Pohledávky před a po povolení a provedení oddlužení nemovitosti

Po úspěšném oddlužení nemovitosti se Vám vytvoří jedna pohledávka a sice bankovní nebo nebankovní hypotéka. Tato musí být v první řadě s nízkým úrokem, aby splátka a celková částka, kterou přeplatíte, byla co nejmenší. Také se hodí, pokud dosahuje dostatečné výše tak, aby jste si poplatili všechny závazky a ideálně ještě zbyla rezerva pro "všechny případy". Ideální stav tak je, vznikne-li jeden přehledný dluh, který je svými parametry pro klienta výhodný a současně obsahem úvěrových smluv bezpečný.

Oddlužení nemovitosti k čemu dobře poslouží:

Pomocí této se oddlužení nemovitosti provede, tedy vyplatí nevýhodná hypotéka nebo dluhy mimo ni, které se sice nemovitosti netýkají (jsou bez zástavní), ale za to velmi drahé s vysokým úrokem.

Dále může dojít k vyplacení zesplatněné hypotéky, kdy věřiteli již došla trpělivost a stanovil přesný termín, kdy chce všechny peníze vrátit zpátky, jinak že předá pohledávku exekutorovi a bude ji tedy vymáhat exekučně s rizikem, že to skončí dražbou.

Stejně tak může může dojít k vyplacení exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, aby se zabránilo exekutorem přikázanému prodeji a tedy ztrátě nemovitosti v dražbě.

Dokonce je možné vyplatit i samotnou dražební vyhlášku, tedy kdy je "za 5 minut 12", v jakékoli fázi dražebního procesu. Může se použít "nebankovka", která se časem převede na "bankovku", případně i bankovní hypotéka okamžitě, má-li žadatel rozumný stav registru a využije se zde mechanismus koupi...

Máte-li k tomuto tématu jakékoli dotazy, rád Vám je zcela zdarma zodpovím.

Oddlužení fyzické osoby, nebo-li insolvence, tedy osobní bankrot - co obnáší:

Pokud jsou dluhy člověka neúnosné, došlo k takzvanému předlužení, a konsolidace (vyplacení všech dluhů) není možné, a tak se člověk zkrátka rozhodne, že situaci vyřeší osobní insolvencí, tedy bankrotem...

Všechny pohledávky, které se rozhodne do insolvence zahrnout, by se měly po povolení oddlužení fyzické osoby s největší pravděpodobností ponížit na 30 % jejich stávající hodnoty. Těchto zbylých 30 % člověk musí splatit v průběhu pěti let řádně splatit. Pokud se příjmová situace klienta dobrá, může se stanovit doba k úhradě zbytku závazků na 3 roky.

Rozhodně je ale dobré brát na zřetel, že i když člověk do insolvence nezahrne (nepřihlásí) hypotéku, kterou je jeho nemovitost zastavená, může ji zástavní věřitel (ten kdo hypotéku poskytl) zesplatnit a požadovat celou vrátit v brzké době zpět! Jelikož klient porušil smluvní podmínky, které mu jasně říkají, že během trvání smluvního vztahu nesmí vyhlásit osobní bankrot (vstoupit do insolvence). Učiní-li tak, bude hypoteční úvěr zesplatněn a potřeba vrátit zpátky. K čemuž pokud nedojde do několika týdnů, opět může situace vyústit v exekuci, nebo až dražbu.

Stejně tak si dejte pozor na, mějte na vědomí... Že i když je nemovitost při vstupu do insolvence čistá, tedy není zatížená žádnými dluhy, může insolvenční správce v průběhu trvání insolvence přikázat prodej nemovitosti dražbou z důvodu potřeby dřívější úhrady insolvence, nebo zhoršení ekonomické situace dlužníka, kdy hrozí, že nezvládne doplatit insolvenci včas. Lidé často utíkají do insolvence právě s mylnou představou. Nikdo jim neřekne, že v insolvenci je relativně vysoké riziko (pravděpodobnost), že o svoji nemovitost právě nuceným prodejem přijdou a budou se muset vystěhovat.

Navíc po povolení oddlužení vaší osoby už poté nemůžete celou dobu jejího trvání dostat žádnou další půjčku. Takže s požadavky typu

"nedávno sem vyhlásil insolvenci, ale zalíbil se mně tady tento domeček a chtěli bychom si ho koupit za hypotéku od vás... "

"jsem rok a půl v insolvenci a potřeboval bych půjčku na vybavení, rekonstrukci, podnikání, nebo prostě cokoli..."

Se na nás prosíme neobracet...

Stejně tak i po úspěšném doplacení insolvence bude mít člověk tento vážný záznam ve svých registrech ještě dlouhou dobu potom, co ji ukončí, konkrétně po dobu 5 let.

V tomto období, tedy než uplyne doba potřebná k výmazu (nebo toleranci) tohoto záznamu, mu nejspíš nikde nepůjčí. Teď mám na mysli, že sehnat normální, výhodnou hypotéku, nebo půjčku v bankovním sektoru (nebo od renomované nebankovní firmy) bude velice těžké, v průběhu prvních dvou let od ukončení insolvence z mého pohledu nemožné. Důvodem je zvýšené riziko dalšího "nezodpovědného zadlužování", které může opět vyústit v nezvladatelné zadlužení, nesplácení svých závazků...

Osobní bankrot přímo nevyřizujeme. Jsme úvěrový poradci a snažíme se tak klientům tomuto předejít. Nebo-li vyřešit situaci vhodným úvěrovým produktem, vyplatit dluhy, spojit v jeden jediný, výhodný a dlouhodobě klientem uplatitelný. Nicméně v případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz