Hledám půjčku se zástavou nemovitosti

Zveřejěno dne: 04.11.2014
Autor: Tomáš Maček
Hledám půjčku se zástavou nemovitosti – toto klíčové slovo zadává do Googlu člověk, který shání peníze formou půjčky a je ochotný dát do zástavy oproti ní určitou nemovitost tedy rodinný dům, byt, pozemek, komerční objekt... Tato přitom nemusí být v jeho vlastnictví, nicméně její majitel musí dát jakožto zástavce souhlas se zástavou.

Parametry a podmínky takové půjčky:

Půjčky se zástavou je z mého pohledu synonymum pro hypotéku. Nemovitost tedy dále samozřejmě zůstává ve vlastnictví zástavce, jen se na jejím listu vlastnictví vytvoří na katastru zástavní právo. S doplacením dojde k jejímu výmazu. Je možné ji kdykoli doplatit převodem k jinému věřiteli, najde-li se takový, který bude ochotný půjčit za výhodnějších podmínek, tedy mimo fixační období, které se u některých typů hypoték uzavírá. V případě doplacení z prodeje nemovitosti je možné doplatit kdykoli i v období fixace. Také má klient možnost kdykoli provést výjimečnou splátku zdarma, ve fixaci až 25% každý rok.

Tu je možné řešit na aktuálním trhu za těchto základních parametrů:

- v bankovním sektoru s ročním úrokem startujícím orientačně na 2.5 % ročně se splatností až 30 let u účelový hypoték tedy převážně koupi, nebo rekonstrukci nemovitosti. Americká bankovní hypotéka, tedy využitelná na cokoli, úrok je zvedá minimálně o 1 %, aktuálně tak startuje na 3.69 % ročně...

- nebankovní sektoru s úrokem orientačně u 10-ti % od férových poskytovatelů, pro které je úrok dostatečným "výdělkem" a nezatěžují klienta dalšími, často neočekávanými sankcemi, navýšením dlužné částky. Maximální splatnost lze nastavit většinou na 20 let.

Hlavní rozdíl je v tom, že pro získání bankovní musí mít žadatel rozumný stav registru, tedy bez vážných záznamů typu zesplatnění, insolvence, exekuce. Příjem žadatele už dneska musí být doložitelný ze zákona vždy a v dostatečné výši vůči jeho závazkům. Tedy bonita musí odpovídat.

Je velice důležité, najít si pro takový úkon vhodného partnera, tedy poskytovatele, který bude ochotný půjčit požadovaný obnos peněz za co nejvýhodnějších podmínek pro splácení. K tomuto můžeme poskytnout cenné informace.

Proč radši volit zástavu, je-li tato možnost:

Nemovitost následně slouží jako určitá jistota pro poskytovatele a je tak ochotný nabídnout zajímavější parametry pro splácení půjčky, než kdyby ji měl poskytnout bez zástavy. Především se můžete těšit z nižšího úroku, přeplatku, delší maximální doby splatnosti a tedy i nižší splátky. To rozhodně stojí za zvážení a doporučujeme nemovitost do zástavy dát, máte-li tuto možnost.

Obecně je totiž nemovitost dlužníka ve stejném ohrožení i v případě, půjčí-li si peníze bez zástavy. Pokud se zkrátka nesplácí, stejně její poskytovatel "skočí na nemovitost" dlužníka. Jde tak jen o to, aby se řádně splácela, nedošlo k úplnému, dlouhodobému výpadku ve splácení. A půjčka se zástavou s minimálním úrokem a splátkou se rozhodně bude splácet lépe s nižším rizikem, že na splátku nebude, než u dražší bez zástavní půjčky. Pokud k němu náhodou dojde, rozhodně doporučujeme býti aktivní. Tedy navázat spojení s poskytovatelem, komunikovat vzniklou situaci a pokusit se najít schůdné řešení například formou dočasného snížení, nebo odkladu splátek. Rozhodně "nestrkat hlavu do písku"...

