Doba splatnosti

Pokud chcete získat jakýkoli úvěrový produkt (půjčkou počínaje, přes úvěr, hypotékou konče) bude se naskýtat jako jedno z prvních podstatných rozhodnutí, jak dlouhou dobu splatnosti zde zvolíte, to znamená, po jak dlouhé období ho budete chtít následně splácet, neboli do kolika měsíců (většinou však let) budete chtít rozložit kompletní splacení zapůjčených peněz. Doba splatnosti tedy vyjadřuje poskytovatelem předem vymezený (a žadatelem zvolený) časový interval, který startuje datem čerpání (vyplacení) úvěru a končí jeho úhradou, tedy zasláním poslední měsíční splátky v rámci stanoveného splátkového kalendáře.

Je rozhodně dobré vzít na vědomí, že čím delší dobu splatnosti si jako žadatel zvolím, tím nižší budu mít měsíční splátku, neboť se splácení mého budoucího závazku rozloží do delšího časového úseku (většího počtu měsíčních splátek). Na druhou stranu se s takovou volbou pojí i jedno podstatné negativum a to takové, že se úměrně delší splatnost zvýší i celkový přeplatek, který na dlužné částce přeplatím. Důvodem je poskytovatelem stanovená úroková sazba, která se většinou udává v procentech z poskytnuté částky za 1 rok řádného splácení. Ve svojí podstatě znamená odměnu poskytovatele, jinými slovy kolik procent z dlužné částky ročně poskytovateli zaplatíte za to, že Vám peníze půjčil. A za každý jeden rok, o který si splácení natáhnete, zaplatíte tuto odměnu. Platí tedy zlaté pravidlo, že čím delší dobu splatnosti si nastavíte, o to nižší měsíční splátku budete sice mít, ale přeplatíte celkově více peněz kvůli sjednanému úroku, neboť se o tento budou dlužné peníze navyšovat. Čím kratší dobu splatnosti si na druhou stranu zvolíte, o to vyšší sice bude měsíční splátka, nicméně celkový přeplatek bude nižší, protože bude méně roků ve kterých se celková dlužná částka navýší o dohodnutý úrok.

Reprezentativní příklad:

Půjčím-li si 500 000 Kč na splatnost 20 let (pomineme li vstupní poplatek za sjednání půjčky nějaké průběžné za její správu - pokud nějaké jsou) a je mně dána "nevinná" úroková sazba 5 % ročně, dělá přeplatek za celou dobu splatnosti 292 000 Kč. To je relativně slušná úplata poskytovateli za zapůjčené peníze, nemyslíte? Možná si řeknete, že za 20 let si ji i zaslouží a já s tím tak docela souhlasím. Samozřejmě se tak stane za předpokladu, že nepošlu výjimečnou splátku nad rámec stanovené řádné měsíční, ani se s ní jedinkrát nezpozdím po celou dobu splátkového kalendáře. V závislosti na tomto by se přeplatek pochopitelně snížil (při využití výjimečné splátky) nebo zvýšil (o sankci při opožděné splátce). Mimochodem splátka, kterou by bylo nutné v takovém případě posílat, by činila 3 300 korun českých. To je na druhou stranu příjemně nízká měsíční splátka na takovou výši půjčky, co říkáte?

Pokud se rozhodnu jít druhou cestou, tedy volbou kratší splatnosti ("ať to mám co nejdřív z krku"), řekněme 8 let, dělá na stejnou částku (500 tis Kč) i úrok (5% p.a.) přeplatek za takovou dobu splatnosti 107 680 Kč. Někdo by si možná řekl "Tak to je skvělé, to přeplatím skoro třikrát tak méně!". A má pravdu. Jenomže bude muset měsíčně posílat téměř dvojnásobně tak vysokou splátku a sice rovných 6 330 Kč.

Maximální délka splácení úvěrů a půjček bez zástavy:

Každý typ úvěrového produktu má svoji většinou maximální dobu splatnosti. Platí, že v případě menších bez zástavních půjček se tato doba pohybuje řádově maximálně u několika let, kdežto u větších stotisícových úvěrů je možné dosáhnout na splatnost až 10 ti let a to i takzvaných Amerických (bezúčelových) půjček. Pokud se rozhodnete poohlédnout po účelovém úvěru bez zástavy nemovitosti (například ze stavebního spoření), je možné roztáhnout si splácení u těchto produktů až na 20 let.

Maximální délka splácení bankovních a nebankovních hypotečních produktů:

Samostatnou kapitolou jsou potom účelové hypotéky na koupi, výstavbu a nebo rekonstrukci nemovitosti, kdy je bez sebemenších problémů možné získat splatnost až 30 ti let. To společně s historicky minimálním úrokem, co se nabídky bankovních domů týká, nabízí opravdu zajímavé podmínky pro splácení především kvůli nízké měsíční splátce. Když si ale člověk spočítá, kolik peněz za celých těch 30 let přeplatí, tedy jaké budou jeho celkové náklady na hypotéku nerozhodne-li se v průběhu splatnosti využít výjimečné splátky nebo jednorázového doplacení, na což má u všech bankovních hypotečních produktů ze zákona nárok kdykoli a zcela zdarma, zase taková sranda to není...

Zmíníme-li se i o nebankovních hypotékách, jejich dobu splatnosti nabízejí půjčující firmy na trhu většinou maximálně 20 let. Někdy se objeví poptávající tohoto produktu, kteří striktně vyžadují, aby doba splatnosti byla 30 let a ne 20 let, že chtějí mít přece minimální měsíční splátku. Kupodivu ale rozdíl ve splátce při těchto splatnostech je (i vzhledem k relativně vysokému úroku těchto produktů) minimální.

Rozdíl ve splátce při prodloužení splatnosti hypotéky o 10 let:

Jako ukázku si předveďme rozdíl v měsíční splátce nebankovní hypotéky na 20 a na 30 let, kdy v obou případech si klient bere 1 000 000 Kč a u poskytovatele získá úrok 8% ročně. Takže, pokud žadatel neprotestuje proti poskytovatelem nabízené (většinou maximální) splatnosti 20 let, získá v takovém případě měsíční splátku 8 364 Kč. V případě, že by se mu taková splatnost zkrátka zdála příliš krátká, "on chce přece 30 let jako to mají u bank!", a dokázal by si s potem na čele nakonec "vyhádat" splatnost 30 let, získal by při stejné výši hypotéka a úroku měsíční splátku 7338 Kč. "Ale to není možné, to je nějak malý rozdíl" hádá se poptávající. Malý rozdíl to je, když si vezmete, že budete muset hypotéku splácet o celých 10 let déle, s tím naprosto souhlasím. Nicméně možné to je, respektive je tomu tak přesně a to do koruny. A jen tak mimochodem... Celkový přeplatek na takové hypotéce v prvním případě (opět pokud nedojde ani k mimořádné ani opožděné splátce a současně není žádný vstupní ani průběžný poplatek) činí něco málo přes jeden milión, konkrétně 1 007 360 Kč. V druhém případě by klient za vyžadovaných 30 let přeplatil 1 641 680 Kč. Stojí někomu přeplatit poskytovateli hypotéky 634 320 Kč navíc a za odměnu mít o 1026 Kč nižší měsíční splátku? Někomu možná ano. Třeba chce mít splátku zkrátka co nejnižší a plánuje využívat výjimečných splátek pro průběžné snížení dlužné částky i celkového přeplatku. V takovém případě to může dávat smysl. Jinak jak sami vidíte, obecně to moc velký smysl nedává.

Ideální strategie v nastavení doby splácení:

Jakou strategii zvolíte u nastavení ideální dobu splatnosti u svého úvěrového produktu samozřejmě záleží čistě na Vašich záměrech a aktuálních možnostech. Máte na výběr vlastně ze dvou možností:

1. Rozvrhnete do maximálního množství měsíců, čímž momentálně získáte minimální výši měsíční splátky a celkový měsíční rozpočet tak bude jejím splácením minimálně poznamenán. Tuto variantu často doporučuji svým klientům, kteří na tom nejsou momentálně finančně zrovna nejlépe a potřebují toto období přestát. Současně se pro ne vždy snažím vyjednat u daného úvěrového produktu, aby měli možnost (jakmile jim zůstanou ušetřené volné peníze nad rámec jejich měsíčního rozpočtu) poslat víc než je minimální měsíční splátka a provést tak výjimečnou splátku a část dluhu (jistiny) si tak umořit. Klienti tak nejsou pod zbytečným tlakem vysokých měsíčních splátek a jakmile se jim podaří vydělat, nebo ušetřit něco navíc, sníží si celkový dluh tímto způsobem. Je to mnohdy lepší, než aby při kratší splatnosti měli posunutou minimální výši půjčky podstatně výš a museli tak jít s jejich celkovým měsíčním příjmem a dalšími rodinnými výdaji (nemalými náklady) "na krev", protože už například nemůžou svému věřiteli posílat splátku 4 tisíce měsíčně, ale minimálně 6 tisíc měsíčně.

2. Pokud si klient věří v rámci výše svého příjmu, nepředpokládá (neočekává) jeho snížení a jeho výše s přehledem převyšuje z mého pohledu alespoň 5 ti násobek domluvené měsíční splátky... V takovém případě může být rozhodně dobrým řešením nastavit si naopak dobu splácení na možné minimum, dokud měsíční splátka nepřeroste takovou výši, která je pro mě ještě únosná (bez ohledu na to, jestli mám možnost zdarma výjimečně ukrajovat z dlužné částky splátkou nebo ne). Mám tak sice relativně vysokou měsíční splátku, ale to mně nevadí, protože příjem mám na ni naprosto dostačující a alespoň se tak dluhu zbavím za kratší dobu a taky můj celkový přeplatek (na úroku půjčky) bude minimální...

Možnosti splácení dluhu:

K úhradě dluhu může také dojít prostřednictvím několika výjimečných splátek nad rámec stanovené minimální měsíční (kdy i když si vstupně nastavil splatnost například 20 let, může mít prakticky kompletně zaplaceno za 5 let po skončení fixace), nebo jednorázově, například převedením (přefinancováním) k jinému věřiteli, nebo z jiných (třeba vlastních) zdrojů. Dle nového úvěrového zákona o spotřebitelském úvěru je věřitel povinen umožnit spotřebiteli umořovat dluh kdykoli a často také téměř bezplatně. Pro ještě větší snížení měsíční splátky je také v některých případech možné platit prostřednictvím měsíční splátky pouze úrok a splátku jistiny (celkového dluhu) nechat "na potom", kdy se celá vstupně nabytá dlužná částka zaplatí najednou po uplynutí předem stanové době, nebo kdykoli v jejím průběhu (jednorázově nebo několika většími platbami). Za extrémnější případ se považuje stav, kdy dlužník pro ještě nižší splátku splácí jenom část stanoveného úroku a o jeho zbytek se navyšuje celková dlužná částka, která je opět uhrazené v daném časovém úseku.

Nejeden tip na závěr:

Obecně ve větší části případů doporučujeme klientům volit dobu splatnosti na maximální možnou délku (protože takový je zkrátka požadavek většiny lidí, aby tak získali co nejnižší měsíční splátku a měli větší klid) a vyžadovat možnost výjimečné splátky a jednorázové úhrady ideálně bezplatně, maximálně do 2% z částky, kterou v budoucnu výjimečně vrátí.

Tato možnost by měla být u všech spotřebitelských úvěrů automaticky zahrnuta ze zákona v úvěrových smlouvách všech poskytovatelů na trhl, ale tak pro jistotu si i toto zkontrolujte. Ve finále ušetříte na měsíční splátce a tyto zbylé peníze můžete odkládat například na spořící produkt, kde se vám budou zhodnocovat třeba ještě více, než kolik si bude účtovat Váš věřitel na úroku. Je to ale velice individuální a závisí to na více faktorech jako jsou úrok úvěru/zhodnocení a rizikovost zvoleného spořícího fondu a jiné.

Je dobré mít tuto možnosti alespoň v částečné podobě i v době fixace. U většiny bankovních hypoték se i v jejím průběhu nabízí bezplatná možnost poslat až 25% z celkového dluhu vždy po 12 ti řádně uhrazených měsíčních splátkách a pokud využijete možnost a pošlete takovou výjimečnou splátku v plné výši, můžete mít hypotéku kompletně zaplacenou dnem ukončení její fixace. Už jenom zbývá tolik vydělat, aby si něco takového mohl člověk dovolit... :-) Naopak u nebankovních hypoték se většinou fixace často nesjednává vůbec (kromě nějaké minimální doby, často několika měsíců, maximálně 1-2 roky, ve kterých věřitel nechce aby byl vyplacen, to aby měl jistotou, že si vydělá na úroku alespoň danou částku, že se mu to celé vyplatí) a většinou má klient možnost doplatit nebo poslat výjimečnou splátku kdykoli.

Shrnuto:

Jinak řečeno, jedná se tedy o vymezený časový úsek, po který bude dlužník svůj dluh splácet svému věřiteli a formou pravidelných měsíčních splátek. Na jejich výši má vliv kromě zvolené splatnosti především úrok, nebo-li odměna pro věřitele.

Máte-li jakékoli dotazy k nastavení optimální doby splatnosti u Vašeho úvěrového produktu, nebo by jste si rádi od nás nechali pomoct s jeho sjednáním, neváhejte se na nás obrátit.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz