Fixace

Co že to pojem fixace vlastně znamená:

Fixace je dopředu stanovené časové období, po které zůstane předem sjednaná úroková sazba na hypotéce neměnná bez ohledu na okolní situaci na finančním trhu. V souvislosti s tímto tak dlužník získává nejenom jistotu, že se mu sjednaný úrok nezvedne, ale stejně tak že i měsíční splátka zůstane při dané doba splatnosti neměnná. Poskytovatel se tak vlastně zavazuje dlužníkovi, že mu po celé toto období bude jeho hypotéku úročit "pouze" předem daným úrokem. Na druhou stranu je dlužník (majitel hypotéky) do určité míry limitován, co se týká možnosti doplacení hypotéky, převedení do jiné banky, nebo zaslání výjimečné splátky.

Kdy se fixace využívá a kdy naopak ne:

Pojem fixace je známý a hojně využívaný především u bankovních hypoték a půjček se zástavou nemovitosti jako takových. Většinou tak rozhodování o tom, jakou délku fixace si zvolí, bývá nedílnou součástí rozhodování žadatelů o tyto úvěrové produkty v úvodní části procesu jejich sjednání. U bez zástavního a stejně tak i nebankovního hypotečního úvěrování se s ní naopak setkáme zřídka kdy. Americké nebankovní hypotéky bez registru na cokoli tak mají jakousi "výhodu" v tom, že se u nich fixace nesjednává a nabízí se tak možnost doplatit je kdykoli a často také zcela zdarma.

Možnost výjimečného splácení i v období fixace nejenom o tom se dočtete dále:

Dříve v období fixace dlužník často vůbec nesměl provést jedinou výjimečnou splátku, dnes už po zavedení nového úvěrového zákona banky nabízejí možnost bezplatně i ve fixaci uhradit až 25% z celkového dluhu výjimečnou splátkou vždy po dvanácti řádně uhrazených měsíčních splátkách, tedy jednou za rok. Pokud se tohoto rozhodnete v plné výši využít (dokážete tak našetřit a splatit každým rokem 25% z celkového dluhu na svojí hypotéce), budete mít hypotéku splacenou dřív, než skončí její 5 ti letá fixace (právě pro tuto se lidé rozhodují v nejhojnějším počtu a bývá bankami nejvíce tlačena nabídkou minimálního úroku).

Pokuta za předčasné splacení ve fixaci:

A rozhodne-li se například hypotéku jednorázově doplatit v době fixace, nebo ji převést jinam, musí se připravit na docela "mastnou" pokutu za předčasné doplacení v období fixace. Tato nezřídka kdy dělá až 5% z celkové výše nezplaceného dluhu. Nový úvěrový zákon, který přišel v platnost začátkem roku 2016 se ale zastává spotřebitele (dlužníka). Tomu je tak umožněno od jeho spuštění kromě výše uvedené možnosti výjimečně a zcela zdarma doplatit až 25% z celkového dluhu po 12 ti po sobě jdoucími, řádně hrazenými měsíčními splátkami i kdykoli v průběhu fixace zdarma doplatit celých 100 % z výše hypotéky, pokud se prokazatelně nachází v takzvaně těžké životní situaci, nebo za poplatek 1% ze zůstatku hypotéky (maximálně však 50 000 Kč) v případě, že se rozhodne nemovitosti prodat a celá hypotéka, která na nemovitosti vázne, je tak splacena z jejího prodeje.

Jaké dlouhou fixaci si můžu nastavit:

Zvolení si optimální délky fixace je otázkou jakési strategie žadatele a závisí především na stavu finančního trhu, respektive na jak vysoké úroku jsou zde nabízeny. Banky většinou nabízejí fixaci tří, pěti, nebo desíti let. Je samozřejmě možné domluvit se také pouze na fixaci jednoho roku, nebo je u některých možnost v rámci určitého "konkurenčního boje" jít dokonce na fixaci dvaceti let. Na druhou stranu je taky možné vyžádat si a získat hypotéku naprosto bez fixace. Ta se potom nazývá floatová hypotéka a nese s sebou možnou změnu úroku a tím pádem i splátky hypotéky každý jeden měsíc ve splatnosti odvisle od stavu hypotečního trhu, jaké úroky jsou zde nabízeny.

Banka samozřejmě upřednostňuje určité délky fixace (v dnešním trhu často tří a především pětiletou) a je ochotná v případě jejich zvolení si klientem slevit na sjednané úrokové sazbě. Většinou se sice jedná o slevu kolem 0.1%, ale i to může žadateli "vykouzlit úsměv na tváři" a přinést do budoucna nemalou úsporu na přeplatku.