Navíc pokud je vyloženě nevyhovující stav registru žadatele o půjčku, nezbývá než využít služeb jedné z nebankovních firem. A na trhu jsou takové, které:

- buďto řeší stav registru a požadují jeho slušný stav, aby byli ochotné půjčit. Takže je zde o něco vyšší tolerance zhoršeného stavu registru, než v bankách, ale lidé s vážnými záznamy mají smůlu

- nebo umí půjčit jedině se zástavou nemovitosti do 60-ti % jejich hodnoty

Obecně jsou možnosti získat rozumnou půjčku bez zástavy nemovitosti na nebankovním trhu (alespoň v době, kdy píšu tento článek) slabé a pokud pro klienta nedokážeme najít bankovní řešení, můžeme se pokusit navrhnout mu několik poskytovatelů tolerujících zhoršený stav registru, nicméně často raději se omluvíme, nebo realizaci odložíme na čas, kdy bude je registr akceptovatelný...

Proto se vždy snažíme najít pro žadatele bankovní řešení, i když není pro každého, máme dobré možnosti, vyhodnocení probíhá nezávazně a bezplatně, vystavujete se tak nulovému riziku pro případ, že se nám to nepodaří...

Banka je svojí výhodností úplně někde jinde a proto je nelézt pro Vás bankovní řešení i v případě lehce zhoršeného registru samozřejmě našim cílem, i když jste ochotni dát do zástavy nemovitost. Nebankovní půjčku se zástavou vnímáme spíše jako dočasné řešení než se registr pročistí a bude bude sjednat v bance. Zde situaci sledujeme a přefinancujeme do banky, jakmile to bude možné.

Co se děje u půjčky se zástavou:

Investor si na nemovitosti vytvoří současně s půjčením peněz zástavní právo pro případ, že by klient přestal splácet svůj dluh a nebyla s ním rozumná domluva, aby mohl nemovitost zpeněžit prodejem a dlužnou částku si vzít zpět.

Na druhou stranu potom klient může získat výrazně výhodnější parametry, než kdybys si ji vzal bez zástavy nemovitosti, kde (pomineme-li vražedné mikro půjčky na nízké částky, krátkou splatnost a s enormním úrokem) stejně musí mít relativně dobrou historii splácení. A argumenty tipu „ale tak aspoň nepřijdu o svoji nemovitost“, „vždyť si beru půjčku daleko menší, než je cena mojí nemovitosti“ nejsou až tolik místě z jednoho prostého důvodu:

  • U půjčky se zástavou je půjčující ochoten nabídnout výrazně výhodnější podmínky pro splácení, jako jsou nižší úrok, nižší celkový přeplatek, delší doba splatnosti, nižší měsíční splátka. Takže jsou zde podmínky půjčky výrazně výhodnější, než je tomu u půjček bez zástavy nemovitosti.
  • A vůbec, co myslíte, že se stane, když přestanete platit půjčku bez zástavy nemovitosti? Ve většině případů bude zesplatněná a pokud nebude celá jednorázově uhrazená ve stanovém termínu většinou několika měsíců, přejde v exekuci, ta půjde na nemovitost, která se stejně bude muset prodat (nebo vyplatit), aby se vzniklý dluh z půjčky bez zástavy nemovitosti zaplatil. Nicméně se to celé prodraží o velké sumy, které tyto "vymáhací" nástroje s sebou nesou...
Ve finále tak půjčka se zástavou přináší daleko výhodnější podmínky pro splácení, které je tak daleko lépe zvládnutelné, a Vy se tak o svoji nemovitost naopak strachovat nemusíte, na rozdíl u drahých půjček bez zástavy nemovitosti.


Máte-li zájem o bližší informace k tomu, "jak získat jednu z nejvýhodnějších půjček se zástavou na finančním trhu ČR", neváhejte nás kontaktovat.

Máme za úkol najít pro klienta jedině bezpečné řešení. To znamená takové, které celistvě vyřeší jeho situaci a bude v jeho silách ho z dlouhodobého hlediska zvládnout. Poskytovatel i realizace bude slušný a fér, tedy co řekne, platí.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz