přesahuje výši poskytnuté půjčky, ideálně věc se zemí nerozlučně spjatá, tedy nemovitost. Tehdy je poskytovatel ve všech ohledech výrazně vstřícnější a zároveň ochotný předložit výhodnější podmínky.

Legislativní blues:

A tím se dostáváme ke druhému, (pevně doufáme) definitivnímu háčku, který mají na svědomí neoblomné noty od zákonodárce. Jím do éteru spotřebitelských úvěrů vypuštěná a veškerým individuálním zájmům nadřazená legislativa vyžaduje bezpodmínečnou podřízenost fungování všech jejich nabízejících paragrafům zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. Jeho primárním posláním je, jak už jsme se mnohokrát zmínili, zpřehlednění trhu a zamezení výskytu nekalých praktik, tedy jeho zkultivování. To vše za účelem ochrany spotřebitele a to především důkladnějším ohlídáním jeho bonity, tedy příjmů, výdajů, zkrátka celkové úvěruschopnosti. Poslušni musí být všichni účastníci úvěrového trhu za účelem svojí obživy, tedy jak zprostředkovatelé, ať už vázaní, či samostatní, tak samotní přímí poskytovatelé a do posledního písmenka dodržovat tento diktát, leda by si toužili dostat do křížku s úřady a pod palbu peprných pokut. Takže jakékoli takové "neomalené" prověřování Vás jako žadatele a "pídění se" po vašich pravidelných platbách a příjmech většinu nemá co dočinění s individuální neschopností, náročností, opatrností až schizofrenií osloveného subjektu. V plus mínus podobné míře byste se s těmito móresy nejspíš setkali i u všech dalších adeptů, pokud ovšem zrovna nedisponují kamikaze sklony, které poté mohou být spíše na škodu obou zúčastněným stranám, tedy i té vaší. Nerozlišuje se přitom jeho ne-bankovní povaha. U bankovních domů to každý považujeme za jaksi samozřejmé a nutno přiznat, že zcela oprávněně. Opravdu je to u všech bank plus mínus stejné a právní týmy ustavičně pracují na držení kroku s nejnovějšími právními nároky a trendy. Zato pro "nebanky", které dříve měly tendenci, kulantně řečeno, v těchto ohledech spíše zaostávat, to platí dvojnásob.

schůdné skulinky:

Má to celé nějakou milosrdnou skulinku pro toho, kdo skutečně potřebuje zachránit situaci, přeje si ji řešit úvěrem, neboť pro něho dosti pravděpodobně představuje platebně nejpřijatelnější řešení? Ale ovšemže. To by nebyla žádná divočina moderní doby, kdyby všechno bylo stabilní, neoblomné a neproniknutelné. Výjimka i zde potvrzuje pravidlo, záleží však do určité míry na šikovnosti, zběhlosti a znalosti poptaného vyřizujícího, takže si ji každý, počítáme, nechá sám pro sebe. A své klienty, samozřejmě...

Znalostí čeho se však nejspíš chlubí i naprostý benjamínek v oboru je, že na žádný úvěr určený na podporu podnikatelské aktivity žadatele, jednoslovně označovaný jako podnikatelský, se však podobný metr nevztahuje. Respektive v nedávně době nedošlo k žádné novelizaci zákona o něm pojednávajícím, takže zde stále přetrvávají pravidla divokého včerejšku, vládne právo silnějšího, neboli energičtější a průbojnější pes.... Většina učiněných rozhodnutí závisí na svobodné vůli věřitele, aniž by mu do řemesla kdokoliv kafral, nebo se za ně potom někomu musel zodpovídat. Ptáte-li se na důvod, možná se počítá s tím, že podnikatel je snad dostatečně sečtělý a schopný, aby si dokázal poradit sám, ochránil se a peněžně přežil. Aneb "vlk ať se o sebe v divočině postará sám, ovečky ve stádu je nutné opatrovat."

ach ty internety:

Abychom to zakončili pravidly platnými pro průběh celého vyřízení... Vzhledem k tomu, že se nacházíme zhruba ve čtvrtině jednadvacátého stolení, do finiše slučovací túry, nebo kůry dá se zrádně dostat cestou ryze online, až na to, že v samotném cíli na Vás počká pouze podpis pod pár papírů. No i ten by se v případě vyložené nutnosti možná dal zařídit jiným způsobem.

první zaplatíš, pak uvidíš:

Jo, když už jsme teda naťukli ten průběh realizace, řekněme si ještě na závěr první části o tom, co by mělo být možná zmíněno "až" na prvním místě, tedy o jeho peněžních atributech, respektive průběžných nákladech. Vím, pořád ty peníze, začali jsme penězi, skončíme penězi. "Ale všechno se snad netočí kolem peněz, ne!?" "Ale nepovídejte, to jsou mi novinky, od kdy?" Ach ta moderna, všechno ostatní jakoby ztrácelo smysl, lesk a význam, dokonce i život, emoce a pocity. Ale zpátky k tématu... Nevíme, jak jinde, no nám nepřijde zrovna trendy vyžadovat po žadateli nějaké závratné placení, blokovat ho tak a vystavovat jeho už tak dosti omezený kapitál riziku ztráty. Nikdo se snad nechce stát svědkem epického lamentování vycházjícího z jeho vlastních úst: "já osel sem jim dopředu zaplatil a oni pak za odměnu akorát oser". Ne ne, žádné krytí doposud vynaložených investic, peníze pěkně až po odvedení jasně dohodnuté a vskutku kvalitní práce!

Jó, u takové dodávky vnitřních závěsů ještě pochopíme opodstatnění částečných, řekneme třicetiprocentních záloh. Dodavatel musí hold dát na míru připravit látku, garnýže... Do doby jejího připsání je pochopitelné, že nechce hnout ani brvou. Takové reálné a ztrátou hrozící výdaje však vyřizující konsolidace nemá... Dobrá, pomineme-li výdaje reklamu, různé nástroje, krmení zaměstnanecké družiny... Jakoby dobrá, má, ale ne tohoto typu, nevkládá-li do daného zákazníka vlastní kapitál, nemá krom výdělku o co přijít. Je na čistě na něm, aby si je ukočíroval dle situace na trhu. No prostě, ať si každý dělá, jak myslí, u nás je to považováno za součást, riziko podnikání a dopředu po odběrateli zkrátka nechceme nic. A tím pádem máte taktéž při vyřizování zaručenu nezávaznost, která se s pojmem placení neodmyslitelně pojí. Ztratili jste najednou z nějakého důvodu zkrátka zájem? Hold, co se dá dělat. Držíme palce, abyste se měli, někdy třeba opět na slyšenou, shledanou. To výlučně v případě vašeho zájmu, potřeby, samozřejmě...

Co je dál žádoucí znát, rozhodně nepodcenit, každopádně udělat a v žádném případě nedopustit?

  1. "Přestaňte býti naivní lamka, snadná kořist pro kdejakého lapka, snižte své náklady a učiňte tak pro jednou definitivní přítrž prohlubování svého měsíčního manka."
Běda těm, kdo žijí v bláhovém domnění, že zasažení všemožnými flastry "na tajňačku" zanesenými do ceníků pofidérních nebankovních půjčujících se jich jakože netýká a nechají se opít rohlíkem, tedy zlákat doslova neskutečným úrokem.

"Ale vždyť oni přece budou po celou dobu sekat latinu, platit včas, dokládat vyžádané, tak snad nebude jediné švestky, na které by je svedl nachytat a tudíž ani jediné pálkové pokuty, jež by k jejich nelibosti vytasil ze svého repertoáru. Určitě se tak není čeho obávat a ta splátka je tak skvělá, s ostatními společnostmi přímo nesrovnatelná..."

To sice je, no obojím bychom si zase tolik jisti nebyli, stejně jako jevíme vážné obavy o výši konečného přeplatku, jenž může být na lusknutí drasticky navýšen, znásoben, ba dokonce zněkolikanásoben za takzvané porušení smluvních povinností.

Byť statistika nuda je, z historických dat vyplývá cenný údaj: ať už jsou lidé jakkoli jen málokomu, zanedbatelnému procentu se jejich dodržení skutečně podaří a když už to vypadá vskutku nadějně, někteří nebankovní poetové své fantazii očividně meze nekladou. Nakonec vždy vynaleznou způsob a důvod k napaření pořádné pokuty, která k vám posléze přiletí nejenomže nestihnete mrknout, ale ani si pořádně uvědomit za co, natož se jí tak adekvátně ubránit. Stovky tisíc pak zahučí jak nic a o chlup nižší úrok pak budiž na nic stejně jako víno na nervy bez otvíráku. V celkovém přeplatku bude totiž zastoupen asi jako "maso v kebabu", které tvoří sotva 15 procent této, žehličkou pilně opilovávané hmoty."

Do nečekaných platebních potíží se ostatně může dostat kdokoliv z nás, "ani neví jak" a když si půjčující zkrátka umane dohnat ušlý zisk, dozajista dokáže zčistajasna vyhrabat nějakou tu švestku, byť už dávno přešlou a plnou červíků, nebo naopak nedozrálou a kyselou jak citron. Zde je to ale jedno, svůj účel to splní a účel, jak víme, světí prostředky. Těmi Vás překvapivě nachytá zcela nepřipravené a zranitelné jako pár dnů po početí. Aby byla podobizna dokonalá, dle vlastní libosti vás potom ještě doslova oholí jako dětskou... a aby toho nebylo málo a dílo dokonáno jest, přivede vás do peněžního stavu daleko horšího, než v jakém jste se nacházeli tehdy, ještě zcela nevinně nakukujíc na svět. Zlaté to časy, kdy jste ještě měli nic a ne mega mínus...

2. "Dostáváte se pod palbu spousty splátek? Padne na ně většina vašich výdělků vydřených poctivým živobytím? Nezbývá pak mnoho na důstojné žití, natož na nějaké to materiální pozlátko? Zvýšené životní výdaje vás naopak mnohdy ještě nutí dobírat nové dluhy, abyste si daný měsíc vůbec vystačili a zvládli je všechny pokrýt? Máte pocit, že krom vydělávání na placení "čeho všeho" neděláte nic jiného, jako byste žili čistě pro to? Přestože životní zde ještě neznamená, že by přímo ohrožovaly vaši existenci, bez jejich dorovnání nebude stát za "nic moc", spíš půjde o takové to tlakové přežívání v krizovém módu. Označení "úprk z hrobníkovi lopaty" tak není úplně mimo.

Vymaňte se z područí jejich tyranie, vychutnejte si svůj život plnějšími doušky, mějte z něho konečně něco, dopřejte si nějaké to potěšení a radši si zajděte někam na poklidnou procházku namísto nevyhnutné nutnosti neustálé roboty. Ostatně nejste robot, abyste pořád pracovali. I ten potřebuje čas od času servisovat, poctivě promazat.

Pokud považujete pořekadlo "čas jsou peníze" za pravdivé, ořezání výdajů "co to dá" potom povede k získání času. Jinými slovy už nebudete muset vydělávat tolik peněz, abyste se mohli mít jako doteď, nebo si je můžete užít vlastním způsobem. Jak se s ním, či s nimi rozhodnete naložit, je jen na vás.

Volno, relax, či více práce pro další peníze, abyste nemuseli stresovat z neustálé finanční těsnosti? Doplňovat nedostatek šťávy, nebo vkládat její přebytek? Prostoupení energií, klidem a celistvostí, či dobrým pocitem ze seberozvoje, zdokonalení a posunu vpřed? Nejenom profesní naplnění svého potenciálu, sebe samého uspokojením svých dvou styčných pudů sebezáchovy a pokračování rodu, pocitem budoucího zabezpečení, zadostiučinění vlastní ambicióznosti, ukojení skryté touhy po dokázání sobě, druhým, uznání, ocenění, pomstě, nebo jen soběstačnosti, postarání se o sebe a blízké, tužbě po svobodě, poklidu, nějaké té věcičce, či vyhoupnutí se na určitou životní úroveň, styl..?

Každý ať si nakonec dělá, co cítí, pak je to z nějakého důvodu nanejvýš vhodné, sic na první pohled kolikrát dosti žalostné a k zániku postupně vedoucí. I ten ale musí jednou přijít a bez příčiny se neobejde."

3. Jestliže... se v tom poznáváte a jednotlivé dny rozeznáváte vesměs podle termínu povinných splátek a náplň těch ostatních převážně utváří starost o vydělání dostatku na jejich vyrovnání... Vás frustruje pocit, že z většiny dnů "Bůh ví jak dlouhého" života máte prakticky kulové, žádné extra poznání, pokoj, ani vzrůšo, že žijete prakticky jen pro almužnu umožňující vám přežít, natož abyste si přidělený čas udělali pěkný, když je každá jedna sekunda tak neocenitelná a ne, abyste jich po haldách "plýtvali" v nezáživném zaměstnání, dostávali tak akorát na přežití a v jednom velkém rutinním kolotoči plného strádání se spíš těšili na jejich definitivní vyplýtvání...

Těžce vydřenou hotovost už jste neviděli ani nepamatujete, stejně jako vizuální stránku jednotlivých bankovek, jen pár cifer se vám mihne přes učet, aniž byste na ně měli sebemenší nárok. Sotva poplatíte, co máte, popřípadě to nejvíc hořící, a jedete dál.

Teda aby bylo jasno, peníze za vás nevyděláme, ani nepřesvědčíme šéfa, aby vám koukal přidat. Jediné, na co můžeme mít pozitivní vliv, je výše vašich výdajů. Tedy těch dluhových. Inkaso, paušál, ani palivo pro vás zlevnit nesvedeme. Hypotéka, půjčky, kreditky, konťáky či jiné úvěrové výmysly, to už je jiná básnička...

Tím je možno vyloženě ulevit každému, kdo:
  • si zrovna nelibuje v úmorné rutině platební mašinérie, jež z něho akorát tak vycucne veškerou radost, dostane se do křeče, ztratí lehkost letu, jednotu s přítomným bytím i víru ve zvládnutí zítřků.
  • ze starostí a zápřahu akorát tak nepřirozeně stárne a sotva vyraší nové vrásky, už věnuje plnou pozornost aktivitě umožňující dostát nastávajícímu placení
  • sic cítí, že je nejvyšší čas si ulevit, dopřát si pořádný oraz, než se "porantaná" psychika neblaze a možná též nevratně podepíše i na jeho fyzickém zdraví, ale kdy a za co asi tak?!

Vždyť jen ten, kdo je má, může. Nemající musí, nemá na výběr. A co potom ten, kdo je těžce mínus?"

Pojďme se společně pokusit o učinění přítrže takové nálože.

Tolik peněz, abychom Vám dopřáli slastný pocit z definitivní úhrady všech těchto katastrofálních záseků, Vám pochopitelně nedokážeme věnovat "jen tak" za děkuji, bonboniéru a dobrý pocit.

Zato s čím pomoct třebas dokážeme, je jejich urovnání z o poznání lacinějších zdrojů a znatelné přiškrcení dluhových výdajů. Utáhněte pomyslné odtokové žlábky, které vás pravidelně bezostyšně obírají o nebetyčné peníze s každou jednou siluetou měsíce kolem středu naší země.

Navíc se při jednom nabízí nefouknout váš polštář o dodatečné peníze pro libovolné využití, třeba jakousi rezervu na horší časy pro vykrytí těsných splátek, či nečekaných účtenek. Žádná menší krize Vás již nezaskočí, neboť tak dojde k nadopování vašeho konta kreditem nad hodnotu dlužných částek ke sloučení a to zcela legálně.

Navrácení celého tohoto "balíku" se potom "samo sebou" nevyvarujete, bude ho potřeba uskladnit na původní místo v plné výši do posledního "stébla" včetně dohodnuté úplaty, nicméně v průběhu sklizně jich budete posílat podstatně míň a paradoxně vás jich to ve finále může celkově i míň stát a to z jedné prosté prapříčiny: nový, je vlastnící velkostatkář nebude natolik nenasytným úžerníkem.

PS:

Pro zatvrzelé čekatele, kteří se naopak přiklání k dalšímu rozmýšlení a vyčkávání na to, až jestli co první kdo kde všude možně, si dovolujeme přiložit k libovolnému využití zdarma šablonu čestného prohlášení pro připuštění rizik promeškání příhodné příležitosti:

"Já zde přítomný (á) ... ... počestně a bez jakéhokoliv náznaku vnějšího nátlaku prohlašuji, že posouváním poptání podobně pompézní příležitosti na později přijímám "opravdovské" riziko v podobě zmeškání příhodného okamžiku jakož i jejího definitivního promeškání. Toto rozhodnutí jsem udělal (a) za zvýšené bedlivosti, je projevem mé svobodné vůle jakožto plně svéprávného jedince, připouštím si veškeré potenciálně nepříjemné dopady, činím tak výhradně na vlastní zodpovědnost, aniž by moje polovička posléze plánovala požádat si o pravý vdovský příspěvek, či si činila jakýkoliv nárok na jiné podpůrné prostředky. Dne...Místo..."

Důležitá upozornění:


Úvěrování řešíme OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl poptávající současně vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který si začal dovolovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám žádající neplatí za benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou srovnávány a nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní, nebankovní, spotřebitelské i podnikatelské), dále dluhové poradenství v rámci živnostenského oprávnění plus nabídky soukromých investorů v rámci uzavřených tipařských smluv a nástroje realitního trhu.

DůmDluhů.cz je možné považovat za virtuální tržnici s úvěrovými produkty sloužící k navigaci a propojení návštěvníka s investorem či úvěrářem schopným v daný moment nejlépe uspokojit jeho nákupní potřebu. Zakládáme si na vyspělé analytice i realizační dovednosti.

Řídíme se novelou zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. platnou od 1. 12. 2016. U všech našich investorů vždy dochází před jeho poskytnutí k posouzení úvěruschopnosti splácet a to zejména prověřením bonity (příjmů a výdajů), čili i registrů úvěrovaného. Nejsou účtovány dvojí odměny a naopak jsou dodrženy všechny další zákonné nároky uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Na ostatní produkty nabízené na těchto internetových stránkách, kterými jsou především podnikatelské úvěry pro společnosti i živnostníky a realitní služby, se tato legislativa nevtahuje.

Copyright © 2012 - 2023 DůmDluhů.cz

Plagiátorství porušuje autorská práva, jedná se o krádež duševního vlastnictví a podle zákona je trestné! Vyvarujte se jeho neblahým dopadům neprováděním na tomto portále!