Jak dlouhou fixaci si ideálně zvolit:

Optimální strategie na zvolení si doby fixace, jak sem řekl, záleží od úroků na trhu. Lépe řečeno, pokud se nacházejí na historických minimech, jako i v době psaní tohoto článku dále platí (nejsou už sice u 1.6%, jako byli ještě před rokem, no je stále možné se bavit o 2.2 % úroku, což je při dlouhodobějším pohledu zpět, úrok stále velice nízký, velmi blízký historicky nabízenému minimu), oplatí se z mého pohledu rozhodně natáhnout si fixaci na co nejdelší období za předpokladu, že tím banka podstatně nezvýší nabídnutý úrok (no i kdyby to bylo 0.5% více, pořád je to za mě dobré, protože dlouhodobý průměr je 5%!). Je zde totiž podstatně vyšší pravděpodobnost, že úroky budou postupně růst (už jenom z laického pohledu, že zkrátka nemají velice kam klesat :-)), než že by měli jít ještě (nějak výrazněji) dolů. A tak bych si chtěl zasmluvnit (zachytit - zafixovat) tento minimální úrok na co nejdelší možné období. Naopak pokud by se trh nacházel v (dnes těžko představitelném ale v budoucnu rozhodně reálném) stavu, kdy je nabídka úrokových sazeb na hladině řekněme 8 mi %, rozhodně bych to s délkou fixace nepřeháněl...

Pravidlo 5 ti %:

Jak jsem už zmínil, cílem bankovních domů je prý dostat se na každé jedné hypotéce za celou dobu její splatnosti na průměrné zhodnocení 5%. Pokud je to pravda, znamenalo by to jenom pro rychlou představu (jak prudké zvýšení nabízených úroků nás může v budoucnu čekat), že pokud by byl úrok na 20 ti leté hypotéce 2% ročně po dobu 10 let, musel by dalších 10 let být 8% ročně, aby se v průměru za těchto 20 let banka dostala na svůj očekávaný výnos 5% ročně... Zhodnocení, nebo-li výnos je z pohledu banky totiž to samé, jako je z Vašeho pohledu úrok, nebo-li celkový přeplatek na hypotéce za celou dobu její splatnosti!

Příklad závěrem:

Pokud tedy máte roční úrok ve výši například 2 % čerstvě zafixovaný na celých 5 let, může se klidně za 3 roky zbláznit „hypoteční trh“, zkrátka a dobře se navýší (ať už skokově nebo postupně) úroky na úroveň například 6 ti %, Vy však budete "mít nohy v suchu", protože Vám banka bude ještě celé dva roky (do data oficiálního ukončení fixace) držet úrok stále beze změn, tedy rovné 2 %. Tím pádem Vám zůstane neměnné také celkový přeplatek i měsíční splátka, které jsou při daném zafixovaném úroku stanovené pro období celé této fixace. Horší bude a "do čela se možná začnete tlouct" v situaci, kdy pokud za 2 roky, až Vám toto období skončí, bude průměrný úrok nabízený bankami už ne 6 % ale dokonce 8 % a Vám nezůstane jiná možnost, než zůstat ve stávající bance s hypotékou za nabízených 8 % a nebo se poohlédnout po jiné bance, kde Vám nabídnou výhodnější úrok například 7.8 %, kdy v takovém případě k datu ukončení fixace přefinancujete stávající hypotéku do této banky (pokud Vám opět stávající banka neudělá na základě konkurenční nabídky úroku ještě lepší nabídku) a opět se dostanete před rozhodnutí, jestli a jak dlouhou fixaci si zvolit u nové, nyní již podstatně dražší (jak na úroku, tím pádem i na splátce a celkovém přeplatku) hypotéky. V takovém období, jak sem řekl, bych už nejspíš volil minimální možnou, protože pravděpodobnost výraznějšího, delší dobu udržitelného růstu je nižší, než pravděpodobnost postupného, nebo náhlého poklesu pod tuto úroveň 8 mi %...Máte-li jakékoli dotazy týkající se fixace Vaší hypotéky, nebo jakéhokoli z dalších jejích parametrů, neváhejte se na nás obrátit. Hypotečnímu trhu rozumíme a máme kvalitní realizační možnosti, které Vám umožní a nebo podstatně usnadní bankovní hypotéku získat.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz